T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000 - 5514
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Yakıt Teknolojisi, Sıvılaştırma, yenilenebilir enerji.

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000 - 5514
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Yakıt Teknolojisi, Sıvılaştırma, yenilenebilir enerji.
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği
 • Yüksek Lisans » 1993 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı
 • Doçentlik » -1

  2018
 • 1 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Eylül 2010 ile Aralık 2012 tarihleri arasında.
 • 2 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkanı » Aralık 2012 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yılgın, M., Pehlivan, D., Aydoğmuş, E., Duranay, N., (2017). Pyrolysis Kinetics of Pine Sawdust in a Fixed Bed. Periodicals of Engineering and Natural Sciences, 5(1),87-91.
 2. Pehlivan, D., Gürkahraman, M., Pamuk, V., (1996). Extraction Kinetics of Coal at Subcritical and Supercritical Conditions. Fuel Science Technology Int, 14(8),1097-1110.
 3. Pehlivan, D., Gürkahraman, M., Pamuk, V., (1996). Dissolution of Coals Near Critical Conditions. Fuel Science Technology Int’, 14(7),925-937.
 4. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2004). Poplar wood water slurry liquefaction in the presence of formic acid catalyst. Energy Conversion and Management, 45(17),2687-2696.
 5. Duranay, D.N., Yılgın, M., Pehlivan, D., (2008). Co Combustion of Pellets from Soma Lignite and Waste Dusts of Furniture Works. International Journal of Green Energy, 5(6),456-465.
 6. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2009). Volatiles and char combustion rates of demineralised ligniteand wood blends. Applied Energy, 86(7-8),1179-1186.
 7. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2011). Emissions During Volatiles and Char Combustion Periods of Demineralized Lignite and Wood Blends. International Journal of Green Energy, 8(8),857-868.
 8. Bal, A.D., Yılgın, M., Ural, M., Akçin, H., Mergen, A., (2013). Hydrothermal and Thermal Treatment of Natural Clinoptilolite Zeolite from Bigadiç. Geochemistry International, 51(6),495-504.
 9. Yılgın, M., Deveci, D.N., Pehlivan, D., (2010). Co pyrolysis of lignite and sugar beet pulp. Energy Conversion and Management, 51(5),1060-1064.
Ulusal
 1. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2000). Kavak Odununun Sıvılaştırılmasından Elde Edilen Yağların Özellikleri. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 24(5),305-313.
 2. Duranay, N., Yılgın, M., (2016). Atık Plastiğin Kömür ve Biokütle ile Birlikte Yakılarak Değerlendirilmesi. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28(2),35-42.
 3. Gürkahraman, M., Pehlivan, D., (2000). Odunun Sıvılaştırılması Katalizör ve Sıcaklığın Etkisi. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri, 12(2),169-175.
 4. Gürkahraman, M., Pehlivan, D., (1999). Odunun Sabit Yatak ve Atmosferik Şartlarda Ekstraksiyonu. Turkish Journal of Engineering and Enviromental Science, 23(4),239-250.
 5. Yılgın, M., (2007). Kangal Linyitinin Elma Kabuğu İle Birlikte Sabit Yatakta Yakılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3),389-396.
 6. Yılgın, M., Bal, A.D., (2008). Bigadiç Klinoptilolitik Tüfün Kimyası Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Özelliklerine Farklı Asitlerin Etkilerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20(1),175-184.
 7. Yılgın, M., Pehlivan, D., Duranay, N., (2005). Kavak Odununun Sulu Formik Asit Ortamında Sodyum Karbonat Katalizörü İle Sıvılaştırılmassı. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der., 17(3),509-515.
 8. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2004). Kavak Odununun Farklı Katalizörlerle Çözünürleştirilmesi ve Kesikli Reaktörde Sıvılaştırılması. F.Ü. fen ve Mühendislik Bilimleri, 16(1),97-104.
 9. Taşar, Ş., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Mobilya Fabrikasının Atık Tozunun İzotermal Olmayan Şartlarda Gerçekleştirilen Pirolizinin Kinetik Parametrelerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(2),139-148.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Duranay, N., Yılgın, M., (2018). Karabük Üniversitesi. 14th International Combustion Symposium (INCOS2018), (),-.
 2. Duranay, N., Yılgın, M., (2016). Combustion Behavior of Pyrolyzed and Original Wood Pellet in Agitated Bed. 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016, (),-.
 3. Yılgın, M., Duranay, N., Pehlivan, D., (). Linyit Karışımlarının Sabit Yatakta Yanma Davranışı. 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016), (),-.
 4. Yılgın, M., Pehlivan, D., Aydoğmuş, E., Duranay, N., (2016). Pyrolysis Kinetics of Pine Sawdust in a Fixed Bed. 3rd International Symposium on Environment and Morality (ISEM2016), (),-.
Ulusal
 1. Bal, A.D., Yılgın, M., Ural, M., (2009). Balikesir Bigadiç Klinoptilolitik Tüfün Fizikokimyasal Özelliklerine Asit ve Isıl İşlemlerin Etkilerinin İncelenmesi. 14. Ulusal Kil Sempozyumu, (),-.
 2. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2004). Biomass ın Sıvılaştırılması Üzerine Doğal Zeolitin Etkisi. Altıncı Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 3. Gürkahraman, M., Pehlivan, D., (1994). Kömürün Kritik Altı ve Kritik Üstü Şartlarda Ekstraksiyonu. I. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 4. Duranay, N., Yılgın, M., (2006). Farklı Biyokütle Türlerinin Sabit Yatakta Pirolizi. VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 5. Duranay, N., Yılgın, M., Pehlivan, D., (2005). Bazı Türk Linyitlerinin Pirolizi ve Elde Edilen Charın Yanma Davranışının İncelenmesi. 15.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, (),-.
 6. Süme, H., Daşdöğen, B., Ebru, Ç., Aykut, A., Yılgın, M., (2014). Sintine Suyundan Bentonit ve Zeolit ile Kimyasal Oksijenin Giderimi. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 7. Yılgın, M., Duranay, N., Kar, F., Bal, A.D., (2012). Tekstil Endüstrisi Boyar Maddelerin Levafixblue nun zeolitle Adsorpsiyonunun Araştırılması. I. Uluslar arası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, (),-.
 8. Gök, E., Taşar, Ş., Yılgın, M., Deveci, D.N., (2010). Odun Peletlerinin Sabit Yatakta Yavaş Pirolizi. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 9. Kop, F., Taşar, Ş., Yılgın, M., Deveci, D.N., (2010). Fındık Kabuğunun Pelet Halinde Ani Piroliz. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Okay, G., Taşar, Ş., Yılgın, M., Deveci, D.N., (2010). Çam ve Kavak Ağacı Odunlarının Sabit Yatakta Ani Piroliz. Dokuzuncu Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 11. Demir, D., Kılıç, Ö., Taşar, Ş., Yılgın, M., Duranay, N., (2011). Çayırhan Linyiti ile Ceviz Ağacı Odununun Birlikte Yakılması. VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, (),-.
 12. Bal, A.D., Yılgın, M., Ural, M., (2009). Investigation of Alkali and Thermal Processing Effects on Pyisochemical Properties of Bigadiç Balıkesir Clinoptilolite Rich Zeolitic Tuff. International Symposium On Engineering And Architectural Sciences Of Balkan,, (),-.
 13. Balcı, Ş., Yarız, H., Yılgın, M., (2014). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. 11.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 14. Yılmaz, E., Eren, M.Ş.A., Yılgın, M., (2014). Linyit ve Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 15. Özdemir, N., Bağrıaçık, M., Yılgın, M., Biçer, A., Kar, F., (2012). Aktifleştirilmiş Doğal Zeolit ile Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Adsorpanması. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 16. Sarıtop, Y.Z., Duranay, N., Kar, F., Yılgın, M., (3012). Afşin Elbistan Linyitinden Üretilen Aktif Karbonun Adsorpsiyon Kapasitesinin İncelenmesi. 10.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 17. Er, G., Taş, Z., Yılgın, M., (2012). Biyokütle ve Linyit odun Karışımlarının Sabit Yatakta yanma Davranışlarının İncelenmesi. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 18. Okay, G., Biçer, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Biyokütlenin Sabit Yatakta Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 19. Yılgın, M., Duranay, N., (2006). Odun Peletinin Pirolizi. VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 20. Yılgın, M., Duranay, N., (2006). Odun Kömürü ve Odun Peletlerinin Yanma Davranışlarının İncelenmesi. VII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Anadolu Üniversitesi, (),-.
 21. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2012). Mineral Maddesi Giderilmiş Kangal Linyiti ile Odun Karışımlarının Birlikte Yakılması. IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 22. Taşar, Ş., Erşen, T., Duranay, N., Yılgın, M., (2011). Farklı odun türlerinin izotermal olmayan şartlarda piroliz kinetiğinin incelenmesi. International Advanced Technologies Symposium, (),-.
 23. Umar, A., Biçer, A., Taşar, Ş., Yılgın, M., (2011). Meyve Çekirdeklerinin Yanma Davranışının İncelenmesi. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 24. Yılgın, M., Pehlivan, D., (2002). Kavak Odunu Çamurunun Sıvılaştırılması. V. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 25. Biçer, A., Yılgın, M., Duranay, N., Kar, F., (2011). Soma Linyitiİ İle KayınAğacı Odununun Birlikte Yakılması. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 26. Tezel, M., Kayıran, A.R., Yılgın, M., (2013). Afşin Elbistan Linyiti ile Soma Linyitinin Birlikte Yakılması. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), (),-.
 27. Varol, Y.N., Yılgın, M., (2013). Afşin Elbistan Linyiti ile Safarolün Birlikte Yakılması. 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), (),-.
 28. Yarışanözer, G., Deniz, M., Kaya, R., Yılgın, M., (2014). Metilen Mavisinin Sabit Kolonda Aktif Karbon ile Giderimi. UKMK-11, (),-.
 29. Duranay, N., Yılgın, M., Pehlivan, D., (2013). Şarap Fabrikası Atığının Yakıt Olarak Değerlendirilmesi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 30. Yılgın, M., Duranay, N., Pehlivan, D., (2013). Gönyük Linyiti İle Kayın Ağacı Odununun Birlikte Yakılması. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, (),-.
 31. Duranay, N., Yılgın, M., Cuci, Y., Pehlivan, D., (2010). Soma ve Yatağan Linyitlerinin Birlikte Yakılması. IV. Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 32. Yılgın, M., Duranay, N., Cuci, Y., Pehlivan, D., (2010). Linyit Karışımlarının Yanması Sırasında Oluşan NOX VE SO2 Emisyonu. IV.Ulusal Hava Kirliliği ve Kontrolü Sempozyumu, (),-.
 33. Yılgın, M., Duranay, N., Pehlivan, D., (2008). Biyokütle İle Linyit Karışımlarının Ani Pirolizi. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 34. Duranay, N., Yılgın, M., Pehlivan, D., (2009). Linyit İle Biyokütlenin Birlikte Yakılması. VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 35. Duranay, N., Yılgın, M., Pehlivan, D., (2007). Mobilya Fabrikası Artığının Yakıt Olarak Değerlendirilmesi. IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, (),-.
 36. Yılgın, M., Duranay, N., Pehlivan, D., (2005). Odunun Flash Pirolizi. III.Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu ve Sergisi, (),-.

Projeler

 1. Kangal Linyiti ile Fındık kabuğu Karışımlarının Sabit Yatakta Yakılması, 11.03.2016-12.09.2017
 2. Bigadiç Havzası na ait klinoptilolitce zengin doğal zeolitin yapısı üzerine kimyasal ve ısıl işlemlerin etkilerinin incelenilmesi, 26.12.2006-01.06.2009
 3. Bazı Türk Linyitlerinden Mineral Madde Giderilmesi, 01.10.2003-01.10.2006
 4. Pirolitik Yağların Kalitesinin katalitik Olarak Yükseltilmesi, 29.01.2003-29.01.2006
 5. Odunun Sıvılaştırılması, 23.06.1995-23.06.1998

Üyelikler

 1. Kimya Mühendisleri Odası
 1. Ulusal, Dergi, International Journal of Pure and Applied Sciences, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Energy Conversion and Management, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Acta Chimica Slovenica, 1