T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Sevda KIRBAĞ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 3815
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat ü.Fen fak. Biyoloji B. ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Mikrobiyoloji,Mikoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 3815
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat ü.Fen fak. Biyoloji B. ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Mikrobiyoloji,Mikoloji
 • Lisans » - Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » - Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitisü
 • Doktora » - Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2004

  Fırat Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı
 • Profesörlük » 2011

  Fırat Üniversitesi, Genel Biyoloji Anabilim Dalı
 • 1 Genel Biyoloji Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Mayıs 2007 ile Temmuz 2007 tarihleri arasında.
 • 2 BİYOLOJİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Temmuz 2007 ile Eylül 2009 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kadıoğlu, D.L., Inci, Ş., Dalkılıç, S., Kırbağ, S., (2020). INVESTIGATION OF ANTIMICROBIAL, ANTIOXIDANT AND ANTICANCER EFFECTS OF TRADITIONAL SPICES MIX. Fresenius Environmental Bulletin, 29(),-.
 2. Keser, S., Keser, F., Karatepe, M., Kayğılı, Ö., Tekin, S., Türkoğlu, İ., Demir, E., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Sandal, S., (2019). Bioactive contents, In vitro antiradical, antimicrobial and cytotoxic properties of rhubarb (Rheum ribes L.) extracts.. NATURAL PRODUCT RESEARCH, (),-.
 3. Inci, Ş., Kırbağ, S., (2019). Antimicrobial Effect of Pistacia vera L.’s Outer Shell. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 8(2),1218-1211.
 4. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2018). Study on Some Biological Parameters of Musa spp. (Banana) are Known as Prebiotic Treated with Kluyveromyces lactis 1. Journal of Scientific and Engineering Research, 5(12),163-171.
 5. Çankaya, N., Kırbağ, S., (2018). Synthesis and Antimicrobial Properties of Some Compounds. International Journal of Health and Biological Sciences, 1(2),1-6.
 6. Akyüz, M., Kırbağ, S., Gürhan, Y., Bircan, B., (2017). Evaluation of Soil Characteristics and Environmental Parameters of Arid-Semi Arid (Desert) Truffles from Eastern Turkey. Hacettepe journal of biology and chemistry, (),-.
 7. Kırbağ, S., Akyüz, M., (2008). Evaluation of agricultural wastes for the cultivation of Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var ferulae Lanzi. African Journal of Biotechnology,, 7(20),3660-3664.
 8. Akyüz, M., Kırbağ, S., (2009). Evaluation of Some Agricultural and Industrial Wastes as a Compost for the Cultivation of Pleurotus spp. EKOLOJI, 18(20),27-31.
 9. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2017). Probiyotik Maya Olarak Saccharomyces cerevisiae’nın Gelişimi Üzerine Pyruscommunis L.’nin (Armut) Bazı Fitokimyasal Etkileri. Int. J. Pure Appl. Sci, (),-.
 10. Akyüz, M., Akyüz, H.E., Kırbağ, S., (2017). Ethnomycological Aspects of Traditional Usage and Indigenous Knowledge about the Arid-Semi Arid Truffles Consumed by the Residents of the Eastern Anatolia. Gazi University Journal of Science, (),-.
 11. Yılmaz, Ö., Aslan, F., Öztürk, A.İ., Vanlı, N., Kırbağ, S., Arslan, M., (2002). Antimicrobial and biological effects of N-diphenylphosphoryl-P-triphenylmonophosphazene-II and di(o-tolyl)-phosphoryl-P-tri(o-tolyl)monophosphazene-III on bacterial and yeast cells. BIOORGANIC CHEMISTRY, (),-.
 12. Öztürk, A.İ., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Arslan, M., (2000). Antimicrobial and biological effects of ipemphos and amphos on bacterial and yeast strains. CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION, (),-.
 13. Erden, Y., Kırbağ, S., (2015). Chemical and Biological Activities of Some Scorzonera Species An In Vitro Study. Proc. Natl. Acad. Sci., India, Sect. B Biol. Sci., (),-.
 14. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2017). Determination of some Biological Properties over Kluyveromyces lactis 1 of Rheum ribes L. (Rhubarb) as a Traditional Medicinal and Food Plant.. International Journal of Nature and Life Sciences (IJNLS), 1(1),22-31.
 15. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2017). Probiyotik Maya Olarak Saccharomyces cerevisiae’nın Gelişimine Citrus limon (L.) Burm. f. (Limon)’un Bazı Fitokimyasal Etkileri. BEU Journal of Science, 6(2),49-61.
 16. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2017). Determination of some biological properties over Kluyveromyces lactis 1 of Rheum ribes L. (Rhubarb) as a traditional medicinal and food plant. International Journal of Nature and Life Sciences, (),22-31.
 17. Erecevit, P., Kırbağ, S., (2017). Antimicrobial activity of some plant species used for the medical purpose in Turkey. The Journal of Phytopharmacology, (),-.
 18. Yıldırım, I., Aktaş, A., Barut, Ç.D., Kırbağ, S., Kutlu, T., Gök, Y., Aygün, M., (2017). Synthesis, characterization, crystal structure,and antimicrobial studies of 2-morpholinoethylsubstitutedbenzimidazolium salts and theirsilver(I)-N-heterocyclic carbene complexes. Research on Chemical Intermedia, (),-.
 19. Kırbağ, S., Aydoğan, D., (2017). The Investigation of Phytochemical Contains, Antioxidant and Antimicrobial Activities of Malus floribunda Siebold ex Van Houtte From Eastern TURKEY. Indian Journal of Pharmaceutical Education and Research, (),-.
 20. Akyüz, M., Kırbağ, S., Gürhan, Y., Bircan, B., (2016). Elazığ Malatya çevresinde yetişen Terfezia ve Picoa trüf türlerinin mikorizal ilişkileri ile in situ ve ex situ koruma durumunun tespit edilmesi. Artvin Ü. Orman Fak. dergisi, (),-.
 21. Kayğılı, Ö., Keser, S., Ateş, T., Kırbağ, S., Yakuphanoğlu, F., (2016). Dielectric Properties of Calcium Phosphate Ceramics. Materials Science, (),-.
 22. Akyüz, M., Ayşe, .N.g., Erecevit, P., Kırbağ, S., (2010). Antimicrobial Activity of some Edible Mushrooms in the Eastern and Southeast Anatolia Region of Turkey. Gazi University Journal of Science, (),-.
 23. Akyüz, M., Kırbağ, S., Bircan, b., (2015). Medical Characteristic of Arid Semi Arid Truffle Terfezia and Picoa in Elazığ Malatya Region of Turkey. Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, (),-.
 24. Erden, Y., Tekin, S., Sandal, S., Ethem, Ö.E., Tektemur, A., Kırbağ, S., (2016). Effects of central irisin administration on the uncoupling proteins inrat brain. Neuroscience Letters, (),-.
 25. Konar, V., Öztürk, A.İ., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Arslan, M., (2000). Antimicrobial and Biological Effect of Pomphos and Phemphos on Bacterial and Yeast Cells. Bioorganic Chemistr, 2, 8(4),214-225.
 26. Yılmaz, İ., Alladin, c., Misır, A., Kırbağ, S., (2001). Antimicrobial activity studies of the metal complexes derived from cyclobutane substitued thiazole carbamate ligands. heteroatom, (),-.
 27. Soykan, C., Çoskun, R., Kırbağ, S., Şahin, E., (2007). Synthesis characterization and antimicrobial activity of poly 2 acrylamido 2 methyl 1 propanesulfonic acid co crotonic acid. Journal Of Macromolecular Science Part A-Pure And Applied Chemistry, 44(1),31-39.
 28. Kırbağ, S., Erecevit, P., Kırbağ, Z.F., Güvenç, A.N., (2013). ANTIMICROBIAL ACTIVITIES OF SOME EUPHORBIA SPECIES. AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, 5(),305-309.
 29. Bircan, B., Çakır, M., Kırbağ, S., Gül, H.F., (2016). Effect of apelin hormone on renal ischemia reperfusion induced oxidative damage in rats. Renal Failure, (),-.
 30. Kırbağ, S., (2003). New Records of Microfungi for Turkey. Plant Dis. Res., 18(),94-95.
 31. Mutlu, G., Kırbağ, S., Üstüner, T., (2015). Elazığ ili örtüaltı hıyar yetiştiriciliğinde görülen fungal hastalıkların belirlenmesi. BİTKİ KORUMA BÜLTENİ, (),-.
 32. Çoşkun, D., Kırbağ, S., (2015). Nontoxic Inexpensive Ammonium Chloride Mediated In Water Synthesis of SomeNovel 1 5 benzothiazepine Derivatives and Their Antimicrobial Activity. J.Chem.Soc.Pak, (),-.
 33. Burak, B., Kırbağ, S., (2015). Determination of antioxidant and antimicrobial properties of Eremurus spectabilis Bieb Eremurus spectabilis Bieb in antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi, (),-.
 34. Burak, B., Kırbağ, S., (2015). Plumbago europaea L nın besinsel antioksidan ve antimikrobiyal aktivitesinin belirlenmesiNutritive value antioxidant and antimicrobial activitiy of Plumbago europea L. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (),-.
 35. Akyüz, M., Kırbağ, S., (2010). Nutritive value of wild edible and cultured mushrooms TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY 34 1 97 102. TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY, 34(1),97-102.
 36. Soykan, C., Çoşkun, R., Kırbağ, S., (2007). Poly crotonic acid co 2 acrylamido 2 methyl 1 propanesulfonic acid metal complexes with copper II cobalt II and mckel 11 Synthesis characterization and antimicrobial activity. European Polymer Journal,, (),-.
 37. Kutlu, T., Yıldırım, I., Kırbağ, S., (2015). Comparison of Antımicrobial Activity of Methanol and Ethanol Extracts of Abelmoschus Moschatus Dry Flowers. Biological and Chemical Research, (),-.
 38. Akyüz, M., Kırbağ, S., Burak, b., Yasemin, G., (2015). Diversity and distribution of arid semi arid truffle Terfezia andPicoa in Elazığ Malatya region of Turkey. Mycosphere, (),-.
 39. Cakır, M., Burak, B., Kırbağ, S., (2015). Effect of Apelin 13 on Liver Damage Following the Renal Ischemia Reperfusion. ACTA PHYSIOLOGICA, 215(),59-60.
 40. Kırbağ, S., Cengiz, F., (2010). Elazgın ev dışı havasınn fungal florası. e-Journal ofNew World ScencesAcademy., (),-.
 41. Akyüz, M., Kırbağ, S., (2009). Antimicrobial activity of Pleurotus eryngii var ferulae grown on various agro wastes. EurAsian Journal of BioSciences, (),-.
 42. Kırbağ, S., Civelek, S., (2010). Sivrice Elazığ Çevresindeki Vasküler Bitkiler Üzerinde Gelişen Basidiomycota Türleri. Artvin Coruh Ü. Orman Fak. Dergisi, (),-.
 43. Kayğılı, Ö., Keser, S., Dorozhkn, S.V., Yakuphanoglu, F., Alghamdi, A.A., Kırbağ, S., Sertkaya, D., Gursoy, N., (2014). Structural and Dielectrical Properties of Ag and Ba Substituted Hydroxyapatites. Inorg Organomet Polym, (),-.
 44. Akyüz, M., Kırbağ, S., (2010). Effect of Various Agro Residues on Nutritive value ofPleurotus eryngii DC ex Fr Quel var ferulae Lanzi JOURNAL OF AGRUCULTURAL SCIENCES 16 83 88. JOURNAL OF AGRUCULTURAL SCIENCES, 16(),83-88.
 45. Erden, Y., Kırbağ, S., Yılmaz, Ö., (2013). Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Some Scorzonera Species3. PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES INDIA SECTION B-BIOLOGICAL SCIENCES, 2(),271-276.
 46. Çukurovalı, A., Yılmaz, İ., Kırbağ, S., (2006). Spectroscopic characterization and biological activity of salicylaldehyde thiazolyl hydrazone ligands and their metal complexes 31 2 207 213. Transition Metal Chemistry,, 31(2),207-213.
 47. Akyüz, M., Güvenç, A.N., Erecevit, P., Kırbağ, S., (2012). FLAVONOID CONTENTS AND 2 2 DIPHENYL 1 PICRYLHYDRAZYL RADICAL SCAVENGING ACTIVITY OF SOME EDIBLE MUSHROOMS FROM TURKEY A BISPORUS AND PLEUROTUS SPP. CURRENT TOPICS IN NUTRACEUTICAL RESEARCH, 10(),133-136.
 48. Kırbağ, S., Kurşat, M., (2011). Sivrice Elazığ Çevresindeki Bitkiler Üzerinde Gelişen Külleme Fungus Türleri. Artvin Coruh Ü. Orman Fak. Dergisi, (),-.
 49. Öztürk, A.İ., Yılmaz, Ö., Kırbağ, S., Arslan, M., (2000). Antimicrobial and Biological Effect of Ipemphos and Amphos on Bacterial and Yeast Strains. Cells Biochem Function, 18(),117-126.
 50. Kırbağ, S., Aime, C., Kurşat, M., (2011). A new Puccinia on Thymelaea Turkey. MYCOTAXON, 115(),501-504.
 51. Kırbağ, S., Kırbağ, Z.F., Kurşat, M., (2009). Antimicrobial Activities of extracts of some plants. Pakistan Journal of Botany, 41(4),2060-2070.
 52. Hayaloğlu, A.A., Kırbağ, S., (2007). Microbial quality and presence of moulds in Kuflu cheese. Internatıonal Journal of Food Microbiology,, 115(3),376-380.
 53. Kırbağ, Z.F., Kırbağ, S., (2007). Effects of copper on chlorophyll proline protein and abscisic acid level of sunflower Helianthus annuus L seedlings. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL BIOLOGY, (),561-566.
 54. Çoskun, d., Misir, a., Kırbağ, S., (2011). 3 Substituted Aryl 1 benzofuranyl 2 propenones Antimicrobial Properties of Some Chalcones Type Compounds and their 2 Pyrazoline Derivatives. E-Journal of Chemistry, 8(4),-.
 55. Yılmaz, Ö., Aslan, F., Öztürk, A.İ., Nagihan, V., Arslan, M., Kırbağ, S., (2002). Antimicrobial and biological effects of N diphenylphosphoryl P triphenylmonophosphazene II and di o tolyl phosphoryl P tri o tolyl monophosphazene III on bacterial and yeast cells. BIOORGANIC CHEMISTRY, 5(),303-314.
 56. Kirbag, S., , K.A.M., (2008). Effect of various agro residues on growing periods yield and biological efficiency of Pleurotus eryngii. Journal of Food, Agriculture & Environment,, 3(),402-405.
 57. Erden, Y., Tekin, S., Çolak, C., Sandal, S., Tektemur, A., Önalan, E., Kırbağ, S., (2015). Radial Basis Function Artificial Neural Networks Can Predict UCP2 mRNA Levels According to Irisin Dose and Time of Application in the Cerebellum of Rats. ACTA PHYSIOLOGICA, (),-.
 58. Burak, B., Murat, C., Kırbağ, S., (2015). Antioxidant Effect of Apelin on Renal Iischemia Reperfusion Damage. ACTA PHYSIOLOGICA, 215(),36-36.
 59. Erden, Y., Tekin, S., Kırbağ, S., Sandal, S., (2015). Mitochondrial Uncoupling Proteins in the Brain Their Structure Function and Physiological Roles. Medicine Science | International Medical Journal,, 4(2),2289-2307.
 60. Güleç, a., Erecevit, P., Yüce, E., Bağcı, E., Kırbağ, S., (2014). Antimicrobial Activity of the Methanol Extracts and Essential Oil with the Composition of Endemic Origanum acutidens Lamiaceae. JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, (),-.
 61. Akyuz, M., , K.S., , K.M., (2012). Ecological aspects of the arid and semi arid truffle in Turkey evaluation of soil characteristics morphology distribution and mycorrhizal relationships. TURKISH JOURNAL OF BOTANY, 36(),386-391.
 62. Erecevit, P., , K.S., , Y.O., (2013). Determination of phytochemical characteristics of the extract of Zea mays with Saccharomyces boulardiiB. CHEMISTRY OF NATURAL COMPOUNDS, 49(),12-16.
 63. Kırbağ, S., (2013). Some Biochemical Parameters of Pisum sativum Extracted with Lactobacillus lactisGuvenc Ayse Nilay Kirbag Sevda. ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, 5(),2949-2952.
 64. Metin, D., , S.K., , S.Ö., (1995). Bazı Pestisidlerin Toprak Mikrobiatası Üzerine Etkisi I. Journal of Qafqaz Univ.,, (),10-26.
 65. Soykan, C., , E.İ., , K.S., (2003). Synthesis and Characterization of Poly 1 3 thiazol 2 yl carbomoyl Methyl Methacrylate Its Metal Complexes and Antimicrobial Activity Studies. Journal of Applied Polymer Science, 90(),3244-3251.
 66. Çukurovalı, A., , Y.İ., , A.M., , K.S., (2005). Antimicrobial Activity Studies of the Metal Complexes Derived From Cyclobutane Substitutied Thiazole carbamate Ligands. Heteroatom Chemistry, 12(),665-670.
 67. Akyuz, M., , K.S., (2010). Element Contents of Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var eryngii Grown on Some Various Agro Wastes. Ekoloji, 19(74),10-14.
 68. Kırbağ, S., (2004). New Records of Microfungi from Turkey 36 2 445 448. Pakistan Journal of Botany, 36(2),445-448.
 69. Huseyinov, E., , K.S., (2003). A New Puccinia on Endemic Phryna 35 4 477 478. Pakistan J Botany, 4(),4477478-.
 70. Yılmaz, Ö., , A.F., , Y.Ö.A., , V.S., , , (2002). Antimicrobial and biological effect of N dipenylphosphoryl P Triphenylmonophosphazena II and Di o tolyl phosphoryl P Tri o tolyl Monophosphazena III on bacteral and yeast cells 30 5 303 314. Bioorg. Chem, 30(5),303-314.
 71. Akyuz, M., , K.S., (2009). Nutritive Value of Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var eryngii Grown on Various Agro Wastes P 92 3 327 331. hilippine Agricultural Scientists,, 92(),327-331.
 72. Erensoy, A., , A.S., , , , K.S., , K.s., (2010). THE CHANGE OF GHRELIN LEVELS IN INTESTINAL PARASITIC INFECTIONS 29 1 34 38. JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY, 29(1),34-38.
 73. Kırbağ, S., (2010). Determination of culture process for obtaining basidiocarp of Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var ferulae Lanzi A speciality mushroom INDIAN JOURNAL OF HORTICULTURE 67 1 73 75. INDIAN JOURNAL OF HORTICULTURE, 67(1),73-75.
Ulusal
 1. Kırbağ, S., Göztök, .F., (2017). Prunus cerasifera cv. “Pissardi Nigra” nın Fitokimyasal İçeriğinin Belirlenmesi. Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty, (),-.
 2. Burak, B., Kırbağ, S., (2015). Plumbago europaea L nın Besi Ortamındaki Saccharomyces cerevisiae Üzerine Etkileri. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, (),-.
 3. Kırbağ, S., Turan, N., (2005). Malatya da yetiştirilen bazı sebzelerde görülen mikrofungusların tespiti. Fırat Üniv Fen ve Müh Bil Der, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kırbağ, S., Inci, Ş., (2018). Antimicrobial Effects of Different Parts of Paulownia Tomentosa Steud. PCFM 2018, (),126-.
 2. Inci, Ş., Kırbağ, S., (2019). BAZI BİTKİ YAĞLARININ ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),181-185.
 3. Kırbağ, S., Keser, S., Tekin, S., Inci, Ş., Sandal, S., (2018). Anticancer Effect of Tchihatchewia isatidea Boiss. PCFM’18, (),112-.
 4. Kırbağ, S., Karagöz, I.D., Kılıç, İ.H., Simitçioğlu, B., Inci, Ş., Akyüz, M., (2018). Cytotoxicity effect of Terfezia and Picoa species from Eastern Anatolia region of Turkey. PCFM 2018, (),-.
 5. Akyüz, M., Sıdır, i., Kırbağ, S., (2018). MANTAR TÜRLERİNİN TEŞHİSİNDE FLORESANS SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİNİN KULLANIMI. International Conference on Stem and Educational Sciences, (),-.
 6. Kırbağ, S., Inci, Ş., (2017). Nutritional, antioxidant and antibacterial properties of Terfezia claveryi. 1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS, (),-.
 7. Kırbağ, S., Göztok, F., (2017). Some Phytochemical Contains Of Prunus cerasifera CV. „Pissardi nigra‟. The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, (),-.
 8. Akyüz, M., Kırbağ, S., (2017). An Ethnomycological Approach to the Pleurotus eryngii complex species from Bitlis: local names, cooking techniques, commercial value, ecology and vegetation periods. 1ST INTERNATIONAL EURASIA MYCOLOGY CONGRESS, (),-.
 9. Keser, S., Keser, F., Demir, E., Kayğılı, Ö., Kırbağ, S., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., (2017). Malva neglecta (EBEGÜMECİ)’NIN ANTİRADİKAL, ANTİMİKROBİYAL VE BİYOAKTİF İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017),, (),-.
 10. Keser, S., Keser, F., Demir, E., Kayğılı, Ö., Kırbağ, S., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., (2017). IŞGIN (Rheum ribes)’IN ANTİOKSİDAN, FİTOKİMYASAL BİLEŞİK VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ. International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017),, (),-.
 11. Ithawı, A., Kılıç, İ.H., Kırbağ, S., Zer, Y., Joma, M., Tonus, S.S., Kurt, B.S., Rakhmanzhan, K.A., (2017). ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SOME MEDICINAL PLANTS AGAINST TO Stenotrophomonas maltophilia. International Symposium on Medicinal Aromatic and Dye plants (REYHAN 2017),, (),-.
 12. Akyüz, M., Karagöz, I.D., Inci, Ş., Kılıç, İ.H., Kırbağ, S., (2017). Elazığ ve Malatya Çevresinde Tüketilen Bazı Kurak-Yarı Kurak(Çöl) Trüf Mantar (Terfezia ve Picoa) Türlerinin DNA KoruyucuAktiviteleri. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology, (),-.
 13. Keser, S., Keser, F., Demir, E., Kayğılı, Ö., Kırbağ, S., Türkoğlu, İ., Türkoğlu, S., Karatepe, M., (2017). SEMİZOTU (Portulaca oleracea)’NUN ANTİRADİKAL, ANTİMİKROBİYAL VE FİTOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ. International Symposium on Medicinal, Aromatic and Dye Plants (REYHAN 2017),, (),-.
 14. Kırbağ, S., Bircan, M.G., (2017). TCHIHATCHEWIA ISATIDEA BOISS’İN BESİN İÇERİĞİ, ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI. Uluslararası Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkileri Sempozyumu, (),-.
 15. Yıldırım, I., Aktaş, A., Kırbağ, S., Kutlu, T., Gök, Y., (2017). Synthesis, Characterization and Antimicrobial Studies of Naphthyl Substituted Imidazolidinium Salts and Their Silver(I)-N-Heterocyclic Carbene Complexes. 3. Uluslararası Eczacılık kongresi, (),-.
 16. Tekin, S., Erden, Y., Ebru, e., Tektemur, A., Kırbağ, S., (). Effect of intracerebroventricular irisin injection on the uncoupling protein expression in the rat brain FEPS Budapest Hungary. Acta Physiologica, (),-.

Projeler

 1. Bazı Fungal Metabolitlerin Antikanser, Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkilerinin Araştırılması, 26.09.2016-13.12.2017
 2. TCHIHATCHEWIA ISATIDEA BOISS’İN BESİNSEL İÇERİĞİ, ANTİOKSİDAN VE ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ, 29.12.2016-18.12.2017
 3. Elazığ da Yetişen Bazı Salvia Türlerinin Tohumlarında Fenolik İçeriklerin, Antioksidan Özelliklerin ve Antimikrobiyal Aktivitelerin Araştırılması, 02.06.2010-24.12.2013
 4. Bazı Yenilebilir Bitkilerin Antiradikal Antibakteriyel ve Antikanser Özellikleri ile Içerdikleri Fitokimyasal Bileşiklerin Saptanması, 14.12.2015-24.11.2016
 5. Bazı Yenilebilir Bitkilerin Antiradikal Antibakteriyel ve Antikanser Özellikleri ve İçerdikleri Fitokimyasal Bileşiklerin Saptanması (Yürütücü) (Hızlı Destek 115Z056), 01.06.2015-24.11.2016
 6. Elazığ Malatya Çevresinde Tuberales Ait Türler Üzerine Araştırmalar Besinsel Içerikleri Tıbbi Özellikleri Ticari Potansiyelleri Toprak Karakteristikleri Morfolojileri Dağılımları Mikorizal Ilişkileri ve ex situ ile in situ Koruma Durumunun Saptanması, 01.07.2014-14.12.2015
 7. Elazığ Malatya Çevresinde Tuberales Ait Türler Üzerine Araştırmalar: Besinsel Içerikleri, Tıbbi Özellikleri, Ticari Potansiyelleri, Toprak Karakteristikleri, Morfolojileri, Dağılımları, Mikorizal İlişkileri ve Ex Situ İle İn Situ Koruma Durumunun Saptanması, 01.07.2014-14.12.2015
 8. Sıçanlarda intraserebroventriküler irisin uygulamasının beyindeki eşleşme bozucu Uncoupling protein ailesi üzerine etkileri, 28.10.2013-30.12.2014
 9. Sıçanlarda Böbrek İskemi Reperfüzyonu İle Oluşturulan Oksidatif Hasarda Apelin Hormonu nun Etkisi , 21.08.2013-09.06.2015
 10. Elazığ ve Çevresinde Yetişen Bazı Endemik Bitkilerin Antioksidan Antimikrobiyal ve Antitümör Aktiviteleri ile Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi (Yürütücü) (TÜBİTAK 3001 114Z124), 15.07.2014-24.11.2016
 11. Sıçanlara İntraserebroventriküler İrisin Uygulamasının beyindeki eşleşme bozucu Uncoupling protein ailesi üzerine etkileri, 28.10.2013-27.01.2015
 12. Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. ve Pleurotus eryngii (DC. ex Fr.) Quel. var. ferulae Lanzi’nin Besinsel İçeriklerinin ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi (FÜBAP 1446), 01.06.2006-31.12.2008
 13. Elazığ da Yetiştirilen Bazı Sebzelerde Görülen Fungusların Tespiti ve Önemli Bulunanın Biyolojisi ve Savaşı Üzerine Araştırmalar, -
 14. Elazığ İli Tahıl Tarlalarındaki Yabancıotlar ve Yoğunluklarının Tesbiti , -
 15. Sivrice Elazığ Yöresi Vasküler Bitkilerdeki Parazit Fungusların Araştırılması , -
 16. Harput Elazığ Yöresi Bitkilerindeki Parazit Fungusların Tespiti , -
 17. Tıbbi Amaçlar İçin Kullanılan Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitilerinin Araştırılması, -
 18. Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var eryngii ve Pleurotus eryngii DC ex Fr Quel var ferulae Lanzi nin Besinsel İçeriklerinin ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi , -
 19. Türkiye de yetişen Artemisia L Aseraceae türleri üzerinde taksonomik kimyasal flavonoid ve uçucu yağ karyolojik palinolojik ve antimikrobial aktivite araştırmaları, -
 20. İNÜLİN TAŞIYAN BAZI BİTKİLERİN FİTOKİMYASAL İÇERİĞİ VE ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ İLE PROBİYOTİK PROBİYOTİK MAYA GELİŞİMİNE BAZI LİFLİ BİTKİLERİN ETKİLERİ VE FİTOKİMYASAL İÇERİKLERİNE GÖRE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, -
 21. Farklı Kompost Ortamlarında Kültürü Yapılan Bazı Pleurotus Türlerinin Beinsel Değerlerinin Tespit Edilmesi , -
 22. Elazığ da Yetişen Bazı Salvia Türlerinin Tohumlarında Fenolik İçeriklerin Antioksidan özelliklerin ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Araştırılması, -
 23. Bazı Scorzonera Türlerinin Fitokimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, -
 24. Eremurus spectabilis Bieb Silene chlorofolia Sm Plumbago europaea L nin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi, -
 25. Maden Elazığ Cu yataklarındaki asit maden Drenajlarında sülfat indirgeyici bakteri deneyleri, 01.01.2007-01.01.2008
 1. Uluslararası, Dergi, Biological Diversity and Conservation, 1
 2. Ulusal, Dergi, Mantar Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Mycotaxon, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Biodicon, 1