T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Öznur ATAŞ AKDEMİR

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Uludağ Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi
 • Yüksek Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi -Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
 • Doktora » 2016 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi- Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
 • 1 Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Japon Dili Eğitimi

  Anabilim Dalı Başkanı » 2018-06-01 tarihinden itibaren.
 • 2 Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Farabi Koordinatörlüğü

  Koordinatör » 2018-08-01 tarihinden itibaren.

Kitaplar

 1. Sincer, S., Dural, S., Şirin, M.İ., Şenmerdan, U.T., Azdural, M., Ataş, A.Ö., Eyerci, A., , Learning and Teaching Theories Approaches and Models, Çözüm Yayınevi, 2016, 239, 978-975-01577-2-1.
 2. Ayık, A., Ataş, A.Ö., , Rekabetçi Değerler Liderlği, Pegem Akademi, 2015, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Ayık, A., Ataş, A.Ö., Seçer, İ., (2015). Öğretme Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Current Research in Education, (),-.
 2. Ataş, A.Ö., (2019). Student Teachers’ Preparedness to Teach: The Case of Turkey. International Education Studies, 12(3),90-96.
 3. Ataş, A.Ö., (2019). The Effect of Teacher Burnout on Organizational Commitment in Turkish Context. Journal of Education and Training Studies, 7(4),171-179.
 4. Ataş, A.Ö., (2019). Teachers’ Organizational Communication and Their Job Motivation. Journal of Education and Learning, 8(2),264-270.
 5. Şimşek, H., Ataş, A.Ö., (2015). Üniversite Öğrencilerinde Okula Yabancılaşma. Current Research in Education, (),-.
 6. Ataş, A.Ö., Ayık, A., (2017). The Impact of Distributed Leadership Behaviors of School Principals on the Organizational Commitment of Teachers. Universal Journal of Educational Research, 5(12B),18-26.
 7. Akan, D., Ataş, A.Ö., (2014). Having a Virtuous Teacher to Have Moral Virtues. Scholars Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, (),-.
Ulusal
 1. Ataş, A.Ö., (2019). Öğretmen Adaylarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları ile Devamsızlığa Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1),393-406.
 2. Ayık, A., Ataş, A.Ö., (2014). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları İle Öğretme Motivasyonları Arasındaki İlişki. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (),-.
 3. Jarred, C., Ataş, A.Ö., (2016). The Development of Interpersonal Communication Scale The Study of Validity and Reliability. Turkish Studies, 11(19),859-872.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şimşek, H., Ataş, A.Ö., (2012). Üniversite Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Algıları ve Nedenleri Harran Üniversitesi Örneği. Applied Education Congress, (),-.
 2. Ataş, A.Ö., Ayık, A., (2013). Pre service Teachers Perceptions of Corporate Reputation. V. International Congress of Educational Research, (),-.
 3. Ayık, A., Ataş, A.Ö., (2013). Elementary Pre service Teachers Self efficacy Beliefs and Attitudes Towards Profession. V. Interantional Congress of Educational Research, (),-.
 4. Ataş, A.Ö., Ayık, A., (2013). Investigation of Pre service Teachers School Alienation Levels In Terms of Various Variables. V. International Congress of Educational Research, (),-.
 5. Ataş, A.Ö., (2013). Teachers Perceptions of Lean Management. V. International Congress of Educational Research, (),-.
 6. Gümüş, E., Ayık, A., Gümüş, S., Ataş, A.Ö., (2013). Evaluating In service Training Programs for First Year Teachers Challenges and Suggestions for Improvement. V. International Congress of Educational Research, (),-.
 7. Ataş, A.Ö., (2014). The Investigation of the Relationship between Pre service Teachers Perceptions of School Alienation and Burnout. VI. International Congress of Educational Research, (),-.
 8. Ayık, A., Ataş, A.Ö., (2015). The Effect of Teachers Job Satisfaction on Their Organizational Commitment A Meta Analysis Review. VI. International Congress on New Trends in Education, (),-.
 9. Ataş, A.Ö., (2016). The relationship between school alienation and burnout levels of pre service teachers. International Symposium of New Issues in Teacher Education, (),-.
 10. Ataş, A.Ö., (2016). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik motivasyonlarının incelenmesi. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 11. Ataş, A.Ö., (2016). Öğretmen adaylarının fakülte yaşamının niteliğine ilişkin algıları. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, (),-.
 12. Ataş, A.Ö., (2018). Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik ve Tükenmişlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. International Conference on Social Sciences-Cappadocia, (),-.
 13. Ataş, A.Ö., (2018). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenliğe Hazır OlmaDüzeylerinin İncelenmesi. International Conference on Social Sciences-Cappadocia, (),-.
Ulusal
 1. Ayık, A., Ataş, A.Ö., (2012). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ve Okul Kültürü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 2. Ataş, A.Ö., Ayık, A., (2014). Öğretmen Adaylarının Okul Yaşam Kalitesine İlişkin Algıları ile Okula Yabancılaşma Algıları arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 3. Ayık, A., Uzun, T., Ataş, A.Ö., (2015). Öğrencilerin Genel Sinizm Tutumları ve Okula Yabancılaşma Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 4. Ayık, A., Uzun, T., Ataş, A.Ö., (2015). Okul Müdürlerinin Hizmetkar Liderlik Davranışları ve Örgüt İklimi arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 5. Ayık, A., Ataş, A.Ö., Uzun, T., (2015). Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi Bir Meta Analiz ÇAlışması. 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.

Ödüller

 1. Yılın Lider Eğitimcisi Ödülü (The Leading Educator of the Year)
 2. Atıf Ödülü
 3. Best Presentation of the Event Award (Kongrede En İyi Sunum Ödülü)

Projeler

 1. Okul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 20.04.2015-29.12.2016
 1. Uluslararası, Dergi, Turkish Online Journal of English Language Teaching, 3
 2. Uluslararası, Dergi, International Education Studies, 3
 3. Uluslararası, Dergi, Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2
 4. Uluslararası, Dergi, Turkish Studies Türkoloji Araştırmaları, 5
 5. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science Studies, 4
 6. Uluslararası, Dergi, Journal of Academic Social Science Studies, 2
 7. Uluslararası, Dergi, Open Science Journal of Education, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Turkish Online Journal of English Language Teaching, 3
 9. Ulusal, Dergi, Ağrı Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1