T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Ilhan, S., , Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Birleşik Yayıncılık, 2013, 436, 978-605-4733-21-7.
 2. Ilhan, S., Aytaç, Ö., , Türkiye’de Kayırmacı Eğilimlerin Oluşmasında Toplumsal ve Kültürel Yapının Rolü, Beta yay., 2018, 235, 978-605-377-260-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Aytaç, Ö., Ilhan, S., (). Girişimcilik ve Girişimci kültür: Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18),101-120.
 2. Ilhan, S., (). İş Ahlâkı: Kurumsal Bir Yaklaşım. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2),258-275.
 3. Ilhan, S., (). Yeni Kapitalizm ve Meslek Olgusunun Değişen Anlamları Üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (21),313-328.
 4. Aytaç, Ö., Ilhan, S., (). Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni: Belirsizlik, Sömürü ve Ahlaki Kriz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1),182-210.
 5. Ilhan, S., Fırat, M., (2017). BİR İNŞA SÜRECİ OLARAK ÇİNGENELİK: KURAMSAL BİRÇÖZÜMLEME. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),265-276.
 6. Ilhan, S., Yılmaz, M., (2017). Güvencesizliğin Bireysel-Toplumsal Yansımaları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(3),1774-1793.
 7. Ilhan, S., (). Yeni Kapitalizmin Karanlık Yüzü: İnsanilik ve Ahlakilik Söylemlerinin Sahiciliği Üzerine. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1),283-306.
Ulusal
 1. Ilhan, S., (). Girişimcilik ve sosyo-ekonomik süreçteki rolü. DOĞU ANADOLU ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DERGİSİ, (),70-75.
 2. Ilhan, S., (). Sosyo-Ekonomik Bir Fenomen Olarak Girişimciliğin Oluşumunu Etkileyen Başlıca Faktörler. Muğla Üniversitesi sbe dergisi, (11),61-79.

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2