T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Seyfettin GÜR

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23881
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Dölverimini arttırma, alabalık kanatlı, büyük ve küçük ruminantlar ve kısraklarda suni tohumlama, ineklerde embriyo transferi, sperma muayenesi


Veteriner Fakültesi
Klinik Bilimler Bölümü
Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23881
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Dölverimini arttırma, alabalık kanatlı, büyük ve küçük ruminantlar ve kısraklarda suni tohumlama, ineklerde embriyo transferi, sperma muayenesi
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans » 1989 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doçentlik » 2006

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • 1 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2007 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 2 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Başhekim Yardımcısı » Nisan 2011 ile Şubat 2012 tarihleri arasında.
 • 3 VETERİNER FAKÜLTESİ

  Başhekim Yardımcısı » Kasım 2012 tarihinden itibaren.
 • 4 Veteriner Fakültesi

  Bölüm Başkanı » 2015-04-30 ile 2018-04-30 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Özen, A., Apaydın, A.M., Rişvanlı, A., Girgin, A., Patır, B., Kalkan, C., Ünsaldı, E., Köroğlu, E., Dinç, G., Bulut, H., Öcal, H., Eröksüz, H., Eröksüz, Y., Çay, M., Servi, K., Canpolat, İ., Tanyıldızı, S., Özbey, O., Bayraktar, M., Yılmaz, S., Issi, M., Çalıcıoğlu, M., Gül, Y., Gür, S., Özdemir, N., Erişir, M., Tatlı, S.P., Azman, M.A., , Veteriner Hekimliği Terimler Sözlüğü Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, 2017, 2403, 9789751621245.
 2. Gür, S., , RESİMLİ DENEY HAYVANLARI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ, TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI, 2014, 798, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Farhadi, A., Harlıoğlu, M.M., Gür, S., (2019). Artificial extrusion of spermatophores for insemination of the narrowclawed crayfish Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823). Aquaculture Reports, 14(),1-5.
 2. Harlıoğlu, M.M., Farhadi, A., Gür, S., (2018). Determination of sperm quality in decapod crustaceans. Aquaculture, (),-.
 3. Harlıoğlu, M.M., Farhadi, A., Gür, S., (2018). Determination of sperm quality in decapod crustaceans. AQUACULTURE, 490(),185-193.
 4. Farhadi, A., Harlıoğlu, M.M., Gür, S., Acısı, T., (2018). Optimization of the incubation time and temperature for spermatozoa extraction in freshwater crayfish Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823). Animal Reproduction Science, (),-.
 5. Türk, G., Gür, S., (2011). Protective effects of nanostructures of hydrated C-60 fullerene on reproductive function in streptozotocin-diabetic male rats. Toxicology, 282(3),69-82.
 6. Gür, S., , T.G., , D.E., , Y.A., , S.M., , Ö.Ş., , A.E.H., (2011). Effect of pregnancy on diameter of corpus luteum maternal progesterone concentration and oxidant antioxidant balance in ewes. Reproduction In Domestic Animals, 46(),289-295.
 7. Naziroğlu, M., , G.S., (2000). Antioxidant and Lipid Peroxidation Composition of Blood and Cervical Mucus of The Cows as Parameters for Predicting Potential Pregnancy. Deutsche Tierarztliche Wochenschrift, 107(),374-376.
 8. Nazıroğlu, M., , G.S., , Ş.H., , K.K., (2000). The relationships Between Levels of Vitamin A E Beta Carotene of Seminal Plasma blood Serum Liver and Spermatozoa and Spermatological Parameters of Semen in Oncorhynchus mykiss. Veterinary Record, 147(),484-486.
 9. Gür, S., , B.T., , T.G., (2005). Short Term Effects of Dexamethasone on Hyaluronidase Activity and Sperm Characteristics in Rams. Animal Reproduction Science, 90(),255-263.
 10. Ateşşahin, A., , K.İ., , T.G., , G.S., , Ç.O., (2006). Protective Role of Lycopene on Cisplatin İnduced Changes in Sperm Characteristics Testicular Damage and Lipid Peroxidation in Rats. Reproductive Toxicology, 21(),42-47.
 11. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (2007). Effect of clitoral massage on levels of estradiol testosterone dehydroepiandrosterone sulphate and pregnancy rate in cows. Veterinarski Arhiv, 77(1),59-67.
 12. Türk, G., , S.M., , A.M., , Y.R., , G.S., , Y.M., , A.E.H., , A.H., (2008). Effects of pomegranate juice consumption on sperm quality spermatogenic cell density antioxidant activity and testosterone level in male rats. Clinical Nutrition,, (27),289-296.
 13. Türk, G., , G.S., , S.M., , B.T., , A.E.H., , A.H., (2008). Effect of Exogenous GnRH at the Time of Artificial Insemination on Reproductive Performance of Awassi Ewes Synchronized with Progestagen PMSG PGF2 Combination. Reproduction in Domestic Animals, (43),308-313.
 14. Sönmez, M., , B.T., , T.G., , G.S., , K.M., , Y.A., (2009). The effect of vitamin E treatment during preovulatoryperiod on reproductive performance of goats followingestrous synchronization using intravaginal sponges. Animal Reproduction Science, 114(3),183-192.
 15. Bal, R., , T.G., , T.M., , Y.Ö., , Ö.İ., , K.T., , G.S., , N.V., , T.A., , A.G., , B.G., , N.M., (2011). Bal R Türk G Tuzcu M Yılmaz Ö Özercan İ Kuloğlu T Gür S Nedzvetsky V S Tykhomyrov A A Andrievsky G V Baydaş G Nazıroğlu M 2011 Protective effects of Nanostructures of hydrated C60 fullerene on reproductive function in streptozotocin diabetic male rats 282 69 81. Toxicology, 282(),69-81.
 16. Bal, R., , T.G., , T.M., , Y.Ö., , K.T., , G.R., , G.S., , A.A., , U.M., , Ç.Z., , T.Z., , N.M., , G.H., , G.M., , O.A., , K.N., , A.A., , E.E., , , (2012). Assessment of imidacloprid toxicity on reproductive organ system of adult male rats. Journal of Environmental Science and Health-Part B, (47),434-444.
 17. Gür, S., , K.F.M., (2012). Relationships between seminal plasma arginase activity and spermatological parameters in the rams. Andrologia, 44(),86-91.
 18. Gür, S., , D.E., (2000). Effect of Calcium Magnesium Sodium and Potassium Levels in Seminal Plasma of Holstein Bulls on Spermatological Characters. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 24(),275-281.
 19. Sönmez, M., , D.E., , T.G., , G.S., (2005). Effect of Season on Fertility of Dairy and Beef Cows Around Elazığ. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(),821-828.
 20. Canpolat, İ., , G.S., , G.C., , B.S., , E.H., (2006). Canpolat İ Gür S Günay C Bulut S Eröksüz H 2006 An Evaluation of the Outcome of Bull Castration by Intra Testicular Injection of Ethanol and Calcium Chloride 157 8 9 420 425. Revue de Medecine Veterinaire, 157(),420-425.
 21. Karahan, İ., , T.G., , G.S., (2006). In Vitro Effects of Prostaglandin F2 and Metamizol on Motility of Diluted Bull Semen 30 271 278. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30(),271-278.
 22. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (2007). Effects of exogenous oxytocin on serologic and seminal steroids and semen characteristics in rams. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 31(5),303-309.
 23. Harlıoğlu, M.M., , K.F., , G.S., (2012). An investigation on the sperm number and reproductive parameters of males in wild caught freshwater crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz. Animal Biology, (62),409-418.
 24. Türk, G., , G.S., , K.F.M., , S.M., (2011). Relationship between Seminal Plasma Arginase activity and Semen Quality in Saanen Bucks. Small Ruminant Research, 97(),83-87.
 25. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (2007). The Time Dependent Motility and Longevity of Stallion Spermatozoa Diluted in Different Spermatozoal Concentrations and Extenders during Cool Storage. Revue Méd. Vét., (158),67-72.
Ulusal
 1. Özer, K.Ş., Gür, S., Barım, Ö.Ö., (2019). Nil Tilapia (Oreochromis niloticus Linnaeus,1758) Rasyonuna Vitamin E (Alfa-tokoferol Asetat) Katkısının Spermatolojik Parametreler ve MDA düzeyine Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (),-.
 2. Aksu, E.H., Türk, G., Sönmez, M., Gür, S., (2018). İnsan Olmayan Primatlarda Sperma Alma Yöntemleri ve Spermatolojik Referans Değerler. Turkiye Klinikleri Journal of Reproduction and Artificial Insemination, (),-.
 3. Gür, S., (2015). Keçilerde Östrus Senkronizasyonu. Journal Reproduction Artificial Insemination, (),-.
 4. Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Gür, S., Ozan, İ.E., (2017). Antioxidant effects of ellagic acid on testicular tissue of ratsexposed to tobacco smoke. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (),-.
 5. Demirci, E., Gür, S., (1993). Esmer ırk ineklerde yaşın yetiştirme yıllarının ve fötüs cinsiyetinin gebelik süresine etkisi 7 2 124 129. F. Ü. Sağ. Bil. Derg.,, (7),124-129.
 6. Demirci, E., , G.S., , B.T., (1992). İneklerde östrusun farklı saatlerinde yapılan tohumlamaların gebe kalma oranına etkisi. Hay. Araş. Derg., (2),32-34.
 7. Demirci, E., , G.S., , B.T., (1992). İneklerde intracervical ve intrauterin tohumlamanın dölverimine etkisi. U. Ü. Vet. Fak. Derg., (11),59-66.
 8. Demirci, e., , B.T., , G.S., (1994). Sultansuyu tarım işletmesi esmer ırk düvelerinde puberte yaşı. U.Ü. Vet. Fak. Derg, (2),55-61.
 9. Gür, S., , Ç.N., , D.E., , U.S., (1998). Holştayn ırkı boğaların seminal plazmasında bulunan bazı iz elementler. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., (12),175-181.
 10. Demirci, E., , G.S., , K.H., , E.A., (1994). Laiciphos 488 ile sulandırılmış ve buzdolabında 4 C de saklanan holstein boğa spermasının günlük motilitesi. Lalahan Hay. Araş. Ens. Derg., (35),21-29.
 11. Bozkurt, T., , G.S., , S.M., (1998). Vitamin AD3E nin dölverimi üzerine etkisi. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg, (9),80-82.
 12. Gür, S., , D.E., (1998). Boğa spermasında vitamin A ve Beta karoten düzeylerinin araştırılması ve bu spermalarla tohumlanan ineklerden elde edilen dölverimi sonuçları. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., (12),163-174.
 13. Gür, S., , T.P., (1999). Koçların testis ölçüleri ve spermatolojik özellikleri üzerine rasyonda bulunan pamuk tohumu ve soya fasulyesi küspesinin etkisi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg, (13),413-420.
 14. Köprücü, K., , G.S., (1999). Gökkuşağı Oncorhynchus mykiss W alabalığının sperma ve yumurta kalitesinin dölverimi üzerine etkisi. Hay. araş. Derg.,, (1),81-86.
 15. Gür, S., , K.K., (1999). Gökkuşağı alabalığının Oncorhynchus mykiss W spermatolojik özelliklerindeki değişimler. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., (13),379-383.
 16. Sönmez, M., , G.S., , A.E.H., (2006). İneklerde Tespit Edilen İlk Atlama Davranışından Suni Tohumlama Zamanına Kadar Geçen Sürenin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., 20(5),365-369.
 17. Sönmez, M., , G.S., (2004). PGF2a İle Östrusları Senkronize Edilen Düvelerde Tohumlama Sonrası Uygulanan GNRH ın Fertilite Üzerine Etkisi. Vet.Bil.Derg., (2),47-52.
 18. Gür, S., , S.M., (2000). Gür S Sönmez M 2000 Suni tohumlamadan sonra intrauterin antibiyotik uygulamalarının gebelik oranına etkisi 14 1 69 73. F.Ü. Sağ. Bil. Derg., (14),69-73.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, K.Ş., Kaya, E., Gür, S., Yılmaz, S., Çeliker, İ.M., (2017). Effect of starvation and refeeding on spermatological parameters and oxidative stress in rats. 7th International Veterinary Congress, (),41-.
 2. Yılmaz, S., Kaya, E., Özer, K.Ş., Karaca, A., Gür, S., (2018). Lycopene against testicular toxicity induced by aflatoxin in rats. 1st International Veterinary Biochemistry and Clinical Biochemistry Congress, (),56-57.
 3. Gül, B.B., Tatlı, S.P., Gür, S., Seven, İ., (2017). THE EFFECTS OF PROPOLIS ON THE QUALITY OF SPERM,REPRODUCTIVE ORGANS AND TESTICULAR ANTIOXIDANTSTATUS OF RATS TREATED WITH CYCLOSPORINE-A. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, (),-.
 4. Parlak, A.T., Tatlı, S.P., Gür, S., Gül, B.B., Yaman, M., Seven, İ., (2017). CHRYSIN AND FLUNIXIN MEGLUMINE ATTENUATES TESTICULAR AND SPERMATOLOGICAL DAMAGES INDUCED BY COPPER SULFATE IN RATS. I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATICPLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, (),-.
 5. Türk, G., Yüksel, M., Sönmez, M., Gür, S., Özer, K.Ş., Demirci, E., (2017). Effects of semen sexing kits (Heiferplus and Bullplus) supplemented to frozen-thawed bull semen on pregnancy rates, foetal sex ratios and selected reproductive parameters in cows. The XXVII International Scientific Conference, (),-.
 6. Gül, B.B., Tatlı, S.P., Gür, S., Seven, İ., (2017). The effects of propolis on the quality of sperm, reproductive organs and testicular antioxidant status of rats treated with cyclosporine-A. 1st INTERNATIONAL CONGRESS onMEDICINAL and AROMATIC PLANTS -natural and healthy life-, (),40-40.
 7. Parlak, A.T., Tatlı, S.P., Gür, S., Gül, B.B., Yaman, M., Seven, İ., (2017). CHRYSIN AND FLUNIXIN MEGLUMINE ATTENUATES TESTICULAR AND SPERMATOLOGICAL DAMAGES INDUCED BYCOPPER SULFATE IN RATS. 1st INTERNATIONAL CONGRESS onMEDICINAL and AROMATIC PLANTS -natural and healthy life-, (),172-172.
 8. Canpolat, İ., , B.S., , G.C., , E.H., , G.S., (). An Evaluation of the out come of Bull Castration by Intra Testicular İnjection of Ethanol and Calcium Chloride. 12th Congress Of Medıterranean Federation for Health And Production of Ruminants, İstanbul., (),98-99.
Ulusal
 1. Gür, S., Kandemir, F.M., Türk, G., Erişir, M., Sönmez, M., Benzer, F., Özer, K.Ş., Kaya, E., Akarsu, S.A., (2018). Koçlarda seminal plazma arginaz aktivitesi ile nitrik oksit düzeyleri üzerine vitamin E ve vitamin Eselenyumun etkisi. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),90-91.
 2. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Egzojen Uygulanan Oksitosinin Koçlarda Serolojik ve Seminal Steroidler ile Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, (),96-97.
 3. Türk, G., , S.M., , A.M., , Y.A., , G.S., , Y.M., , A., , E.H., , A.H., (). Nar suyu tüketiminin erkek sıçanların sperm kalitesi spermatogenik hücre yoğunluğu antioksidan aktivitesi ve testosteron düzeyleri üzerine etkileri 210 211. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, (),210-211.
 4. Tatlı, S.P., , G.S., , S.İ., , G.B.B., (). Siklosporin A uygulanan erkek ratlarda genital organlar ve spermatolojik Özellikler üzerine propolisin etkisi. 4. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, 11-14 Eylül, Elazığ, (),144-145.
 5. Yılmaz, S., , K.E., , G.S., , Ö.K.Ş., , S., (). Doksorubisin uygulanan ratlarda oksidatif sitres spermatolojik özellikler üzerine propolis çörek otu ve kımızın koruyucu etkileri 74 75. 6. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi. 25-27 Haziran, Kars,, (),74-75.
 6. Harlıoğlu, M.M., , K.F., , G.S., (). Vahşi yakalanmış kerevitlerde Astacus leptodactylus Eschscholtz erkeklerin üreme performansı ve sperm sayısı üzerine bir araştırma. 7. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 1-4 Temmuz, Kars, (),144-145.
 7. Türk, G., , G.S., , K.F.M., (). Saanen tekelerinde seminal plasma arginase aktivitesi ile sperma kalitesi arasındaki ilişki. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 18-22 Mayıs,Belek-Antalya, (),164-165.
 8. Gür, S., , K.M.F., (). Koclarda seminal plasma arginase aktivitesi ile spermatolojik özellikler arasındaki ilişki. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Belek-Antalya, (),158-159.
 9. Gür, S., , T.G., , D.E., , Y.a., , S.M., , Ö.Ş., , A.E.H., (). Koyunlarda corpus luteumun çapı maternal progesteron konsantrasyonu ve oksidan antioksidan denge üzerine yavru sayısı ve gebeliğin etkisi. 6. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi (Uluslararası Katılımlı),Belek-Antalya, (),108-109.
 10. Dönder., E., , T.A., , K.T., , T.G., , D.D., , K.N., , G.S., , Ö.Y., , T.R., (). Deneysel diyabetik rat testis dokusundaki apoptotik değişiklikler üzerine Vitamin D ve vitamin E nin etkisinin araştırılması. 47. Ulusal Diyabet Kongresi, 11-15 Mayıs, Antalya, (),-.
 11. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Klitoral Masajın İneklerde Östradiol Testosteron Dehidroepiandrosteron Sülfat Düzeyleri ve Gebelik Oranı Üzerine Etkisi. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ekim, Elazığ, (),190-191.
 12. Sönmez, M., , G.S., , A.E.H., (). İneklerde Tespit Edilen İlk Atlama Davranışından Suni Tohumlama Zamanına Kadar Geçen Sürenin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, (),160-161.
 13. Demirci, E., , G.S., , B.T., (). İneklerde Östrusun Farklı Saatlerinde Yapılan Tohumlamaların Gebe Kalma Oranına Etkisi. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ekim,Elazığ, (),145-146.
 14. Bozkurt, T., , T.G., , G.S., (). Farklı Spermatozoon Yoğunlukları ve Sulandırıcılarla Sulandırılan Aygır Spermasının Soğuk Saklama Esnasındaki Motilitesi ve Yaşayabilirliği 132 133. V. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, (),-.
 15. Sönmez, M., , G.S., (). Pgf2a İle Östrusları Senkronıze Edilen Düvelerde Tohumlama Sonrası Uygulanan Gnrh nın Fertilite Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Manavgat-Antalya, (),185-186.
 16. Türk, G., , G.S., , S.M., , B.T., , A.E.H., , A.H., (). Progestagen PMSG PGF2a kombinasyonu ile senkronize edilmiş ivesi koyunların üreme performansı üzerine suni tohumlama zamanında uygulanan GnRH ın etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 25-28 Ekim, Manavgat-Antalya, (),132-133.
 17. Sönmez, M., , B.T., , T.G., , G.S., , K.M., , Y.A., (). Vaginal süngerler kullanılarak yapılan östrus senkronizasyonunu takiben keçilerin üreme performansı ve lipit peroksidasyon düzeyi üzerine ovulasyon öncesi dönemde uygulanan vitamin E nin etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Manavgat-Antalya, (),-.
