T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

» Tıp Fakültesi » Temel Tıp Bilimleri Bölümü » Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-532-45786
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
MİKROBİYOLOJİ


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-532-45786
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı MİKROBİYOLOJİ
 • Lisans » 1976 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi Biyoloji (5 Yıllık Yüksek Lisans)
 • Doktora » 1985 Yılı mezunu

  C. Ü. Tıp Fakültesi
 • Doçentlik » 1989

  F.Ü. Tıp Fakültesi
 • Profesörlük » 1995

  F.Ü. Tıp Fakültesi
 • 1 TIP FAKÜLTESİ

  Anabilim Dalı Başkanı » Mayıs 1990 ile Ağustos 1992 tarihleri arasında.
 • 2 SAĞLIK HİZMETLERİ M.Y.O.

  Müdür » Mayıs 1995 ile Nisan 1996 tarihleri arasında.
 • 3 TIP FAKÜLTESİ

  Dekan Vekili » Mayıs 1992 ile Temmuz 1992 tarihleri arasında.
 • 4 TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

  Anabilim Dalı Başkanı » Mayıs 1987 tarihinden itibaren.
 • 5 FIRAT TIP MERKEZİ

  Başhekim Yardımcısı » Mart 1990 ile Nisan 1991 tarihleri arasında.
 • 6 FIRAT TIP MERKEZİ

  Başhekim » Mart 1991 ile Nisan 1994 tarihleri arasında.
 • 7 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

  Kurul Üyesi » Mayıs 1987 tarihinden itibaren.
 • 8 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Mayıs 1995 ile Nisan 1996 tarihleri arasında.
 • 9 Araştırma ve Uygulama Hastanes

  Başhekim ve Başhekim Yard. » Mart 1989 ile Kasım 1994 tarihleri arasında.
 • 10 Tıp Fak.

  Dekan V. » Mayıs 1992 ile Temmuz 1992 tarihleri arasında.
 • 11 SHMYO

  Müdür » Eylül 1995 ile Temmuz 1996 tarihleri arasında.
 • 12 F.Ü.Araştırma ve Uygulama Has

  Başhekim ve Başhekim Yard. » Mart 1990 ile Haziran 1994 tarihleri arasında.
 • 13 F.Ü.Araş.ve Uyg.Hast.

  Başhekim ve Başhekim Yard. » Nisan 1990 ile Ağustos 1994 tarihleri arasında.
 • 14 F.Ü.Araştırma ve Uygulama Has

  Başhekim ve Başhekim Yard. » Nisan 1989 ile Temmuz 1994 tarihleri arasında.
 • 15 Vilayet ve8.Kol.K.

  Terör Müc.Sağ.Koor.Baştbp. » Ekim 1993 ile Ağustos 1994 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Yılmaz, M., , KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, FIRAT, 1994, 30, .
 2. Yılmaz, M., , TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISI, DİGİTAL AKADEMİ, 2012, 325, .
 3. Yılmaz, M., , TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISI, DİGİTAL AKADEMİ, 2012, 123, .
 4. Yılmaz, M., , TÜRKİYE KLİNİKLERİ ÖZEL SAYISI, DİGİTAL AKAADEMİ, 2012, 234, .
 5. Yılmaz, M., , toksoplazmoz, FIRAT ÜNİVERSİTESİ MATBAASI, 2002, 68, .
 6. Yılmaz, M., , YENİ VE FARKLI BİR YAKLAŞIMLA TEMEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, FTR, 2000, 105, .
 7. Yılmaz, M., , TEMEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, GÜNEŞ, 2018, 1265, .
 8. Yılmaz, M., , Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, GÜNEŞ, 1999, 1209, .
 9. Yılmaz, M., , TEMEL VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ, GÜNEŞ, 1999, 1187, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Saygı, G., Yılmaz, M., (1984). Sivas Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinde ve akrabalarında barsak asalaklarının araştırılması. T Parazitoloji Dergisi, 7(1),73-82.
 2. Yücel, A.Y., Bulut, V., Yılmaz, M., (2000). Elazığ yöresinde diyareli olgularda ve hemodiyaliz olgularında Cryptosporidium Spp. Araştırılması. T. Parazitoloji Der, 24(1),126-132.
 3. Aşçı, T.Z., Seyrek, A., Ahmet, K., Yılmaz, M., (1997). Prevalence of Echinococcus granulosus in Elazığ Region as Detected by Casoni Skin Test. Türkiye Parazitoloji Dergisi,, 21(),257-259.
 4. Zülal, A.T., Seyrek, A., Kizirgil, A., Yılmaz, M., (1998). A Retrospective Study on the Prevalence of Taenia saginata. The Eastern J Medicine, 3(),10-12.
 5. Doğantekin, E., Yılmaz, M., Doğantekin, a., Avcı, E., Sengur, A., (2008). A robust technique based on invariant moments ANFIS for recognition of human parasite eggs in microscopic images. Expert Systems with Applications, (),-.
 6. Aral, M., Keleş, E., Okur, E., Alpay, H., Yılmaz, M., (2004). The Pathogenicity and antibiotic resistance of Coagulase Negative Staphylococci isolated from the maxillary and ethmoid sinuses. . Rhinology, 42(),131-134.
 7. Bulut, Y., Ağaçayak, A., Karlıdağ, T., Aşçı, T.Z., Yılmaz, M., (2006). Association of CagA Helycobacter Pylori with adenotonsiller hypertrophy.. The Tokoku Journal of Experimental Med., 209(3),229-233.
 8. Doğantekin, E., Yılmaz, M., Doğantekin, A., Avcı, E., Şengür, A., (2008). : A robust technique based on ivoniont-ANFİS for recognition of human paraite eggs in microscipic images. Elsevier., (),728-738.
 9. Yakupoğulları, Y., Kizirgil, A., Yılmaz, M., Kabakuş, N., Bulut, Y., Durukan, M., (2006). Anthrax Meningoencephalitis Secondary to Oral Infection. The Pediatric Infectious Disease Journal, 25(),572-573.
 10. Alnema, M.M., Aydın, S., Özkan, y., Dağlı, A.F., Özercan, İ.H., Yıldırım, n., Karaoğlu, A., Kılıç, N., Yılmaz, M., Özercan, m.r., Dönder, E., (2010). Ghrelin and obestatin expression in oral squamous cell carcinoma an immunohistochemical and biochemical study. MOLECULAR AND CELLULAR BIOCHEMISTRY, (),-.
 11. Bulut, Y., Agacayak, a., Karlıdağ, T., Ascı, t.z., Yılmaz, m., Yılmaz, M., (2006). Association of cagA Helicobacter pylori with Adenotonsillar Hypertrophy. The Tohoku Journal of Experimental Medicine, (),-.
Ulusal
 1. Yılmaz, M., Toksöz, V., (2019). Ventilatör ilişkili Pnomoni hastalarından izole edilen mikroorganizmaların antimikrobiyal duyarlılıkları. diclemedj, (),-.
 2. Bayar, Z., Aksu, M., Yılmaz, M., (2018). Elazığ ve Çevresinde Avcılarda Tularemi Görülme Sıklığının Mikroaglütinasyon Yöntemiyle Araştırılması. Firat Medical Journal, 23(2),73-77.
