T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Nevin KOCAMAN

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
4242333555 - 2122
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
fırat universitesi tıp fak. tüpbebek ünitesi
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Ankara
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 4242333555 - 2122
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres fırat universitesi tıp fak. tüpbebek ünitesi
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  F.Ü.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Kocaman, N., Dabak, D.Ö., (2019). Metotreksat ile Karaciğer Hasarı Oluşturulmuş Sıçanlarda Silymarin‘in Koruyucu Etkilerinin Araştırılması. fırat tıp dergisi, 33(2),67-72.
 2. Kocaman, N., Çolakoğlu, N., (2013). Tekrarlayan dozlarda metotreksat uygulamasının sıçan karaciğer dokusu üzerine etkileri. Fırat Tıp Dergisi., 18(4),198-202.
 3. Dönder, E., Doğan, m.m., Kuloğlu, T., Dabak, D.Ö., Kocaman, N., Özkan, y., (2013). The Investigation of the Effects of Enalapril and Losartan on Ghrelin Immunoreactivity in Kidney of Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Fırat Tıp Dergisi, 18(1),1-6.
 4. Balgetir, f., Kocaman, N., (2016). Streptozotosin ile Oluşturulmuş Diyabetik Sıçanların Beyin Dokusunda İrisin Üzerine Enalaprilin Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 21(4),177-182.
 5. Kocaman, N., Kuloğlu, T., Ilhan, s., Aydın, S., (2014). Doksorubisin Uygulamasının Karaciğer, Böbrek ve Kalp Dokularındaki Ghrelin Ekspresyonuna Etkisi. fırat tıp dergisi, 19(4),164-168.
 6. Kocaman, N., Dabak, D.Ö., (2015). Hepatoprotektif bir ajan Silymarin. fırat tıp dergisi, 20(3),128-132.
 7. Kocaman, N., Çolakoğlu, N., (2013). Tekrarlayan Dozlarda Metotreksat Uygulamasının Sıçan Böbrek Dokusu Üzerine Etkileri. fırat tıp dergisi, 18(4),198-202.
 8. Şimşek, f.s., Kocaman, N., (2015). İyonize Radyasyon Uygulamasının Sıçan Karaciğer Dokularında Ghrelin Ekspresyonu Üzerine Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),75-80.
 9. Kocaman, N., Şimşek, F.S., (2015). Radyasyon Uygulamasının Sıçan Uterus Dokuları Üzerine Etkileri. fırat üniversitesi sağlık bilimleri tıp dergisi, 29(3),103-108.
 10. Balgetir, f., Kocaman, N., (2016). Deneysel Diyabetik Ratların Beyin Dokusunda İrisin İmmünreaktivitesi Üzerine Losartanın Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 21(2),63-66.
 11. Balgetir, f., Kocaman, N., (2016). Diyabetik Ratların Beyin Dokusunda Nesfatin Ekspresyonu Üzerine Tiaminin Etkileri. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),120-124.
 12. Kocaman, N., Kuloğlu, T., (2013). T Deneysel Diyabet Oluşturulan Sıçan Böbrek Dokularındaki İnos Ve Parp İmmunreaktivitelerinin Belirlenmesi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi., 27(2),81-85.
 13. Kuloğlu, T., Kocaman, N., (2013). Enalapril Uygulanan Diabetik Sıçan Böbrek Dokularında Trpm2 Kanal İmmunreaktivitelerinin Belirlenmesi. F.Ü. Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi., 27(1),27-32.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kocaman, N., (2018). Investigation of the protective effects of vitamin e on changes in tacrolimus applied to the rat brain. 3RD INTERNATIONAL CONGRESS OF TURKISH NEUROENDOCRINOLOGY SOCIETY, (),-.
 2. Dabak, D.Ö., Kocaman, N., (2015). Effects of silymarin on methotrexate induced nephrotoxicity in rats. The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, (),-.
 3. Kocaman, N., Dabak, D.Ö., (2015). Effects of silymarin on methotrexate induced hepatotoxicity in rats. The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, (),-.
 4. Dabak, D.Ö., Kocaman, N., (2015). Protective effects of silymarin on methotrexate induced testicular damage in rats. The Joint Meeting of the Federation of European Physiological Societies and the Baltic Physiological Societies in Kaunas, Lithuania, (),-.
Ulusal
 1. Kocaman, N., Çalışkan, z., (2018). Mide adenokarsinomlarında TRPM2 immünreaktivitesi. 1.inönü iç hastalıkları kongresi, (),-.
 2. Kocaman, N., (2018). Streptozotosin İle Oluşturulmuş Diyabette Ratların KaraciğerDokularında Trpm2 Ve Trpm7 İyon Kanallarının İncelenmesi. 1. gastrointestinal araştırma kongresi, (),-.
 3. Özkan, Z.S., Atılgan, R., Kavak, S.B., Kuloğlu, T., Kocaman, N., Demirel, İ., Sapmaz, E., (2013). deneysel rat modelinde kinakrin-eritromisin-oksitetrasiklin ile skleroterapi. 4. üreme tıbbı kongresi, (),-.
 4. Atılgan, R., Özkan, Z.S., Kuloğlu, T., Şimşek, M., Kocaman, N., Kavak, S.B., Deveci, Ş.D., Sapmaz, E., (2013). Talk pudrası, AgNO3 ve Trikloroaetikasit ile tubal kanal blokajı. 4. üreme tıbbı kongresi, (),-.

Projeler

 1. ”Görüntü Tabanlı Akıllı Spermiogram Test Sistemi”, 01.07.2019-
 2. Sıçan Polikistik over sendromu modelinde metformin ve rosiglitazonun yumurta kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması, 12.10.2016-05.07.2017
 3. N-asetilsistein in Diyabetik Sıçan Testis Dokusunda Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarının Ekspresyonuna Etkileri, 22.05.2013-26.02.2015
 4. Sıçan aortunda kasılma gevşeme mekanizması üzerine nasfatin 1 in etkileri, 25.02.2015-09.11.2016
 5. Spermiogram Testi Yapan Uzman Sistem Tasarımı, 29.09.2015-17.11.2016