T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 3641
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yeni Türk Edebiyatı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 3641
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yeni Türk Edebiyatı
 • Lisans » 2007 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi

Kitaplar

 1. Oruç, S., Bozdemir, N., , Emperyalizm ve Edebiyat, Paradigma Akademi, , , 978-605-7691-70-5.
 2. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 3. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, , , .
 4. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 5. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 6. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 7. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 8. Oruç, S., , Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, , , .
 9. Oruç, S., , Romanda Mekân, Akçağ Yayınevi, , 310, 9786053423676.
 10. Oruç, S., , Doğa Üstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemeler, Kesit Yayınları, , 223, 978-605-7898-01-2.
 11. Oruç, S., , Edebi Metinlerde Zaman Kavramına Dair İncelemeler, Gazi Kitabevi, , 310, 978-605-344-412-1.

Makaleler

Uluslararası
 1. Oruç, S., (2020). Arif Nihat Asya’xxnın Şiirlerinde Milli Romantizm. Tidsad, (),-.
 2. Oruç, S., Özcan, T., (2020). Erken Dönem cumhuriyet Romanında Var Olmanın Yolu. Sobider, (),-.
 3. Özcan, T., Oruç, S., (2020). Cumhuriyat Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Kadın İmgesi: Kafesin Ardından Kur(t)uluşa. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 4. Özcan, T., Oruç, S., (2020). Cumhuriyet Dönemi (1923-1938) Türk Romanında Kadın İmgesi: Kafesin Ardından Kur(t)uluşa. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 5. Oruç, S., (2019). Şair ve Susku: Tarık Özcan’ın Şiir Evreni. Sobider, (),-.
 6. Oruç, S., (2015). Refi Cevat Ulunay’xxın Romanlarında Aşk ve Cinsellik. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 1(2),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Oruç, S., (2018). Kı̇şı̇ler, Kavramlar ve Semboller Dünyası Bakımından Reşat Nurı̇ Güntekı̇n’ı̇n Yeşı̇l Gece Romanı. V. ULUSLARARASI FİLOLOJİ SEMPOZYUMU, (),-.
 2. Oruç, S., (2017). Uygur Göç Destanı’nda Sembolik Çevrim. IX. Uluslararası dünya Dili Türkçe Sempozyumu, (),-.
 3. Oruç, S., (2016). Refik Halit Karay ın Memleket Hikâyeleri nde Milli Romantik Duyuş Tarzı. I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),2058-2069.
 4. Oruç, S., (2017). Analysıs Of The Concepts Of Mırth And Bırth In Orfı’xxs Poetry (Örfî’xxnin Şiirlerindeki Neşe ve Neşet Kavramları Üzerine Bir Çözümleme). The 8 International AGP Conference on History, Art and Literature in Budapest, (),30-33.