T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Serkan KIRIK

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Kırık, S., Canpolat, M., Kumandaş, S., , Çocukluk Çağı Epilepsileri, Türkiye Klinikleri, 2020, 274, 978-625-401-088-0.
 2. Kırık, S., Canpolat, M., Kumandaş, S., , Çocukluk Çağı Epilepsileri, Türkiye Klinikleri, 2020, 274, 978-625-401-088-0.
 3. Canpolat, M., Kırık, S., Kumandaş, S., , Çocukluk Çağında Elektroensefalografi, Türkiye Klinikleri, 2019, 7, 978-605-7650-49-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çömez, A., Karaküçük, Y., Beyoğlu, A., Kırık, S., Belen, A.F.B., (2020). Vitamin B12 eksikliği olan çocuklarda retina sinir lifi kalınlığının değerlendirilmesi. Retina-Vitreus, (),-.
 2. Güngör, O., Kırık, S., Cevizli, D., Karaokur, F., Ozer, L., Uysal, S., Dilber, C., (2015). A RETT SYNDROME CASE WITH NOVEL NON-IDENTICAL MUTATION IN MECP2 GENE.. Genetic counseling (Geneva, Switzerland), 26(4),387-92.
 3. Güngör, O., Kırık, S., Işıkay, S., Güngör, G., Bilal, N., (2016). Concomitance of goldenhar syndrome with congenital alopecia areata. Genetic Counselling, 27(2),247-249.
Ulusal
 1. Kırık, S., Aslan, M., Özgör, B., Güngör, S., (). Evaluation of seizures and clinical features of pediatric patients diagnosed with Rett Syndrome who were detected to have MECP2 mutation. Turkish Journal of Clinics and Laboratory, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kırık, S., Taşkın, E., Canacankatan, N., (2019). Hipoksik İskemik Ensefalopatiye Maruz Kalmış Ratlarda Likofelon’ un Nöroprotektif Etkisi.. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kongresi. 26-29 Eylül 2019, Sheraton Çeşme Hotel, İzmir., (),-.
 2. Can, E., Çelik, E., Kırık, S., Tosun, A.F., (2019). Gullian Barre Sendromu’nun Nadir bir VaryantıFaringeal-Servikal-Brakiyal Tutulum. 21.Uluslararsı Katılımlı Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Çoban, Y., Kırık, S., Güngör, O., Yıldızdaş, R.D., (2017). Çocuk yoğun bakım ünitemize status epileptikus tanısı ile yatan hastaların değerlendirilmesi.. XIV. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi ve X. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi-Ekim 2017, Adana, (),15-15.
 2. Kırık, S., Can, E., Tosun, A.F., (2019). Atipik Akut Dissemine Ensefalomiyelit Olgusu.. 21. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Hilton Dalaman Sarıgerme Resort SPA. 01-05 Mayıs 2019, Muğla/Türkiye., (),-.
 3. Işıkay, S., Kırık, S., (2018). Saç Mikroskobisinin Menkes Hastalığının Tanısındaki Katkısı.. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC., (),-.
 4. Aslan, M., Kırık, S., Özgör, B., Güngör, S., (2018). Çocuklarda Beyin Ölümünün Verileri: Tek Merkezli Çalışma.. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 5. Kırık, S., Güngör, O., Dilber, C., (2018). Akut Gastroenteritle İlişkili Febril Nöbetle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi.. 20. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi.2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 6. Kırık, S., Güngör, O., Demirtaş, G., (2018). Akut Dissemine Ensefalomyelit ve Spinal Kord Tutulumu.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 7. Kırık, S., Güngör, O., Dilber, C., (2018). Komplike Febril Nöbet Tanılı Hastaların EEG ve Lomber Ponksiyon Bulgularının Değerlendirilmesi.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 8. Kırık, S., Güneş, H., Acıpayam, C., Yurttutan, S., Sarışık, N., (2018). Okskarbazepin ile İlişkili Hemofagositik Lenfohistiyositozis.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 9. Kırık, S., Güngör, O., Işıkay, S., Özgör, B., Güngör, S., (2018). Limb Girdle Tip 2E Tanılı Hastada SGCB Geninde Tanımlanan Yeni Mutasyon.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 10. Kırık, S., Güngör, O., Kırık, Y., (2019). Çocukluk Çağı Nöropsikiyatrik Bozukluklarında Streptokok Enfeksiyonlarının Önemi.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 11. Kırık, S., Kırık, F., Güngör, O., Yurttutan, N., Dilber, C., (2018). Akut Parsiyel Okulamator Sinir Felci ile Başvuran Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 12. Kırık, S., Şahin, H., (2018). Konjenital Ayna Hayali Hareketi ve Migren Birlikteliği. Serkan KIRIK, Hamza ŞAHİN.. 20 . Ulusal Çocuk Nöroloji kongresi. 2-6 Mayıs 2018. Limak Babylon Otel, KKTC, (),-.
 13. Işıkay, S., Kırık, S., Işıkay, N., Hızlı, Ş., Güngör, O., Kırık, Y., (2017). Serebral Kalsifikasyon ile Hastalar Çölyak Hastalığı Açısından Araştırılmalı Mı?.. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye., (),-.
 14. Kırık, S., Aslan, M., Özgör, B., Aslan, N., Güngör, S., (2019). Akut Ataksi ile Başvuran Çocuk Hastaların Değerlendirilmesi.. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye., (),-.
 15. Kırık, S., Aslan, M., Özgör, B., Güngör, S., (2017). MECP2 Mutasyonu Saptanan Rett Sendromu Tanılı Hastaların Nöbet ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi.. 19. Ulusal çocuk nöroloji Kongresi. 19-23 Nisan 2017, Cornelia Diamond Otel, Antalya, Türkiye., (),-.
 16. , , Işıkay, S., Özgör, B.S., Güngör, O., Güngör, S., (). Limb Girdle Tip 2E Tanılı Hastada Sgcb Geninde Tanınlanan Yeni Mutasyon. 1. Ulusal Nöromusküler Hastalıklar Kongresi, (),-.
 17. Karabulut, M., Yılmaz, E., Kırık, S., Uysal, A., (2013). Artralji ile Başvuran Atipik Miksoma Olgusu. 57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, (),-.
 18. Kocamaz, H., Demirören, K., Kırık, S., Doğan, Y., (2011). Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması Olan ve Endoskopi Uygulanan Hastaların Değerlendirilmesi. 47.Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011 Kaya Artemis Otel, KKTC, 46(1),69-69.
 19. Kocamaz, H., Demirören, K., Doğan, Y., Kırık, S., (2011). Rektal Kanama Yakınması ile Getirilen Çocukların Değerlendirilmesi.. 47.Türk Pediatri Kongresi. 10-14 Mayıs 2011 Kaya Artemis Otel, KKTC, 46(1),59-59.
 20. Kılıç, B., Özgör, B., Kırık, S., Güngör, S., (). Reversible Splenial Lezyon Sendromu (RESLES): Olgu Sunumu.. 19.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi., (),-.
 21. Kırık, S., (2018). Akut Gastroenteritle İlişkili Febril Nöbetle Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi. 1. Malatya Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Hipoksik iskemik ensefalopatiye maruz kalmış yenidoğan ratlarda Likofelon? un nöroprotektif etkisi, 01.02.2014-01.07.2014
 2. İnvajinasyon Olgularında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin Moleküler Genetik Yöntemler İle Araştırılması, 14.09.2018-

Üyelikler

 1. AMERICAN EPILEPSY SOCIETY
 2. European Paediatric Neurology Society
 3. Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği