T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Arş. Gör. Nalan KAYA

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4650
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri İzmir
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4650
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2012 Yılı mezunu

  Cumhuriyet Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Yüksek Lisans » 2015 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji A.D.

Makaleler

Uluslararası
 1. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, K.Ş., Koca, S.S., Dönder, E., (2018). Effects Of Vitamin D On Matrix Metalloproteinase 9 And Apoptosis In Experimental Diabetic Rat Kidney Tissue. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 27(5A),3766-3775.
 2. Gürel, A., Atlı, H., Kuloğlu, T., Önalan, E., Kaya, N., Çeliker, H., (2016). Cardamom protects kidneys and decreases the expression of TRPM2 channels in doxorubicin- induced nephropathy. Scholars Journal of Applied Medical Sciences (SJAMS), (),-.
 3. Gürel, A., Atlı, H., Kaya, N., Önalan, E., Kuloğlu, T., Aygen, B., (2015). Effects of vitamin D on kidney histology and trpv1 channels in doxorubicin induced nephropathy. International Journal of Clinical and Experimental Medicine, (),-.
Ulusal
 1. Ozan, G., Kaya, N., Yılmaz, O.F., Erdem, E., Ozan, İ.E., (2014). Yüksek Fruktoz Diyeti ile Metabolik Sendrom Oluşturulan Ratların Testis Dokusunda Ghrelin Dağılımına Oleuropeinin Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ VETERİNER DERGİSİ, (),-.
 2. Yılmaz, O.F., Kaya, N., Ozan, G., Özer, K.Ş., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). Tütün Dumanına Maruz Kalan Ratlarda Hesperetinin TestisDokusundaki Antioksidan Etkisinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 3. Kaplan, S., Kaya, N., Kuloğlu, T., Artaş, G., Akyol, A., Şimşek, M., (2017). Trikloretilen Uygulanan Ratların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin’in Etkileri. FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, (),-.
 4. Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Gür, S., Ozan, İ.E., (2017). Antioxidant effects of ellagic acid on testicular tissue of ratsexposed to tobacco smoke. Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, (),-.
 5. Çetin, F., Gözel, N., Kaya, N., Önalan, E., Gürel, A., Ulu, R., Kuloğlu, T., Dönder, E., (2015). Doksorubisin Uygulanmasının Sıçan Böbrek Dokusunda Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Benfotiamin in Koruyucu Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Ülker, N., Yardımcı, A., Tektemur, A., Kaya, N., Erdem, G.E., Akkoç, R.F., Canpolat, S., Ozan, İ.E., (2018). Effects of Maternal Tobacco Smoke or Alpha Lipoic Acid on Sexual Behavior in Female Rats. Europhysiology 2018, (),-.
 2. Yardımcı, A., Ülker, N., Tektemur, A., Kaya, N., Erdem, G.E., Akkoç, R.F., Ozan, İ.E., (). Effects of Tobacco and Alpha Lipoic Acid Treatment on Puberty Parameters in Male Rats. NEUROENDOCRINOLOGY, (),-.
 3. Ülker, N., Yardımcı, A., Kaya, N., Gülcü, B.F., Çolakoğlu, N., Şahin, Z., Serhatlıoğlu, İ., Keleştimur, H., (2018). Effects of Paroxetine, Bupropion or Agomelatine on Ovarian Tissue and Anti-Mullerian Hormone Levels in Female Rats. 3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, (),-.
 4. Ozan, İ.E., Ozan, G., Kaya, N., Yılmaz, O.F., (2015). the effects of oleuropein on rat testes induced tobacco smoke. II Int VETistanbul Group Congress- RUSSIA 2015, (),-.
 5. Talo, Y.T., Ozan, G., Dündar, S., Bozoğlan, A., Karaman, T., Dildeş, N., Kaya, N., Erdem, G.E., Kaya, C.A., (2017). ANTI-INFLAMMATORY EFFECTS OF MORUS NIGRA ON EXPERIMENTAL PERIODONTITIS IN RATS. 1. INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL AND AROMATIC PLANTS, (),-.
 6. Kocamüftüoğlu, M., Ozan, K.G., Ozan, İ.E., Kaya, N., Temizer, O.P.S., (2017). Effects of Turmeric on Uterine Tissue in Rats with Metabolic Syndrome Induced by High Fructose Diet. 19. WORLD ACADEMY OF SCIENCE,ENGINEERING AND TECHNOLOGY CONFERENCE, (),-.
 7. Akkoç, R.F., Erdem, G.E., Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). Effects of Alpha Lipoic Acid on Limb Lengths in Neonatal Rats Exposed to Maternal Tobacco Smoke. ICAVST2017 : 19th International Conference on Advanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 8. Erdem, G.E., Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Ozan, İ.E., (2017). The investigation of effect of alpha lipoic acid on neonatal rat lung to maternal tobacco smoke exposure. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 9. Kaya, N., Ozan, G., Erdem, G.E., Çolakoğlu, N., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Lungs Induced Tobacco Smoke. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 10. Kaya, N., Dabak, D.Ö., Ozan, G., Erdem, G.E., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Heart Induced Tobacco Smoke. ICAVST 2017 : 19th International Conference onAdvanced Veterinary Science and Technology, (),-.
 11. Kaya, N., Erdem, G.E., Kısaçam, M.A., Ozan, G., Ozan, İ.E., (2017). The Effects of Ellagic Acid on Rat Liver Induced Tobacco Smoke. 19th International Conference on Advanced Veterinary Science and Technology, 1(1),410-410.
 12. Kaya, N., Ozan, G., Dabak, D.Ö., Gür, S., Ozan, İ.E., (2015). Examination of antioxidant effect of ellagic acid on rat testis exposed to tobcco smoke. Mac Vet Rev 2015, (),-.
Ulusal
 1. Gözel, N., Genç, F., Özdemir, F.A., Kuloğlu, T., Kaya, N., Yalçın, M.H., Genç, Ş.K., Koca, S.S., Dönder, E., (2017). Vitamin D’ nin deneysel diyabetik sıçan böbrek dokusunda matrix metalloproteinaz 9 ve apoptozis üzerine etkileri.. Türkiye Diyabet Vakfı Diyabet Güz Kursu, (),-.

