T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Sema BAYKARA

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Baykara, S., Atmaca, M., , Erişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu - Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 2018, , 978-605-81674-0-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Baykara, S., (2017). 2005 Yılından 2017 Yılına Elazığ Ruh Sağlığı veHastalıkları Hastanesi’nce Türkiye’de İlk KezUygulanan Korumalı Ev Projesi. Journal of Mood Disorders, 7(3),181-184.
 2. Baykara, S., Köse, S., (2018). Conversion Disorder with Pseudohypoacusis andAphonia in a Male Patient: A Case Report. Journal of Mood Disorders, 7(3),166-168.
 3. Baykara, S., Alban, K., (2017). Evaluation of male heroin addictive patients’xx physical activity scores. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(3),211-216.
 4. Baykara, S., (2017). Sertralinle tedavi sırasında ortaya çıkan oromandibular distoni. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 18(0),59-61.
Ulusal
 1. Baykara, S., Kaya, Ş., Şirin, B.Ş., (2019). Complete blood count parameters and lymphocyte-relatedratios in patients with alcohol use disorder.. Journal of Dependence, 20(4),206-213.
 2. Baykara, S., (2018). Escitalopram kullanımı ile ortaya çıkan yüz el ve ayak ödemi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 32(1),55-56.
 3. Baykara, S., (2017). KONVERSİYON BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SEREBELLAR HACMİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 12(3),12-18.
 4. Baykara, S., Alban, K., (2017). Eroin Bağımlılarında Sabahçıl-Akşamcıl Tiplendirmesinin Araştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 22(2),86-91.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Baykara, S., Yıldız, S., Korkmaz, S., Atmaca, M., (2019). Facial edema develops with mirtazapien: case report. 11. Uluslararası psikofarmakoloji kongresi, (),-.
 2. Baykara, S., (2019). Comparison of patients with mild and severe fibromyalgia syndrome in terms of coping ways. 11th International Congress on Physcopharmacology, (),-.
 3. Baykara, S., Alban, K., (2018). The relationship between self-mutilation, suicide attempt history, and defence mechanisms in patients with opiate use disorder. 10th International Congress on Physcopharmacology, (),-.
 4. Baykara, S., Alban, K., (2016). Düşük şiddetli opiyat bağımlılarındaki fiziksel aktivite skorlarının değerlendirilmesi. 10. Uluslararası Beden Eğitimi, Spor ve Fiziksel Terapi Kongresi UBSFTK-2016, (),-.
Ulusal
 1. Korkmaz, S., Baykara, S., Gürok, M.G., Atmaca, M., (2018). Agomelatinle ortaya çıkan akut ürtiker.. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 2. Korkmaz, S., Korkmaz, H., Baykara, S., Atmaca, M., (2019). Ozon tedavisinden sonra panik atak yaşayan bir olgu sunumu. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 3. Baykara, S., Yılmaz, M., Baykara, M., (2017). ŞİZOFRENİ HASTALARINDA EKG’DE QT VE P DALGASI DİSPERSİYONUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER. 53. ULUSAL PSİKİATRİ KONGRESİ, 28(),26-.
 4. Korkmaz, H., Korkmaz, S., Baykara, S., Ulukan, D., Denk, A.M., Yıldız, S., (2019). ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ VE PLATELET LENFOSİT ORANI. 4.PSİKİYATRİ ZİRVESİ, 11.ANKSİYETE KONGRESİ, (),-.
 5. Kaya, Ş., Baykara, S., (2019). Dört çocuklu yirmiüç yıllık bir vajinismus olgusu. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 6. Tasci, G., Baykara, S., (2019). Sitalopram ve haloperidol kullanımı ile hipomanik kayma yaşayan olgu.. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 7. Baykara, S., Kazgan, A., Atmaca, M., (2019). Hayatı tehdit eden yan etki ‘lökopeni’ gelişiminde alternatif tedavi seçeneği: Aripipirazol.. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 8. Baykara, S., (2018). Escitalopram kullanımı ile ortaya çıkan yüz el ve ayak ödemi.. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 9. Baykara, S., Şirin, B.Ş., (2019). Obstrüktif uyku apnesi sendromunda yaşam kalitesinin apne-hipopne indeksine göre değerlendirilmesi. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 10. Baykara, S., (2019). Özgül fobilerde davranışsal deneyler. 4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 11. Baykara, S., Kabar, F., (2018). Alkol bağımlılarında arteryel sertlik parametrelerinin değerlendirilmesi. 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (),-.
 12. Atmaca, M., Tasci, G., Baykara, S., (2018). Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalarda tiroid fonksiyon değişiklikleri. 3. Psikiyatri Zirvesi ve 10. Ulusal Anksiyete Kongresi, (),-.
 13. Baykara, S., Alban, K., (2017). Eroin Bağımlılarında Görsel ve İşitselReaksiyon Zamanlarının SağlıklıKontrollerle Karşılaştırılması. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (),-.
 14. Baykara, S., Atmaca, M., Yıldırım, H., (2017). KONVERSİYON BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA SEREBELLAR HACMİN SAĞLIKLI KONTROLLERLE KARŞILAŞTIRILMASI. 53. Ulusal Psikiyatri Kongresi, (),-.
 15. Kulu, M., Özsoy, F., Baykara, S., (2017). Düzenli Egzersiz Yapmanın BağımlılıkTedavisindeki Yeri. 11. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (),-.

Projeler

 1. ’xxBorderline Kişilik Bozukluğu tanılı hastalarda impulsivite ve agresyonun serum ghrelin, D vitamini ve lipit düzeyleri ile ilişkisi’xx’xx, 29.07.2019-
 2. Yaygın Anksiyete Bozukluğu/Panik Bozukluk/Sosyal Fobi Tanılı Hastalarda Optik Koherens Tomografi Bulgularının Değerlendirilmesi, 23.07.2018-
 3. Uzun Dönemli Namaz Kılan ve Kılmayan Bireylerde Spektroskopik Ve Volümetrik Beyin Degisikliklerinin Arastırılması, 12.10.2016-19.12.2017

Üyelikler

 1. Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği
 3. Türk Tabipler Birliği