T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Oktay BURMA

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2333555 - 2151
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 23119 ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Kalp-Damar Cerrahisi


Doğum Yeri Erzurum
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2333555 - 2151
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 23119 ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Kalp-Damar Cerrahisi
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doçentlik » 2009

  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Makaleler

Uluslararası
 1. Koç, Z.P., Burma, O., Uysal, A., Mitil, H.A., Akdeniz, O., Onur, M.R., Özcan, K.P.P., (2017). Reproducibility, Interobserver Variability and Comparison with Echocardiography (Echo) ofMultigated Acquisition (MUGA) Scintigraphy in Rabbit Heart. International Journal of Medicine and Clinical Research, 2(1),17-20.
 2. Köksal, H., , R.A., , B.O., , H.I., , B.M..., (2008). The effects of low dose N acetylcysteine NAC as an adjunct to cardioplegia in coronary artery bypass surgery. Anadolu Kardiyol Der, (8),437-.
 3. Serhatlıoğlu, S., , H.F., , B.O., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 4. Burma, O., , U.A., , Ö.k.k., , T.R., , K.H., , R.A., (2005). Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Deneyimimiz 175 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 13(3),252-254.
 5. Rahman, A.., , A.H.., , B.M.K.., , O.M.., , B.O.., , U.A., (2009). The effects of intra operative amiodarone loading on the systemic inflammatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 9(4),318-324.
 6. Serhatlıoğlu, S., , B.O., , H.F., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with the application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 7. Karakurt, L., , K.I., , Y.E., , B.O., , S.E., (2002). Corona mortis incidence and location. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, 122(3),163-164.
 8. Ustunsoy, H., , C.M., , B.O., , K.H., , B.O., (2008). Off pump pulmonary valve implantation. J Card Surg, 23(5),464-467.
 9. Burma, O., , U.A., , A.İ., , Y.E., , R.A., (2005). Akut Periferik Arteryel Tıkanıklıklarda Tromboembolektomi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 13(4),369-373.
 10. Uysal, A., , B.O., , A.M., (2013). Mitral stenozda iki taraflı koroner arter pulmoner arter fistülleri Olgu sunumu. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(1),151-153.
 11. Karakurt, L., , K.I., , Y.E., , B.O., , S.E., (2002). Corona mortis incidence and location. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, 122(3),163-164.
 12. Köksal, H., , R.A., , B.O., , H.İ., , B.M., (2008). The efects of low dose N acetylcysteine NAC as an adjunct to cardioplegia in coronary artery bypass surgery. Anadolu Kardiyol Derg, 8(),437-444.
 13. Serhatlıoğlu, S., , H.F., , B.O., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 14. Uysal, A., , A.S., , Ç.c., , B.O., , Ö.İ.M., , .Ü.B., , B.m.K., , K.O., (2013). Perioperative High Dose Amiodarone Elevates Nitric Oxide Levels in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. Biomedical Research, 24(4),486-492.
 15. Uysal, a., , B.O., , a.i., , Ö.K.K., , R.A., , Ü.B., , .Ö.İ.H., (2006). Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonunun Yol Açtığı Akciğer Hasarında Melatoninin Koruyucu Etkinliği. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 14(4),308-314.
 16. Rahman, A.., , Y.T.., , U.B.., , B.O.., , U.A.., , C.G.., , D.E., (2001). Neurocognitive markers following coronary artery bypass grafting withand without cardiopulmonary bypass. ADVANCES IN CORONARY ARTERY DISEASE, (null),741-746.
 17. Rahman, A., , , , B.M., , Ö.M., , B.O., , U.A., (2009). The effects of intraoperative amiodarone loading on the systemic inflamatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. Anadolu Kardiyol Derg, 9(),318-324.
 18. Rahman, A., , U.B., , B.B., , O.H., , C.A., , b.M., (2000). Does aprotinin reduce lung reperfusion damege after cardiopulmonary bypass. E J Cardio-thorasic Surgery, 18(2),583-588.
 19. Uysal, A., , B.O., , A.M., (2013). Mitral stenozda iki taraflı koroner arter pulmoner arter fistülleri Olgu sunumu. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(1),151-153.
 20. Uysal, A., , A.S., , Ç.C., , B.O., , O.M., , U.B., , B.M., (2013). Perioperative high dose amiodarone elevates nitric oxide levels in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Biomed Research, 24(),486-492.
 21. Rahman, A.., , A.H.., , B.M.K.., , O.M.., , B.O.., , U.A., (2009). The effects of intra operative amiodarone loading on the systemicinflammatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 9(4),318-324.
 22. Rahman, A., , B.O., , B.M.K., , B.A., , U.A., , Ü.B., (2001). Kardiyopulmoner Bypass ve Çalışan Kalp Teknikleri ile Yapılan Ameliyatların Kardiyak Performansa Etkisi. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 9(2),68-73.
Ulusal
 1. Uysal, A., , B.O., (2007). Periferik arter anevrizmaları Fırat Deneyimi. . Fırat Tıp Dergisi, 12(1),9-12.
 2. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , A.S., , B.O., , .R.A., (2008). Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunda Medikal Tedavi Retrospektif Çalışma. Fırat Tıp Dergisi, 13(1),35-38.
 3. Tok, R., , U.A., , B.O., (2012). Mekanik Distansiyon Uygulanan Safen Vende Apopitozis Üzerine Vazodilatatör Solüsyonların Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 17(2),63-70.
 4. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ç.A., (2000). Kardiopulmoner Bypass Sonrası Heparine Bağlı Tip II Trombositopeni Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 2(),185-188.
 5. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ş.G., , B.m.k., , İ.e., (2001). Yeni Kurulan Bir Merkezde 200 Olgunun EUROSCORE Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3),451-455.
 6. Akar, İ., , R.A., , B.O., , Ü.B., , U.A., , .Ö.İ.H., , B.M., , İ.E., (2006). Endotel Hasarı Sonrası Oluşan İntimal Hiperplazi Üzerine Nebivololün Etkisi Deneysel Çalışma. Damar Cerrahisi Dergisi, 15(2),23-31.
 7. Burma, O., , U.a., , Ö.K.k., , A.S., , Ü.L.., , .R.A., (2007). İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizması Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 19(),161-164.
 8. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , Y.E., , Ş.S., , B.O., , R.A., (2007). Femoro popliteal By pass Girişimlerimiz. Fırat Tıp dergisi, 12(4),265-268.
 9. Uysal, A., , B.O., , Ö.M., (2012). Cerrahi Pulmoner Embolektomi Dört Olgunun Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),39-43.
 10. Özsin, K., , R.A., , Ö.İ.H., , B.O., , U.a., (2008). Alt Ekstremite Primer Varislerinde Apopitozisin Rolü. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 20(3),184-191.
 11. Uysal, A., , B.O., , Ö.M., (2012). Cerrahi Pulmoner Embolektomi Dört Olgunun Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),39-43.

Üyelikler

 1. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 2. Türk Kardiyoloji Derneği
 3. Fleboloji Derneği
 4. CTS Net The Cardiothoracic Surgery Network
 5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği