T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 5623
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Çevre Teknolojileri

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 5623
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Çevre Teknolojileri
 • Lisans » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Müh. Fak.Çevre Müh.
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Müh. Fak.Çevre Müh.
 • Doktora » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Ünv. Müh. Fak.Çevre Müh.
 • Doçentlik » 2015

  Çevre Bilimleri

I. Yönetiminde Tamamlanan Doktora Tezi

 • 1. HALOALKALİ ŞARTLARDA ANAEROBİK BATIK MEMBRAN BİYOREAKTÖR İLE EŞ ZAMANLI SÜLFAT VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ, Hande TÜRK
 • 1 Çevre Mühendisliği

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2013- tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Arıtma Tesisi İşletilmesi
» Lisans » 2 Kredi
Çevre Ekonomisi
» Lisans » 2 Kredi
İleri Oksidasyon Prosesleri
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Çevre Nanoteknolojisi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Hanay, Ö., , Katı Atık Yönetimi ve Teknolojileri, Nobel, 2017, 1025, 978-605-320-699-6.
 2. Uslu, Ş.G., Hanay, Ö., , Handbook of Metal-Microbe Interactions and Bioremediation, Taylor, Francis Group, 2017, 837, 9781498762434.
 3. Hasar, H., Hanay, Ö., , Su ve Atıksu Arıtımında Membran Biyoreaktörlerin Esasları ve Uygulamaları, Nobel, 2015, , .
 4. Hasar, H., Hanay, Ö., , Çevre Mühendisliğine Giriş Çözüm Kitabı, Nobel, 2013, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Hanay, Ö., Hasar, H., Koçer, N., Özdemir, Ö., (2009). Removal of Pb from sewage sludge by electrokinetic pH and washing solution type. Environmental Technology, 30(11),1177-1185.
 2. Aslan, M., Saatçı, Y., Hanay, Ö., Hasar, H., (2014). Effect of biogas sparging with different membrane modules on membrane fouling in anaerobic submerged membrane bioreactor. , Environmental Science and Pollution Research, 21(5),3285-3293.
 3. Hanay, Ö., Hasar, H., Koçer, N., Aslan, S., (2008). Evaluation for Agricultural Usage with Speciation of Heavy Metals in a Municipal Sewage Sludge. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, (81),42-46.
 4. Hanay, Ö., Hasar, H., Koçer, N., (2009). Effect of EDTA as washing solution on removing of heavy metals from sewage sludge by electrokinetic. Journal of Hazardous Materials, (169),703-710.
 5. Hanay, Ö., Hasar, H., (2011). Effect of Anions on Removing Cu 2 Mn 2 and Zn 2 in electrocoagulation process using Aluminum Electrodes. J.Hazardous Materials, (189),572-576.
 6. Hanay, Ö., Taşkan, E., Yıldız, B., Hasar, H., Casey, E., (2014). Gas substrate fluxes and microbial community in phenol biodegradation using an O2 based membrane biofilm reactor. Clean, Soil, Air-Water, 42(1),36-42.
 7. Taşkan, E., Hanay, Ö., Hasar, H., (2015). Energy efficient nitrification and microbial community in a complete stirred membrane biofilm reactor. Environmental Engineering Science, 32(3),179-184.
Ulusal
 1. Hanay, Ö., Cemile, S., Yıldız, B., (2018). İndirgen Şartlarda Sıfır Değerlikli Demir ileMetronidazol ve Nitrat Giderimi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(1),79-86.
 2. Türk, H., Hanay, Ö., (2017). Nitrat İndirgenmesinde Nano Ölçekli Sıfır Değerlikli Demir (nZVI) Kullanımı. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 62(2),93-107.
 3. Türk, H., Hanay, Ö., (2017). Nano boyutlu sıfır değerlikli demir ile sulu ortamlarda klortetrasiklin giderim mekanizmasının incelenmesi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 21(5),1000-1007.
 4. Tunç, M.S., Hanay, Ö., (2016). Sulu Çözeltilerden Remazol Brilliant Green 6B Gideriminde Kaolin Kullanımı. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 4(),1-10.
 5. Hanay, Ö., Hasar, H., (2007). Kayseri İli Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çamurlarının Tarımsal Amaçlı Kullanım Potansiyeli. Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bil. Der, 19(3),333-337.
 6. Hanay, Ö., Hasar, H., (2007). Fenton Oksidasyon Prosesi ile Tekstil Endüstrisi Atıksuyunda Renk Giderimi. Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bil. Der, 19(4),505-509.
 7. Hanay, Ö., Hasar, H., Koçer, N., (2009). Elektrokinetikte Akımın Ağır Metal Türlerine ve Giderimine Etkisi. Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bil. Der, 21(1),67-77.
 8. Saatçi, Y., Hanay, Ö., (2013). Elektro Fenton ile İndigo Boyar Maddesi İçeren Atıksuda Renk Giderimi. Erciyes Unv.Müh.Mım. Dergisi, 29(2),129-134.
 9. Türk, H., Koçer, N., Hanay, Ö., (2015). Elazığ İli nde Faaliyet Gösteren Tavuk Çiftliklerindeki Atıklardan Elde Edilebilecek Enerji Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Fırat Unv. Müh. Bilimleri Dergisi, 27(1),1-7.
 10. Hanay, Ö., (2006). Elazığ Kenti Katı Atıkları Geri Kazanım Potansiyelinin Belirlenmesi. Fırat Ünv. Fen ve Müh Bil.Der, 18(4),507-511.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aslan, S., Türk, H., Hanay, Ö., (2017). Assessment of Nanoscale Ni/Fe Bimetallic Particle for Removal of Tetracyclines. 6th International Conference on Studies in Architecture, Civil, Construction and Environmental Engineering (SACCEE-2017), (),152-156.
 2. Hanay, Ö., Yıldız, B., (2017). The Usage of Metallic Nanoparticles in Removal of Pharmaceuticals from Water and Wastewater. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
 3. Türk, H., Hanay, Ö., (2017). Use of Vermicompost in Environmental Technologies. International Conference on Advances and Innovations in Engineeering (ICAIE), (),-.
 4. Çelik, A., Taşkan, E., Hanay, Ö., Hasar, H., (2015). Bio oxidation of Oxytetracycline in O2 based Membrane Biofilm Reactor. International Conference on Chemical, Environmental and Biological Sciences, (),-.
 5. Hanay, Ö., Aslan, S., Yıldız, B., Hasar, H., Şahin, M., (2014). Removal mechanism of oxytetracycline by nano Ni Fe bimetallic. 2nd Global Conference on Environmental Studies, (),-.
 6. Çelik, A., Hanay, Ö., Hasar, H., (2014). Using energy efficient membrane biofilm reactor in bioreduction of oxytetracycline. 2nd Global Conference on Environmental Studies, (),-.
 7. Hasar, H., Çelik, A., Tunç, M.S., Hanay, Ö., Erdem, M., (2013). Tetracycline bioreduction by hydrogen based membrane biofilm reactor. 7th IWA Specialised Membrane Technology Conference and Exhibition for Water and Wastewater Treatment and Reuse, (),-.
 8. Hanay, Ö., Yıldız, B., Aslan, S., Hasar, H., (2013). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions by Micro Scale Zero Valent Iron. 3W İstanbul, (),-.
 9. Aslan, S., Hanay, Ö., (2013). Environmental Impacts of Nanoscale Zero Valent Iron. IWA SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY, (),-.
 10. Hanay, Ö., Yıldız, B., Hasar, H., Aslan, S., (2013). Removal of Tetracycline from Aqueous Solutions By Nanoscale Zero Valent Iron. IWA SYMPOSIUM ON ENVIRONMENTAL NANOTECHNOLOGY, (),-.
 11. Aslan, S., Şekerdağ, N., Hanay, Ö., (2006). Ecotoxicological Significance of Sewage Sludges. 10th International Specialised Conference on Diffuse Pollution and Sustainable Basin Management, (),-.

Projeler

 1. Haloalkali Şartlarda Anaerobik Batık Membran Biyoreaktör ile Eş Zamanlı Sülfat ve Organik Madde Gideriminin ve Membran Kirlenmesinin Araştırılması, 01.06.2017-
 2. Sulu Ortamlarda Mikrokirleticilerin İzlenmesi, 21.04.2015-20.09.2017
 3. SULU ORTAMLARDA MİKROKİRLETİCİLERİN İZLENMESİ, 21.04.2015-20.09.2017
 4. Anaerobik Batık Membran Biyoreaktörde Membran Kirlenmesi üzerinde membran Modül Tasarımı ve Biyogaz Püskürtmenin Etkisisin Araştırılması, 10.05.2010-05.05.2013
 5. Sulu Ortamlarda Nitrat ve Metronidazol Antibiyotiğinin Sıfır Değerlikli Demr ile Eşzamanlı Giderimi, 15.10.2015-01.06.2017
 6. Arıtma Çamurunun Tarımsal Kullanımı İçin Ekstrakt Olabilen Ağır Metal Türlerinin Ardışık Ekstraksiyon İşlemi İle Belirlenmesi, -
 7. Elektrokinetik İşlem İle Kentsel Atıksu Arıtma Çamurundan Ağır Metallerin Giderimi, -
 8. Gemi Kaynaklı Atıksuların Kaynağında Karakterizasyonu, -
 9. Anaerobik Batık Membran Bioreaktörlerde Biyogaz Püskürtme Ve Modül Şekillerinin Membran Kirlenmesine Etkilerinin Araştırılması Proje Araştırmacısı , -
 10. Hidrojen ve Oksijene Dayalı Membran Biyofilm Reaktörlerinde Farmasoktiklerin İndirgenme ve Parçalanma Mekanizmalarının Belirlenmesi , 01.04.2012-15.07.2015
 11. Sulardan Tetrasiklinlerin Mikro Nano Boyutlu Sıfır Değerlikli Demir ve Bimetalik Partiküllerle Giderimi, 02.10.2011-15.10.2013
 1. Uluslararası, Dergi, Water Air Soil Pollution, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Chemosphere, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Process Safety and Environmental Protection, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Seperation Scienceand Technology, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Desalination and Water Treatment, 1
 6. Uluslararası, Dergi, Chemical Engineering Journal, 1
 7. Uluslararası, Dergi, Desalination and Water Treatment, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Chemical Engineering Journal, 1