T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Selçuk Beşir DEMİR

Yabancı Dil :
81,25
Telefon :
05058585672
Eposta :
,
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Araştırma Yöntemleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Üstün Zekalılar Eğitimi


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil 81,25
Telefon 05058585672
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi https://firat.academia.edu/SelçukBeşirDemir
Adres -
Uzmanlık Alanı Araştırma Yöntemleri, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Üstün Zekalılar Eğitimi
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  Sosyal Bilgiler Eğitimi- Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Sosyal Bilgiler Eğitimi
 • Doktora » 2011 Yılı mezunu

  Sosyal Bilgiler Eğitimi-Marmara Üniversitesi- Cambridge-Ruskin University Research Methods
 • Doçentlik » 2018

  UAK

Dr. Selcuk Besir DEMIR is a faculty member of the College of Education, he has been teaching for the past 10 years. He received his Doctor of Philosophy in Education from Marmara University in April, 2011. He received Post-Doc in Education and research methods from Cambridge-Anglia Ruskin University in 2012. He has been conducting researches in the fields of Education. He published 10 article in most respected SSCI journals in 2017, 2018, 2019, 2020 and He publish national and international 38 article, 12 books, etc. He has extensive experience research methods, quantitative and qualitative and mixed methods. He was a candidate for TUBA translate books awards three times, he has experience in teaching at primary school and university level. He teaches courses on development of data collection tools, qualitative research methods, mixed methodology and qualitative data analysis with NVivo at TUBİTAK-TUSSIDE He has fieldwork experience for UNICEF and MoNE. He teaches courses about SPSS, Endnote, Data Mining, Nvivo, etc. He teaches courses about human rights and child rights, skill development, social activities, social rights integration, management and exclusion theories at undergraduate and graduate levels. He has experience in running projects He is currently a consultant in TÜBİTAK, MoNE etc. and co-ordinates some projects. For example extra-curricular activities, Program Development, Book Writing, R&D. He is coordinator of 5 projects such as APİD, AYEUM, TUZYEM, research methods training, university report card etc.

 • 1 TÜBİTAK-TÜSSİDE-GEBZE

  Danışman » 2019-08-08 tarihinden itibaren.
 • 2 TÜBİTAK-BİDEB

  Danışman » 2019-08-05 tarihinden itibaren.
 • 3 Milli Eğitim Bakanlığı

  Danışman » 2019-08-07 tarihinden itibaren.
 • 4 Kamu

  Koordinatör » 2019-08-05 tarihinden itibaren.
 • 5 Genclik ve Spor Bakanlığı

  Koordinatör » 2019-08-06 tarihinden itibaren.
 • 6 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Bölüm Başkanı » 2012-08-05 ile 2014-08-31 tarihleri arasında.
 • 7 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK

  Koordinatör » 2015-08-05 ile 2016-08-06 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Bakla, A., Demir, S.B., , NVivo ile nitel veri analizi, Anı Yayıncılık, 2019, 330, 978-605-170-261-2.
 2. Karadağ, Ö., Baş, B., Demir, S.B., Karatay, H., , Türkçe ve Türk Kültürü 8, Milli Eğitim Bakanlığı, 2019, 237, 978-975-11-5114-8.
 3. Doğan, Y., Karadağ, Ö., Baş, B., Demir, S.B., , Türkçe ve Türk Kültürü 6, Milli Eğitim Bakanlığı, 2019, 169, 978-975-11-5109-4.
 4. Demir, S.B., , Sosyal Bilgiler Eğitimi., PegemA, 2018, , .
 5. Demir, S.B., Bütün, M., Dede, Y., , Araştırma Deseni, Eğiten Kitap., 2013, 267, .
 6. Demir, S.B., Akengin, H., , Hikayelerle Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem A, 2011, 187, 978–605–364–175–9.
 7. Demir, S.B., Karademir, Y., , Sosyal Bilgiler Eğitiminde Mekânsal Öğrenme Ortamaları, Pegem A, 2015, 394, 978-605-364-987-8.
 8. Tay, B., Demir, S.B., , Sosyal Bilgiler Öğretimi İlkeler Uygulamalar, Anı, 2016, 310, 978-605-170-104-2.
 9. Demir, S.B., , Vatandaşlık Bilgisi, Anı Yayın, 2016, 277, 978-605-170-074-8.
 10. Bakla, A., Demir, S.B., , Nvivo ile Nitel veri analizi, ANI, 2015, , .
 11. Bütün, M., Demir, S.B., , Nitel Araştırma Yöntemleri, Siyasal Kitapevi, 2013, , .
 12. Demir, S.B., , Sosyal Bilgiler Öğretiminde Başarının Sırları, Eğiten Kitap, 2013, , .
 13. Bütün, M., Demir, S.B., , Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Pegem Yayınevi, 2014, , .
 14. Bütün, M., Demir, S.B., , Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Pegem A, 2014, , 9786053649465.
 15. Demir, S.B., , Eğitim Araştırmaları nitel nicel ve karma yöntemler, Eğiten Kitap, 2013, , .
 16. Dede, Y., Demir, S.B., , Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş, Anı, 2015, 340, .
 17. Dede, Y., Demir, S.B., , Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi, Anı, 2014, , .
 18. Demir, S.B., , Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programları, Pegem A, 2011, 481, 978-605-364-189-6.

Makaleler

Uluslararası
 1. Demir, S.B., (2018). Voices from Minors in the Most Volatile Region. International Social Work, 24(2),-.
 2. Koç, H., Demir, S.B., (2014). Developing Valid and Reliable Map Literacy Scale. Review of International Geographical Education Online, 4(2),120-137.
Ulusal
 1. Gezici, M., Demir, S.B., (2018). TARİHİ DİZİ ve FİLMLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YANSIMALARI. Turkish History Education Journal, 7(2),392-413.
 2. Demir, S.B., Kılıç, E., (2017). Türkiye’deki Afgan Mülteci ÖğrencilerinGözünden Türkiye Cumhuriyeti Milli Değerleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 15(4),161-161.
 3. Köçer, M., Demir, S.B., (2009). Atatürk İlke ve İnkılaplarına Yönelik Olarak Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3),877-887.
 4. Demir, S.B., Akengin, H., (2010). Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Bir Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. . E-Uluslararası Eğitim AraştırmalarıDergis, 1(1),26-40.
 5. Karadeniz, Y., Demir, S.B., (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2),55-77.
 6. Demir, S.B., Bütüner, K., (2014). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Alan Sınavına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2),113-128.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Demir, S.B., (2018). Mixed Method Research: The Things We Know and Do Wrong. V. International Eurasian Educational Research Congress /EJERCongress, (),-.
 2. Demir, S.B., (2017). “Karma Yöntem Araştırmaları”. IV International Eurasian Educational Research Congress, (),-.
 3. Demir, S.B., (2017). A NEW METHODOLOGICAL MOVEMENT: MIXED METHOD, HOW AND WHY?. I. INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM, (),-.
Ulusal
 1. Köçer, M., Demir, S.B., (2006). Öğretmen Adaylarının Atatürk İlke ve İnkılaplarına İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. 3. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, (),76-76.
 2. Demir, S.B., Yavuz, H., (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Materyal Kullanımı Hakkında Bir Araştırma. 5. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, (),468-472.
 3. Demir, S.B., (2007). Özel Eğitimime Muhtaç Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilere Karşı Öğretmenlerin Sergiledikleri Tutum ve Davranışlar. 14. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, (),-.
 4. Demir, S.B., (2005). Eğitimin Kalkınma Üzerindeki Etkilerive Kalkınmada Eğitimin Rolü ve Önemi. 1. Doğu Anadolu Sempozyunu, (),-.
 5. Demir, S.B., Karadeniz, Y., (2010). Sözleşmeli Öğretmenlik Uygulamasının Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu, (),485-497.
 6. Karadeniz, Y., Demir, S.B., (2010). Öğretmen Kariyer Basamakları Uygulamasının Farklı Kariyer Basamaklarında Bulunan Öğretmenler Tarafından Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve  Sorunları Sempozyumu, (),498-508.
 7. Demir, S.B., (2006). İlköğretim 2 Kademe Sosyal Bilgiler Dersi nin Hedeflere Ulaşma Derecesi Elazığ İli Örneği. 2. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),41-46.
 8. Köçer, M., Demir, S.B., (2006). Sosyal Bilgiler Dersi Duyuşsal Amaçların Gerçekleşme Düzeyinin. 2. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),195-201.
 9. Demir, S.B., (). Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Bedensel Ceza Karşı Tutumları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 10. Demir, S.B., (). Okulda ve Ailede Bedensel Ceza. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 11. Demir, S.B., Köçer, M., (). Sosyal Bilgiler Sınıfına İlişkin Nitel Bir Araştırma. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),-.
 12. Polat, A., Demir, S.B., (). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programında Eğitim Gören Öğrencilerinin Fakültede Verilen Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 13. Atasoy, T., Demir, S.B., Doğan, S., (). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Seminer Dönemleri Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmes. III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 14. Karademir, Y., Demir, S.B., (). 8 Sınıf T C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi nde Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunların İncelenmes. III. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, (),-.
 15. Demir, S.B., (). Araştırmacıların Yeni Yardımcıları Veri İşleme Programları SPSS Lirsel nVivo ve diğerleri. I.İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. EĞİTİMİ PROJESİ TEŞEKKÜR BELGESİ
 2. Teşekkür Belgesi
 3. Teşekkür Belgesi
 4. Boards directors Awards
 5. ULAKB/0UBYT Uluslararası yayın teşvik ödülü
 6. ULAKB/0UBYT Uluslararası yayın teşvik ödülü
 7. ULAKB/0UBYT Uluslararası yayın teşvik ödülü
 8. UBYT yayın teşvik ödülü
 9. UBYT yayın teşvik ödülü
 10. UBYT yayın teşvik ödülü
 11. ULAKB/0UBYT Uluslararası yayın teşvik ödülü
 12. ULAKB/0UBYT

Projeler

 1. Araştırmacı Eğitimi Online Öğrenme Ortamının ve Sisteminin Geliştirilmesi ve Tasarımı, 24.01.2019-20.04.2020
 2. “Qudra - Resilience for Syrian refugees, IDPs and host communities in response to the Syrian and Iraqi crises”, 13.07.2018-01.02.2019
 3. Araştırma yöntemleri eğitimi sisteminin tasarlanması ve geliştirilmesi, 09.12.2018-
 4. Technical Physical Facilities of Four Youth Centers In Southeast Turkey, 05.07.2017-11.12.2018
 5. Kalkınma için uluslararası işbirliğine yönelik eğitim ve araştırma altyapısının artırılması, 01.09.2017-12.12.2018
 6. Türkiye’de İlköğretim Kurumlarında Öğrencilerin Sosyal Etkinliklerin Katılımına İlişkin Durum Analizi Projesi, 16.12.2016-14.02.2017
 7. “Uluslararası İşbirliğine Yönelik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerinin Artırılması” KAGEP, 17.03.2017-15.07.2017
 8. Mesleki ve Teknik Eğitim Konusunda Liderlik ve Girişimcilik Projesi, 01.11.2015-11.06.2017
 9. Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı, 17.03.2017-20.07.2017
 10. Uzman Yardımcılığı Eğitim Programı Projesi, 15.06.2016-15.09.2016
 11. YAPILANDIRMACI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARA UYGUN EDEBİ ÜRÜNLERİN BELİRLENMESİ, 01.09.2014-27.12.2016
 1. Ulusal, Dergi, Journal of Computer and Education Research, 1
 2. Uluslararası, Dergi, International Journal of Higher Education, 2
 3. Uluslararası, Dergi, Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 1
 4. Uluslararası, Bildiri Kitabı, EjerCongress2016, 5
 5. Ulusal, Dergi, Dicle Üni Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2
 6. Ulusal, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2