T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Seher GÜR

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Mikrobiyoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Mikrobiyoloji
 • Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Biyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Doktora » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Makaleler

Uluslararası
 1. Doğan, G., Kara, N., Bağcı, E., Gür, S., (2017). Chemical composition and biological activities of leaf and fruit essential oils from Eucalyptus camaldulensis. Z.Naturforsch C, 72(11-12),483-489.
 2. Sahal, H., Canpolat, E., Kaya, M., Gür, S., (2014). Synthesis, Characterization, Antibacterial and Antifungal Activities Studies of Copper(II), Cobalt(II) and Zinc(II) Complexes of the Schiff Base Ligand Derived from 4,4-Diaminodiphenylether. Synthesis, Characterization, Antibacterial and Antifungal Activities Studies of Copper(II), Cobalt(II) and Zinc(II) Complexes of the Schiff Base Ligand Derived from 4,4-Diaminodiphenylether, 36(1),106-112.
 3. Bakırdere, E.G., Fellah, M.F., Canpolat, E., Kaya, M., Gür, S., (2016). Design synthesis characterization and antimicrobial activity ofthe new 2 E 4 aminophenyl imino methyl 4 6 dichlorophenoland its complexes with Co II Ni II Cu II andZn II An experimental and DFT study. Journal of the Serbian Chemical Society, 81(5),509-520.
 4. Servi, S., Genç, M., Gür, S., Koca, M., (2005). The synthesis an antimicrobial activity of some new methyl N arylthiocarbamates dmethyl N aryldithiocarbonimidates and 2 arylamino 2 imidazolines. European Journal of Medicinal Chemistry, (40),687-693.
 5. Kırılmış, C., Koca, M., Servi, S., Gür, S., (2009). Synthesis and Antimicrobial Activity of Dinaphtho 2 1 b furan 2 yl methanone and Their Oxime Derivatives. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, 33(3),375-384.
 6. Bağcı, E., Kurşat, M., Koçak, A., Gür, S., (2008). Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oils of Tanacetum balsamita L subsp balsamita and T chiliophyllum Fisch et Mey Schultz Bip var chiliophyllum Asteraceae from Turkey. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 11(5),476-484.
 7. Canpolat, E., Kaya, M., Gür, S., (2004). Synthesis Characterization of Some Co III Complexes with vic Dioxime Ligands and Their Antimicrobial Properties. TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, (28),235-242.
 8. Gür, S., Balık, D., Gür, N., (2006). Antimicrobial Activities and Some Fatty Acids of Turmeric Ginger Root and Linseed Used the Treatment of Infectious Diseases. World Journal of Agricultural Sciences, 2(4),439-442.
 9. Çukurovalı, A., Yılmaz, i., Gür, S., Kazaz, C., (2006). Synthesis antibacterial and antifungal activity of some new thiazoylhydrazone derivates containing 3 substituted cyclobutane ring. European Journal of Medicinal Chemistry, (41),201-207.
 10. Gur, N., , K.S., , G.S., (2008). Effects of Alternaria alternata Toxins AOH AME and TA on Apple Malus sylvestris Miller Cv Golden Pollen. World Applied Sciences Journal, 3(5),781-784.
Ulusal
 1. Dığrak, M., , Y.Ö., , Ç.S., , Y.S., (1995). Propolisteki Yağ Asitleri ve Antimikrobiyal Etkisi Üzerine İn vitro Araştırmalar. GIDA DERGİSİ, 20(4),249-255.
 2. Gür, N., , G.S., , Ç.D., (1997). Elazığ İli Havasındaki ALTERNARİA spp Sporlarının Tespiti. Sağlık Bilimleri Araştırma Dergisi, 8(17),68-74.
 3. Gür, S., , B.A., (2010). Bazı Rhizobium Cinsi Bakterilerin Poli Beta Hidroksibütirat PHB Üretimleri Üzerine Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 22(1),65-70.
 4. Gür, S., (2002). Mercimek ve Fasülye Nodüllerinden İzole Edilen Rhizobium Suşlarının Bazı Kültürel ve Biyokimyasal Özellikleri. S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2),22-30.
 5. Gur, S., , A.S., (1999). Elazığ Yöresi Topraklarındaki Doğal Rhizobium phaseoli populasyonunun belirlenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 11(2),57-62.
 6. Gur, S., , A.S., (2001). Elazığ Yöresi Topraklarındaki Doğal Rhizobium leguminosarum Populasyonunun Belirlenmesi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(2),-.
 7. Gür, S., (2002). Elazığ Yöresinde Üretilen Fasülye Bitkilerinden Etkili Rhizobium leguminosarum bv phaseoli Suşlarının Seçimi. F.Ü.Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1),59-61.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gür, N., Murat, Y., Topdemir, A., Gür, S., (2019). Şeftali (Prunus persica (L.) Batsch) bitkisinin organogenezle çoğaltımı. 2nd International Eurasian Conference onBiological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2019), (),-.
 2. Gur, S., , C.E., , K.M., (). Antimicrobial Effects of Mononuclear complexes of two new vic dioxime ligands. 1 st International Meeting on Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, (),-.
 3. Gur, S., , G.O., , A.M., (). Antimicrobial Activity Studies of The Metal Complexes Derivered From A New Heterocyclıc Containing Xanthate Lıgand. 1 st Internatonal Congress on the Chemistry of Natural Products (ICNP), (),-.
 4. Gur, N., , İ.N., , G.S., (). Bıosorptıon of Copper II İonsusing The Rhizobium Phaseoli. The Students Scientific Session Prut River Project Exhibition Biodiversity without frontiers Symposium, (),-.
 5. Tektemur, A., , G.S., , K.N., (). Pastörize Sütlerde Bacillus cereus Varlığının Tespiti Üzerine Bir Araştırma. Süt Endüstrisinde Yenilkçi Yaklaşımlar Sempozyomu, (),-.
Ulusal
 1. Gür, N., , B.N., , G.S., (). Arı ürünlerinin polen propolis mikroflora antimikrobiyal aktivite ve bazı biyokimyasal özelliklerinin incelenmesi. 18. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 2. Arıkan, S., , S.G., , Y.S., , T.D., (). Bazı Hayvan Yemlerinden İzole edilen Funguslar ve Bunların Ürettiği Toksinlerin Biyolojik Ölçüm Metodu ile Saptanması. XII. ULUSAL BİYOLOJİ KONGRESİ, (),-.
 3. Şahal, H., , C.E., , K.M., , G.S., (). 4 4 Diaminodifenileter İçeren Schiff Bazı Ligandları İle Co II ve Zn II Komplekslerinin Yapıları ve Antibakteriyel Özellikleri. IV. ULUSAL ANORGANİK KİMYA KONGRESİ, (),-.

Projeler

 1. PROBİYOTİK OLARAK KULLANILABİLECEK BİFİDOBAKTERİLERİN İZOLASYONU VE TANIMLANMASI, 20.05.2014-20.11.2015
 2. FÜBAP 1989, -
 3. FÜBAP 1123, -
 4. FÜBAP 710, -
 5. FÜNAF 198, -
 6. FÜNAF 77, -
 7. FÜBAP FF 11 15, -

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, F.Ü.FEN VE MÜHENDİSLİK DERGİSİ, 5