T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Songül ÇANAKCI GÜLENGÜL

Yabancı Dil :
ALMANCA
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :



Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ALMANCA
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİYOLOJİ
 • 1 BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2018-11-14 ile 23102018 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çanakcı, S., Yıldız, T., Yılmaz, Ö., Özşahin, K.A.D., (2017). EFFECT OF CADMIUM ON SOME BIOCHEMICALMECHANISM IN THE SACCHAROMYCES CEREVISIAE. Fresenius Environmental Bulletin, 26(12),7334-7341.
 2. Çanakcı, S., Yıldız, T., Devecı, D., (2017). SOME PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL RESPONSES TO COPPER OF DETACHED CUCUMBER (CUCUMIS SATIVUS L.) COTYLEDONSPRE-FLOATED IN SALICYLIC ACID. Pakistan Journal of Botany,, 49(2),487-491.
 3. Çanakcı, S., (2009). Effects of salicylic acid on growth and chlorophyll destruction of some plant tissues. World Journal Agricultural Sciences, 5(5),577-581.
Ulusal
 1. Çanakcı, S., (1995). Sigara dumanına maruz bırakılmış salatalık Cucumis sativus L fidelerinde kök yaşarma sıvısının büyüme hormonları ile ilgili çeşitli biyolojik testlerdeki aktivitesinin belirlenmesi. Fırat ünv.fen ve müh bilimleri dergisi, 7(2),73-86.
 2. Çanakcı, S., (1996). Sigara dumanına maruz bırakılmış salatalık Cucumis sativus L fidelerinde büyüme parametrelerinin klorofil seviyesinin ve kök yaşarma sıvısındaki sitokinin düzeyinin araştırılması. Fırat ünv.Fen ve müh.bilimleri dergisi, 8(1),69-83.
 3. Çanakcı, S., (2000). Fasülye Phaseolus vulgaris L ve mısır Zea mays L fidelerinde yapraktan püskürtme yoluyla asetilsalisilik asit uygulamasının traspirasyon hızı ve ağırlık değişimleri üzerine etkileri. Yüzüncü yıl ünv.Fen bilimleri enst. dergisi, 7(1),83-92.
 4. Çanakcı, S., (2002). Fasülye Phaseolus vulgaris L disklerinde ağırlık değişimleri pigment ve protein miktarları üzerine asetilsalisilik asit ve tuz NaCl uygulamasının karşılıklı etkileri. Süleyman demirel ünv.Fen bilimleri enst.dergisi, 6(2),83-92.
 5. Çanakcı, S., (2002). Fasülye Phaseolus vulgaris L ve mısır Zea mays L fidelerine kökten asetilsalisilik asit uygulamasının trasnpirasyon hızı ve ağırlık değişimleri üzerine etkileri. Fırat ünv.Fen ve müh.bilimleri dergisi, 14(2),1-9.
 6. Çanakcı, S., (2004). Fasülye Phaseolus vulgaris L çeliklerinde ağırlık değişimleri pigment ve protein miktarları üzerine asetilsalisilik asit ve tuz NaCl uygulamasının etkileri. Gazi ünv.Eğitim fak. dergisi, 24(1),25-40.
 7. Çanakcı, S., (2007). Asetilsalisilik asit in mısır Zea mays L fidelerinin taze ağırlık değişimi pigment ve protein miktarları üzerine etkileri. Fırat ünv.fen ve müh bilimleri dergisi, 19(3),259-264.
 8. Çanakcı, S., (2006). Asetilsalisilik asit in mısır Zea mays L fidelerinde büyüme ve transpirasyon hızı üzerine etkileri. Fırat ünv.fen ve müh bilimleri dergisi, 18(4),479-484.
 9. Çanakcı, S., (2010). Arpa Hordeum vulgare L tohumlarının çimlenmesi çeşitli büyüme parametreleri ve pigment miktarları üzerine salisilik asit ve ferulik asit in etkileri. Fırat üni.Fen bilimleri dergisi, 22(1),37-45.

Bildiriler

Ulusal
 1. Gülengül, S., (). Kesilmiş turp Raphanus sativus L kotiledonlarında taze ağırlık değişimleri klorofil ve protein miktarları üzerine salisilik asit in etkileri. Ulusal biyoloji kongresi, (),-.
 2. Gülengül, S., (). Fasülye Phaseolus vulgaris L yaprak disklerinde ağırlık değişimleri pigment ve protein miktarları üzerine asetilsalisilik asit in etkileri. Ulusal biyoloji kongresi, (),-.

Projeler

 1. Mısır Zea mays L bitkisinde kadmiyumun toksisitesi ile nitrik oksit arasındaki ilişkinin incelenmesi, -
 2. Mısır Zea mays L fidelerinde kadmiyum ve bakır ın yol açtığı fizyolojik ve biyokimyasal değişiklikler üzerine salisilik asit uygulamasının etkileri, -
 3. SALİSİLİK ASİT UYGULANMIŞ NOHUT Cicer arietinum L FİDELERİNDE KADMİYUM un YARATTIĞI FİZYOLOJİK ve BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLER, -