T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Selim KUL

Yabancı Dil :
-
Telefon :
422-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Zootekni


Doğum Yeri Trabzon
Yabancı Dil -
Telefon 422-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Zootekni
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Rişvanlı, A., Yüksel, M., Bulut, H., Şeker, İ., Kul, S., (2015). SERPINA 14 expression from endometrial epithelium in cows with embryonic mortality and aborted. The Journal of Veterinary Science, 116(),411-415.
 2. Şeker, İ., Bayraktar, M., Kul, S., (2004). Effect of pre-incubation long-term storage and warming on hatch-ability of Japanese quail eggs (Coturnix coturnix japonica). Arch. Gelflügelk., 70(1),35-40.
 3. Özmen, Ö., Kul, S., Özkan, Ü.E., (2014). Polymophism of sheep POU1F1 gene exon 6 and 3’UTR region and their association with milk production traits. Iran Journal of Veterinary Research, 15(4),331-335.
 4. Özmen, Ö., Kul, S., Rişvanlı, A., Özalp, R.G., Sabuncu, A., Kul, O., (2017). Single nucleotide variations of the canine RAD51 domains, which directly binds PALB2 and BRCA2. Japanese Journal of Veterinary Research, 65(2),75-82.
 5. Özmen, Ö., Kul, S., Rişvanlı, A., Özalp, R.G., Sabuncu, A., Kul, O., (2017). Somatic SNPs of the BRCA2 gene at the fragments encoding RAD51 binding sites of canine mammary tumors. Veterinary and Comparative Oncology, (),1-8.
 6. Özmen, Ö., Kul, S., (2016). Identification of novel SNPs of ovine PRL gene and their association with milk production traits. RUSSIAN JOURNAL OF GENETICS, 52(9),1-16.
 7. Özmen, Ö., Kul, S., (2016). Identification of novel SNPs and 10 bp deletion of ovine dgat1 gene and their association with milk production traits. Thai Journal of Veterinary Medicine, 46(2),271-278.
 8. Özmen, Ö., Kul, S., (2016). Investigating the genetic polymorphism in the exon 2 region of ovine beta-lactoglobulin gene and its association with some milk traits. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 63(),323-328.
 9. Özmen, Ö., Kul, S., Taşkın, G., (2015). Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 29(2),81-85.
 10. Kul, S., Şeker, İ., (2002). İvesi ve Tahirova x İvesi Melezi (F1) Erkek Kuzuların Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. F.Ü.Sağlık Bil.Dergisi, 16(1),57-64.
 11. Şeker, İ., Kul, S., (2001). İvesi erkek tokluların değişik yaşlardaki beden ağırlığı ve beden ölçüleri ile bazı karkas özellikleri arasındaki ilişkiler. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(2),353-360.
 12. Bayraktar, M., Kul, S., Akcan, A., Çerçi, İ.H., Güler, T., (2001). Elazığ Koşullarında Açık ve Kapalı Barınaklar ile Yem Enerji Düzeyinin Holştayn Erkek Danalarda Besi Performansına Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi, 15(1),207-218.
 13. Özmen, Ö., Kul, S., (2014). Polymorphism of goat DGAT1 gene and their association with milk production traits. Indian Journal of Animal Science, 84(8),867-871.
 14. Kul, S., Kandemir, Ö., (2013). Effects of ascorbic acid immersion of eggs on some hatching properties in quail. Indian Journal of Animal Sciences, 83(10),1053-1057.
 15. Kul, S., Şeker, İ., Yıldırım, Ö., (2006). Survivability, Growth and Body Measurements of Awassi and Tahirova x Awassi (F1) Lambs. JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 29(),121-124.
 16. Kul, S., Şeker, İ., Yıldırım, Ö., (2006). Effect of seperate and mixed rearing according to sex on fattening performance and carcass characteristics in japanese quails (Coturnix coturnix Japonica). ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 49(6),607-614.
 17. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2009). Effects of group size on fattening performance, mortality rate, slaughter and carcass characteristics in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(4),688-693.
 18. Kul, S., Şeker, İ., (2007). Fertility and Wool Properties in East Friesian x Awassi Crossbred (F1) Ewes. JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 32(),73-75.
 19. Şeker, İ., Bayraktar, M., Kul, S., Özmen, Ö., (2007). Effect of Slaughter Age on Fattening Performance and Carcass Characteristics of Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica). JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH, 31(),193-195.
 20. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2005). Effects of storage period and egg weight of Japanese quail eggs on hatching results. ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 48(5),518-526.
 21. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., Akcan, A., (2004). Effects of crossbreeding with East Friesian to Awassi on milk production and mammary gland traits. Medycyna Weterynaryjna, 60(8),815-818.
 22. Güler, T., Kul, S., Ertaş, O.N., (2006). Effects of different energy levels and ambient temperatures on serum thyroid hormones and some biochemical values in Holstein steers. Medycyna Weterynaryjna, 62(1),36-39.
 23. Kul, S., Akcan, A., (2002). İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melez (F1) Kuzularda Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Vücut Ölçüleri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 21(),109-114.
 24. Şeker, İ., Rişvanlı, A., Bayraktar, M., Kul, S., Kaygusuzoğlu, E., (2000). İsviçre Esmeri İneklerde Bazı Linear Tip Özellikleri ile Mastitis Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma. Veteriner Bilimleri Dergisi, 16(2),111-117.
 25. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., Ekmen, F., Yıldırım, Ö., (2004). Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) kuluçkalık yumurtaların anaç yaşı ve depolama süresinin kuluçka sonuçlarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 23(1-2-3),59-64.
 26. Kul, S., Şeker, İ., (2004). Phenotypic correlations between some external and internal egg quality traits in the Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). International Journal of Poultry Science, 3(6),400-405.
 27. Şeker, İ., Ekmen, F., Bayraktar, M., Kul, S., (2004). The effect of parental age and mating raito on egg weight hatcability and chick weight in japanese quail. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(7),424-430.
 28. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2004). Effects of Parental Age and Hatching Egg Weight of Japanese Quails on Hatchability and Chick Weight. International Journal of Poultry Science, 3(4),259-265.
Ulusal
 1. Kul, S., Şeker, İ., (2000). İvesi erkek toklularında beden ağırlığı, canlı beden ve kemik ölçüleri ile karkas ölçüleri ve özellikleri arasındaki ilişkiler. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(2),70-75.
 2. Şeker, İ., Kul, S., (2000). İvesi ve Ost-Friz x İvesi (F1) koyunlarda beden ağırlığı, beden ölçüleri ve bunlar ile süt verimi arasındaki ilişkiler. Y.Y.Ü Vet .Fak. Derg., 11(2),123-127.
 3. Şeker, İ., Rişvanlı, A., Kul, S., Bayraktar, M., Kaygusuzoğlu, E., (2000). İsviçre Esmeri İneklerde Meme Özellikleri ve Süt Verimi ile CMT Skoru Arasındaki İlişkiler. Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg., 40(1),29-38.
 4. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., (2000). İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melezi (F1) Koyunlarda Linear Meme Özellikleri ve Bunlar ile Süt Verimi Arasındaki İlişkiler. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 40(2),45-55.
 5. Yıldırım, Ö., Kul, S., Şeker, İ., (2005). Ankara Tavşanı (I. Bazı Verim özellikleri). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(1),112-116.
 6. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., Yıldırım, Ö., (2005). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix Japonica) Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi. The Journal of The Faculty of Veterinary Medicine Istanbul University, İstanbul üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 31(1),129-138.
 7. Kul, S., Akcan, A., (2002). İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melez (F1) Kuzularda Besi Performansı,Kesim ve Karkas Özellikleri. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med., 21(),1-7.
 8. Şeker, İ., Bayraktar, M., Kul, S., Yüce, M., Esen, F., (2001). Farklı Sürelerde Beslenen Doğu Anadolu Kırmızısı Erkek Danaların Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri. Hayvancılık Araştırma Dergisi, 11(2),32-37.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kul, S., Şeker, İ., (2018). The Relationships Between Weight and Live Body and Bone Measurements and Carcass Measurements and Characteristics in Male Awassi Lambs. 1. Uluslararası GAP Tarım ve Hayvancılık Kongresi, (),38-38.
 2. Kul, S., Rişvanlı, A., (2018). The correlation with udder health and milk yield of color Doppler ultrasonographic measurements of supramammary lymph nodes in cows. Çiftlik Hayvanlarında Fertilite Meme Sağlığı 2, (),-.
 3. Kul, S., Gönülalan, Z., (2018). Gıda İhtiyacında At Yetiştiriciliğinin Önemi ve Ürünlerinin Besin Değeri. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, (),140-141.
 4. Özmen, Ö., Kul, S., Rişvanlı, A., Özalp, R.G., Sabuncu, A., Kul, O., (2017). Somatic SNPs of the BRCA2 Gene at the Fragments Encoding RAD51 Binding Sites of Canine Mammary Tumors. 5th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, (),165-165.
 5. Özmen, Ö., Kul, S., (2015). identification of novel snps of ovine prl gene and their association with milk production traits. 6th International Symposium on Animal Functional Genomics, (),28-28.
 6. Özmen, Ö., Kul, S., Rişvanlı, A., Kul, O., (2016). BRCA2 and RAD51 gene expression analysis of CMTS. 6. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, (),112-112.
 7. Özmen, Ö., Kul, S., Rişvanlı, A., Özalp, R.G., Sabuncu, A., Kul, O., (2017). Single nucleotide variations of the canine RAD51 domains, which directly binds PALB2 and BRCA2. International DNA Day and Genom Congress 2017, (),29-29.
 8. Özmen, Ö., Kul, S., (2016). Identification of novel SNPs and 10 bp deletion of ovine DGAT1 gene. Symposium on euroasian biodiversity/seab2016, (),424-424.
Ulusal
 1. Kandemir, Ö., Kul, S., (2010). Askorbik as,tle muamele edilen bıldırcın (coturnix coturnix japonica) yumurtalarında kuluçka randımanı, çıkım gücü ve civciv çıkım ağırlığı. III.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),70-71.
 2. Kandemir, Ö., Kul, S., (2010). Askorbik asitle muamele edilen bıldırcın (coturnix coturnix japonica) yumurtalarında yumurta akı pH’xxsı, embriyonik ölümler ve yaşama gücü. III. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),72-73.
 3. Kul, S., Akcan, A., (2004). İvesi ve Ost-Friz x İvesi Melez (F1) Kuzularda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),41-41.
 4. Kul, S., Şeker, İ., (2004). İvesi, Tahirova x İvesi Melezi (F1) Kuzuların Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri. I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),40-40.
 5. Kul, S., Şeker, İ., (2004). Phenotypic Correlations Between Some External and Internal Egg Quality Traits in The Japanese Quail (Coturnix coturnix japonica). I. Ulusal Veteriner zootekni Kongresi, (),43-43.
 6. Şeker, İ., Rişvanlı, A., Bayraktar, M., Kul, S., Kaygusuzoğlu, E., (2004). İsviçre esmeri ineklerde Meme Özellikleri ve Süt Verimleri ile CMT Skoru Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Çalışma. I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),51-51.
 7. Çıldır, Ö.Ş., Duman, E., Özmen, Ö., Kul, S., (2017). Dna Barkod Metodunun Koyunda Tür Ayrımı İçin Kullanımı. 19. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, (),104-104.
 8. Kul, S., Şeker, İ., Yıldırım, Ö., (2007). İvesi ve Tahirova x İvesi (F1)’lerde Büyüme, Yaşama Gücü ve Bazı Beden Ölçüleri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (),50-50.
 9. , , Kul, S.Ö., (2014). Keçi DGAT1 Geni Ekzon8, 16 ve 17 Bölgesinin Polimorfizmi ve Süt Verim Özellikleriyle İlişkisi. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, (),157-158.
 10. Özmen, Ö., Kul, S., Taşkın, G., (2014). Elazığ İlinde Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Irkı Koyun ve Kuzulara Ait Bazı Verim Özellikleri. Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi, (),298-299.
 11. Şeker, İ., Bayraktar, M., Kul, S., Özmen, Ö., (2007). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Kesim Yaşının Besi Performansı ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (),116-116.
 12. Şeker, İ., Kul, S., Bayraktar, M., Yıldırım, Ö., (2007). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurta Verimi ve Bazı Yumurta Kalite Özelliklerine Yaşın Etkisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (),61-61.
 13. Kul, S., Şeker, İ., Yıldırım, Ö., (2007). Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Cinsiyetlere Göre Yetiştirmenin Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerine Etkisi. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, (),117-117.

Projeler

 1. Elazığ İli Şavak Akkaraman Koyunun Halk Elinde Islahı (Şavak Akkaraman II), 01.12.2011-31.01.2016
 2. Elazığ İli Şavak Akkaraman Koyunun Halk Elinde Islahı (Şavak Akkaraman I), 01.12.2011-31.01.2016
 3. Morkaraman Koyun Irkının Halk Elinde Islahı-I (23MOR 2012-01), 01.01.2012-25.12.2017
 4. Embriyonik Ölüm ve Abort Şekillenen İneklerde Endometriyal Epitelden SERPINA14 Ekspresyonu, 25.04.2011-05.12.2012
 5. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Keçi Irklarında AcylCoA: diacylglycerol acyltransferase (DGAT1) Geni Polimorfizminin İncelenmesi ve DGAT1 Geninin Süt Verimine Etkileri, 20.12.2011-17.02.2014
 6. Japon Bıldırcınlarının Uzun Süre Depolanan Kuluçkalık Yumurtalarının Kuluçka Öncesi Isıltılmasının Kuluçka Özelliklerine Etkisi, 05.11.2001-05.05.2003
 7. Kanatlı Yetiştiriciliği için Kuluçka Makinası, 06.04.2001-06.10.2001
 8. Köpek BRCA2 exon 11 ve exon 27 bölgesinin genetik varyasyonunun incelenmesi ve köpek meme tümörlü KMT hayvanlarda BRCA2 ve RAD51 ekspresyonunun belirlenmesi, 28.10.2013-08.12.2016
 9. Bıldırcın (Coturnix coturnix japonica) yumurtalarını inkubasyon başında ve sırasında askorbik asit içeren solüsyonlara daldırmanın kuluçka sonuçları, civciv çıkım ağırlığı ve yaşama gücüne etkisi, 21.12.2005-21.12.2006
 10. İvesi Ost Friz x İvesi F1 Melez Kuzuların Bazı Verim Özellikleri, 22.11.1995-02.02.2000
 11. Elazığ Koşullarında Açık ve Kapalı Barınaklar İle Yem Enerji Düzeyinin Holştayn Erkek Danalarda Besi Performansına Etkisi, 06.03.1995-02.07.2000
 12. Elazığ Yöresinde Yetiştirilen Akkaraman Koyunlarının Morfolojik ve Genetik Yapısı, 01.02.2013-01.02.2017
 13. Akkaraman ve ivesi koyun ırklarında Acyl CoA: diacylglycerol transferase (DGAT1) geni polimorfizminin incelenmesi ve DGAT1 geninin süt verimine etkileri, 11.10.2012-15.09.2015