T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Sevda KORKMAZ

Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
0424-233355 - 2964
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 0424-233355 - 2964
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Bölümü
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Tıp Fak.

Kitaplar

 1. Korkmaz, S., Atmaca, M., , Temel ve klinik psikiyatri, Güneş, 2017, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Korkmaz, S., Korkmaz, H., (2011). Hypertension induced by escitalopram. Turkish Journal of Psychiatry, 22(1),61-61.
 2. Korkmaz, S., Işık, U., Korkmaz, H., (2011). Şizofreni ve OKB Birlikteliği Olan Bir Hastada Gelişen Raynaud Fenomeni Bir Olgu Sunumu. Turkish Journal of Psychiatry, 22(2),132-133.
 3. Atmaca, M., Önalan, E., Yıldırım, H., Yüce, H., Koç, M., Korkmaz, S., Kara, b., Özler, S., Mermi, O., (2010). Serotonin 5 HT1DB Gene s Interaction with Key BrainRegions in Obsessive Compulsive Disorder. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20(1),23-28.
 4. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Işık, u., Sağlam, S., Atmaca, M., (2011). Galactorrhea during duloxetine treatment a case report. Türk psikiyatri dergisi, 22(3),200-201.
 5. Atmaca, M., Seç, S., Yıldırım, H., Kayalı, A., Korkmaz, S., (2010). A Volumetric MRI Analysis of Hypochondriac Patients. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20(4),293-299.
 6. Demir, C.F., Fırdolaş, F., Özdemir, H.H., Korkmaz, S., (2012). Rapid Cognitive Improvement Following Tolterodine Discontinuation A Case Report. NEAR EAST MEDICAL JOURNAL, 2(2),64-66.
Ulusal
 1. Korkmaz, H., Korkmaz, S., Bakış, A.D., Çakar, M., (2019). Depresif Bozukluğu olan Hastalarda P Dispersiyonu. MN Kardiyoloji, 26(4),235-239.
 2. Korkmaz, S., Turhan, L., Izci, F., Sağlam, S., Atmaca, M., (2017). Socodemographic and clinical characteristics of patientswith violence attempts with psychotic disorders. Europan journal general medicine, 14(4),94-98.
 3. Korkmaz, S., Turhan, L., Izci, F., Sağlam, S., Atmaca, M., (1900). VIOLENCE ATTEMPTS IN PATIENTS WITH PSYCHOTIC DISORDERS. Europan Journal of General Medicine, 14(4),94-98.
 4. Korkmaz, S., Özer, Ö., Kaya, S., Kazgan, A., Atmaca, M., (1900). Color Preferences and İmpulsivity. European Journal General Medicine, 13(3),47-50.
 5. Korkmaz, S., Soylu, E., Gök, Z.B., Yiğit, G., Kocalmış, A., Harputlugil, N., Temizkan, A., Önalan, E., (2016). Çalışan Bireylerde Mobing Sıklığı ve Depresyonla Olan İlişkisi. Fırat Tıp Dergisi, 21(2),91-95.
 6. Korkmaz, S., Yıldız, S., Dulkadir, Z., Korucu, T., Gündoğan, B., Gönen, M., Atmaca, M., (2016). Amisülpride Bağlı Çok Yüksek Prolaktin Artışı. Fırat Tıp Dergisi, 21(2),110-112.
 7. Korkmaz, S., Yıldız, S., Demir, C.F., Sünbül, Z..E., Korucu, T., Gündoğan, B., (2015). Aripiprazole Bağlı Akut Distonik Reaksiyon. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(2),91-92.
 8. Kuloğlu, M.M., Korkmaz, S., (2011). Cep Telefonu ve Baz İstasyonlarının Nöropsikolojik Etkileri. Yeni Symposium, 49(2),99-105.
 9. Demir, C.F., Aydın, M., Sürgün, F., Bingöl, Z., Korkmaz, S., Gönen, M., Berilgen, M.S., (2013). Association between stuttering and epilepsy A population based study. Akonder, 1(1),19-27.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Baykara, S., Yıldız, S., Korkmaz, S., Atmaca, M., (2019). Facial edema develops with mirtazapien: case report. 11. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi, (),-.
 2. Korkmaz, H., Korkmaz, S., Yıldız, S., Gündoğan, B., Atmaca, M., (2017). Determination of health anxiety, anxiety, and somatosensory amplification levels in individuals with normal coronary angiography. THE ANATOLİAN JOURNAL OF CARDİOLOGY, (),-.
 3. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Korkmaz, S., Göktekin, M.Ç., Gürger, M., Ilhan, N., (2017). The Relationship between Ghrelin and Copeptin Levels, and Anxiety and Depression Levels in Suicide Attempts. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, 4th intercontinental emergency medicine congress, 4th international critical care and emergency medicine congress, (),-.
 4. Özer, Ö., Korkmaz, S., Şehlikoğlu, Ş., Kazgan, A., Yıldız, S., Atmaca, M., (). Mania following temporal epileptic seizure a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 5. Gönen, M., Korkmaz, S., Yıldız, S., Tunç, Z., (). Pramipexole induced hypersexuality a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 6. Korkmaz, S., Üstündağ, B., Özer, Ö., Taşçı, G., Kaya, Ş., Ateşçelik, M., Atmaca, M., (). Comparison of copeptin levels and blood lipid profile in borderline personality disorder patientswith or without self mutilation. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 7. Korkmaz, S., Denk, A., Gündoğan, B., Korucu, T., Dulkadir, Z.E., Telo, S., Atmaca, M., (). Neutrophil lymphocyte ratio in patients with major depressive disorder. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 8. Korkmaz, S., Yıldız, S., Korucu, T., Gündoğan, B., Sünbül, Z.E., Korkmaz, H., Atmaca, M., (). Frequency of anemia in chronic psychiatry patients. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 9. Korkmaz, S., Özer, Ö., Yıldız, S., Kazgan, A., Atmaca, M., (2016). Dystonia induced by sertraline use a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 26(1),281-281.
 10. Özer, Ö., Atmaca, M., Korkmaz, S., Kılıç, F., (). Venlafaxine induced bruxism a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, (),-.
 11. Korkmaz, S., Yıldız, S., Dulkadir, Z..E., Gönen, M., Atmaca, M., (2016). Parkinsonism that develops with quetiapine a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 26(1),-.
 12. Korkmaz, S., Yıldız, S., Gündoğan, B., Berilgen, M.S., Atmaca, M., (2016). A family with bipolar affective disorder a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 26(1),281-282.
 13. Korkmaz, S., Yıldız, S., Özer, Ö., (2016). Maculopapular rash and pruritus induced by mirtazapine a case report. 8. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 4. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakoloji Sempozyumu, 26(1),293-293.
 14. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Sağlam, S., Atmaca, M., (2011). Visual hallucinations associated with bupropion use a case report. 4.Psikofarmakoloji Kongresi 2011, (),-.
 15. Korkmaz, S., Korkmaz, H., Özer, Ö., Atmaca, M., (2015). Assessment of Left Ventrıcle Systolıc and Dıastolıc Functıons ın Schızophrenıa Patıents. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology –Antalya, (),-.
 16. Telo, S., Korkmaz, S., (2015). Denetimli Serbestlik Polikliniğine Başvuran Hastalarda Madde Kullanım Sıklığı. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Kongre & LAB Expo (Uluslararası Katılımlı) Biyokimya kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Korkmaz, S., Temizkan, A., Soylu, E., Gök, Z.B., Yiğit, G.G., Kocalmış, A., Harputlugil, N., Önalan, E., (). Mobbing frequency among working individuals and its relationship with depression. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi 2016, (),-.
 2. Korkmaz, S., (2017). BEDEN ALGISI BOZUKLUĞUNDAKİ SON GELİŞMELER. 53.ulusal psikiyatri kongresi, (),-.
 3. Korkmaz, S., (2018). Dirençli bir depresif bozukluk olgusuna yaklaşım. 10.ulusal anksiyete kongresi, (),-.
 4. Korkmaz, S., Kazğan, A., Atmaca, M., (2018). otovamprizmi olan bir olgu sunumu. 10.ulusak anksiyete kongresi, (),-.
 5. Korkmaz, S., Bakış, A.D., Atmaca, M., (2019). VENLAFAKSİNLE HİPERTRİKOZİS GELİŞEN BİR OLGU SUNUMU. 4.PSİKİYATRİ ZİRESİ, 11.ANKSİYETE KONGRESİ, (),-.
 6. Korkmaz, H., Korkmaz, S., Baykara, S., Ulukan, D., Denk, A.M., Yıldız, S., (2019). ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE PLATELET LENFOSİT ORANI. 4.PSİKİYATRİ ZİRVESİ, 11.ANKSİYETE KONGRESİ, (),-.
 7. Korkmaz, S., Korkmaz, H., Baykara, S., Atmaca, M., (2019). Ozon Tedavisinden Sonra Panik atak Yaşayan Bir Olgu Sunumu. 4. psikiyatri zirvesi, (),-.
 8. Korkmaz, S., Kazğan, A., Yıldız, S., Gönen, M., Erten, Z., (2019). Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olanlarda Çocukluk Çağı Travmaları ve Savunma Biçimlerinin Değerlendirilmesi. 4.PSİKİYATRİ ZİRVESİ 11. ANKSİYETE KONGRESİ, (),-.
 9. Öztürk, S., Gönen, M., Korkmaz, S., Erol, F.S., Kocabıçak, E., (2017). Early-term results of deep brain stimulation in patients with Parkinson’s Disease: Elazığ Experience.. 3rd Clinical Neuroscience Course, (),-.
 10. Korkmaz, S., Baykara, S., Gürok, M.G., Atmaca, M., (). Agomelatinle Ortaya Çıkan Akut Ürtiker. 3. Psikiyatri Zirvesi 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 11. Korkmaz, S., Korucu, T., Yıldız, S., Kaya, Ş., Izci, F., Atmaca, M., (). Frequency of domestic violance in psychiatric patients and related factors. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi 2016, (),-.
 12. Karakoç, A.Ü.A., Karakoç, O., Karakeçi, A., Korkmaz, S., Atmaca, M., (). Cinsel yakınması olan hastalarda belirti dağılımının psikiyatrik tanı ve diğer klinik değişkenlerle ilişkisi. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi (23-26 Eylül 2016, İstanbul), (),-.
 13. Korkmaz, S., Yıldız, S., Korucu, T., (). Mirtazapin kullanımıyla gelişen poliartrit Olgu sunumu. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi 2016, (),-.
 14. Korkmaz, S., Özer, Ö., Kaya, Ş., Kazgan, A., Atmaca, M., (). Color preferences and impulsivity. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi 2016, (),-.
 15. Korkmaz, S., Turhan, l., Izci, F., Sağlam, S., Atmaca, M., (). Violance attempts in patients with psychotic disorders. Çocuk ve erişkin klinik psikiyatri kongresi 2016, (),-.
 16. Korkmaz, S., (). Sınır kişilik bozukluğu olan hastalarda duygusal zeka düzeyi ve problem çözme becerileri. ÇOCUK VE ERİŞKİN KLİNİK PSİKİYATRİ KONGRESİ 2016, (),-.
 17. Korkmaz, S., Atmaca, M., Sağlam, S., Kuloğlu, M.M., (2011). Venlafaksin Kullanımıyla Gelişen Akut Prostatit Olgusu. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2011, (),-.
 18. Korkmaz, S., Atmaca, M., Sağlam, S., (2011). Metoklopramidle gelişen akut distoni Bir olgu sunumu. 47.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2011, (),-.
 19. Korkmaz, S., Korkmaz, H., (2010). Hypertension induced by escitalopram. Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi 2010., (),-.
 20. Korkmaz, S., Atmaca, M., Yılmaz, S., Sağlam, S., Kuloğlu, M.M., (2010). İntihar girişiminde ağızdan kullanılan ilaç ve ilaç dışı maddelerin değerlendirilmesi. 10.Ulusal Konsültasyon Lizeyan Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, (),-.
 21. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Işık, U., Sağlam, S., Atmaca, M., (2010). Galactorrhea during duloxetine treatment a case report. Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi.2010, (),-.
 22. Kuloğlu, M.M., Korkmaz, S., Sağlam, S., Atmaca, M., (2010). Barbeksaklon Yoksunluğuna Bağlı Psikotik Bozukluk. 10.Ulusal Konsültasyon Lizeyan Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 2010, (),-.
 23. Kuloğlu, M.M., Sağlam, S., Korkmaz, S., Sağlam, S., Gürok, M.G., Üstün, S.K., Bulut, S., (2010). Multipl Skleroz Hastalarında Mizaç Karakter Özellikleri ve Aleksitimi Düzeyi. 10.Ulusal Konsültasyon Lizeyan Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 2010., (),-.
 24. Atmaca, M., Korkmaz, S., Sağlam, S., Kuloğlu, M.M., (2010). Yaşlılarda Bipolar Bozukluk ve OKB Birlikteliği bir olgu sunumu. 10.Ulusal Konsültasyon Lizeyan Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 2010, (),-.
 25. Kuloğlu, M.M., Korkmaz, S., Kılıç, N., Sağlam, S., Gürok, M.G., Atmaca, M., (2011). Olanzapin kullanımına bağlı saç dökülmesi Bir olgu sunumu. 8.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2011., (),-.
 26. Atmaca, M., Korkmaz, S., Sağlam, S., Kuloğlu, M.M., (2011). Yüksek Doz Ketiapin Kötüye Kullanımı Bir Olgu Sunumu. 8.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2011, (),-.
 27. Kuloğlu, M.M., Korkmaz, S., Karakoç, A.Ü., Sağlam, S., Atmaca, M., (2011). Tek Doz Ketiapinle Glossit Gelişen Bir Olgu Sunumu. 8.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi 2011, (),-.
 28. Korkmaz, S., Atmaca, M., Yılmaz, S., (2010). Bir Üniversite Hastanesinde Psikiyatriden İstenen Konsültasyonların Değerlendirilmesi. 46.Ulusal Psikiyatri Kongresi 2010., (),-.
 29. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Atmaca, M., Bahçeci, B., (2010). Amitriptilin Kötüye Kullanımı Bir Olgu Sunumu. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri - 2010, (),-.
 30. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Atmaca, M., Bahçeci, B., (2010). Paylaşılmış Psikotik Bozukluk Olgu Sunumu. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri 2010., (),-.
 31. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Atmaca, M., Bahçeci, B., (2010). Borderline Erotomani Ve Psikojenik Polidipsi Birlikteliği Olan Bir OKB Olgusu. 19. Anadolu Psikiyatri Günleri 2010., (),-.
 32. Korkmaz, S., Kuloğlu, M.M., Işık, U., Namlı, M.N., Korkmaz, H., Atmaca, M., (2010). Tek doz sertralin kullanımıyla ortaya çıkan bir panik atak olgusu. Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi 2010., (),-.
 33. Atmaca, M., Korkmaz, S., Namlı, M.N., Korkmaz, H., Kuloğlu, M.M., (2010). Ketiyapin ile tedavi edilen olfaktör referans sendromlu bir olgu sunumu. Depresyon ve Bipolar Bozukluklar Akademisi 2010., (),-.
 34. Korkmaz, S., Korkmaz, H., Atmaca, M., Kuloğlu, M.M., (2009). Sitalopram ile suisid girişimi sonrasında sinüs ritminin baskılanarak atrial ritmin geliştiği bir olgu. 7.Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi¬ 2009, (),-.

Projeler

 1. Esansiyel hipertansiyonlu hastalarda anksiyete ile serum ürotensin 2 ve SB100 arasındaki ilişki, 15.05.2018-15.05.2019
 2. Uzun Dönemli Namaz Kılan ve Kılmayan Bireylerde Spektroskopik Ve Volümetrik Beyin Degisikliklerinin Arastırılması, 12.10.2016-19.12.2017
 3. Elazığ Baskilliler Derneği nin İç İşleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı işbirliğiyle yürüttüğü Yeniden Hayata Tutunuyorum Projesi, 15.02.2010-30.07.2011
 4. Borderline Kişilik Bozukluğu Olan Hastalarda Kan Lipit Profili ve Copeptin Düzeyleri, 21.04.2015-20.04.2016
 5. Acil servise başvuran kendine zarar veren ve suicid girişiminde bulunan hastalarda grelin ve copeptin düzeyleri, 25.02.2015-21.11.2016

Üyelikler

 1. TÜRKİYE PSİKİYATRİ DERNEĞİ
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 2
 2. Ulusal, Dergi, JOURNAL OF MOOD DİSORDER, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Psychiatry Research, 2
 5. Ulusal, Dergi, Bağımlılık Dergisi - Journal of Dependence, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Journal of Contemporary Medicine, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 1
 8. Ulusal, Dergi, Journal of Mood Disorders, 1
 9. Ulusal, Dergi, The Journal of Neurobehavioral Sciences, 1
 10. Uluslararası, Dergi, Clinical Psychopharmacology and Neuroscience, 1
 11. Uluslararası, Dergi, The International Journal of Psychiatry in Medicine, 2
 12. Ulusal, Dergi, European Journal of General Medicine, 1
 13. Uluslararası, Dergi, Klinik psikofarmakoloji bülteni, 2
 14. Uluslararası, Dergi, Journal of Psychiatric Research, 1
 15. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 1
 16. Ulusal, Dergi, Journal of mood disorder, 1
 17. Uluslararası, Dergi, Asian Journal of Psychiatry, 1
 18. Uluslararası, Dergi, Psychiatry Research, 3