T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Dr. Nalan KAYA TEKTEMUR

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4650
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri İzmir
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4650
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Cumhuriyet Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji A.D.
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karakaya, B., Kuloğlu, T., Önalan, E., Kaya, N., Dönder, E., (2020). Investigation of benfotiamine’s protective effects on liver tissue in experimental carbon tetrachloride induced liver injury. Cukurova Medical Journal, 45(2),680-687.
 2. Talo, Y.T., Ozan, K.G., Dündar, S., Bozoğlan, A., Karaman, T., Dildeş, N., Kaya, C.A., Kaya, N., Erdem, G.E., (2019). The effects of morus nigra on the alveolar bone loss in experimentally-induced periodontitis.. Eur Oral Res, 53(3),99-105.
 3. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Kavak, G.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2018). Effects of vitamin D on matrix metalloproteinase 9 and apoptosis in experimental diabetic rat kidney tissue.. Fresenius Environmental Bulletin, 27(5A),3766-3775.
 4. Gürel, A., Atlı, H., Kuloğlu, T., Önalan, E., Kaya, N., Çeliker, H., (2016). Cardamom protects kidneys and decreases the expression of TRPM2 channels in doxorubicin- induced nephropathy. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), (),-.
 5. Gürel, A., Atlı, H., Kaya, N., Önalan, E., Kuloğlu, T., Aygen, B., (2015). Effects of vitamin D on kidney histology and trpv1 channels in doxorubicin induced nephropathy. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, (),-.
Ulusal
 1. Gönen, M., Balgetir, F., Kaya, N., Akgün, B., Aydın, S., Kuloğlu, T., (2019). İskemi–Reperfüzyon Oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda N–Asetilsistein’in Oksidatif Hasar ve Adropin Üzerine Etkileri. FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 33(2),61-65.
 2. Ozan, G., Kaya, N., Yılmaz, O.F., Erdem, E., Ozan, İ.E., (2014). Yüksek Fruktoz Diyeti ile Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratların Testis Dokusunda Ghrelin Dağılımına Oleuropeinin Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, (),-.
 3. Yılmaz, O.F., Kaya, N., Ozan, G., Özer, K.Ş., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). Tütün Dumanına Maruz Kalan Ratlarda Hesperetinin TestisDokusundaki Antioksidan Etkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 4. Kaplan, S., Kaya, N., Kuloğlu, T., Artaş, G., Akyol, A., Şimşek, M., (2017). Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, (),-.
 5. Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Gür, S., Ozan, İ.E., (2017). Antioxidant effects of ellagic acid on testicular tissue of ratsexposed to tobacco smoke. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (),-.
 6. Çetin, F., Gözel, N., Kaya, N., Önalan, E., Gürel, A., Ulu, R., Kuloğlu, T., Dönder, E., (2015). Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin in Koruyucu Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Aydemir, e., Erdem, G.E., Ozan, K.G., Kaya, N., Akkoç, R.F., Ozan, İ.E., (2018). THE EFFECTS OF N-ACETYL CYSTEINE ON THE APOPTOSIS AND EXPRESSION OF TRPM2 CATION CHANNELS IN TORSION-DETORSION RATED RAT TESTIS TISSUE.. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’18 Dubai), (),-.
 2. Ülker, N., Yardımcı, A., Tektemur, A., Kaya, N., Erdem, G.E., Akkoç, R.F., Canpolat, S., Ozan, İ.E., (2018). Effects of Maternal Tobacco Smoke or Alpha Lipoic Acid on Sexual Behavior in Female Rats. Europhysiology 2018, (),-.
 3. Yardımcı, A., Ülker, N., Tektemur, A., Kaya, N., Erdem, G.E., Akkoç, R.F., Ozan, İ.E., (). Effects of Tobacco and Alpha Lipoic Acid Treatment on Puberty Parameters in Male Rats. NEUROENDOCRINOLOGY, (),-.
 4. Ülker, N., Yardımcı, A., Kaya, N., Gülcü, B.F., Çolakoğlu, N., Şahin, Z., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2018). Effects of Paroxetine, Bupropion or Agomelatine on Ovarian Tissue and Anti-Mullerian Hormone Levels in Female Rats. 3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, (),-.
 5. Ozan, İ.E., Ozan, G., Kaya, N., Yılmaz, O.F., (2015). the effects of oleuropein on rat testes induced tobacco smoke. II Int VETistanbul Group Congress- RUSSIA 2015, (),-.
 6. Talo, Y.T., Ozan, G., Dündar, S., Bozoğlan, A., Karaman, T., Dildeş, N., Kaya, N., Erdem, G.E., Kaya, C.A., (2017). ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF MORUS NIGRA ON EXPERIMENTAL PERIODONTITIS IN RATS. 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 7. Kocamüftüoğlu, M., Ozan, K.G., Ozan, İ.E., Kaya, N., Temizer, O.P.S., (2017). Effects of Turmeric on Uterine Tissue in Rats with Metabolic Syndrome Induced by High Fructose Diet. 19. WORLD ACADEMY OF SCIENCE,ENGINEERING AND TECHNOLOGY CONFERENCE, (),-.
 8. Akkoç, R.F., Erdem, G.E., Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). Effects of Alpha Lipoic Acid on Limb Lengths in Neonatal Rats Exposed to Maternal Tobacco Smoke. ICAVST2017 : 19th International Conference on Advanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 9. Erdem, G.E., Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). The investigation of effect of alpha lipoic acid on neonatal rat lung to maternal tobacco smoke exposure. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 10. Kaya, N., Ozan, G., Erdem, G.E., Çolakoğlu, N., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Lungs Induced Tobacco Smoke. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 11. Kaya, N., Dabak, D.Ö., Ozan, G., Erdem, G.E., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Heart Induced Tobacco Smoke. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 12. Kaya, N., Erdem, G.E., Kısaçam, M.A., Ozan, G., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Liver Induced Tobacco Smoke. 19th International Conference on Advanced Veterinary Science and Technology, 1(1),410-410.
 13. Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Gür, S., Ozan, İ.E., (2015). Examination of antioxidant effect of ellagic acid on rat testis exposed to tobcco smoke. Mac Vet Rev 2015, (),-.
Ulusal
 1. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, Ş.K., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Vitamin D’ nin deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda matrix metalloproteinaz 9 ve apoptozis üzerine etkileri.. Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Güz Kursu, (),-.

Projeler

 1. Formaldehite maruz bırakılan erkek sıçanlarda cinsel davranış, testis dokusu ve çeşitli üreme sistemi bileşenleri üzerine ozon tedavisinin etkileri, 25.12.2019-
 2. Farelerde Asetaminofen ile Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarında N- Asetil Sistein ve Siklosporin A’xxnın Etkileri’, 01.01.2018-
 3. ’Adriamisin Uygulanan Sıçanların Biyolojik Dokularında İyon Kanalları, Mitokondriyal Hasar ve Adipokin-Miyokinler Üzerine Hesperetin ve Alfa Lipoik Asitin Etkileri’’, 01.01.2018-
 4. ’Maternal tütün dumanına maruz kalan sıçanlarda farklı üreme parametreleri üzerine alfa lipoik asitin etkileri, 01.12.2017-01.01.2019
 5. Ratlarda Yüksek Fruktozlu Mısır Şurubu Tüketimine Bağlı Oluşacak Hasara Menengiç Yağının Etkisinin Araştırılması, 01.12.2018-
 6. Sepsisli Yenidoğanlarda Serum Asimetrik Dimetil Arjinin, Nitrikoksit ve Hemosistein Düzeyleri, 24.07.2018-
 7. Deneysel diyabetik rat modelinde retinal dokuda Kolekalsiferol’ün etkisinin incelenmesi., 15.05.2018-25.12.2018
 8. Deneysel Yanık Modelinde Karnozin, Ankaferd ve Gümüş sülfadiazin Kullanımının Yara İyileşmesi İle Adipokinler ve Miyokinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 14.09.2015-
 9. Radyasyona maruz kalan ratlarda ellajik asidin testis dokusundaki etkisinin incelenmesi, 11.03.2016-14.09.2017
 10. TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALAN GEBE RATLARIN YAVRULARINDA OLUŞACAK AKCİĞER HASARINA KARŞI ALFA LİPOİK ASİT İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 11.03.2016-22.05.2017
 11. Diyabetik sıçan böbrek dokusunda Adropin ve Betatropin üzerine Vitamin D’nin Etkileri, 15.02.2017-21.06.2018
 12. Metabolik Sendromda Zerdeçal Curcuma longa ın Rat Karaciğerindeki Etkilerinin Araştırılması, 01.06.2016-19.12.2017
 13. Ratlara Dietilnitrozamin ve Fenobarbital Verilerek Oluşturulan Deneysel Karaciğer Hasarına Karşı Hespereti in Koruyucu Etkisi, 21.11.2016-12.02.2019
 14. Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matriks Metalloproteinaz 9 ve Apoptozis Üzerine Vitamin D nin Etkileri, 23.06.2016-26.12.2016
 15. Ligatür ile Oluşturulan Deneysel Periodontitiste Morus Nigranın Antiinflamatuar Antioksidan Ozelliğinin Dişeti ve Periodontal Dokular Uzerine Etkisi, 25.12.2015-26.12.2016
 16. Deneysel Nefropatide Adropinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 17. Deneysel Nefropatide İrisinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 18. N Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 TRPM2 Kanallarına Etkileri, 10.06.2015-10.03.2016
 19. Trikloretilen Uygulanan Ratların Over Dokularına Vitamin D nin Etkileri, 21.04.2015-22.06.2016
 20. Trikloretilen Uygulanan Sıçanların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin in Etkileri, 21.04.2015-25.04.2016
 21. Tütün dumanına maruz kalan ratlarda ellajik asidin testis dokusundaki antioksidan etkisinin incelenmesi, 20.05.2014-20.05.2015

Üyelikler