T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Oktay BURMA

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2333555 - 2151
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 23119 ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Kalp-Damar Cerrahisi

Doğum Yeri Erzurum
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2333555 - 2151
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD 23119 ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Kalp-Damar Cerrahisi
 • Lisans » 1987 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Doçentlik » 2009

  Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi

Makaleler

Uluslararası
 1. Rahman, A., , , , B.M., , Ö.M., , B.O., , U.A., (2009). The effects of intraoperative amiodarone loading on the systemic inflamatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. Anadolu Kardiyol Derg, 9(),318-324.
 2. Karakurt, L., , K.I., , Y.E., , B.O., , S.E., (2002). Corona mortis incidence and location. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, 122(3),163-164.
 3. Ustunsoy, H., , C.M., , B.O., , K.H., , B.O., (2008). Off pump pulmonary valve implantation. J Card Surg, 23(5),464-467.
 4. Köksal, H., , R.A., , B.O., , H.I., , B.M..., (2008). The effects of low dose N acetylcysteine NAC as an adjunct to cardioplegia in coronary artery bypass surgery. Anadolu Kardiyol Der, (8),437-.
 5. Serhatlıoğlu, S., , H.F., , B.O., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 6. Rahman, A.., , A.H.., , B.M.K.., , O.M.., , B.O.., , U.A., (2009). The effects of intra operative amiodarone loading on the systemicinflammatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology, 9(4),318-324.
 7. Burma, O., , U.A., , Ö.k.k., , T.R., , K.H., , R.A., (2005). Periferik Damar Yaralanmalarında Cerrahi Deneyimimiz 175 Olgunun Değerlendirilmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi, 13(3),252-254.
 8. Burma, O., , U.A., , A.İ., , Y.E., , R.A., (2005). Akut Periferik Arteryel Tıkanıklıklarda Tromboembolektomi Sonuçlarını Etkileyen Faktörler. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 13(4),369-373.
 9. Rahman, A.., , A.H.., , B.M.K.., , O.M.., , B.O.., , U.A., (2009). The effects of intra operative amiodarone loading on the systemic inflammatory response syndrome induced by cardiopulmonary bypass. ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY, 9(4),318-324.
 10. Uysal, A., , B.O., , A.M., (2013). Mitral stenozda iki taraflı koroner arter pulmoner arter fistülleri Olgu sunumu. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(1),151-153.
 11. Uysal, A., , B.O., , A.M., (2013). Mitral stenozda iki taraflı koroner arter pulmoner arter fistülleri Olgu sunumu. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 21(1),151-153.
 12. Serhatlıoğlu, S., , B.O., , H.F., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with the application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 13. Karakurt, L., , K.I., , Y.E., , B.O., , S.E., (2002). Corona mortis incidence and location. ARCHIVES OF ORTHOPAEDIC AND TRAUMA SURGERY, 122(3),163-164.
 14. Köksal, H., , R.A., , B.O., , H.İ., , B.M., (2008). The efects of low dose N acetylcysteine NAC as an adjunct to cardioplegia in coronary artery bypass surgery. Anadolu Kardiyol Derg, 8(),437-444.
 15. Uysal, A., , A.S., , Ç.C., , B.O., , O.M., , U.B., , B.M., (2013). Perioperative high dose amiodarone elevates nitric oxide levels in patients undergoing coronary artery bypass surgery. Biomed Research, 24(),486-492.
 16. Rahman, A., , U.B., , B.B., , O.H., , C.A., , b.M., (2000). Does aprotinin reduce lung reperfusion damege after cardiopulmonary bypass. E J Cardio-thorasic Surgery, 18(2),583-588.
 17. Serhatlıoğlu, S., , H.F., , B.O., , G.İ., (2003). Determination of coronary failure with application of FFT and AR methods. Journal of Medical Systems, 27(2),121-131.
 18. Uysal, A., , A.S., , Ç.c., , B.O., , Ö.İ.M., , .Ü.B., , B.m.K., , K.O., (2013). Perioperative High Dose Amiodarone Elevates Nitric Oxide Levels in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. Biomedical Research, 24(4),486-492.
 19. Rahman, A., , B.O., , B.M.K., , B.A., , U.A., , Ü.B., (2001). Kardiyopulmoner Bypass ve Çalışan Kalp Teknikleri ile Yapılan Ameliyatların Kardiyak Performansa Etkisi. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 9(2),68-73.
 20. Uysal, a., , B.O., , a.i., , Ö.K.K., , R.A., , Ü.B., , .Ö.İ.H., (2006). Alt Ekstremite İskemi Reperfüzyonunun Yol Açtığı Akciğer Hasarında Melatoninin Koruyucu Etkinliği. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Dergisi-Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 14(4),308-314.
 21. Rahman, A.., , Y.T.., , U.B.., , B.O.., , U.A.., , C.G.., , D.E., (2001). Neurocognitive markers following coronary artery bypass grafting withand without cardiopulmonary bypass. ADVANCES IN CORONARY ARTERY DISEASE, (null),741-746.
Ulusal
 1. Burma, O., , U.a., , Ö.K.k., , A.S., , Ü.L.., , .R.A., (2007). İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizması Sonuçlarımız. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 19(),161-164.
 2. Özsin, K., , R.A., , Ö.İ.H., , B.O., , U.a., (2008). Alt Ekstremite Primer Varislerinde Apopitozisin Rolü. Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences, 20(3),184-191.
 3. Uysal, A., , B.O., (2007). Periferik arter anevrizmaları Fırat Deneyimi. . Fırat Tıp Dergisi, 12(1),9-12.
 4. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , A.S., , B.O., , .R.A., (2008). Alt Ekstremite Derin Ven Trombozunda Medikal Tedavi Retrospektif Çalışma. Fırat Tıp Dergisi, 13(1),35-38.
 5. Tok, R., , U.A., , B.O., (2012). Mekanik Distansiyon Uygulanan Safen Vende Apopitozis Üzerine Vazodilatatör Solüsyonların Etkisi. Fırat Tıp Dergisi, 17(2),63-70.
 6. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ç.A., (2000). Kardiopulmoner Bypass Sonrası Heparine Bağlı Tip II Trombositopeni Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 2(),185-188.
 7. Rahman, A., , B.O., , U.A., , Ş.G., , B.m.k., , İ.e., (2001). Yeni Kurulan Bir Merkezde 200 Olgunun EUROSCORE Skorlama Sistemiyle Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 15(3),451-455.
 8. Akar, İ., , R.A., , B.O., , Ü.B., , U.A., , .Ö.İ.H., , B.M., , İ.E., (2006). Endotel Hasarı Sonrası Oluşan İntimal Hiperplazi Üzerine Nebivololün Etkisi Deneysel Çalışma. Damar Cerrahisi Dergisi, 15(2),23-31.
 9. Uysal, A., , Ö.K.K., , T.R., , Y.E., , Ş.S., , B.O., , R.A., (2007). Femoro popliteal By pass Girişimlerimiz. Fırat Tıp dergisi, 12(4),265-268.
 10. Uysal, A., , B.O., , Ö.M., (2012). Cerrahi Pulmoner Embolektomi Dört Olgunun Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),39-43.
 11. Uysal, A., , B.O., , Ö.M., (2012). Cerrahi Pulmoner Embolektomi Dört Olgunun Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),39-43.

Üyelikler

 1. Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 2. Türk Kardiyoloji Derneği
 3. Fleboloji Derneği
 4. CTS Net The Cardiothoracic Surgery Network
 5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği