T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
0-424-23883
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Uygulamalı İletişim, Gazetecilik, Kültürlerarası İletişim

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-23883
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Uygulamalı İletişim, Gazetecilik, Kültürlerarası İletişim
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi - Erzurum
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Doçentlik » 2009

  ÜAK- Ankara / (Doçentlik Alanı: Uygulamalı İletişim, Gazetecilik, Kültürlerarası İletişim), F.Ü. İletişim Fak.
 • Profesörlük » 2014

  Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Genel Gazetecilik ABD. (03.12.2014)
 • 1 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Ağustos 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında.
 • 2 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ağustos 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında.
 • 3 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Nisan 2004 ile Ocak 2006 tarihleri arasında.
 • 4 GAZETİCİLİK BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Aralık 2002 tarihinden itibaren.
 • 5 GRAFİK PROGRAMI (TEK.BİLİMLER M.Y.O)

  Anabilim Dalı Başkanı » Ekim 2002 tarihinden itibaren.
 • 6 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 2003 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 7 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ekim 2003 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 8 RADYO,TV ve SİNEMA BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Temmuz 2004 ile Ocak 2006 tarihleri arasında.
 • 9 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Vekili » Ağustos 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında.
 • 10 RADYO,TV ve SİNEMA BÖLÜMÜ

  Bölüm Başkanı » Şubat 2005 ile Ocak 2006 tarihleri arasında.
 • 11 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Vekili » Mayıs 2009 ile Kasım 2009 tarihleri arasında.
 • 12 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Mayıs 2009 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 13 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2009 ile Kasım 2009 tarihleri arasında.
 • 14 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2009 tarihinden itibaren.
 • 15 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Mayıs 2009 tarihinden itibaren.
 • 16 İLETİŞİM FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Şubat 2010 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 17 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ocak 2011 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 18 FIRAT ÜNİVERSİTESİ

  Senato Üyesi » Temmuz 2013 tarihinden itibaren.
 • 19 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

  Anabilim Dalı Başkanı » Kasım 2013 tarihinden itibaren.
 • 20 F.Ü. Rektörlüğü Strateji Geliştirme Kurulu

  Kurul Üyesi » Ekim 2008 ile Aralık 2011 tarihleri arasında.
 • 21 F.Ü. Sos. Bil. Enst. RTV Öğretmenliği Tezsiz Y.Lisans

  Bölüm Başkanı » Mayıs 2009 ile Haziran 2011 tarihleri arasında.
 • 22 F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, TV ve Sinema

  Ana Bilim Dalı Başkanı » Şubat 2010 ile Mart 2010 tarihleri arasında.
 • 23 F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri

  Ana Bilim Dalı Başkanı » Mart 2010 ile Eylül 2013 tarihleri arasında.

Kitaplar

 1. Çetindağ, S.G., Yağbasan, M., , II Medya ve Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Karınca Yayıncılık, 2011, , 978-975-394-073-3.
 2. Yağbasan, M., , Almanya ve Türkiye Özelinde Kültürlerarası İletişim, Literatürk, 2016, 240, 978-605-337-094-9.
 3. Yağbasan, M., , I Medya ve Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, Karınca Yayıncılık, 2009, 685, 978-975-19-4699-7.
 4. Yağbasan, M., , Linguistik International, Peter Lang Edition, 2015, 420, 978-3-631-65178-0.

Makaleler

Uluslararası
 1. Yağbasan, M., Barut, M., (2018). MEDYANIN CİNSİYETÇİ SÖYLEMİNDE ANOMİK VE DİKOTOMİK UNSURLAR:AYŞEGÜL TERZİ ÖRNEĞİ. e-KİAD, 5(15),2-21.
 2. Yağbasan, M., Demir, Ü., (2008). Basın Dili ve ve Gazete Manşetlerinin Dilbilimsel Analizi. NWSA, 3(1),-.
 3. Yağbasan, M., Örsoğlu, Ü., (2017). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Avrupa’da Göçmen ve İslam Algısı (Fransa Özelinde Ampirik Bir Çalışma). Global Media Journal, 8(15),404-433.
 4. Yağbasan, M., Baygeldi, O., (2017). Reflections Of Soma Mine Accident On Zonguldak Mine Employees In The Context Of Work Accidents Occurred In The Media. Zeitschrift fuer die Welt der Tuerken, 9(2),201-215.
 5. Yağbasan, M., (2005). Yerel Medya Olgusuna Genel Bir Bakış ve Günümüz Elazığ Medyası. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 42(21),81-91.
 6. Imik, T.N., Yağbasan, M., (2007). Televizyon Dizilerinde Kullanılan Müziklerin Genç İzleyicilerin Dizileri İzleme Oranına Etkisi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (28),103-114.
 7. Yağbasan, M., Aksoy, G.P., (2016). Erkek Anaokulu Öğretmenlerine Velilerin Bakış Açısı Elazığ İli Özelinde Bir Alan Araştırması. Turkish Journal of Educational Studies, 3(3),85-113.
 8. Yağbasan, M., Demirbağ, İ., Karabulut, A., (2015). Türkiye de Etnik Yapı Bağlamında Kültürlerarası Etkileşim ve İletişim Doğu ve Batı İlleri Örneklemleri İle. International Confernece, (),352-358.
 9. Yağbasan, M., (2009). Avrupa daki Türklerin AB Hakkındaki Görüşleri Almanya Özelinde Bir Alan Araştırması The Opinions of the Turkish in Eruropa About the European Union A Field Study Particular to Germany. ATAUM - Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 7(2),97-118.
 10. Yağbasan, M., (2010). The Changing Political Realisation of Turkey in The Arabic Media Arap Medyasında Türkiye nin Değişen Siyasal Algısı. Yeditepe University, Global Media Journal - Turkish Edition, (),-.
 11. Yağbasan, M., , İ.N., (2006). An Investigation About Future Of E Marketing E Pazarlamanın Geleceği Üzerine Bir Araştırma. New Media and Interactivity International Conference , Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, (),259-275.
 12. Yağbasan, M., (2007). Bir Kentin Siyasal Söylemlerinin Oluşmasında Medyanın Metaforları Elazığ İli Örneği. Uluslararası Medya ve Siyaset Sempozyumu, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, (),627-638.
 13. Yağbasan, M., (2006). Parallel Society As A Metaphor In The Context Of Intercultural Communication Kültürlerarası İletişim Bağlamında Bir Metafor Olarak Paralel Toplum. 1. Uluslararası İletişim Sempozyumu Girne Amerikan Üniversitesi, (),-.
 14. Yağbasan, M., (2009). The Analysis Of The Intercultural Communication And Dialogue Privately In Germany Kültürlerarası İletişim ve Diyalogun Almanya Özelinde Analizi. NWSA, 4(4),-.
 15. Yağbasan, M., (2014). Cultural Political Historical And Theological Bases Of Naming In Turkish Society A Field Research Towards Analyzing The Pleasantness Of The Names Elazığ City Sample. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences, St. Petersburg, (),-.
 16. Yağbasan, M., , K.A., (2014). With Strategic Approach A Comperative Analysis In The Communication Field Training The Sample of Turkish and German Universities. 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu “Stratejik İletişim Yönetimi", Bişkek/Kırgızistan, (),-.
 17. Yağbasan, M., , D.İ., (2014). A Strategical Approach To The Intecultural Communication Intercultural Empathy The Results Of An Intercultural Communication Project. 3. Uluslararası İletişim Sempozyumu “Stratejik İletişim Yönetimi, Bişkek/Kırgızistan, (),-.
 18. Arğın, E., , Y.M., , A.Ö., (2013). A Field Study for the Correlation Analysis Among Education Level and Media Along With Football Fanaticim Elazıg Province Case. 4th World Conference On Learning, Teaching and Educational Leadership, (),-.
 19. Yağbasan, M., , A.E., (2013). An Intercultural Communication Training Test In A Special Case Europe Applied Field Study Through The Instrument Of Virtual Conduit. 4th World Conference On Learning, Teaching and EducationalLeadership, (),-.
 20. Karabulut, A., , Y.M., (2012). The Communicative Effectiveness of The Visual Design on The Social Media Consumption. JMComm, (),-.
 21. Demir, M., , Y.M., (2012). The Effects of 3G 4G Based Video Transmission Systems on Local Television Channels in Turkey. JMComm, (),-.
 22. Yağbasan, M., (2010). The Reflections of Legitimacy of The Parallel Life in Media at The Multıcultural Societies A research in Only Germany Çokkültürlü Toplumlarda Paralel Yaşam Meşruluğunun Medyadaki Yansımaları Almanya Özelinde Bir Araştırma. II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Bişkek-Kırgızistan., (),-.
 23. Yağbasan, M., , D.İ., (2011). Diskiriminierung der politischen Botschaften im Rahmen der interkulturellen Kommunikation. AUI, Sectiunea III e, Lingvistica, (21-34),-.
