T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖZCAN

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Özer, A.B., Özcan, S., , Current Topics in Anesthesiology, InTech, 2017, 144, 978-953-51-2917-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Seçen, Ö., Özcan, S., Yıldız, A.A., Demirel, İ., (2020). The Effect of Subarachnoid or Epidural Bupivacaine on the QTc and P-wave Dispersion. Annals of Medical Research, 27(6),1733-1737.
Ulusal
 1. Özcan, S., Dilmen, N., Urfalıoğlu, A., (2013). Rinoplasti Operasyonu Sonrasında Gelişen Negatif Basınçlı Pulmoner Ödem. Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji Reanimasyon Dergisi, 11(2),94-99.
 2. Bayındır, S., Koçyiğit, F., Özcan, S., (2015). Parenteral Yolla Deltametrin ve Dimethoat Karışımının Suisit Amaçlı İntoksikasyonu: Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(3),139-141.
 3. Özcan, S., Öner, S.F., Yıldız, A.A., Demir, Ş., (2016). Spinal Anaesthesia Application with Two Different Approaches in Two Cases of Ankylosing Spondylitis. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 30(1),35-37.
 4. Özcan, S., Yıldız, A.A., (2013). Rokuronyum Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Metoklopramid ve Ketaminin Tek Başına Kullanımları ve Lidokain ile Kombinasyonlarının Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 27(3),125-129.
 5. Yıldız, A.A., Özcan, S., (2013). Probe Küretajda Uygulanan Sedasyonda Esmolol’un Kullanılan Propofol Dozuna Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 27(3),131-134.
 6. Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, S., Ayar, A., Kutlu, S., Özcan, M., Keleştimur, H., (2010). Diyabetik Nöropatili Fare Modelinde Oksitosinin Analjezik Etkisinin Araştırılması. Turkiye Klinikleri J Neur, 5(3),155-159.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özcan, M., Ayar, A., Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, S., Kutlu, S., Keleştimur, H., (2010). An investigation on the analgesic effects of oxytocin in mice model of painful diabetic neuropathy. Physiology 2010, Main Meeting of The Physiological Society, (),218-.
 2. Algül, S., Özcan, S., Barutçu, A., Serhatlıoğlu, İ., Berilgen, S., Özçelik, O., (2014). Irisin level in response to the patients with metabolic impairments. Federation of European Physiological Societies (FEPS) 2014, (),137-.
Ulusal
 1. Özcan, S., Demirel, İ., (2019). Lomber Epidural Steroid Uygulaması Sonrasında Gelişen Kardiyak Arrest. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, (),134-.
 2. Özcan, S., Yıldız, A.A., (2019). Spontan İntrakraniyal Hipotansiyona Bağlı Baş Ağrısının Tedavisinde Epidural Kan Yaması. Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, (),138-.
 3. Özcan, S., (2018). Algoloji Kliniğine Başvuran Pankreas Kanserli Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi.. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),347-.
 4. Özcan, S., (2018). Algoloji Kliniğine Ağrı Tedavisi İçin Başvuran Akciğer Kanserli Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, (),125-.
 5. Ileri, A., Özcan, S., Kılınç, M., Önal, S.A., (2018). Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Elektrotermal Tedavisinin Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, 30(),85-86.
 6. Özcan, S., Muz, A., Payam, R., Polat, M.F., Önal, S.A., (2018). Kronik Bel Ağrısında Epiduroskopi ve Lazer Diskektomi Uygulamasının Etkinliği. Uluslararası Katılımlı 15. Ulusal Ağrı Kongresi, 30(),107-.
 7. Bolat, E., Beştaş, A., Üstündağ, B., Özcan, S., Erhan, Ö.L., Bayar, M.K., (2008). Epidural Anestezi Altında Gerçekleştirilen Sezaryenlerde Levobupivakainin Anne Sütüne Geçişinin Değerlendirilmesi. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 42. Ulusal Kongresi, (),-.
 8. Özcan, S., Yazar, F.M., Bayındır, S., Koçyiğit, F., Kanat, B.H., (2017). Hemoroid Cerrahisinde Spinal Anestezi ve Preemptif Lokal Anestezi Uygulamasının Postoperatif Analjezik Etkisinin Değerlendirilmesi. 15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, (),-.
 9. Seçen, Ö., Özcan, S., Yıldız, A.A., (2017). Rejyonal Anestezi Uygulanan Hastalarda Ekokardiyografi ve Elektrokardiyogramın Değerlendirilmesi Qtc ve P Dispersiyonunun Yorumlanması. 15. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, (),-.
 10. Özcan, S., Muz, A., Önal, S.A., (2016). Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyonu Sonuçlarımız. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 28(),55-.
 11. Gürbüz, O., Özcan, S., Önal, S.A., (2016). Lomber Disk Hernisinde Radyoopak Jel Etanol Kullandığımız Hastalarda Sonuçlar: Retrospektif Çalışma. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 28(),57-.
 12. Özer, A.B., Özdemir, M., Bulut, O.K., Özcan, S., (2016). Postoperatif Gastrik Dilatasyona Sekonder Gelişen Fatal Seyirli Abdominal Kompartman Sendromu. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi, (),-.
 13. Özcan, S., Öner, S.F., Yıldız, A.A., Demir, Ş., (2014). Ankilozan Spondilitli İki Olguda İki Farklı Yaklaşımla Spinal Anestezi Uygulaması. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi, (),-.
 14. Özcan, S., Özer, A.B., Yaşar, M.A., Erhan, Ö.L., (2012). Laparoskopik Kolesistektomilerde Genel Anesteziye Eklenen Torakal Epidural Analjezinin Sitokin Yanıta Etkileri. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi, (),-.
 15. Özcan, M., Ayar, A., Alçin, E., Serhatlıoğlu, İ., Özcan, S., Kutlu, S., Keleştimur, H., (2010). Oksitosinin Sıçan Duyusal Sinir Hücresi Alt Tiplerinde Kalsiyum Sinyalleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. XXII. Ulusal Biyofizik Kongresi, (),-.
 16. Bayındır, S., Özcan, S., Koçyiğit, F., Bozan, M.B., (2017). Açık Appendektomilerde Uygulanan Transversus Abdominis Plan Bloğu İle Yara Yeri İnfiltrasyonunun Karşılaştırılması.. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, (),64-.
 17. Özcan, S., Muz, A., Taşkın, S., Önal, S.A., (2016). Servikal Disk Hernisinde Perkütan Plazma Disk Koagülasyon Tedavisi Sonuçlarımız. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 28(),73-.
 18. Azak, B.A., Özcan, S., Işık, S.M., Kılınç, M., Önal, S.A., (2016). Lomber Disk Hernisinde Disk Restorasyon Hidrojel İmplant Kullandığımız Hastalarda Sonuçlar: Retrospektif Çalışma. 14. Ulusal Ağrı Kongresi, 28(),54-55.

Projeler

 1. Humaninin Akut ve Nöropatik Ağrı Üzerine Etkisinin Davranışsal Ağrı ve Duyusal Nöron Nosisepsiyon Modelinde İncelenmesi, 16.06.2020-
 2. Yeni Bir Hormon Olan Asprosin Ağrıyı Etkiler mi? Akut ve Nöropatik Ağrı Üzerine Davranışsal bir inceleme, 01.11.2019-

Üyelikler

 1. Türk Yoğun Bakım Derneği
 2. Rejyonal Anestezi Derneği
 3. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 4. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği