T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Semih DALKILIÇ

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 3838
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Genomics Bioinformatics Cell Culture Cancer Thrombosis


Doğum Yeri Hatay
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 3838
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Genomics Bioinformatics Cell Culture Cancer Thrombosis
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü

Kitaplar

 1. Dalkılıç, S., Çelik, N., Aydın, S., , The Art of Understanding Endometrium, Akademisyen Tıp Yayınevi, 2020, 264, 9786052587966.
 2. Yılmaz, Ö., Zengin, H., Oral, R., Dinç, M., Aktaş, K., Deniz, İ.G., Eker, İ., Koçbaş, F., Tektaş, Ş.S., Dalkılıç, S., Akbaba, E., Yılmaz, S.P., Doğan, G., , Biyoloji. Kendi Kendine Öğretme klavuzu, Nobel Akademik Yayıncılık, 2019, 356, 978-605-7895-60-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Dalkılıç, S., Tektaş, S., Dalkılıç, L., Şahin, A., Tunç, N., Yalnız, M., Bahçecioğlu, İ.H., (2019). Elazığ Bölgesinde Attenue Familyal Adenomatöz Poliposis coli (AFAP) Olgularında APC Gen Mutasyonlarının Araştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 33(2),77-81.
 2. Dalkılıç, S., (2010). PARTIAL TRISOMY DUE TO A DE NOVO DUPLICATION 22q11.1-22q13.1: A CAT-EYE SYNDROME VARIANT WITH BRAIN ANOMALIES. GENETIC COUNSELING, 21(1),19-24.
Ulusal
 1. Inci, Ş., Kadıoğlu, D.L., Dalkılıç, S., Kırbağ, S., (2020). Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.’ın Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkisi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, (),-.
 2. Dalkılıç, S., (2020). İrritabl Bağırsak Sendromunun Teşhisinde Kullanılabilecek Biyobelirteç Adayı Genlerin Biyoinformatik Analizlerle Tanımlanması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 34(1),79-89.
 3. Dalkılıç, S., Kadıoğlu, D.L., Korkmaz, İ., (2020). Geleneksel Kahvaltılık Zahterin Antimikrobiyal Etkisi. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Dalkılıç, S., Özkeserli, Z., Ilk, D.Ö., Oğuzülgen, İ.K., Özdağ, H., Akar, M.N., (). High resolution transcriptomic analysis of trousseau syndrome. JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, (),-.
 2. Kadıoğlu, D.L., Dalkılıç, S., (). Geleneksel Kahvaltılık Zahterin Antimikrobiyal Etkisi. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 3. Inci, ş., Kadıoğlu, D.L., Dalkılıç, S., Kırbağ, S., (2019). Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf.’ın Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkisi. Uluslararası ISPEC Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, (),-.
 4. Dalkılıç, S., Kadıoğlu, D.L., Inci, ş., Korkmaz, İ., Kırbağ, S., (). Kara Dut (Morus nigra L.) Meyvesinin Sitotoksik Etkisinin Araştırılması. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, (),-.
 5. Kadıoğlu, D.L., Dalkılıç, S., (). Mide Kanserinin Teşhisinde Kullanılabilecek Biyobelirteç Adayı Genlerin Biyoinformatik Araçlar ile Belirlenmesi. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, (),-.
 6. Dalkılıç, S., Kadıoğlu, D.L., Inci, ş., Korkmaz, İ., Kırbağ, S., (). PİCOA VE TERFEZİA TÜRLERİNİN ANTİ-KANSER ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. 1st International Multidisciplinary Cancer Research Congress, (),-.
 7. Kadıoğlu, D.L., Inci, ş., Dalkılıç, S., Kırbağ, S., (). Geleneksel EM’xxin Antimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitesi. ISPEC Uluslararası Mühendislik ve Fen Bilimleri Kongresi, (),-.
 8. Dalkılıç, S., Kadıoğlu, D.L., (2019). ÇÖREK OTU (NIGELLA SATIVA) YAĞININ ANTİMİKROBİYAL ETKİSİ. II. ULUSLARARASI BATTALGAZİMULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),-.
 9. Dalkılıç, S., (). DETERMINATION OF DIFFERENTIALLY EXPRESSED GENES IN TUMOR AND NORMAL COLON TISSUE IN COLORECTAL CANCER BY BIOINFORMATIC TOOLS. 6 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING NATURAL SCIENCES, (),-.
 10. Dalkılıç, S., (). INVESTIGATION OF CANDIDATE BIOMARKER GENES ASSOCIATED WITH PATHOGENESIS OF PANCREATIC CANCER BY BIOINFORMATIC TOOLS. EURO ASIA 6th. INTERNATIONALCONGRESS ON APPLIED SCIENCES, (),-.
Ulusal
 1. Dalkılıç, S., Taşır, Y.S., Doğanay, E.B., Oğuzülgen, İ.K., Akar, M.N., Özdağ, H., (2019). Kanser ve venöz tromboz ilişkisindeki moleküler mekanizmaların biyoinformatik yaklaşım ile araştırılması. 16. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (),14-.
 2. Gözel, N., Dalkılıç, S., (2017). Türk Toplumunda Tip 2 Diyabetes Mellitus İle Ucp2 866 G/A( Rs 659366) Gen Polimorfizm’i Arasındaki İlişki. İç Hastalıkları Akademisi, (),-.

Projeler

 1. Kronik Hepatit B Virüsü ve Kronik delta hepatiti tanılı hastalar ile HBV geçirmiş olanlarda interferon dört lambda polimorfizminin değerlendirilmesi, 16.11.2018-
 2. APC Geni Negatif Polipozis koli Olgularının Moleküler Genetik Yöntemler ile MYH Mutasyonları Açısından Değerlendirilmesi, 17.04.2019-
 3. Hastalardan izole edilen Mikrosporidium ve cryptosporidium suşlarının tür ayrımı ve flogenetik olarak incelenmesi, 28.11.2019-
 4. Bazı [42] Siklokatılma Ürünlerinden Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Anti-kanser Etkilerinin Araştırılması, 26.05.2017-
 5. ATTENUATED FAMİLYAL ADENOMATOZ POLİPOZİS KOLİ HASTALARININ APC GEN MUTASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 19.09.2017-02.11.2018
 6. İrritabl Bağırsak Sendromlu Hastalarda EGF 61A/G ve EGF G1380A Polimorfizmlerinin Değerlendirilmesi, 15.05.2018-
 7. Kronik Hepatit B Virüsü ve Kronik delta hepatiti tanılı hastalar ile HBV geçirmiş olanlarda interferon dört lambda polimorfizminin değerlendirilmesi, 16.11.2018-
 8. Gastrointestinal kanser hastalarında gelişen polinöropatide rol oynayan genlerin ekspresyon ve polimorfizimlerinin araştırılması’xx’xx, 12.02.2019-
 9. Tip 2 diyabet hastalığının patogenezinde UCP 2 gen polimorfizmlerinin rolü, 05.02.2016-19.12.2017

Üyelikler

 1. Türk Hematoloji Derneği
 2. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği