T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elaziğ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Yavuz, S., , Türk Diline Gönül Verenler, Akçağ Yayınevi, 2017, , .
 2. Yavuz, S., , Adıyaman İli ve Yöresi Ağızları, Turkish Studies, 2013, 836, 9786056422911.
 3. Yavuz, S., , Cerrah name İnceleme Metin Dizin Tıpkıbasım, Kesit Yayınları, 2013, 687, 9786054646456.
 4. Yavuz, S., , Türk Dili Grameri, Nobel Yayıncılık, 2013, 292, 9786051336794.
 5. Yavuz, S., , Toponimikanın Esasları, Serhat Yayıncılık, 2013, 127, 9786056422904.
 6. Yavuz, S., , Eski Anadolu Türkçesi Bibliyografyası, Kesit Yayınları, 2013, 271, 9786054646463.
 7. Yavuz, S., , Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar, Manas Yayıncılık, 2013, 515, 9789756089576.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yavuz, S., (2014). İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Türk Dili Alanındaki Terim Farklılıkları II Şekil Bilgisi. Turkish Studies, (),2571-2600.
 2. Yavuz, S., (2014). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Akrabalık Adları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),71-91.
 3. Yavuz, S., (2012). Karakeçili Ağzı Kırıkkale III Ünsüzler. The Journal of Academic Social Science Studies, (),577-589.
 4. Yavuz, S., (2014). Karakeçili Ağzı Ses Bilgisi Ünlüler. The Journal of Academic Social Science Studies, (),335-351.
 5. Yavuz, S., Akkaya, A., Bayrak, Ö., (2012). Türkiye deki Üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 Sınıf Öğrencilerinin Türkoloji Kavramına İlişkin Algıları. Turkish Studies, (),2855-2874.
 6. Yavuz, S., Gürlek, M., (2012). İlköğretim Ortaöğretim ve Yükseköğretimde Türk Dili Alanındaki Terim Farklılıkları I Ses Bilgisi. Turkish Studies, (),3235-3252.
 7. Yavuz, S., (2012). Haldun Taner in Tiyatrolarında Kullandığı Kalıplaşmış Sözler Deyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8),121-140.
 8. Yavuz, S., (2011). Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar. Diyalektolog, (3),59-107.
 9. Yavuz, S., (2010). Atatürk Dönemi Alfabe Çalışmaları ve Falih Rıfkı Atay. New World Sciences Academy (NEWSA), 5(4),256-281.
 10. Yavuz, S., (2014). Yer Adları Toponimi Terimleri Sözlüğü. Turkish Studies, (),2239-2254.
Ulusal
 1. Yavuz, S., Telli, B., (2013). İç Anadolu Ağızlarında İkilemeler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 6(3),-.
 2. Yavuz, S., (2013). Dîvânü Lügâti t Türk teki Sözvarlığı Açısından Akrabalık Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki Karşılıkları. EKEV Akademi, 17(6),-.
 3. Ilhan, N., Yavuz, S., (2006). Karakeçililer ve Karakeçili Ağzında İkincil Uzun Ünlüler. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 4(2),114-117.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yavuz, S., Bulut, S., (2017). Şah-Nâme Yazma Geleneği, Şelçuklu-Osmanlı Sahasına Ait Şah- Nâmeler ve 18. Yüzyılda İstinsah EdilenDerviş Mustafa Şah- Nâme Çevirisi. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 2. Yavuz, S., (2017). Eski Anadolu Türkçesi Dönemi Eser Adlandırmalarına Bir Bakış. 9. uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),-.
 3. Bulut, S., Yavuz, S., (2017). 18. Yüzyılda Anadolu’da İstinsah Edilen Müstensih Derviş MustafaŞâh-Nâme Çevirisinde Yer Alan Türkiye Türkçesi Ağızlarına AitKelimeler. 1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 4. Yavuz, S., (2017). ADIYAMAN İLİNDEKİ AİLE ADLANDIRMALARINA TOPLU BİR BAKIŞ. 1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, (),-.
 5. Şenel, K., Yavuz, S., (2017). Türkiye Örneğinde Toponimi Kavramına Genel Bir Bakış. 2. Uluslrarası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 6. Yavuz, S., (2016). Göçün Dili. I. Uluslararası Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu, (),-.
 7. Yavuz, S., (2016). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Tarihi Bir Kitap Arthur Lumley Davids Örneği Sözvarlığı Dünyası. II. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi sempozyumu, (),-.
 8. Yavuz, S., Ünlü, e., (2016). Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağızları Ses Bilgisi Üzerine. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 9. Yavuz, S., (2016). Arthur Lumley Davids e göre 19 yy da Türkçe. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal BilimlerSempozyumu, (),-.
 10. Yavuz, S., (). Hatay Ağzı Örneğinden Hareketle Türkiye Türkçesi Ağızlarında İnanç Sistemi. Hatay İnanç Turizmi Sempozyumu - I (17-19 Aralık 2015), Antakya, (),-.
 11. Yavuz, S., Şahin, Ç., (2015). Yabancılara Türkçe Öğretiminde Zaman Algısı. 1. Uluslararası Dil eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (),-.

Projeler

 1. Gümüşhane İli Şiran ve Köse İlçeleri Ağzı, 16.09.2013-15.03.2015
 2. Toponiminin Esasları, 29.11.2011-04.08.2015
 3. Türkiye Türkçesi Ağızlarında Bağlaçlar, -
 4. Elazığ Çocuk Mucitleri Yaz Kampı, -