T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Malzeme Bilimi, Kaynak Teknolojileri


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Malzeme Bilimi, Kaynak Teknolojileri
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Metal Eğitimi Bölümü
 • Yüksek Lisans » -1 Yılı mezunu

  _
 • Doktora » 2014 Yılı mezunu

  Fırat Ün. Fen Bil. Enst. Metalurji A.B.D. Kaynak B.D.
 • 1 Metalurji ve malzeme mühendisliği bölümü

  ECTS komisyon üyesi » Aralık 2011 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çay, V.V., Katı, N., Ozan, S., Çetin, T., (2018). Effect of the sintering temperature on the coating of duplex stainless steel with Ni3Al. Materials Testing, 60(6),633-638.
 2. Çalıgülü, U., Açık, M., Balaban, Z., Katı, N., (2015). The effects of process parameters for joining of AISI 1010 Cu alloys by friction welded. International Journal of Steel Structures, (),-.
Ulusal
 1. Dikbaş, H., Katı, N., (2015). Ti6Al4V alaşımının PTA kaynağında 1800 Wkaynak gücünde birleştirilebilirliğin araştırılması. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, (),-.
 2. Kejanlı, H., Katı, N., Keskin, M.S., (2017). GR2-GR5 Titanyum alaşımlarının Alüminyum aratabaka kullanılarak difüzyon kaynak yöntemi ile birleştirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 8(4),817-825.
 3. Katı, N., Ozan, S., (2014). AISI 420 ÇELİĞİNİN SÜRTÜNME KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Technological Applied Sciences, (),-.
 4. Katı, N., Ozan, S., (2014). Sürtünme Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş AISI 4340 ÇeliğininMikroyapı ve Mekanik Özellikleri. Türk Doğa ve Fen Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Katı, N., Ozan, S., Yıldız, T., Gür, A.K., Yıldırım, H., (2018). Effect of Rotation Speed on the Joining of AZ31Magnesium Alloy with Friction Stir Spot Welding. 1st Int. Eng. and Tech. Sym. (1st IETS), 03–05 May, 2018 Batman/ Turkey, (),-.
 2. Gür, A.K., Katı, N., Taşkaya, S., (2019). The Evaluatıon Theoretıcal And Experımental Of Abrasive Wear Behavıor of Heat Treatment Applıed Ramor 500 Steel. The International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in Cappadocia / TURKEY (IMSMATEC 2019), (),217-212.
 3. Çalıgülü, U., Katı, N., Islak, S., Gençsoy, u., (2019). The Effect of Austempering Temperature on Wear Behavior in Ggg40 Cast Irons. 2nd International Congress on Engineering and Life Sciences (ICELIS), (),-.
 4. Katı, N., Yıldız, T., Ozan, S., Katı, H., (2019). Cd-ZnO NANOMATERIAL PRODUCTION BY SOL-GEL METHOD. 4 th İnternational Organic Electronic Material Technology Conference (OEMT’2019), (),-.
 5. Katı, N., (2019). INVESTIGATION OF SURFACE MORPHOLOGY AND OPTICAL PROPERTIES OF SNO2 DOPED ZNO NANOPARTICLES SYNTHESIZED BY HYDROTHERMAL METHOD. 4 th İnternational Organic Electronic Material Technology Conference (OEMT’2019), (),-.
 6. Yıldız, T., Gür, A.K., Ozan, S., Katı, N., Bozkurt, N., (2018). SICAK PRESLEME METODUYLA ÜRETİLMİŞ 85/15 BRONZ/NiKOMPOZİTİNDE SİNTERLEME SICAKLIĞI VE BASINCININELEKTRİKSEL İLETKENLİĞE ETKİSİ. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18),, (),-.
 7. Katı, N., Ozan, S., Çalıgülü, U., Taşkın, M., (). Sürtünme Kaynak Yöntemi İle Birleştirilen Martenzitik Paslanmaz Çeliğin Mekanik Özelliklerine Devir Sayısının Etkisi. Uluslararası Katılımlı 1. Savunma Sanayi Sempozyumu, (),-.
 8. Katı, N., Ozan, S., Kazdal, Z.H., (2012). DP600 Çeliğinin Plazma Ark Kaynak Yöntemi PTA İle Kaynak Edilebilirliği Üzerinde Akım Şiddetinin Etkisi. International Iron Steel Symposium (IISS’12), (),-.
 9. Katı, N., Akkaş, M., Kırık, İ., Ozan, S., (2012). AM50 AM60 Magnezyum Alaşım Çiftinin Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Kaynak Edilebilirliğinin Araştırılması. 2.International Conference on Welding Technologies, (ICWET’12), (),-.
 10. Katı, N., Çetin, T., Ozan, S., Çalıgülü, U., Çay, V.V., (2016). Dublex Paslanmaz Çeliğin Farklı Basınçlarda Üretilen Ni3Al İle Kaplanması. 4. ULUSLARARASI KAYNAK TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE SERGİSİ, (),225-264.
 11. Çalıgülü, U., Katı, N., Türkmen, M., Ozan, S., (2015). Sürtünme Kaynak Yöntemi ile Birleştirilmiş AISI 4340 Çeliğinin Radyografik Olarak İncelenmesi. The Second International Iron Steel Symposium (IISS’15), (),-.
 12. Gür, A.K., Taşkaya, S., Yıldız, T., Katı, N., (2017). Metal Matrisli Kompozit Malzemelerde Sıcaklığın Etkisiyle Sürünme ve Elastik Özelliklerin ANSYS Yöntemiyle İncelenmesi. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17),, (),-.
 13. Yıldız, T., Katı, N., Gür, A.K., (2017). HIP (Sıcak Izostatik Presleme) Yontemiyle Uretilen Alaşımların Mikroyapı ve Mekanik Ozelliklerine Sinterleme Basıncının Etkisi. 2nd International Defense Industry Symposium, (),-.
 14. Gür, A.K., Taşkaya, S., Katı, N., Yıldız, T., (2017). 3D Kafes Çatı Modelinin Ansys Yöntemiyle Mekanik Gerilmelerinin İncelenmesi. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 15. Gür, A.K., Taşkaya, S., Yıldız, T., Katı, N., (2017). Investigation of Microstructure and Microhardness Behaviour of Heat-Treated Ramor 500 Armor Steel. 8th Int. Adv. Tech. Symp. (IATS’17), (),470-479.
 16. Gür, A.K., Taşkaya, S., Katı, N., Yıldız, T., (2017). Investigation of Stress Analysis in Sandwich Composite Plates by ANSYS Method. 8th Int. Adv. Tech. Symp. (IATS’17), (),480-494.
 17. Katı, N., Bölükbaşı, M., Ozan, S., Gür, A.K., Yıldız, T., (2018). THE EFFECT OF GAS FLOW ON JOINING THE INCONEL 718 SUPER ALLOY WITH THE PLASMA ARC WELDING METHOD. The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in ÇEŞME/İZMİR (IMSMATEC’18), (),-.
 18. Yıldız, T., Gür, A.K., Ozan, S., Katı, N., Bozkurt, N., (2018). The Effect of Electrically Conducivity Effect Of Sintering Temperature and Pressure in Co addition 85/15 Bronze-Ni Composıtes Produced By Hot Pressıng Method. 1st Int. Eng. and Tech. Sym. (1st IETS), 03–05 May, 2018 Batman/ Turkey, (),-.
 19. Katı, N., Yıldız, T., Ozan, S., (2017). AISI 420 VE AISI 4340 ÇELİKLERİNİN DİFÜZYON KAYNAK YÖNTEMİİLE BİRLEŞTİRİLMESİNDE DİFÜZYON SICAKLIĞININ ETKİSİ. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia (IMSTEC’17), (),-.
 20. Katı, N., Ozan, S., (2017). Isıl İşlem Görmüş AISI 4140 Çeliğinin Plazma Kaynak Yöntemi İleBirleştirilebilirliği. II. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, (),-.
 21. Yıldız, T., Katı, N., Ozan, S., (2017). Effect of Diffusion Time on Combination of AISI 420 / AISI 4340Steels with Diffusion Bonding Method. 8th Internatıonal Advanced Technologies Symposium, (),-.
 22. Kejanlı, H., Katı, N., Çalıgülü, U., (2017). Joining GR2 and GR5 Titanium Alloys with Diffusion Bonding Method Using Copper Interlayer. 3rd International Iron Steel Symposium (UDCS’17),, (),113-117.
 23. Katı, N., Ozan, S., Akkaş, M., (2014). AISI 420 / AISI 4340 ÇELİK ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. 3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition 3.Uluslararası Kaynak Teknolojisi Konferansı ve Sergisi, (),-.
 24. Akkaş, M., Islak, S., Uzun, A., Katı, N., (2014). MICROSTRUCTURE AND MICROHARDNESS PROPERTIES OF MOSI2 - BASED COATING PRODUCED USING TIG PROCESS. 3rd International Conference on Welding Technologies and Exhibition 3. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi, (),-.
 25. Ozan, S., , K.N., (). METAL KÖPÜKLER. 6TH İNTERNATIONAL ADVANCED TECHNOLOGİES SYPOSIUM, (),-.

Projeler

 1. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYNAK LABORATUVARI ALTYAPISININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, 21.04.2015-24.04.2016
 2. TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYNAK LABAROTUARI ALT YAPISININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, 21.04.2015-25.04.2016
 1. Ulusal, Dergi, Technological Applied Sciences, 2
 2. Ulusal, Dergi, Engineering Sciences, 1
 3. Uluslararası, Bildiri Kitabı, 6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), 2