T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Nilgün YILDIRIM

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Yıldırım, N., , Meme Kanseri, Akademisyen Kitabevi, 2019, , 978-605-258-550-4.
 2. Yıldırım, N., , Gastrointestinal Sistem Tümörleri-2, Akademisyen Kitabevi, 2019, , 978-605-258-554-2.

Makaleler

Uluslararası
 1. Simsek, M., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Yıldırım, N., Tekin, S.B., Bilici, M., (2016). MULTICENTRIC BONE INVOLVEMENT AND COMPLETE RESPONSE TO CHEMOTHERAPY: A CASE REPORT. Acta Medica Mediterranea, 32(1),163-166.
 2. Türkeli, M., Aldemir, M.N., Çayır, K., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., Yıldırım, N., Bilen, N., Makas, İ., (2015). Efficacy and tolerability of weekly docetaxel, cisplatin, and 5-fluorouracil for locally advanced or metastatic gastric cancer patients with ECOG performance scores of 1 and 2.. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 16(3),985-9.
 3. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Şimşek, M., Yıldırım, N., Bilen, Y., Yetimoğlu, H., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Prognostic Value of Baseline Neutrophil-Lymphocyte and Platelet-Lymphocyte Ratios in Local and Advanced Gastric Cancer Patients.. Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 16(14),5933-7.
 4. Türkeli, M., Yıldırım, N., Simsek, M., Aldemir, M.N., Tekin, S.B., (2017). Maternal and fetal outcomes of malignancies diagnosed during pregnancy: a single center’xxs ten-year experiences. EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, 38(6),849-853.
 5. Oruç, Z., Kaplan, M.A., Geredeli, Ç., Yıldırım, N., Özaslan, E., Aytekin, A., Elkıran, E.T., Koca, S., Doğanay, M., Turan, N., Yüce, Ö., Sevinç, A., Ercelep, Ö., Işıkdoğan, A., (2019). Is eribulin treatment prognostic factor in patients with metastatic breast cancer treated with this drug? Retrospective analysis of a multicentre study.. Journal of BUON, 24(5),1876-1883.
 6. Yıldırım, N., (2018). Obezite ve Kanser. Fırat Tıp Dergisi, 23(3),61-67.
 7. Türkeli, M., Aldemir, M.N., Simsek, M., Yıldırım, N., Bilici, M., Çayır, K., Tekin, S.B., Yetimoğlu, H., (2016). EFFICACY AND TOLERABILITY OF CHEMOTHERAPY IN ELDERLY PATIENTS WITH METASTATIC GASTRIC CANCER. Turkish Journal of Geriatrics, 19(1),27-34.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Simsek, M., Bilen, Y., Tekin, S.B., Bilici, M., (2014). Retrospective evaluation of 19 Primary Gastrointestinal Lymphoma Patients: A Single Center Experience. 4th International Gastrointestinal Cancer Conference, (),-.
 2. Esin, E., Çakmak, Ö.Ö.B., Bilici, A., Çiçin, İ., Aksoy, S., Alacacıoğlu, A., Kaplan, M.A., Çabuk, D., Sümbül, A.T., Paydaş, S., Sakin, A., Er, Ö., Korkmaz, T., Yıldırım, N., Artaç, M., Harputluoğlu, H., Yumuk, P.F., Başaran, G., Oyan, U.B., Demirci, U., (2018). Pertuzumab, trastuzumab and taxane combination for visceral organ metastatic patients: Real life practice results. 43rd ESMO Congress, (),-.
 3. Türkeli, M., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Yıldırım, N., Bilici, M., Çayır, K., Tekin, S.B., Yetimoğlu, H., (2015). Efficacy and Tolerability of Chemotherapy in older Patients (age70 years) with Metastatic Gastric Cancer. 5 th International Gastrointestinal Cancer Conference, (),-.
 4. Türkeli, M., Aldemir, M.N., Tekin, S.B., Çayır, K., Bilici, M., Unal, O.Ü., Simsek, M., Yıldırım, N., (2014). The outcomes of Combination Chemotherapy (Dosetaxel, Oxaliplatin and Fluorouracıl) in Patients with Advanced Gastric or Esophagogastric Junction Adenocarcinoma: A Single Center Retrospective Study. 4th International Gastrointestinal Cancer Conference, (),-.
 5. Türkeli, M., Aldemir, M.N., Çayır, K., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., Yıldırım, N., Bilen, N., Makas, İ., (2014). The Efficacy and Tolerability of Weekly Docetaxel, Cisplatin and 5-Fluorouracil for Locally Advanced or Metastatic Gastric Cancer Patients with ECOG Performance Scores of 1 and 2. 4 th International Gastrointestinal Cancer Conference, (),-.
 6. Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Simsek, M., Bilici, M., Çayır, K., Tekin, S.B., (2014). A case of Intraabdominal Inflammmatory Pseudotumor. 4th International Gastrointestinal Cancer Conference, (),-.
 7. Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., (2018). Rare Breast Malignancies. 2nd International Congress on Oncological Sciences, (),-.
 8. Yalçın, M.M., Cerit, E.T., Yıldırım, N., (2017). Succesfully Treatment of Tumor Induced Hypoglycemia. Bridging the World of Endocrinology, (),-.
 9. Gümüş, M., Geredeli, Ç., Uçar, M., Kaya, S., Demir, H., Unal, O.Ü., Değirmenci, M., Doğu, G.G., Turan, N., Yıldırım, N., Bugdaycı, B.F., Arpacı, E., Karaağac, M., Harputluoğlu, H., Turk, H.M., Dane, F., Özkan, M., (2017). EGFR- targeted treatments in patients with metastatic colorectal cancer: Experience of panitumumab. 2017 ASCO Annual Meeting, (),-.
Ulusal
 1. Yıldırım, N., Çavlı, C., (2020). BAŞ BOYUNDA ÇOKLU PRİMER TÜMÖRÜ OLAN OLGU SUNUMU. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sanal Kongresi, (),-.
 2. Yıldırım, N., Balta, S., (2020). NÜKS RENAL HÜCRELİ KANSERDE GELİŞEN NEKROTİZAN FASİİT: OLGU SUNUMU. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sanal Kongresi, (),-.
 3. Yıldırım, N., Cengiz, M., (2020). OKSALİPLATİNİN NEDEN OLDUĞU KRONİK PERİFERİK NÖROPATİNİN ÖNGÖRÜCÜ KLİNİK FAKTÖRLERİ. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Sanal Kongresi, (),-.
 4. Yıldırım, N., (2020). Primer Tümör Tarafından [18F] Florodeoksiglukoz Tutulumu Lokal İleri Meme Kanserinde Prognostik Bir Faktör müdür?. Uluslararası Katılımlı ESMO Highlights E-Kongresi, (),-.
 5. Yıldırım, N., Merter, M., Günay, F., (2019). Subakut DİC Tablosu ile Tanı Alan Metastatik RCC Olgusu. 3. Ulusal Urogenital Kanserler Kongresi, (),-.
 6. Yıldırım, N., (2019). Tümör Markırlarına Genel Bakış. 2. İnönü İç Hastalıkları Kongresi, (),-.
 7. Yıldırım, N., Bahçeci, A., (2018). 10 Yıldır 250 mg Fulvestrant Tedavisi ile Remisyonda Takip Edilen Metastatik Meme Karsinomu. 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 8. Yıldırım, N., Aldemir, M.N., (2018). Müsinöz Meme Kanseri: Tek Merkez Deneyimi. 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 9. Esin, E., Çakmak, Ö.Ö.B., Sakin, A., Çabuk, D., Yıldırım, N., Karaağaç, M., Olgun, P., Şakalar, T., Aktaş, B.Y., Değirmencioğlu, S., Aliyev, A., Ertürk, İ., Gümüşay, Ö., Şimşek, E., Başaran, G., Oyan, U.B., Çetin, B., Gökşen, İ., Eren, T., Demirci, U., (2018). TÜRKIYE’DE METASTATIK MEME KANSERINDE HER2 HEDEFLİ TEDAVİDE PERTUZUMAB KULLANIMI ERKEN DÖNEM GÜVENLILIK VERILERI. 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 10. Yıldırım, N., Şimşek, M., Aldemir, M.N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2018). LOKAL İLERİ MEME KARSINOMUNDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLIKLER, PATOLOJİK TAM YANIT VE PET/CT SUVmax DEĞERLERİ ARASINDAKI İLIŞKI. 7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 11. Nayır, E., Hacıoğlu, M.B., Alkan, A., Beşiroğlu, M., Yıldırım, N., Koca, D., Tanrıverdi, Ö., Erdem, D., Karadurmuş, N., Yazıcı, O., Arpacı, E., Eren, T., Oktay, E., Bilir, C., Dal, P., Akın, M., Çınkır, H.Y., Junushova, B., Şen, E., Petekkaya, H.İ., Turhal, S., Karakaş, Y., Kemal, Y., Kılıçkap, S., Paydaş, S., (2017). Temozolomid Yan Etki Profili, Türkiye Verileri (TOG Çalışması). 22. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 12. Dal, P., Saip, P.M., Şen, F., Altundağ, K., Ateş, Ö., Yıldırım, N., Türkeli, M., Doğan, M., Uluç, B.O., Nayır, E., Yamaç, D., Pilancı, K.N., Özdemir, Ö., Büyükbaş, S.G., Çabuk, D., Başaran, G., Köse, N., Çılbır, E., Yetişyiğit, T., Petekkaya, H.İ., (2017). Gebelik ve Meme Kanseri (TOG Meme ve Genç Araştırmacılar Grubu Çalışması). 22. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 13. Yıldırım, N., Tuncer, M.T., Zaralı, O., (2017). Memenin Nadir Görülen Yumuşak Doku Tümörü: Dermatofibrosarkoma Protuberans. 22. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 14. Bilici, M., Türkeli, M., Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Tekin, S.B., (2016). Metastatik Nöroendokrin Tümörü Olan Uzun Takipli Genç Erkek Hasta. 3. Ulusal İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 15. Şimşek, M., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Yıldırım, N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Parotis Bezinde Malign Melanom: Olgu Sunumu. 2. İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 16. Şimşek, M., Türkeli, M., Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). İpilumumab Tedavisinin Başarısızlığında Hastanın Tedavi Sırasında Aldığı Steroidlerin Önemi Var mı? Olgu Sunumu. 2. İmüno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 17. Türkeli, M., Çayır, K., Şimşek, M., Şentürk, S., Aldemir, M.N., Bilici, M., Yıldırım, N., Tekin, S.B., (2015). Kaposi Sarkom Olgularımızın Retrospektif İncelenmesi. 2. İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 18. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Şimşek, M., Yıldırım, N., Erdemci, B., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Nadir Görülen Anorektal Malign Melanom: Üç Olgu Sunumu. 2. İmmuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 19. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Yıldırım, N., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). İpilimumab Toksisitesi Sadece Onkologları mı İlgilendirir? Olgu Sunumu. 2. İmmunu-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 20. Bilici, M., Türkeli, M., Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Erdemci, B., Tekin, S.B., (2015). Akciğer Kanseri ile Birliktelik Gösteren Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanser: Nadir Bir Olgu Sunumu. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi, (),-.
 21. Bilici, M., Çayır, K., Türkeli, M., Yıldırım, N., Tekin, S.B., (2013). Atipik Yerleşimli Primeri Bilinmeyen Metastatik Kanser: Nadir Bir Olgu Sunumu. 20.Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 22. Türkeli, M., Yıldırım, N., Çayır, K., Bilici, M., Makas, İ., Tekin, S.B., (2013). Erken Evre Mide Kanserinde Kemik Metastazı İle Karışan Bir Bruselloz Olgusu. 20.Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 23. Bilici, M., Çayır, K., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Yıldırım, N., Şimşek, M., Tekin, S.B., (2014). 16 Yaşında Kolon Kanseri Hastası: Nadir Görülen Olgu Sunumu. İmmüno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 24. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Şimşek, M., Yıldırım, N., Bilen, Y., Yetimoğlu, H., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Trombosit/Lenfosit Oranı Metastatik Mide Kanserinde Prognostik Bir Belirteç midir?. 21. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 25. Türkeli, M., Şimşek, M., Aldemir, M.N., Yıldırım, N., Erdemci, B., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Primer Cilt Lenfoması: Nadir Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 26. Bilici, M., Çayır, K., Türkeli, M., Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Erdemci, B., Tekin, S.B., (2015). Koroid Pleksus Metastazı İle Ortaya Çıkan Metastatik Karsinom: Nadir Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 27. Bilici, M., Çayır, K., Türkeli, M., Yıldırım, N., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Tekin, S.B., (2015). Meme Kanseri ve Gebelik Birlikteliği Olan Genç Hasta: Nadir Bir Olgu Sunumu. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (),-.
 28. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Şimşek, M., Yıldırım, N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Erkek Meme Kanseri 12 Olgunun Değerlendirilmesi. 13. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, (),-.
 29. Türkeli, M., Çayır, K., Bilici, M., Yıldırım, N., Tekin, S.B., (2012). İleri Yaşta Nadir Görülen Ekstragonadal Yerleşimli Germ Hücreli Tümör Olgusu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 30. Türkeli, M., Çayır, K., Bilici, M., Tekin, S.B., Yıldırım, N., (2012). Paraneoplastik Sendromla Gelen Bir Opere Over Ca Nüks Olgusu. 4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 31. Türkeli, M., Tekin, S.B., Aldemir, M.N., Çayır, K., Bilici, M., Yıldırım, N., (2014). Metastatik Evre Küçük Hücreli Dışı A kciğer Kanserli Olguların Retrospektif Analizi. 5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 32. Şimşek, M., Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2016). Bevacizumab Tedavisine Bağlı Akut Serebral İnfarkt: Olgu Sunumu. 3. Ulusal İmmüno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 33. Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., (2016). Overin Matur Kistik Teratomundan Köken Alan Skuamöz Hücreli Karsinom: Nadir Bir Olgu Sunumu. 3. Ulusal immuno-Onkoloji ve Hedefe Yönelik Kanser Tedavileri Kongresi, (),-.
 34. Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Erdemci, B., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Primer Prostat Rabdomyosarkomu: Nadir Görülen Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 35. Yıldırım, N., Gönen, M., Balgetir, F., Er, M.B., (2019). Nivolumab’ın İndüklediği Ölümcül Akut Motor Aksonal Nöropati. 3.Ulusal Urogenital Kanserler Kongresi, (),-.
 36. Yıldırım, N., (2020). Primeri Gizli Metastatik Mediastinal Lenf Nodu Tutulumu Olan Vakada Tedavi Yaklaşımı. Ulusal Akciğer Kanserleri Kongresi 2020, (),-.
 37. Yıldırım, N., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Şimşek, M., Bilici, M., Tekin, S.B., (2015). Cilt Metastazı ile Tanı Alan Serviks Kanseri: Nadir Bir Olgu Sunumu. 21. Ulusal Kanser Kongresi, (),-.
 38. Yıldırım, N., (2019). Senkron bilateral meme kanserli hastaların klinikopatolojik özellikleri. Kanser Güncel Meme Kanseri Sempozyumu, (),-.
 39. Yıldırım, N., Aksoy, A., (2019). Skuamöz hücreli özofagus kanserli hastalarda tedavi sonuçları ve prognostik faktörler. Kanserde Güncel Gelişmeler 2019 Gastrointestinal Sistem Onkoloji Sempozyumu, (),-.
 40. Erdemci, B., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Simsek, M., Bilici, M., Yıldırım, N., (2016). Duodenal Lenfoma. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 41. Simsek, M., Türkeli, M., Aldemir, M.N., Yıldırım, N., Tekin, S.B., (2016). Primer Kemik Lenfoma Tanılı Beş Olgu: Tek Merkez Deneyimi. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 42. Aldemir, M.N., Türkeli, M., Doğan, Ç., Simsek, M., Yıldırım, N., Tekin, S.B., (2016). Metastatik Mide Kanserinde Haftalık DCF’xx nin Standart DCF’xx ye Üstünlüğü Var mı?. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.
 43. Aldemir, M.N., Simsek, M., Türkeli, M., Yıldırım, N., Bilici, M., Tekin, S.B., (2016). Özofagus Nöroendokrin Karsinom Tanılı Yedi Olgu: Tek Merkez Deneyimi. 6. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Gastrointestinal kanser hastalarında gelişen polinöropatide rol oynayan genlerin ekspresyon ve polimorfizimlerinin araştırılması, 12.02.2019-