T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Özbey, O., , B.M., , Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu, 2010, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Özbey, O., Yıldız, N., Aysöndü, M.H., Özmen, Ö., (2004). The Effects of High Temperature on Blood Serum Parameters and the Egg Productivity Characteristics of Japanese Quails Coturnix coturnix Japonica. International Journal of Poultry Science, 3(7),485-489.
 2. Şahin, K., Özbey, O., Gürkan, ç., Aysöndü, M.H., Önderci, M., (2002). Chromium supplementation can alleviate negative effects of heat stress on egg production egg quality and some serum metabolites of laying Japanese quail. The Journal of Nutrition, 132(6),1265-1268.
 3. Şahin, K., Küçük, O., Şahin, N., Özbey, O., (2001). Effects of dietary chromium picolinate supplementation on egg production egg quality and serum concentrations of insulin corticosterone and some metabolites of Japanese quails. Nutrition Research., 21(9),1315-1321.
 4. Esen, F., Özbey, O., Genç, f., (2010). The Effect of Age on Egg Production Hatchability and Egg QualityCharacteristics in Pheasants Phasianus colchicus. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 9(8),1237-1241.
 5. Erişir, Z., Özbey, O., (2005). The Effect Egg Weight and shape index on hatching Characteristics in Bronze Turkeys. The Indian Veterinary Journal, 82(),967-968.
 6. Özbey, O., Yıldız, N., Esen, F., (2006). The Effects of High Temperature on Breeding Characteristics and the Living Strength of the Japanese Quails Coturnix Coturnix Japonica. International Journal of Poultry Science, 5(1),56-59.
 7. Özbey, O., Erişir, Z., Aysöndü, M.H., Özmen, Ö., (2004). The Effect of High Temperatures on Breeding and Survival of Japanese Quails That Are Bred under Different Temperatures. International Journal of Poultry, 3(7),463-467.
 8. Özçelik, M.M., Özbey, O., (2004). The effect of the high environmental temperature on some blood parameters and the laying performance of Japanese quails with different body weights. Arc. Tierz, Dummerstorf, 47(1),93-98.
 9. Özbey, O., Esen, F., (2007). The effects of different breeding systems on egg productivity and eggquality characteristics of rock partridges. POULTRY SCIENCE, 86(4),782-785.
 10. Özbey, O., Esen, F., (2007). The effects of breeding systems and stocking density on some bloodparameters of rock partridges Alectoris graeca. POULTRY SCIENCE, 86(2),420-422.
 11. Özbey, O., Özçelik, M.M., (2004). The Effect of High Environmental Temperature on Growth Performance of Japanese Quails with Different Body Weights. International Journal of Poultry Science., 3(7),468-470.
 12. Ozbey, O., , E.Z., , A.M., , O.O., (2004). The effect of the high environmental temperature on some blood parameters and the laying performance of Japanese quails with different density stocking Journal of Animal and Veterinary Advances 3 10 691 696 2004. Journal of Animal and Veterinary Advances, 3(10),691-696.
 13. Ozbey, O.., , E.F.., , A.M.H., (2011). The Effect of the Age of the First Egg Laying on the Egg Production Hatchability and Egg Quality of Pheasants Phasianus colchicus. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 10(24),3196-3200.
 14. Ozbey, O.., , E.F.., , A.M.H., (2011). Effect of Hatch Weight on Egg Production Hatchability and Egg QualityCharacteristics in Pheasant Phasianus colchicus. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 10(24),3201-3206.
 15. Aysöndü, M., , O.O., , E.F., (2013). Effects of Different Breeding Systems on the Slaughter and Carcass Characteristics and Taste Criteria of Pheasants Phasianuscolchicus. Journal of Animal and Veterinary Advances., 12(9),914-918.
 16. Esen, F.., , O.O., (2001). Production characteristics of Chios x Akkaraman F 1 and B 1 crossbredlambs II Fattening performance slaughter and carcass characteristics. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 25(6),953-959.
 17. Esen, F.., , O.O., (2002). Fertility and milk yield characteristics in white Karaman and Chios xWhite Karaman F 1 crossbred sheep. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 26(3),503-509.
 18. Ozbey, O.., , E.F., (2007). The effect of storage period on hatchability characteristics of rockpartridges Alectoris graeca. JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, 6(4),466-469.
 19. Esen, F., , O.G., , O.O., (2006). The Effect of Cage Stocking Density on Growth Slaughtering and Carcass Characteristics of Rock Partridges A Graeca. International Journal of Poultry Science, 5(1),4-8.
 20. Ozbey, O., , A.M., , Ö.H., , Ş.G., (2004). The effects of solar eclipse on animals behaviours. Türk J. Vet. Anim. Sci, 28(1),55-61.
Ulusal
 1. Esen, F., Özbey, O., (2001). Sakız x Akkaraman F1 ve G1 Kuzularda Verim Özellikleri I Büyüme Yaşama Gücü Vücut Ölçüleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(1),107-113.
 2. Özbey, O., (2001). Akkaraman, Morkaraman ve İvesi koyunlarının yarıentansif şartlardaki verim performansı. II. Kuzularda büyüme ve yaşama gücü özellikleri. Vet Bilim Derg, 17(1),57-66.
 3. Özer, H., , Ö.O., (2013). Beyaz ve Bronz Hindilerin Meleagris gallopavo Entansif ve Yarı Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması II Kesim ve Karkas Özellikleri. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 27(3),87-92.
 4. Genç, F., , Ö.O., (2013). Sülünlerin Phasianus colchicus Yumurta Kalite Özelliklerine Yetiştirme Sistemlerinin ve Yaşın Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 27(2),67-73.
 5. Özer, H., , Ö.O., (2013). Beyaz ve Bronz Hindilerin Meleagris gallopavo Entansif ve Yarı Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması I Büyüme Performansı. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 27(2),87-92.
 6. Genç, F., , Ö.O., (2013). Sülünlerin Phasianus colchicus Yumurta Verimi ve Kuluçka Özelliklerine Farklı Yetiştirme Sistemlerinin Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 27(1),43-47.
 7. Aysöndü, M., , Ö.O., (2008). Kaya Kekliklerinde Alectoris graeca Farklı Barındırma Şeklinin Yumurta Verimi ve Kuluçka Özellikleri Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 22(5),267-270.
 8. Cerci, I., , G.T., , O.O., (1996). Rasyondaki Protein Düzeylerinin Buzağılarda Besi Performansı İle Ham Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesine Etkileri. F.Ü.Sağlık Bil. Dergisi., 10(2),221-225.
 9. Özbey, O., , A.A., (2003). Morkaraman Kıvırcık x Morkaraman ve Sakız x Morkaraman Melez F1 Kuzularda Verim Özellikleri II Besi Performansı Kesim ve Karkas Özellikleri Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. Y.Y.Ü. Veteriner Fakültesi Dergisi., 14(2),35-41.
 10. Özbey, O., , A.A., (2003). Morkaraman Kıvırcık x Morkaraman ve Sakız x Morkaraman Melez F1 Kuzularda Verim Özellikleri I Büyüme Yaşama gücü Vücut ölçüleri. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1),15-21.
 11. Özbey, O., , E.F., (2002). Japon Bıldırcınlarında Yumurta Ağırlığının ve Depolama Süresinin Kuluçka Özelliklerine Etkileri. Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 8(1),41-45.
 12. Tatlı, P., , Ö.O., (2001). İvesi Koyunlarında Flushing ve Sinkronizasyon Uygulamalarının Döl Verimi Üzerine Etkisi. Uludağ Üniv. Vet. Fak. Derg., 20(1),109-115.
 13. Özbey, O., , E.F., (2001). Sakız x Morkaraman ve Sakız x Akkaraman Melezi F1 Kuzularda Besi Performansı ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması. Lalahan Hay. Arşt. Enst. Derg., 41(1),67-76.
 14. Özbey, O., , G.A., (2001). Elazığ İli Hayvancılığının Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 15(1),225-234.
 15. Yıldız, N., , Ö.O., (2000). Farklı genotip broyler hibritlerin aynı çevre şartlarında verim özellikleri. Y.Y.Ü. Vet.Fak. Derg., 11(2),44-49.
 16. Özbey, O., , E.F., , A.M., (2000). Kıvırcık x Sakız x Morkaraman F1 ve Sakız x Kıvırcık x Morkaraman F1 Melezi Kuzularda Verim Özellikleri II Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. Y.Y.Ü. Vet.Fak. Derg., 11(2),34-40.
 17. Özbey, O., , E.F., , A.M., (2000). Kıvırcık x Sakız x Morkaraman F1 ve Sakız x Kıvırcık x Morkaraman F1 Melezi Kuzularda Verim Özellikleri I Büyüme Yaşama Gücü ve Vücut Ölçüleri. Yüzüncü Yıl Üniv. Vet.Fak. Derg., 11(2),27-33.
 18. Özbey, O., , E.F., (2000). İvesi Koyunlara Sıfat Öncesi Flaşing ve Sinkronizasyon Uygulamalarının Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücüne Etkileri. Uludağ Üniv. Veteriner Fakültesi Dergisi., 19(3),119-127.
 19. Özbey, O., , E.F., (2000). Japon Bıldırcınlarında Mevsim ve Yerleşim Sıklıklarının Büyüme Yaşama Gücü ve Karkas Üzerine Etkileri. Y.Y.Ü. Vet. Fak. Derg., 11(1),28-33.
 20. Özbey, O., , A.A., (2000). Akkaraman Morkaraman ve İvesi Koyunlarının Yarı Entansif Şartlardaki Verim Performansı II Döl ve Süt Verimi Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 16(1),109-120.
 21. Özbey, O., , A.M., (2000). Kıvırcık x Morkaraman F1 ve Sakız x Morkaraman F1 Melezlerinde Döl Verimi ve Süt Verimi Özellikleri. Y.Y.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 5(1),26-31.
 22. Gürdoğan, F., , Ç.İ., , Ö.O., , T.P., (2000). Koyunlarda Arpa Samanının Öğütülerek ve Öğütülmeden Kullanılmasının ve Melasla Muamele Edilmesinin Besin Maddelerinin Sindirilme Derecesi İle Besi Performansı Üzerine Etkisi. F.Ü. Sağlık Bil. Dergisi., 14(1),99-105.
 23. Özbey, O., , A.A., , G.F., (2000). Farklı Metotlarla Muameleye Tabi Tutulan Arpa Samanının İvesi Toklularda Besi Performansı ile Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi., 16(1),121-127.
 24. Özbey, O., , A.A., , G.F., (2000). Farklı Metotlarla Muameleye Tabi Tutulan Arpa Samanının İvesi Toklularda Besi Performansı ile Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi., 16(1),121-127.
 25. Özbey, O., , A.A., , G.F., (2000). Farklı Metotlarla Muameleye Tabi Tutulan Arpa Samanının İvesi Toklularda Besi Performansı ile Kesim ve Karkas Özellikleri Üzerine Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi., 16(1),121-127.
 26. Özbey, O., , A.A., (2000). Akkaraman Morkaraman ve İvesi Koyunlarının Yarı Entansif Şartlardaki Verim Performansı I Kuzularda Büyüme ve Yaşama Gücü Özellikleri. Veteriner Bilimleri Dergisi, 17(1),57-66.
 27. Çerçi, İ., , G.T., , Ö.O., (1996). Süt İneklerinde Kabuklu Tohum Küspesi Üre ve Ürenin Süt Verimi İle Bileşimine Etkisi. F.Ü.Sağlık Bil.Dergisi, 10(2),209-214.
 28. Çerçi, İ., , G.T., , Ş.K., , B.M.v.Ö.O., (1996). Koyunlarda Rasyona Katılan Saman ve NaHCO3 ın Besi Performansına Etkisi. Veteriner Bilimleri Dergisi., 12(1),97-102.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özbey, O., (2018). Hayvancılıkta İthalat Çözümmü?. 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, (),-.
