T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Sümeyra KAYALI

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

 1. , , (). . , (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aşçı, T.Z., , K.S., , G.F., , A.M., , A.H.H., (2019). 2017-2018 Yılı Nefroloji Klinik Hastalarının İdrar Kültürlerinde Karbapenem Direnç Durumu Karşılaştırması. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 2. Aşçı, T.Z., , T.M., , K.S., , G.F., , G.F., , A.M., , A.H.H., (2019). Investigation Of Retrospective Closridium Difficile And Evaluation Of Epidemiological Properties In Patients With Diagnosis. 3rd INTERNATIONAL HUMAN MICROBIOTA: IN HEALTH AND DISEASES CONGRESS, (),-.
 3. Aşçı, T.Z., , G.F., , T.M., , A.H.H., , K.S., , S.C., , A.A., , S.T.A., , Ş.A.F., (2018). Zygomycosis in Firat University Hospital between 2009-2017: A review of five cases. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
 4. Aşçı, T.Z., , T.M., , G.F., , K.S., , G.F., , A.M., , K.A., (2019). Prevalence of tuberculosis in pediatric patients admitted to Fırat University Hospital in the last 5 years. Uluslararası Mikobakteri Sempozyumu, (),-.
 5. Aşçı, T.Z., , K.S., , Y.M., , G.F., , G.F., , A.M., , T.M., , A.H.H., (2020). Microdilution Method Verification pf Automated System Determination of Gram Negative Bacteria İsolated from İntensive Care Units in Our Hospital . Uluslararası 5. Yoğun Bakım Enfeksiyonları Sempozyumu, (),-.
 6. Aşçı, T.Z., , G.F., , K.S., , T.M., , A.H.H., , S.C., , A.A., , S.T.A., (2019). Yoğun Bakım Hastalarında Kan Kültürlerinden İzole Edilen Candida Türlerinin Dağılımı. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, (),-.
 7. Aşçı, T.Z., , K.S., , B.O., , T.M., , A.H.H., , G.F., , S.C., , A.A., , Ö.B.Ş., (2018). Septıc arthrıtıs due to Trichosporon asahii Ceren Sel1, Ayhan Akbulut4, Şafak Özer Balin4. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
 8. Aşçı, T.Z., , T.M., , A.H.H., , K.S., , G.F., , S.C., , A.A., , S.T.A., , Ş.A.F., (2018). Species distribution and antifungal susceptibility profile of Candida isolates from intensive care patients: a five-year study. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
Ulusal
 1. Akgün, S., , K.S., , A.M., (2018). Baş ve boyun abselerinden izole edilen nadir bir etken Eikenella corrodens. İnfeksiyon Dünyası Çalıştayı 2018, (),-.
 2. Ayyıldız, M., , K.S., , G.F., , G.F., , A.T.Z., (2020). 2019-2020 Yılları Arasında Moleküler Yöntemle Saptanan Erişkin Solunum Yolu Enfeksiyöz Etkenlerinin Prevalansı ve Mevsimsel Dağılımı. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 3. Günbey, F., , A.M., , K.S., , G.F., , A.T.Z., , Ş.K., (2020). Sifiliz Tanısında Kullanılan Serolojik Yöntemlerin Karşılaştırılması. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 4. Ayyıldız, M., , K.S., , G.F., , A.T.Z., (). Akut Gastroenteritli Beş Yaşın Altındaki Çocuklarda Rotavirüs ve Adenovirüs Antijenlerinin Araştırılması. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 5. Genç, F., , G.F., , K.S., , A.M., , A.T.Z., (). ASPERGİLLUS VE CANDİDA TÜRLERİNİN ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARI. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 6. Aşçı, T.Z., , G.F., , G.F., , A.M., , K.S., , Ç.O., , C.M., (). Penicillium keratiti olgusu. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 7. Kayalı, S., , A.M., , G.F., , G.F., , A.T.Z., (). Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Etkenlerinin Moleküler Yöntemlerle Tespiti ve Epidemiyolojisi. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.
 8. Kayalı, S., , G.F., , A.M., , A.T.Z., (). Vankomisin Dirençli Enterokok ve Stafilokok Türlerinde Bulunan Direnç Genlerinin Moleküler Yöntemle Tespiti. TMC 2020 Çevrimiçi Mikrobiyoloji Sempozyumu, (),-.