 3. Seyrek, A., Yılmaz, M., Aşçı, T.Z., Ekingen, M.C., Kizirgil, A., (1995). Çeşitli Gruplarda Hepatit C Virusu (HCV) Antikorlarının Sıklığı. Gastroenterohepatoloji, 6(),119-122.
 4. Orak, S., Özdal, B.A., Yılmaz, M., (1996). Üst solunum yolu enfeksiyonlarında ASO, CRP, RF testleri ve sedimentasyon bulgularının değerlendirilmesi. . F. Ü. Sağ. Bil. Der, 10(1),69-74.
 5. Aşçı, T.Z., Yılmaz, M., (1997). Elazığ yöresinde izole edilen dermatofit etkenleri ve invitro duyarlılıklarınınaraştırılması.. F. Ü. Sağ. Bil. Der., 11(1),49-53.
 6. Erensoy, A., Seyrek, A., Yılmaz, M., Aşcı, T.Z., Kizirgil, A., (1997). Elazığ Yöresinde Borrelia burgdorferi Antikorlarının Araştırılması. Optimal Tıp Dergisi, 10(),53-56.
 7. Doğukan, M., Yılmaz, M., (2007). Hastane kapıkolu ve musluklarının patojen bakteriyel kontaminasyon yönünden incelenmesi. FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 21(5),201-202.
 8. Yücel, A.Y., Yılmaz, M., (2013). Resease Ön Tanılı Hastalarda Demodexfollicolorum ve Demodexbrevis Yayğınlığının Araştırılması. T.Parazitoloji Dergisi, 37(),195-198.
 9. Ali, R., Yücel, A.Y., Yılmaz, M., (2008). Sekonder yerleşimli bir perikardiak Kist Hidatik olgusu ve Kist Hidatik Skoleks ve çengellerinin bazı boya solüsyonlarıyla boyanması.. T Par. Der, 32(1),32-34.
 10. Bayar, Z., Yılmaz, M., Toraman, A.Z., Bulut, Y., Yılmaz, M., (2016). Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Ön Tanılı Hastaların Kanve Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde Batı Nil VirüsününAraştırılması ve Sonuçların Karşılaştırılması. Türk Mikrobiolol Cem Der, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yılmaz, M., Akyüz, T.E., Karaaslan, N.M., Cansız, A., Yaman, M., (2018). Assessment of Antimicrobial Activities of Garlic-Lemon Cure and Its Bioactive Compounds. 8th Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, (),-.
 2. Kökçam, İ., Yılmaz, M., (1988). An investigation of Candida Species in patients with oral leukoplakia. FEMS Symposium on Candida and Candidomycosis, (),-.
 3. Gökçe, Ç., Yılmaz, M., (1990). Ig and Complement levels in Schizophrenia. . The VII. Conference of the South East European Society for Neurology and Psychiatry, (),-.
 4. Aşçı, T.Z., Yılmaz, M., Ay, S., (1991). Harput Çocuk Yuvası 6-12 yaş grubu çocuklarda barsak parazitlerinin araştırılması. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, (),-.
 5. Aşçı, T.Z., Doymaz, M.Z., Yılmaz, M., (1994). Prevalance of ecking coccus detectey by casoniskin test. International congress of parasitol, (),-.
 6. Kökçam, İ., Yılmaz, M., Ay, S., Aşçı, T.Z., (1994). Cutaneous leishmeniasis a case report. International congress of parasitol, (),-.
 7. Ay, S., Yılmaz, M., (1994). Gastrointestinal candidiosis in cases with parasitic disorders. International Congress parasitol, (),-.
 8. Aşçı, T.Z., Yılmaz, M., (1989). An investigation of Candida species in vaginal flora of prostitues.. FEMS Symposium on Candida and Candidomycosis, (),-.
 9. Ahmet, K., Aral, M., Yılmaz, M., (2001). Comparison of Edith Humidifer and Paul Fitler on Microbial contamination during administration of anesthetics.. 11. European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, (),-.
 10. Kizirgil, A., Aral, M., Yılmaz, M., (2011). Pall Filter’ on Microbial Contamination during Administration of Anaesthetics. 11th Europan Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, (),-.
 11. Yılmaz, M., Kamanlı, A., (2010). Ig G and Ig M Levels against Epstein Barr Virus (EBV) Nuclear antigen (EBNA-1) and Capsid Antigen (VCA) in Patients with Reactive Arthritis and Rheumatoid Arthritis. 28th Scandinavian Congress of Rheumatology, (),-.
 12. Çalaşyer, İ., Yılmaz, M., (2000). Ig G and Ig M Levels against Human Parvovirus B19 in the Patients with Rheumatoid Arthritis. 28th Scandinavian Congress of Rheumatology, (),-.
Ulusal
 1. Saygı, G., Yılmaz, M., (1983). İlkokul öğrencilerinde bağırsak asalaklarının dışkı ve sellofanbant örnekleriyle araştırılması. 3. Ulusal Parazitoloji Kongresi, (),-.
 2. Ay, S., Yılmaz, M., (1990). Boğaz kültürlerinde izole edilen β-hemolitik Sterptokokların serolojik yöntemlerle gruplandırılması ve Penisiline duyarlılıklarının araştırılması. 1.Ulusal Sindirim Yoluyla Bulaşan İnf. Sempozyumu, (),-.
 3. Akbulut, H.H., Yılmaz, M., Ay, S., Aşçı, T.Z., (1991). İdrar kültürlerinden izole edilen Gardnerella Vaginalisin antimikrobiklere duyarlılıklarının araştırılması. KLİMİK Kongresi, (),-.
 4. Aşçı, T.Z., Yılmaz, M., Ay, S., (1992). Gastroenteritli olgularda Campylobacter jejuni araştırması. 25. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 5. Yılmaz, M., (1993). Giardia intestinalis kistleri üzerine çalışmalar. 8. Ulusal Parazitol. Kong, (),-.
 6. Seyrek, A., Yılmaz, M., Aşçı, T.Z., Ekingen, M.C., Kizirgil, A., (1994). Elazığ Yöresinde Sağlık Personeli ve Hayat Kadınlarında Hepatit C Virusu (HCV) Araştırması. II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, (),-.
 7. Erensoy, A., Aşçı, T.Z., Seyrek, A., Yılmaz, M., Kizirgil, A., (1996). Elazığ Yöresinde Lyme (Borrelia Burgdorferi)’nin Yaygınlığının Araştırılması. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,, (),-.
 8. Kizirgil, A., Aşçı, T.Z., Seyrek, A., Önal, S., Yılmaz, M., (1996). Gebelerde Antirubella Antikorlarının Araştırılması. XXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 9. Kizirgil, A., Seyrek, A., Toraman, Z., Yılmaz, M., (1997). Gonore Tanısında Mikroskopi, Kültür ve ELİSA (Gonozyme) Yöntemlerinin Karşılaştırılması. 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.
 10. Ay, S., Yılmaz, M., (1990). Beta hemolitik Sterptokokların serolojik yöntemlerle gruplandırılması. . XXIV. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, (),-.
 11. Ay, S., Yılmaz, M., (1993). Vaginal akıntılarda Trichomonas Vaginalis yaygınlığının araştırılması.. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, (),-.
 12. Yücel, A.Y., Bulut, V., Aral, M., Yılmaz, M., (1996). Elazığ yöresinde Cryptosporidium Spp. Ve diğer barsak parazitlerinin araştırılması. I. Ulusal Tropik Hastalıklar Kong, (),-.
 13. Yılmaz, M., Korkmaz, E., Karakoç, S., Yaztürk, Ş., Kizirgil, A., (2006). İlkokul Öğrencilerinin Ekto ve İntestinal Parazit Durumunun Araştırılması. III. Ulusal Tropikal Hastalıklar Kongresi, (),-.
 14. Yılmaz, M., Akarsu, S., (2007). Yenidoğan sepsisinde etkenler ve antibiyotik direnci. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Yanık ve Yara Örneklerinden İzole Edilen Mikroorganizma Türlerinin Belirlenmesi ve Antimikrobiyal Duyarlılıklarının Araştırılması , 15.03.2013-20.01.2016
 2. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonu Ön Tanılı Hastaların Kan Ve Beyin Omurilik Sıvısı Örneklerinde Batı Nil Virüsü nün Araştırılması Ve Sonuçların Karşılaştırılması, 07.04.2014-08.03.2016
 3. Kronik Karın Ağrısı Şikayeti İle Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Polikliniğine Başvuran Hastalardan Alınacak Dışkı Örneklerinde Helicobacter Pylori Gaita Antijeni Aranması Ve Biyopsi Örnekleriyle Karşılaştırılması , 08.04.2016-20.12.2016

Üyelikler

 1. Anabilim Dalı Başkanı
 2. türk mikrobiyoloji cemiyeti
 3. türk parazitoloji derneği
 1. Ulusal, Dergi, TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, 3
 2. Ulusal, Dergi, FIRAT TIP DERGİSİ, 1
 3. Ulusal, Dergi, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 2