T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışı, İlişki Pazarlaması, Mağaza Markaları,


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışı, İlişki Pazarlaması, Mağaza Markaları,
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Niğde Üniversitesi İİBF İşletme
 • Yüksek Lisans » 2003 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi İİBF İşletme
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme

Kitaplar

 1. Yücel, N., , Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, 2018, 572, 978-605-7928-89-4.
 2. Kara, M., Yücel, N., Bozkurt, Y., , Nöropazarlama Perspektifinden Kokusal Pazarlama: Marka mı Satın Alıyoruz? Koku mu?, PARADİGMA AKADEMİ BASIN YAYIN DAĞITIM, 2019, 142, 978-605-7691-18-7.
 3. Yücel, N., Gündüz, K., , PAZARLAMANIN YENİ YÜZÜ NÖROPAZARLAMA:EEG VE EYE TRACKİNG YÖNTEMLERİ İLE MARKA FARKINDALIĞI, Paradigma Akademi, 2019, 269, 978-605-2292-83-9.
 4. Yücel, N., , Different Aspect of Poverty And Corruption, Gece Kitaplığı, 2017, 245, 978-605-28812-1-7.
 5. Yücel, N., , PAZARLAMADA YENİ BİR TREND NÖROPAZARLAMA ÖRNEK UYGULAMALARI, PARADİGMA AKADEMİ, 2016, 373, 978-605-66861-9-1.
 6. Yücel, N., , BÖLGESEL KALKINMA, PARADİGMA AKADEMİ, 2016, 352, 978-605-82909-0-7.
 7. Yılmaz, A.S., Orhan, E.B., Yücel, N., Yücel, A., , Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar, DETAY YAYINCILIK, 2016, , 978-605-9440-20-2.
 8. Yücel, N., , TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI, LİSANS YAYINCILIK, 2014, 285, 978-605-5044-30-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yücel, N., Çubuk, F., (2014). NÖROPAZARLAMA PENCERESİNDEN MARKA DEĞERİ. The JOURNAL OF ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUIES, 25(1),221-233.
 2. Yücel, N., Atlı, Y., (2014). ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNDE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARI ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 19(3),153-168.
 3. Yücel, N., Bayır, T., Yücel, A., (2018). GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASININ NÖROPAZARLAMAPERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMESİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOBIDER), 5(21),252-275.
 4. Bayır, T., Yücel, N., Yücel, A., (2018). GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASININ NÖROPAZARLAMAPERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRMESİ. Sosyal Bilimler Dergisi, 5(21),252-275.
 5. Yücel, N., Yücel, A., Atlı, Y., (2012). BELEDİYELERİN SUNDUĞU HİZMETLERDE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. EJOVOC Electronic Journal Of Vocational Colleges, 2(2),31-42.
 6. Yücel, N., (2013). MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİNE YENİ BİR ANLAYIŞ SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. The JOURNAL of ACADEMIC SOCIAL SCIENCE STUDIES, 6(1),1641-1656.
 7. Atlı, Y., Yücel, N., (2016). HİBRİT İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 21(3),785-797.
 8. Yücel, N., Atlı, Y., Gülter, E., (2018). GÖÇ HAREKETLERİNİN KAHRAMANMARAŞ İLİNDEKİ BANKACILIKSEKTÖRÜNE ETKİLERİ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ (SOBIDER), 5(21),349-359.
 9. Atlı, Y., Yücel, N., (2018). SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ. fırat üniversitesi uluslararası iktisadi idari bilimler dergisi, 2(2),45-64.
Ulusal
 1. Yücel, N., Çeçen, U., (2019). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Tüketici Yenilikçiliği Algılarının İncelenmesi: Elazığ ili Örneği. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2),159-192.
 2. Yücel, N., Toprak, C., (2019). Sosyal İnovasyonun Marka İmajına Olan Etkisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(),435-457.
 3. Atlı, Y., Yücel, N., (2016). BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ ADIYAMAN İLİNDE BANKACILIK SEKTÖRÜ. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 9(4),121-132.
 4. Yücel, N., Alpay, C., (2017). VİRAL PAZARLAMA KAPSAMINDA HAVAYOLUİŞLETMELERİ MÜŞTERİLERİNİNŞİKÂYETLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİRARAŞTIRMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 1(2),127-168.
 5. Yücel, N., Narlıkaya, Z., Toprak, C., Gündüz, K., (2017). KAMUDA GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI:ELAZIĞ İLİ KAMU KURULUŞLARI İÇİN NİTELBİR ARAŞTIRMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, 1(1),121-151.
 6. Atlı, Y., Yücel, N., (2018). SAĞLIK KURUMLARI, SAĞLIK KURUMLARINDA MARKA ve ELAZIĞ İLİ SAĞLIK SEKTÖRÜ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, 2(2),45-64.
 7. Yücel, N., Sayıner, N., (2018). HİZMET PAZARLAMASINDA İÇ MÜŞTERİ TATMİNİ: BANKA ÇALIŞANLARI ÖRNEĞİ. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 5(1),103-127.
 8. Özer, L., Yücel, N., (2004). PAZARLAMA ANLAYIŞLARI İLE İLİŞKİ PAZARLAMASI UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, (22),125-146.
 9. Yücel, N., Özer, L., (2006). İLİŞKİ PAZARLAMASI FİRMALAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ VE GÜVEN İLİŞKİSİ. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 24(2),153-176.
 10. Yücel, N., (2010). MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. SOSYAL VE EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, 12(19),95-105.
 11. Yücel, N., Yücel, A., (2011). TÜKETİCİLERİN SOSYO EKONOMİK ÖZELLİKLERİ İLE MAĞAZA MARKALI ÜRÜNLERE YÖNELİK SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 12(2),1-15.
 12. Yücel, N., Yücel, A., Gülter, E., Ak, m., (2012). BELEDİYELERDE HİZMET PAZARLAMASI ELAZIĞ BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 5(2),150-164.
 13. Yücel, A., Yücel, N., (2012). MAĞAZA İMAJI İLE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ DENİZLİ İLİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA. ÇANAKKALE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ, 10(19),95-114.
 14. Yücel, N., Atlı, Y., (2014). FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 15(1),433-450.
 15. Yücel, N., Gülter, E., (2015). SPOR PAZARLAMASINDA MARKA DEĞERİ VE TARAFTAR SADAKATİNİN İNCELENMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Fırat University Journal of Social Science, 25(1),145-161.
 16. Yılmaz, A.S., Yücel, N., (2016). Yerel Kalkınmada Yeni Bir Anlayış: Kentlerin Markalaşması. Çağdaş Yerel Yönetimler, 25(1),61-78.
 17. Yücel, N., Halifeoğlu, M., (2017). Marka Kişiliği Algısı: Sosyal Medya Markaları Üzerine Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 27(2),177-191.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yücel, N., Çubuk, F., Yücel, A., Yüksel, M., Çubuk, C., (2014). CUSTOMER PERCEPTIONS ANALYSIS OF STORES WITHIN THE FRAMEWORK OF EMPATHIC MIND. The 2014 WEI International Academic Conference Proceedings, (),47-53.
 2. Yücel, N., Gündüz, K., Inan, M., (2020). DOĞA DOSTU” TEMALI VİDEO GÖRSELİNİN EYE-TRACKİNG İLE İNCELENMESİ. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES (V. ATLAS ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ), (),169-176.
 3. Gündüz, K., Yücel, N., (2020). TRB1 BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BELEDİYELERİN WEB SAYFALARININ EYE TRACKİNG İLE İNCELENMESİ. 4. ULUSLARARASI BATTAL GAZİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (),218-226.
 4. Yücel, N., Inan, M., Gündüz, K., (2020). TURİZM İŞLETMELERİNDE DİJİTAL PAZARLAMA: ELAZIĞ’DA BULUNAN 4 VE 5 YILDIZLI OTELLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 5, (),177-185.
 5. Yücel, N., Yücel, A., Yılmaz, A.S., Çubuk, F., Orhan, E.B., Şimşek, A.İ., (2015). COFFEE TASTING EXPERIMENT FROM THE NEUROMARKETING PERSPECTIVE. The 2015 WEI International Academic Conference ,, 1(),29-35.
 6. Yücel, A., Orhan, E.B., Yücel, N., Yılmaz, A.S., Şimşek, A.İ., Çubuk, F., (2015). A NEUROPOLITIC EXPERIMENT ON STATE LEADERS ON THE GROUNDS OF POWER CHARISMA TRUST AND PEACEBILITY. The 2015 WEI International Academic Conference, (),22-28.
Ulusal
 1. Yücel, N., Çubuk, F., (2014). ELAZIĞ BELEDİYESİNİN ŞEHİR MARKA DEĞERİ YELPAZESİ ÇERÇEVESİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ ULUSLARARASI KONGRESİ, 2(),1249-1259.
 2. Yücel, N., Atlı, Y., (2014). ELAZIĞ İLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE MERMER SEKTÖRÜ İÇERİSİNDEKİ YERİ. TARİHTEN GÜNÜMÜZE ELAZIĞ ULUSLARARASI KONGRESİ, 1(),841-862.
 3. Yücel, N., Gündüz, K., Atlı, Y., (2017). Nöropazarlama Çerçevesinde Kadına Yönelik Şiddet Temalı Kamu Spotlarının EEG Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. ULUSLARARASI EKONOMİ, SİYASET VE YÖNETİM SEMPOZYUMU, (),-.
 4. Yücel, N., Bayır, T., (2018). İNSANİ GELİŞİM ENDEKSİ VERİLERİ İLE ULUSLARASI GÖÇ VERİLERİARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: NEDENSELLİK (GRANGER)ANALİZİ. 1.ULUSLARARASI İKSAD KONGRESİ, (),537-538.
 5. Bayır, T., Yücel, N., Gündüz, K., (2017). Eye Tracking (Göz İzleme) Yöntemi İle Ürün Yerleştirmenin İncelenmesi: Apple ve Samsung Markalarının karşılaştırılması. International Conference of Multidisciplinary , science, Engineering and Technology (IMESET 17 Bitlis), (),-.
 6. Yücel, N., Çubuk, F., Yüksel, M., (2014). İNSAN KAYNAKLARI AÇISINDAN İŞVEREN MARKA DEĞERİ YELPAZESİNİN AÇIKLANMASI. The 3nd International Reputation Management Conference, (),-.
 7. Yücel, N., (2011). LİSREL İLE YAPISAL EŞİTLİK MODELİ TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ BİR MODEL ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. Pamukkale Üniversitesi 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempoyumu, (),284-295.
 8. Yücel, N., (2011). TKY UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI. 12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, (),273-283.
 9. Gülter, E., Yücel, N., Yücel, A., (2012). SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ. 1.ULUSAL ÜNYE İİBF İŞLETMECİLİK SEMPOZYUMU, (),173-182.
 10. Kızılboğa, İ., Yücel, N., (2015). TÜRKİYE DE E TİCARET WEB SİTELERİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ. İNOVASYON 2023 SEMPOZYUMU, 1(),39-43.
 11. Yücel, N., Gündüz, K., (2017). Bölgesel Kalkınmada Girişimci Kadınların Rolü: Başarılı Kadın Girişimci Örneğinin Eeg Analiz Yöntemi İle İncelenmesi. 4TH INTERNATİONAL REGIONAL DEVELOPMENT CONFERENCE, (),1045-1057.
 12. Yücel, N., Bayır, T., (2018). TÜRKİYE’DE KAMU KURULUŞLARININ DİJİTAL HALKLAİLİŞKİLER ANLAYIŞI: T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞITWİTTER HESABI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. 1.ULUSLARARASI İKSAD KONGRESİ, (),535-536.
 13. Bayır, T., Yücel, N., Atlı, Y., (2017). E-Devlet Portalının Kullanılabilirlik Analizi: Anket ve Göz İzleme Yöntemleri. International Conference of Multidisciplinary , Science, Engineering and Technology (IMESET 17 Bitlis), (),-.

Projeler

 1. Capasity Building in Climate Change Adaptation of Agriculture, Forestry, Fisheries (İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Kapasite Oluşturma, AB projesi), 15.09.2017-15.09.2018
 2. Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Araştırma ve Uygulama Merkezinin İyileştirilmesi Projesi Alt Yapı Projesi , 15.03.2015-15.09.2016
 1. Uluslararası, Dergi, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 0
 2. Uluslararası, Dergi, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, 0
 3. Ulusal, Dergi, Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, The Journal of Academic Social Science, 0
 5. Ulusal, Dergi, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2
 6. Ulusal, Dergi, Ömer Halisdemir Üniversitesi İİBF Dergisi, 3
 7. Ulusal, Dergi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 1