T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Özden BARIM ÖZ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
0-424-23862
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Kerevit, Besleme, Vitaminler, Serbest Radikal, Antioksidan, Nitrik Oksit, Arginaz,


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-23862
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Kerevit, Besleme, Vitaminler, Serbest Radikal, Antioksidan, Nitrik Oksit, Arginaz,
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1998 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Doktora » 2006 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
 • Doçentlik » 2012

  Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Barım, Ö.Ö., Karatepe, M., (2017). Farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelerinin Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823)filetosundaki vitamin A, β-karoten, astaksantin ve lipid peroksidasyon seviyesiüzerine etkisi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, (),-.
 2. Beytut, E., Barım, Ö.Ö., Kamiloğlu, N.N., (2009). Different Levels of Dietary DL Tocopheryl Acetate Modulate the Antioxidant Defence System in the Hepatopancreas Gills and Muscles of the Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(6),1177-1184.
 3. Barım, Ö.Ö., Beytut, e., Kamiloğlu, N.N., (2009). Different levels of dietary DL-a tocopherol acetate modulate the antioxidant defence system in the hepatopancreas, gills and muscles of the freshwater crayfish , Astacus leptodactylus (Escholtz, 1823). JOURNAL OF ANİMAL AND VETERİNARY ADVANCES, 8(6),1177-1184.
 4. Barım, Ö.Ö., Yılmaz, S., Şahin, h., Benzer, F., (2017). Monthly variability of oxidant and antioxidant biomarkers of freshwater crayfish (Astacus leptodactylus Esch., 1823). Fresenious Environmental Bulletion, 26(4),3038-3047.
 5. Barım, Ö.Ö., Yılmaz, S., Benzer, F., (2017). Monthly Variability of Oxidant and Antioxidant Biomarkers of Freshwater Crayfish (Astacus leptodactylus esch., 1823).. Fresenius Environmental Bulletin, 26(4),3038-3047.
 6. Barım, Ö.Ö., Erişir, m., (2009). The Effect of Dietary Antioxidants on the Arginase Activity and Nitric Oxide Level of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Kafkas Univ Vet Fak Derg., (),745-750.
 7. Barım, Ö.Ö., (2009). The Effects of Dietary Vitamin E on the Oxidative Stres and Antioxidant Enzyme Activities in Their Tissues and Ovarian Egg Numbers of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Journal of Animal and Veterinary Advances, (),1190-1197.
 8. Barım, Ö.Ö., Karatepe, M., (2010). The effects of pollution on the vitamins A E C beta carotene contents and oxidative stress of the freshwater crayfish Astacus leptodactylus. Ecotox . En. Safety, 73(),138-142.
 9. Harlioglu, M., Barım, Ö.Ö., (2004). The Effect of Dietary Vitamin E on the Pleopodal Egg and Stage 1 Juvenile Numbers of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823. Aquaculture, (),267-276.
 10. Ispir, Ü., , Y.E., , B.Ö., (2011). Effect of Dietary Vitamin E Supplementation on the Blood Parameters of Nile Tilapia Oreochromis niloticus. The Journal of Animal and Plant Sciences, (),566-569.
 11. O, B., , F.B., , M.E., , M.D., (2009). Oxidant and Antioxidant Status of Tissues of Freshwater Crayfısh Astacus leptodactylus Esch 1823 from Different Stations in the Keban Dam Lake. Fresenius Environmental Bulletin (FEB), (),948-954.
 12. Harlıoğlu, M., , , , B.Ö., , , , T.İ., , , , H., , A., , , (2004). The potential fecundity of an introduced population of freshwater crayfish Astacus leptodactylus leptodactylus Eschscholtz 1823. Aquaculture, (),-.
 13. Benzer, F., , Ö.B.Ö., , M.E., (2009). The Effect of Sex and Conditions on Hepatopancreas Gonad and Muscle Arginase Enzyme Activities at Freshwater Crayfish Astacus Leptodactylus Esch 1823. e-Journal of New World Sciences Academy, 4( (1)),1-7.
 14. Erişir, M., , Ö.B., , M.Ö., , M.H., (2006). The effect of dietary vitamin E on the arginase activity in the females of freshwater crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823. Turk J. Vet. Anim. Sci.,, 30(),195-199.
 15. Barim, Ö.Ö., , E..M., (2008). Vitamin A b Carotene Relationship in Tissues of Male Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Escholtz 1823 in Keban Dam Lake Elazığ. International Journal of Pure and Applied Chemistry, 3((1)),1-4.
Ulusal
 1. Barım, Ö.Ö., Şahin, H., Köprücü, S., (2017). Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823) filetolarındaki vitamin E, C ve lipid peroksidasyon seviyeleri üzerine farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelerinin etkisi. Türk doğa ve fen dergisi, 6(2),57-61.
 2. Barım, Ö.Ö., Şahin, H., Köprücü, S., (2017). Kerevit (Astacus leptodactylus Esch,1823) filetolarındaki vitamin E, C ve lipid peroksidasyon seviyesi üzerine farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelernin etkisi. Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(2),57-61.
 3. Barım, Ö.Ö., Karatepe, M., (2017). Farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelerinin kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823) filetosundaki vitamin A, B-karoten , astaksantin ve lipid peroksidasyon seviyesi üzerine etkisi. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(6),1537-1543.
 4. Barım, Ö.Ö., Karatepe, M., (2016). Yeme İlave Edilen Vitamin A Beta karoten ve Astaksantinin Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 lerin Kabuk Değiştirme Döneminde Etkileri. Fırat Üniversitesi Sağlık.Bilimleri.Veteriner.Dergisi, 30(3),131-136.
 5. Barım, Ö.Ö., Karatepe, M., (2016). Kabuk Değiştirme Döneminde Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 Yemine İlave Edilen Vitamin E ve C nin Büyüme Oksidatif Stres Vitamin A E C ve Beta Karoten Üzerine Etkileri. Atatürk üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi,, (),-.
 6. Köprücü, K., Barım, Ö.Ö., (2003). Nil Tilapia Oreochromis niloticus Linnaeus 1758 Rasyonuna Vitamin E Alfa Tokoferol Asetat Katkısının Büyüme Yem Değerleri ve Et Kalitesine Etkisi. F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 15(2),265-272.
 7. Barim, Ö., , E.M., , B.F., (2010). The Effect of Pollution on the Arginase Activity in Tissues of Freshwater Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823 in the Keban Dam Lake. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg., 5((1)),1-5.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Barım, Ö.Ö., Barata, S., (2017). EFFECTS ON LİPİD PEROXİDATİON, VİTAMİN E, C, A, AND BETA-CAROTENE LEVELS IN THE TİSSUES OF ASTACUS LEPTODACTYLUS (ESCH., 1823) OF IRON IN DİFFERENT RATİO. ICAFOF, (),-.
 2. Barım, Ö.Ö., Barata, S., (2017). DETERMİNATİON OF VİTAMİN A,E,C, BETA-CAROTENE AND LİPİD PEROXİDATİON LEVELS OF CAPOETA UMBLA (HECKEL, 1843). ICAFOF, (),-.
 3. Barım, Ö.Ö., Barata, S., (2017). Determination of Vitamin A, E, C, β-Carotene and Lipid Peroxidation Levels of Capoeta umbla (Heckel, 1843). ICAFOF, (),-.
 4. Barım, Ö.Ö., (). The Effects on Some Nonenzymatic Antioxidants and Oxidative Stress of Astacus leptodactylus Esch 1823 of starvation periods. International Conference on Biological Sciences, (),-.

Projeler

 1. Luciobarbus esocinus (Heckel, 1843)’xx da oksidatif stres ve bazı antioksidan düzeylerindeki değişimin incelenmesi, 08.07.2014-20.12.2017
 2. Kerevit Astacus leptodactylus Esch 1823 etindeki astaksantin ve lipid peroksidasyon seviyesi üzerine farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelerinin etkisi Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, -
 3. Doğal şartlardaki tatlı su istakoz Astacus leptodactylus Esch 1823 larının üreme dönemi ve cinsiyete göre oksidatif stres ve antioksidan savunma sisteminin değişimi Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 08.07.2014-20.12.2017
 4. Keban Baraj Gölü Ağın Yöresinde yaşayan tatlı su ıstakozu Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 rasyonuna farklı oranlarda ilave edilen Vitamin E nin etkileri, 08.07.2014-20.12.2017