T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -1
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Oskay, D., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., , Fizyoterapi Rehabilitasyon Ortopedik Rehabilitasyon Pediatrik Rehabilitasyon Cilt 2, HİPOKRAT KİTABEVİ & PELİKAN KİTABEVİ, 2016, 14, 978 - 605 - 9160 - 23 - 0 (TAKIM)978 - 605 - 9160 - 25 - 4 (Cilt 2).

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Delen, M., Oskay, D., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Mete, O., Gökkurt, A., Tore, N.G., Tufan, A., (2018). Romatoid Artritli Kadın Hastalarda SkapularDiskinezinin Hastalık Aktivitesi, Yaşam Kalitesive Engel Seviyesine Etkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergis, 6(2),125-134.
 2. Oskay, D., Tore, N.G., Bağlan, Y.S., (2017). SKLERODERMADA FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YAKLAŞIMLARI. E-SAĞLIK FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Keser, İ., Özdemir, K., Suner, K.S., Helvacı, M., Bağlan, Y.S., (2017). To examine the validity by determining the awareness of healthy individuals about possible risk factors of cancer. International Conference on Public Health 2017, (),-.
 2. Keser, İ., Özdemir, K., Suner, K.S., Helvacı, M., Bağlan, Y.S., (2017). Comparison between attitudes of cancer patients, their relatives and healthy subjects about cancer-related possible risk factors. International Conference On Public Health ’xx17, (),-.
 3. Sari, F., Tore, N.G., Bağlan, Y.S., Saraç, D.C., Koç, M., Oskay, D., (2018). Romatolojik Hastaliği Olan Bireylerin Fiziksel Aktivite Düzeyleri. Uluslararası herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (),-.
 4. Koç, M., Saraç, D.C., Tuna, Z., Tore, N.G., Sari, F., Bağlan, Y.S., Oskay, D., (2018). Kronik Ağrili Hastalarda Ağri Kabulü İle Diğer Psikososyal Faktörler Arasindaki İlişki. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (),-.
 5. Tuna, Z., Mete, O., Tore, N.G., Bağlan, Y.S., Oskay, D., Tufan, A., (2018). VALIDITY OF THE PATIENT RATED WRIST EVALUATION QUESTIONNAIRE IN RHEUMATOID HAND. FESSH 2018, (),-.
 6. Mete, O., Bağlan, Y.S., Sari, F., Tore, N.G., Seven, B., Koç, M., Babaoğlu, H., Öztürk, M.A., Oskay, D., (2018). Ankilozan Spondilitli Erkek Hastalarda El Fonksiyonu Etkilenir mi?. 3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, (),-.
 7. Sari, F., Tore, N.G., Saraç, D.C., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Oskay, D., (2018). Romatolojik hastalığı olan bireylerin fiziksel aktivite düzeyi. Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (),-.
 8. Mete, O., Tore, N.G., Bağlan, Y.S., Seven, B., Gökkurt, A., Tuna, Z., Tufan, A., Oskay, D., (2017). Correlations between patient rated questionnaires and clinicans’ objectivemeasurements in rheumatoid hand:Preliminary results. XXII. FESSH Congress XII. EFSHT Congress, (),-.
 9. Delen, M., Oskay, D., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Mete, O., Gökkurt, A., Tore, N.G., Tufan, A., (2017). Correlation between disease activity, quality of life, level of disability and scapular dyskinesis in patient with rheumatoid arthritis. XXII. FESSH Congress XII. EFSHT Congress, (),-.
 10. Tore, N.G., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Gökkurt, A., Mete, O., Tufan, A., Oskay, D., (). Hand functions in patients with Systemic Lupus Erythematosus. XVIth EULAR congress, (),-.
 11. Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Gökkurt, A., Mete, O., Oskay, D., (). Decrease in kinesiophobia improves the functional level of hand after tendon repairs. 21st Federation of European Societies for Surgery of the Hand's Congress, (),-.
