T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5507
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Kütle Transferi, Kabarcıklı Kolon Sistemleri, Sabit Yataklı Kolon Reaktörleri ve Atık Su Arıtımı, Polimerik Jeller ve Kompozit Malzemeler


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5507
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Kütle Transferi, Kabarcıklı Kolon Sistemleri, Sabit Yataklı Kolon Reaktörleri ve Atık Su Arıtımı, Polimerik Jeller ve Kompozit Malzemeler
 • Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Kimya Müh. Böl.
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.
 • 1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ekim 2013 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Orhan, R., Dursun, G., (2006). CDC Reaktöründe Gaz Tutuş Kesri Kütle Transferi ve Akışkanların Hidrodinamik Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniv.Fen ve Müh. Bil.Der., 18(1),99-103.
 2. Altundoğan, H.S., Erdem, M., Orhan, R., Özer, A., Tümen, F., (1998). Heavy Metal Pollution Potential of Zinc Leach Residues discarded in Çinkur Plant. Doğa Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 22(),167-177.
 3. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Tunçel, N., Orhan, R., (2015). Akrilamid Esaslı Jel ve Kompozit Polimerik Jel Sentezi Şişme Büzülme Karakterizasyonunun incelenmesi ve Atık Sulardan Boyar Maddelerin Giderimi Üzerine Bir Çalışma. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(1),1-10.
 4. Orhan, R., Erdem, M., (2017). Üzüm Sapından Hazırlanan Aktif Karbon ile Sulu Çözeltilerden Ni(II)’nin Giderimi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 29(1),319-324.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Orhan, R., Yüksel, Ş., (2017). Removal of hexavalent chromium from aqueous solution by using activated carbon prepared from triple mixture in a fixed-bed column. International Conference on Advances and Inovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 2. Taşar, Ş., Orhan, R., (2015). A study on N Isopropylacrylamide Based Gel Synthesis Investigation of Characterization of Swelling Shrinkage and Adsorption of Methylene Blue from Aqueous Solutions. 3rd International Congress on Natural and Engineering Sciences, (),-.
 3. Aslan, A., Orhan, R., (2019). Badem Kabuğu ile Basic Blue 3 Giderimi İçin Sabit Yataklı Kolon Çalışması. III. Uluslararası Battalgazi Bilimsel çalışmalar Kongresi, (),-.
 4. Orhan, R., Arslanoğlu, H., (2019). Synthesis and Characterization of Magnetic Activated Carbon Using Activated Carbon Prepared from Binary Mixture. IV. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering (BILMES EN 2019), (),387-392.
 5. Orhan, R., Aslan, A., (2018). Adsorpsion of Basic Blue 3 in a Fixed-Bed Column from Aqueous Solution Using Apricot Stone Shell. III. EUROPEAN CONFERENCE ON SCIENCE, ART CULTURE (ECSAC’18), (),-.
 6. Arslanoğlu, H., Orhan, R., Turan, M.D., (2018). Determination of Optimum Conditions for Cu(II) Adsorption from Aqueous Solutions. Zeugma I. International Multidisciplinary StudiesCongress, (),-.
 7. Orhan, R., Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., (2017). Thermal Decomposition Kinetics of Some Waste Polymers. the 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), (),-.
 8. Aydoğmuş, E., Kamışlı, F., Orhan, R., (2017). Rheological Properties of Some Fruit Purees. The 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), (),-.
 9. Taşar, Ş., Yüksel, Ş., Orhan, R., (2016). Halochromic and Temperature Sensitive Hydrogel Synthesis and Characterization. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, (),-.
 10. Erdem, M., Orhan, R., Şahin, M., Aydın, E., (2016). Preparation and Characterization of a Novel Activated Carbon from Vine Shoots by Chemical Activation. 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, (),-.
 11. Orhan, R., Erdem, M., (2016). Ni II Removal from Aqueous Solutions by Activated Carbon Prepared from Grape Stalk. The 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, (),-.
Ulusal
 1. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). N-İZOPROPİL AKRİLAMİD ESASLI HİDROJELLERİN ŞİŞME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. UKMK-11, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 2. Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). NIPAAm-AA ESASLI KOPOLİMERİK HİDROJELLERİN SENTEZİ VE ŞİŞME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. UKMK-11, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 3. Orhan, R., Dursun, G., (2010). AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS ÜRETİMİNİN İNCELENMESİ. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 4. Orhan, R., Turan, M.D., Dursun, G., (2012). ODUN TALAŞI KULLANILARAK SULU ORTAMDAN REAKTİF BLACK 5’xxİN UZAKLAŞTIRILMASI. UKMK-10, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 5. Yüksel, Ş., Tunçel, N., Taşar, Ş., Orhan, R., (2014). AKRİLAMİD ESASLI HİDROJEL SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE BOYAR MADDELERİN ADSORPSİYONUNDA KULLANIMI. UKMK-11, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 6. Orhan, R., Dursun, G., (2010). AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI TEMAS REAKTÖRÜNDEBACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS İLE α-AMİLAZ ÜRETİMİNİNİNCELENMESİ. UKMK-9, Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 7. Orhan, R., Dursun, G., (2002). CDC REAKTÖRÜNDE KÜTLE TRANSFERİ VE HİDRODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. V.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK 5, (),-.
 8. Altundoğan, H.S., Özer, A., Erdem, M., Gür, F., Orhan, R., Tümen, F., (1998). Tripolifosfatın Hidroliz Hızına TiO2’nin Etkisi. UKMK-3, III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 9. Orhan, R., Dursun, G., Akosman, C., (2004). AŞAĞI DOĞRU BİRLİKTE AKIŞLI KABARCIKLI KOLONDA SIVIÖZELLİKLERİNİN KÜTLE TRANSFERİNE ETKİSİ. UKMK-6 Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Orhan, R., Dursun, G., (2008). Aşağı Doğru Birlikte Akışlı Temas Reaktöründe Kütle Transferine Surfaktanların Etkisi. UKMK-8, Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Yayın Teşvik
 2. Yayın Teşvik (UBYT)
 3. UKMK-9 Poster Sunumu 3.lük Ödülü

Projeler

 1. Atık ve Kullanılmamış Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Poliol ile Poliüretan Üretimi, 01.10.2017-30.09.2018
 2. Kayısı Çekirdeği ve Badem Kabuğu Karışımından Aktif Karbon Üretimi ve Sulu Ortamlardan Boyar Madde Giderimi, 26.12.2016-27.05.2018
 3. Badem kabuğu, Kayısı ve Şeftali Çekirdeği Karışımından Aktif Karbon Üretimi ve Karakterizasyonu, 20.11.2015-30.10.2017
 4. Kayısı ve Şeftali Çekirdeği ile Badem Kabuğu Karışımından Hazırlanmış Olan Aktif Karbon İle Sulu Ortamlardan Anyonik ve Katyonik Yapılı Kirleticilerin Giderilmesi, 22.04.2016-22.08.2017
 5. Hidrojel Sentezi ve Boyar Madde Gideriminde Kullanımı , 25.07.2012-12.09.2015
 1. Uluslararası, Dergi, Preparative Biochemistry Biotechnology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, The Open Chemical Engineering Journal, 1
 3. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ, 1
 4. Ulusal, Dergi, FIRAT ÜNİVERSİTESİ TURKISH JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1