Projeler

 1. Deneysel Yanık Modelinde Karnozin, Ankaferd ve Gümüş sülfadiazin Kullanımının Yara İyileşmesi İle Adipokinler ve Miyokinler Üzerine Etkilerinin İncelenmesi, 14.09.2015-
 2. N-Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 (TRPM2) Kanallarına Etkileri, 10.06.2015-22.06.2016
 3. Radyasyona maruz kalan ratlarda ellajik asidin testis dokusundaki etkisinin incelenmesi, 11.03.2016-14.09.2017
 4. TÜTÜN DUMANINA MARUZ KALAN GEBE RATLARIN YAVRULARINDA OLUŞACAK AKCİĞER HASARINA KARŞI ALFA LİPOİK ASİT İN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI, 11.03.2016-22.05.2017
 5. Diyabetik sıçan böbrek dokusunda Adropin ve Betatropin üzerine Vitamin D’nin Etkileri, 15.02.2017-21.06.2018
 6. Metabolik Sendromda Zerdeçal Curcuma longa ın Rat Karaciğerindeki Etkilerinin Araştırılması, 01.06.2016-19.12.2017
 7. Deneysel Diyabetik Sıçan Böbrek Dokusunda Matriks Metalloproteinaz 9 ve Apoptozis Üzerine Vitamin D nin Etkileri, 23.06.2016-26.12.2016
 8. Ligatür ile Oluşturulan Deneysel Periodontitiste Morus Nigranın Antiinflamatuar Antioksidan Ozelliğinin Dişeti ve Periodontal Dokular Uzerine Etkisi, 25.12.2015-26.12.2016
 9. Deneysel Nefropatide Adropinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 10. Deneysel Nefropatide İrisinin Terapötik Etkisi, 20.07.2015-07.10.2016
 11. N Asetil Sisteinin Deneysel Malathion Uygulanan Sıçan Böbrek ve Karaciğer Dokularında Transient Reseptör Potansiyel Melastatin 2 TRPM2 Kanallarına Etkileri, 10.06.2015-22.06.2016
 12. Trikloretilen Uygulanan Ratların Over Dokularına Vitamin D nin Etkileri, 21.04.2015-22.06.2016
 13. Trikloretilen Uygulanan Sıçanların Over ve Uterus Dokularına Benfotiamin in Etkileri, 21.04.2015-25.04.2016
 14. Tütün dumanına maruz kalan ratlarda ellajik asidin testis dokusundaki antioksidan etkisinin incelenmesi, 20.05.2014-20.05.2015

Üyelikler