 12. Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Gökkurt, A., Mete, O., Oskay, D., Tuncer, S., (). Results of daily use of hand since postoperative fifth week after tendon repairs A report of 52 patients. 21st Federation of European Societies for Surgery of the Hand's Congress, (),-.
 13. Oskay, D., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Mete, O., Gökkurt, A., (). The validity and reliability of Michigan Hand Questionnaire in patients with tendon injury. 21st Federation of European Societies for Surgery of the Hand's Congress, (),-.
 14. Mete, O., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Gökkurt, A., Oskay, D., (). DASH REFLECTS OBJECTIVE MEASUREMENTS MORE ACCORDING TO MICHIGAN QUESTIONNAIRE IN PATIENTS WITH TENDON REPAIRS. 21st Federation of European Societies for Surgery of the Hand's Congress, (),-.
 15. Gökkurt, A., Mete, O., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Oskay, D., (). EFFECTS OF CORE STABILIZATION EXERCISES ON BALANCE AND UPPER LIMB FUNCTION A PILOT STUDY. 21st Federation of European Societies for Surgery of the Hand's Congress, (),-.
 16. Bağlan, Y.S., Karatay, S., Tufan, A., Oskay, D., Tuna, Z., (). The Relationship Between Kinesiophobia and Pain Physical Activiy Depression Fatigue Disease Activity and Quality of Life in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. XVth EULAR Congress, (),-.
 17. Oskay, D., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., (). Physical Activity Level Does Not Predict the Functional Level of Hand in Patients with Rheumatic Diseases. XIVth FESSH&Xth EFSHT Congress, (),-.
Ulusal
 1. Bağlan, Y.S., (). Sistemik Lupus Eritematozus lu hastalarda fiziksel inaktivite nedenleri. 1. Ulusal Romatolojik Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 2. Bağlan, Y.S., (). Romatolojik hastalarda karşılaşılan egzersiz bariyerleri. Dr. Fzt. Sibel Atay anısına Fizyoterapide Gelişmeler ve Yenilikler Sempozyumu, (),-.
 3. Tore, N.G., Mete, O., Gökkurt, A., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Oskay, D., (). GAZİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ EL REHABİLİTASYONU ÜNİTESİ 2011 2015 YILLARI ARASI HASTA PROFİLİ. 15. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ - 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, (),-.
 4. Tore, N.G., Mete, O., Gökkurt, A., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Oskay, D., (). Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin El Rehabilitasyonuna Bakış Açılarının Değerlendirilmesi. 15. ULUSAL EL VE ÜST EKSTREMİTE CERRAHİSİ KONGRESİ - 4. ULUSAL EL REHABİLİTASYONU KONGRESİ, (),-.
 5. Gökkurt, A., Bağlan, Y.S., Tuna, Z., Oskay, D., Tufan, A., (). Ankilozan Spondilit li hastaların hastalık bilgi düzeylerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 6. Oskay, D., Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Düzgün, İ., Elbasan, B., (). Ankilozan Spondilit hastalarında Kinezyofobi ve etkileyen faktörler. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 7. Tuna, Z., Oskay, D., Bağlan, Y.S., Gökkurt, A., Tuncer, S., (). Tendon tamirlerinde kinezyofobinin el fonksiyonlarına etkisi. 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, (),-.
 8. Bağlan, Y.S., Elbasan, B., (). Acute Effects of Mobilisation and Taping in a Patient with Ankylosing Spondylitis A case report. XXIVth National Turkish Orthopedics and Traumatology Congress, (),-.
 9. Tuna, Z., Bağlan, Y.S., Oskay, D., Tuncer, S., (). Patient reported functional level does not correlate to the objective assessments after tendon injuries of hand. XIVth FESSH&Xth EFSHT Congress, (),-.

Üyelikler

 1. TÜRKİYE FİZYOTERAPİSTLER DERNEĞİ