 2. Özbey, O., Sezikli, S., (2018). KAYA KEKLİKLERİNİN (A. GRAECA) YUMURTA VERİMİ VE KULUÇKA ÖZELLİKLERİNE YETİŞTİRME SİSTEMİ VE ERKEK DİŞİ ORANININ ETKİSİ. 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science, (),-.
 3. Özbey, O., Sezikli, S., (2018). KAYA KEKLİKLERİNDE (A. GRAECA) YUMURTA KALİTE ÖZELLİKLERİNE YETİŞTİRME SİSTEMİ VE ERKEK DİŞİ ORANININ ETKİSİ. 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, (),-.
 4. Özbey, O., Özer, H., (2015). Beyaz ve Bronz Hindilerin Meleagris gallopavo Entansif ve Yarı Entansif Şartlarda Bazı Verim Özellikleri II Kesim ve Karkas Özellikleri. 3.Uluslararası Beyaz Et Kongresi, (),-.
 5. Özbey, O., Özer, H., (2015). Beyaz ve Bronz Hindilerin Meleagris gallopavo Entansif ve Yarı Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Karşılaştırılması I Büyüme Performansı. 3.Uluslararası Beyaz et Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Genç, F., , Ö.O., , E.F., , A.M., , , (). Ekolojik Hayvancılık. I. Doğu Anadolu Sempozyumu ( Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), Elazığ,, (),-.
 2. Özbey, O., , Ö.Ö., , A.M., (). Koyunculuk Terimlerinde Anlam Standardizasyonun Sağlanması 15 Elazığ Eylül 2004. I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Elazığ, (),-.
 3. Özbey, O., , E.Z., , A.M., , Ö.Ö., , , (). The Effect of High Temperatures on Breeding and Survival of Japanese Quails That are Bred under Different Temperatres. I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi , Elazığ, (),-.
 4. Özbey, O., , A.M., , Ö.H., , Ş.G.., , , (). Tam Güneş Tutulmasının Hayvan Davranışları Üzerine Etkisi. I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Elazığ, (),-.
 5. Özbey, O., , Ö.Ö., , A.M., (). Genel Zootekni Terimlerinde Anlam Birliği. I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi , Elaızğ, (),-.
 6. Özbey, O., , Y.N., , A.M., , Ö.Ö., , , (). The effects of high temperature on blood serum parameters and the egg productivity characteristics of japanese quails. I.Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Elazığ,, (),-.
 7. Aysöndü, M., , Ö.O., , E.F., , G.F., , , (). Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği. I. Doğu Anadolu Sempozyumu ( Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), Elazığ,, (),-.
 8. Özbey, O.E.F., , A.M., , G.F., (). Elazığ İli Hayvancılığının Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri. I.Doğu Anadolu Sempozyumu (Bölgesel Kalkınmada Yeni Ufuklar), Elazığ,, (),-.

Projeler

 1. Entansif Şartlarda Saanen Keçi Yetiştiriciliği , -
 2. Halkalı Sülünlerde Phasianus Colchinus Canlı Ağırlık Dişi Erkek Oranı ve Anaç Yaşının Yumurta Ağırlığı Kuluçka ve Yumurta Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi, -
 3. Suni Tohumlama Yöntemiyle Saf ve Hibrit Ana Arı İle Koloni Üretimi, -
 4. Kaya Kekliğinin Alectoris Graeca Entansif Şartlarda Bazı Verim Özelliklerinin Tespiti , -
 5. Bronz ve Beyaz Hindilerin Entansif Şartlarda Besi Performanslarının Karşılaştırılması , -
 6. Kaya Kekliklerinin Entansif Şartlarda Bazı Verim Özellikleri, -
 7. Morkaraman Kıvırcık x Morkaraman ve Sakız x Morkaraman Melez F1 Kuzularda Verim Özellikleri , -

Üyelikler

 1. Türk Veteriner Hekimleri Birliği
 1. Uluslararası, Dergi, Zoology, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Veteriner Animal Sciences, 1