T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Bingöl
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Aydın, M., Girgin, F., Kabakuş, N., Ayar, A., Canatan, H., Bulmuş, Ö., Özercan, R., Yılmaz, B., Şen, Y., (2012). Evaluation of Effects of Experimental Exogenous Fever Hyperthermia and Various Drugs on Infant Rat Brain. Nobel Medicus, 8(3),66-75.
 2. Aydın, M., Kıslal, F., Ayar, A., Demirol, M., Kabakuş, N., Canatan, H., Bulmuş, Ö., Özercan, r., Yılmaz, B., Şen, Y., Yoldaş, T.K., (2011). The effects of lipopolysaccharide induced endogenous hyperthermia and different antipyretic treatment modalities on rat brain. Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy, 112(5),227-234.
Ulusal
 1. Dündar, S., Dedeoğlu, N., Talo, Y.T., Bozoğlan, A., Çakmak, Ö., Bulmuş, Ö., (2018). Ligatürle Deneysel Periodontitis Uygulanan Ratlarda Kısıtlama Stresinin Periodontal Doku Yıkımına Etkisinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 32(2),99-103.
 2. Çaylak, E., Halifeoğlu, İ., Aydın, S., Telo, S., Bulmuş, Ö., Çelik, H., (2007). The Effects of Sulfur Containing Compounds on Total Antioxidant Capacity Levels of Liver Kidney and Brain in Lead Exposed Rats. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences, 27(6),823-828.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ülker, N., Bulmuş, Ö., Özcan, M., Canpolat, S., (2019). Irisin may have inhibitory effects on pubertal maturation in female rats. FEPS 2019, 227(S718),129-130.
 2. Bulmuş, Ö., Ülker, N., Kaya, N., Türk, G., Canpolat, S., (2019). Effects of Irisin on Sperm Characterisics and Testicular Tissue in Rats. FEPS 2019, 227(S718),130-131.
 3. Canpolat, S., Ülker, N., Bulmuş, Ö., Özcan, M., (2019). Can irisin chance partner preferens of female rats?. FEPS 2019, 227(S718),128-129.
 4. Tan, F., Şahintürk, S., Zorlu, G., Serhatlıoğlu, İ., Ercan, Z., Bulmuş, Ö., Kaçar, E., (2018). Investigation the Effectiveness of Choronic Agomelatine on Foetal Number in Before and Different Periods of Pregnancy in Rats. 3rd International Congress of Turkish Neuroendocrinology, (),-.
 5. Bozoğlan, A., Dündar, S., Talo, Y.T., Bulmuş, Ö., Ertuğrul, A.S., Yılmaz, B.M., (2018). Determination of Osseointegration Level in Subjects with Restriction Stress at Different Levels.. TDA-TDB 23th International Dental Congress, (),-.
 6. Keleştimur, H., Bulmuş, Ö., Yardımcı, A., Tancan, E., Serhatlıoğlu, İ., Kaçar, E., Gülcü, B.F., (2019). Treadmill exercise improves control over the HPA and HPG axes response to restraint stress in male rats. FEPS 2019, 227(S718),116-116.
 7. Bulmuş, Ö., Zorlu, g., Ercan, Z., Kuloğlu, T., Gülcü, B.F., Kaçar, E., Serhatlıoğlu, İ., (2018). Effect of high fructose corn syrup consumption and stress on TRPM2 immünoreactivity in rat brain. Europhysiology 2018, (),-.
 8. Çelik, K.E., Kaçar, E., Kavak, S.B., Bulmuş, Ö., (2017). Nitrofurantoinin Gebe Olan ve Olmayan Rat Myometriyumundaki Kasılma Üzerine Etkisi. 25. European Congress of Obsttetrics and Gynaecology, (),-.
 9. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Bulmuş, Ö., Keleştimur, H., (2017). The Effect of Treadmill Exercise Training on Depression and Anxiety-like Behaviors in Obese Male Rats. Turkish Society of Physiological Sciences 43rd National Physiology Congress, 07 – 10 September 2017, Pamukkale University, Congress Center, Denizli (Turkey), (),-.
 10. Keleştimur, H., Özdemir, G., Bulmuş, Ö., Canpolat, S., Özcan, M., (2016). Serotonin Increases Kisspeptin Secretion in Immortalized Hypothalamic RF Amide Related Peptide Neurons. ENDO 2016: The Endocrine Society Annual Meeting, (),-.
Ulusal
 1. Bulmuş, Ö., Tan, F., Şahintürk, S., Zorlu, G., Serhatlıoğlu, İ., Gülcü, B.F., Kaçar, E., (2018). Gebelik Öncesi ve Gebeliğin Farklı Dönemlerinde Kronik Agomelatin Kullanımının Gebelik Süresi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 44. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 2. Kaçar, E., Ercan, Z., Serhatlıoğlu, İ., Bulmuş, Ö., Keleştimur, H., (2017). Treadmil Egzersizin Obez Erkek Sıçanlarda Depresyon ve Anksiyete Benzeri Davranışlar Üzerine Etkisi. 43. Ulusal Fizyoloji Kongresi, (),-.
 3. Kaçar, E., Ercan, Z., Ülker, N., Yardımcı, A., Bulmuş, Ö., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2017). Kisspeptinin Erkek Sıçanlarda Depresyon Benzeri Davranışlar Üzerine Etkisi. 15.Ulusal Sinir Bilim Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Bisfenol A’xxya Maruz Bırakılan Pubertal Erkek Sıçanların Üreme Sistemi, Epididimal Semen Kalitesi ve Antioksidan Durumu Üzerine Koenzim Q10, Fulleren C60 ve α-Lipoik Asit’in Etkileri, 01.09.2019-
 2. Sıçanlarda Agomelatin kullanımının uterus kontraksiyonları ve gebelik süresi üzerine etkisi., 03.11.2017-31.12.2018
 3. Sıçan Aortunda Kasılma-Gevşeme Mekanizması Üzerine Klopidogrelin Etkileri, 22.04.2016-13.09.2017
 4. KRONİK STRES DÜZEYİNİN VE YAĞLI DİYET İLE BİRLİKTE UYGULANAN KRONİK STRESİN OSSEOİNTEGRASYONA ETKİSİNİN RAT TİBİYALARINDA HİSTOLOJİK İNCELENMESİ, 26.12.2016-
 5. Görüntü İşleme Teknikleri İle Zorlu Yüzme Cihaz Tasarımı, 08.06.2015-23.08.2016