T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Şafak ÖZER BALIN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri -1
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Denk, A., Kobat, M.A., Özer, B.Ş., Kara, S., Doğdu, O., (2016). Tuberculous Pericarditis: A Case Report. Le Infezioni in Medicina, (),-.
 2. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., Aşçı, T.Z., (2017). ELAZIĞ İLİNDE HEPATİT C VİRÜS GENOTİP DAĞILIMI VE GENOTİPİN HCV RNA VE SERUM ALANİN AMİNOTRANSFERAZ DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ. ANKEM Dergisi, (),-.
Ulusal
 1. Özer, B.Ş., Denk, A., (2017). Sağlık Çalışanlarının El Hijyenine Uyumu. BOZOK TIP DERGİSİ, (),-.
 2. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Kırık, Y., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Erişkin Yaş Grubunda Kızamık Vakalarının İrdelenmesi. ANKEM DERGİSİ, (),-.
 3. Sağmak, T.A., Özden, M., Akbulut, A., Demirdağ, K., Özer, B.Ş., (2016). Sürekli Ayaktan Periton Diyaliziyle İlişkili Peritonit: Klinik Özellikler, Etken Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları. KLİMİK DERGİSİ, (),-.
 4. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Toplum ve Hastane Kökenli Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia Coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması. FLORA DERGİSİ, (),-.
 5. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Lise Öğrencilerinin Hepatit B Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. KLİMİK DERGİSİ, (),-.
 6. Denk, A., Özer, B.Ş., (2016). Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 7. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2014 Yılı İnvaziv Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.
 8. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Kuduz Riskli Temas Bildirimlerin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, B.Ş., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Assessment of Knowledge Levels About Hepatitis B of High School Students. The 7th Eurasıa Congress of Infectious Diseases, (),-.
 2. Özer, B.Ş., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). The Evaluation of invasive device related hospital infections in intensive care unit. The 7th Eurasıa Congress of Infectious Diseases, (),-.
 3. Aşçı, T.Z., Kayalı, S., Belhan, O., Türken, M., Akbulut, H.H., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Özer, B.Ş., Şenol, A.F., (). Trichosporon asahaii as SEPTIC ARTHRITIS EFFECT, CASE REPORT. First Balkan Conference on Medical Mycology and Mycotoxicology, (),-.
 4. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Kan Kültür Sonuçlarının Değerlendirilemsi: 3 Yıllık Retrospektif Analiz. XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Özer, B.Ş., (). Brucella Hepatiti. Malatya Gastrointestinal Cerrahi Kongresi 2018, (),-.
 2. Özer, B.Ş., (2018). Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Prokalsitonin Düzeylerine Göre Mortalite Oranlarının Karşılaştırılması. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2018, (),23-.