 18. Gür, S., , B.T., , T.G., (). Koçlarda hyaluronidaz aktivitesi ve spermatolojik özellikler üzerine deksametazonun kısa süreli etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Manavgat-Antalya, (),90-91.
 19. Köprücü, K., , G.S., (). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss W nın Sperma ve Yumurta Kalitesinin Dölverimi Üzerine Etkisi. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, (),37-38.
 20. Sönmez, M., , D.e., , T.G., , G.S., (). Elazığ Civarında Yetiştirilen Etçi ve Sütçü İneklerin Fertilitesi Üzerine Mevsimin Etkisi. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Ankara, (),9-10.
 21. Gür, S., , Ç.N., , D.E., , U.S., (). Holştayn Irkı Boğaların Seminal Plazmasında Bulunan Bazı İz Elementler. III.Ulusal Nükleer Tarım ve Hayvancılık Kongresi, Ankara, (),19-.
 22. Gür, S., , S.M., (). Suni Tohumlamadan Sonra İntrauterine Antibiyotik Uygulamalarının Gebelik Oranına Etkisi. Ulusal II. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Konya, (),55-.
 23. Gür, S., , t.P., (). Koçların Testis Ölçüleri ve Spermatolojik Özellikleri Üzerine Rasyonda Bulunan Pamuk Tohumu ve Soya Fasulyesi Küspesinin Etkisi 72. Ulusal II. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Konya, (),72-.
 24. Gür, S., , D.E., (). Holştayn Boğaların Seminal Plazmasındaki Kalsiyum Magneyum Sodyum ve Potasyum Düzeylerinin Spermatolojik Özellikler Üzerine Etkisi. Ulusal II. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Konya, (),31-.
 25. Gür, S., , D.E., (). Boğa Spermasında Vitamin A ve Beta Karoten Düzeylerinin Araştırılması ve Bu Spermalarla Tohumlanan İneklerden Elde Edilen Dölverimi Sonuçları. Ulusal I. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, İstanbul, (),29-30.

Projeler

 1. Metil Farnesoatın Erkek Astacus leptodactylus’xxlarda Üreme Verimliliğine Etkisinin Araştırılması, 01.10.2018-01.10.2019
 2. Tatlısu ıstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz’xxun üreme verimliliğine serotonin ve fotoperiyodun etkilerinin araştırılması, 01.06.2018-01.06.2019
 3. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine In vitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 4. Bisfenol A’xxya Maruz Bırakılan Pubertal Erkek Sıçanların Üreme Sistemi, Epididimal Semen Kalitesi ve Antioksidan Durumu Üzerine Koenzim Q10, Fulleren C60 ve α-Lipoik Asit’in Etkileri, 01.09.2019-
 5. Kurşun toksikasyonu oluşturulan ratlarda beta-glukanın etkisi, 14.09.2018-
 6. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine Invitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal Ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 7. Suni Tohumlama Yöntemiyle Saf ve Hibrid Ana Arı ile Koloni Üretimi, 15.07.2003-13.09.2005
 8. Dondurulmuş Çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin heifer plus bull plus fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, 17.01.2011-12.11.2015
 9. Koçlarda Spermatolojik Özellikler ve Spermanın Saklanabilirliği Üzerine L Arginin in Etkisi, 20.05.2014-22.06.2016
 10. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 29.09.2010-23.12.2016
 11. Elazığ İl Yenilik Platformu Projesi Hayvancılık Sektörü, -
 12. Boğa spermasında vitamin A ve beta karoten düzeylerinin araştırılması ve bu spermalarla tohumlanan ineklerden elde edilen dölverimi sonuçları, -

Üyelikler

 1. Elzığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
 1. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Systems Biology in Reproductive Medicine, 1
 3. Ulusal, Dergi, Türk veteriner ve Hayvancılık dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, andrologia, 1