 24. Idil, A., , M.Y., (2013). YENİ MEDYA AKIMLARINA TÜRK İNSANININ UYUM SAĞLAMA SÜRECİ İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ. Tarih Okulu Dergisi, 1(16),673-688.
Ulusal
 1. Yağbasan, M., Demirbağ, İ., (2017). Kültürlerarası İletişime Stratejik Bir Yaklaşım: Kültürlerarası Empati (Bir Kültürlerarası İletişim Projesinin Sonuçları). Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 5(2),619-640.
 2. Yağbasan, M., Ustakara, F., (2008). Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması Gaziantep İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1),233-260.
 3. Yağbasan, M., Kurtbaş, İ., (2015). Şiddet ve Tüketim Kıskacında Çocukluk Televizyon Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2),15-31.
 4. Yağbasan, M., (2006). Kamu Kuruluşlarında İletişimsel Ortamın Analizi Elazığ İli Köy Hizmetleri Bayındırlık ve DSİ Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2),269-284.
 5. Yağbasan, M., Çakar, M.F., (2006). Doktor Hasta İletişiminde Dile ve Davranışa Dayalı İletişimsel Sorunları Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(15),609-629.
 6. Yağbasan, M., Imik, T.N., (2006). Öğretmenlerin Aile İçi İletişimi Malatya İli Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2),227-246.
 7. Yağbasan, M., (2008). Kültürlerarsı İletişim Bağlamında Almanya daki Türklerin İletişimsel Ortamlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması A Field Study OnTthe Determination Of The Communicative Atmosphere Of The Turks In Germany With Respect To The Communation Between Cultures. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2),309-332.
 8. Yağbasan, M., , N.Y., (2009). Seçim Sürecinde Haber Etiği Tv Kanallarında 29 Mart 2009 Yerel Seçim Örneği. I. Medya ve Etik Sempozyumu Bidirileri Kitabı, 1(1),369-394.
 9. Gerçek, İ.S., , Y.M., (2011). Yazılı Medyada Manşetlere Yansıyan Şiddet Dili. II. Medya ve Etik Sempozyumu Bildirileri Kitabı, 1(1),467-476.
 10. Yağbasan, M., (2003). Yerel Medyanın Etkinliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1),291-308.
 11. Yağbasan, M., (2009). Alman Toplumunun Kültürlerarası İletişim Bağlamında Öteki İmgesini Algılayışı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (11),159-218.
 12. Yağbasan, M., (2010). Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türkçe ve Yunanca daki Ortak Sözvarlığının Değerlendirilmesi The Evaluation Of The Joint Vocabulary In Turkish And Greek In Point Of The Cross Cultural Communation. Fırat Üniversitesi Sos. Bilimler Derisi, 20(1),367-388.
 13. Yağbasan, M., (2002). İletişim Aracı Olarak Kullanılan Siyasi Afiş ve Sloganların Dilbilimsel Analizi ve Retorik Unsurlar Türkiye Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(1),47-63.
 14. Yağbasan, M., , C.A., (2006). İşportacılıkta Bağırmanın Tüketiciye Ulaşmadaki İletişimsel Rolü Elazığ İli Örneği. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8),377-392.
 15. Yağbasan, M., , A.N., (2006). Renklerle İletişim ve Ulusal TV Logolarının Göstergebilimsel Dilbilimsel Grafiksel Renksel Analizi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(2),126-134.
 16. Yağbasan, M., , Ç.A., (2009). Gelenekselden Popülere Medyada Evliliğin Temsili ve Etik İzdivaç Programlarının Toplum Tarafından Algılanışı Bildirili Katılım From Traditional To Popular Marriage s Presentation in Media and Ethic Marriage TV Programmes And Their Perception By Community. I. Meya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 17. Uzun, G., , Y.M., (2011). Kaybolan Bir İletişim Aracı Mektuplar. II. Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 18. Sağmen, A., , Y.M., (2011). Sosyal Bir Fenomen Olarak Yozlaşan Şarkı Sözleri. II. Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 19. Ök, F., , Y.M., (2011). Futbol Tezahüratlarında Cinsellik Fenomeni. II. Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 20. Karabulut, A., , Y.M., (2011). Son Arap İsyanlarının Türk Medyasındaki Yansımalar. II. Medya ve Etik Sempozyumu, (),-.
 21. Acar, M., , Y.M., (2014). Minimalist Sanat Akımına Dayalı Olarak Yavuz Tuğrul Filmleri ve Afiş Önerileri Yavuz Turgul Movies And Poster Proposals Based On Minimalist Art Movement. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (),-.
 22. Yağbasan, M., (2007). Film Okumalarında Alımlama Estetiği Bir Filmi Yeniden Okumak. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (6),201-221.
 23. Yağbasan, M., , K.İ., (2006). Bir Yazılı Anlatım Türü Olan İlaç Prospektüslerindeki Dil ve Anlam Sorununa Alan Araştırması Yöntemiyle Eleştirel Bir Bakış. Kocaeli Üniversitesi İletişlim Fakültesi Dergisi, (7),99-120.
 24. Yağbasan, M., (2005). Yerel Yazılı Basında Yayıncılık Anlayışı Türkiye Almanya Karşılaştırmalı Bir Analiz. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 3(2),21-27.
 25. Yağbasan, M., (2000). Türkçe Sözvarlığına Ait Bazı Kelimelerin Sözlükteki Almanca Karşılıklarının Karşılaştırmalı Analizi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2),111-132.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yağbasan, M., Araz, Y., (2017). