T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Sibel KÖPRÜCÜ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23862
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Balık Hastalıkları, histopatoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23862
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Balık Hastalıkları, histopatoloji
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • Doçentlik » 2010

  Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
 • 1 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Haziran 2010 tarihinden itibaren.
 • 2 SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Haziran 2010 tarihinden itibaren.
 • 3 Su Ürünleri Fakültesi

  Disiplin Kurulu Üyesi » Haziran 2009 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Köprücü, S., Tarakçı, G.B., Köprücü, K., Harlıoğlu, M.M., (2003). An investigation on the histological structure of gastroenteropancreatic system of freshwater crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Fırat University Journal of Science and Engineering, 15(1),99-105.
 2. Köprücü, S., Yonar, M.E., Şeker, E., (2008). Effects of Deltamethrin on Antioxidant Status and Oxidative Stres Biomarkers in Freshwater Mussel Unio elongatulus eucirrus. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 81(3),253-257.
 3. Köprücü, S., Köprücü, K., Ural, M.Ş., (2006). Acute Toxicity of the Synthetic Pyrethroid Deltamethrin to Fingerling European Catfish Silurus glanis L. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 76(1),59-65.
 4. Ural, M.Ş., Köprücü, S., (2006). Acute Toxicity of Dichlorvos on Fingerling European Catfish Silurus glanis. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 76(5),871-876.
 5. Sarıeyyüpoğlu, M.M., Girgin, A., Köprücü, S., (2000). Histological Study in the Digestive Tract on Larval Development of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 TÜBİTAK Turk J Zool 24 199 205 2000. Turk J. Zool, 24(),199-205.
 6. Tarakçı, G.B., Köprücü, S., Köprücü, K., (2005). Gencer Tarakçı B Şimşek Köprücü S and Köprücü K Immunohistochemical Identification of Peptide Hormones in the Endocrine Cells of the Gastrointestinal Tract of the Oreochromis niloticus. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(2),207-210.
 7. Aydın, R., Köprücü, K., Dörücü, M., Köprücü, S., Pala, M., (2005). Acute toxicity of synthetic pyrethroid cypermethrin on the common carp Cyprinus carpio L Embryos and Larvae. Aquaculture International, 13(5),451-458.
 8. Köprücü, S., Tarakçı, G.B., Sarıeyyüpoğlu, M.M., (2011). Salmonella enteritidis ile İnfekte Edilen Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss W nın Sindirim Kanalındaki Endokrin Hücrelerinin İmmunohistokimya Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi (BİBAD), 4(1),141-147.
 9. Tarakçı, G.B., Köprücü, S., Yaman, M., (2005). An Immunohistochemical Study on the Endocrine Cells in the Gastrointestinal Tract of the Freshwater Turtle Mauremys caspica caspica. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(3),581-587.
Ulusal
 1. Köprücü, S., Yaman, M., (2018). Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis L.)’xxnın Sindirim Kanalındaki Bazı nöropeptidlerin immunohistokimyasal olarak incelenmesi. Fırat üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 30(1),15-21.
 2. Barım, Ö.Ö., Şahin, H., Köprücü, S., (2017). Kerevit (Astacus leptodactylus Esch,1823) filetolarındaki vitamin E, C ve lipid peroksidasyon seviyesi üzerine farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelernin etkisi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(2),57-61.
 3. Sarıeyyüpoğlu, M.M., Canpolat, İ., Köprücü, S., (2003). Ultrasonografi ile Gökkusağı Alabalığı’xxnın (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) İncelenmesi. Ege Ünv. journal of Fisheries and Aquatic Science, 20(),211-216.
 4. Sibel, Ş., , H.Ö., , E.Ş., , M.S., (1999). Farklı Konsantrasyonlardaki Deterjanın Aynalı Sazanda Cyprinus carpio Oluşturduğu Klinik ve Patolojik Etkiler. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(1),495-504.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Taysı, M.R., Köprücü, S., (2018). Model Organism Zebra Fish (Danio rerio). Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi, (),-.
 2. Köprücü, S., Köprücü, K., Ural, M.Ş., Ispir, Ü., Pala, M., (2018). Acute toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its effects on behavior and some hematological parameters of fingerling European catfish (Silurus glanis L.). International Agricultural Science Congress, (),-.
 3. Köprücü, S., Algül, S., Caf, F., (2017). Comparatively Examining of Preptin Levels in Cyprinus carpio, Cyprinion macrostomus, Mastacembelusmastacembelus, Oncahorynchus myciss. International Advanced Researches and Engineering Congress 2017, (),-.
 4. Köprücü, S., Caf, F., Algül, S., (2017). Investigation of the Adropin Levels in Serum of Cyprinion macrostomus, Mastacembelus mastacembelus,Oncahorynchus myciss, Cyprinus carpio. International Advanced Researches and Engineering Congress 2017, (),-.
 5. Caf, F., Algül, S., Köprücü, S., (2017). Presence of Nucleobindin-2/Nesfatin in Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Cyprinion macrostomus (Heckel,1843). nternational Advanced Researches and Engineering Congress 2017, (),-.
 6. Köprücü, S., Caf, F., Algül, S., (2017). Investigation of the Adropin Levels in Serum of Cyprinion macrostomus, Mastacembelus mastacembelus, Oncorhynchus mykiss, Cyprinus carpio. International Advanced ResearchesEngineering Congress-2017, (),-.
 7. Caf, F., Algül, S., Köprücü, S., (2017). Presence of Nucleobindin-2/Nesfatin in Cyprinus carpio (Linnaeus,1758), Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843). International Advanced ResearchesEngineering Congress-2017, (),-.
 8. Köprücü, S., Algül, S., Caf, F., (2017). Comparatively Examining of Preptin Levels in Cyprinus carpio, Cyprinion macrostomus, Mastacembelus mastacembelus, Oncorhynchus mykiss. International Advanced ResearchesEngineering Congress-2017, (),-.
 9. Algül, S., Caf, F., Köprücü, S., (2017). Association of Circulating Irisin Levels with Feeding Habit in Mastacembelus mastacembelus and Cyprinion macrostomus. International Advanced ResearchesEngineering Congress-2017, (),-.
 10. , , Algül, S.F., Köprücü, S., (2017). The correlation between the differences in NUCB2/Nesfatin (NES) peptide levels and body weight, length and ender in Alburnus tarichi. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), (),-.
 11. Algül, S., Caf, F., Köprücü, S., (2017). Association of Circulating Irisin Levels with Feeding Habit in Mastacembelus: mastacembelus and Cyprinion. nternational Advanced Researches and Engineering Congress 2017, (),-.
 12. Caf, F., Algül, S., Köprücü, S., (2017). The correlation between the differences in NUCB2/Nesfatin (NES) peptide levels and body2 weight, lenght and gender in Alburnus tarichi. 2nd InternaƟonal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), (),-.
 13. Caf, F., Algül, S., Köprücü, S., (2017). The Correlation between the diiferences in NUCB2/Nestafin(NES)peptide levels and body weight length and gender inAlburnus tarichii. 2nd lnternadonal Mediterranean science and Engineering Co00ngress?(IMSEC2017), (),-.
 14. Caf, F., Algül, S., Köprücü, S., (2017). Presence of Nucleobindin-2/Nesfatin in Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Cyprinionmacrostomus (Heckel,1843). International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),-.
 15. Köprücü, S., Caf, F., Algül, S., (2017). Investigation of the Adropin Levels in Serum of Cyprinion macrostomus,Mastacembelus mastacembelus, Oncahorynchus myciss, Cyprinus carpio. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),-.
 16. Algül, S., Caf, F., Köprücü, S., (2017). Association of Circulating Irisin Levels with Feeding Habit in Mastacembelusmastacembelus (carnivorous fish) and Cyprinion macrostomus (Omnivorous Fish). International Advanced Researches Engineering Congress-2017http://iarec.osmaniye.edu.tr/, (),-.
 17. Köprücü, S., Algül, S., Caf, F., (2017). Comparatively Examining of Preptin Levels in Cyprinus carpio, Cyprinionmacrostomus, Mastacembelus mastacembelus, Oncahorynchus myciss. International Advanced Researches Engineering Congress-2017, (),-.
 18. Algül, S., Köprücü, S., (). Comparatively analyzing of the ghrelin levels in the Capoeta trutta Heckel 1843 and Cyprinus carpio Linnaeus 1758. Internatıonal conference on Biologycal sciences, (),-.

Projeler

 1. TÜBİTAK TOVAG-1001, Proje No: 119O103, 21.03.2019-
 2. TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı, Proje No: 217O343, 01.06.2018-01.06.2019
 3. Stoklama yoğunluğunun avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda oksidatif Stres, antioksidan, hematolojik ve immünolojik değerlere etkisi, TÜBİTAK-TOVAG Projesi (1002), No: 217O343, 19.03.2018-19.08.2019
 4. Arı poleninin Stoklama stresi altındaki avrupa yayın balığı (Silurus glanis)’nda büyüme, yem değerlendirme, hematolojik ve antioksidan parametrelere etkisi, TÜBİTAK-TOVAG Projesi (1001), No: 119O103, 21.03.2019-
 5. Sazan (Cyprinus carpio, L. 1758) ile Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss , W. 1792)’xxnda irisin peptitinin ELISA yöntemiyle araştırılması, 26.12.2016-20.03.2018
 6. Cinsel olgunluğa Erişmiş Capoeta umbla (Heckel, 1843)’xxda Malondialdehit , vitamin A,E,C ve B-Karoten Düzeylerinin Belirlenmesi, 08.07.2014-08.08.2016
 7. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’xxnda apelin, ghrelin ve leptin peptidlerinin ELİSA yöntemiyle araştırılması, 15.03.2013-19.12.2017
 8. Dikenli Tatlısu Yılan Balığı Mastacembalus mastacembalus Bank Solander 1794 nın Mide Bağırsak Kanalının Histolojik Yapısı ve Bazı Histokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 25.11.2015-26.12.2016
 9. Dikenli Tatlısu Yılan Balığı Mastacembalus mastacembalus Bank Solander 1794 nın Solungaçlarının Histolojik Yapısı ve Bazı Histokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 25.02.2015-25.12.2015
 10. Gökkuşağı alabalığı Oncorhynchus mykiss nda apelin ghrelin ve leptin peptitlerinin ELISA yöntemiyle araştırılması SÜF 13 01 , -
 11. Benekli Sazan Cyprinion macrostomum Heckel 1843 ın Sindirim sisteminin Histolojik Yapısının İncelenmesi Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri FÜBAP Yönetim Birimi Proje No SUF 11 11 , 15.08.2012-30.12.2014
 12. Avrupa yayın balığı Silurus glanis L nın sindirim kanalındaki nöroendokrin sistemin immunohistokimyasal olarak incelenmesi Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri FÜBAP Yönetim Birimi Proje No SUF 11 06 Proje Yöneticisi Devam ediyor , 08.06.2011-26.12.2016
 13. Oksitetrasiklin Uygulanan Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 nda Solungaçların Histolojik Yönden İncelenmesi Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri FÜBAP Yönetim Birimi Proje No 1680 , -
 14. Salmonella enteritidis in Gökkuşağı Alabalığının Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Mide Bağırsak Kanalı Karaciğer Dalak ve Böbreklere Olan Histopatolojik Etkisi Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu FÜNAF Proje No 347 , -
 15. Aeromonas hydrophila ile Gökkuşağı Alabalığında Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Oluşturulan Enfeksiyonun Patolojik Yönden Araştırılması Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu FÜNAF Proje No 352 , -
 16. Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss W nda Sindirim Kanalının Histolojik Olarak İncelenmesi Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu FÜNAF Proje No 139 , -

Üyelikler

 1. Su Ürünleri Mühendisleri Derneği.
 1. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 1
 2. Uluslararası, Dergi, BiotechnicHistochemistry, 1
 3. Uluslararası, Dergi, CHEMOSPHERE, 1
 4. Ulusal, Dergi, International Journal of Pure and Applied Sciences, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Turk Zooloji Dergisi, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Ege journal of Fisheries, 1
 7. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 1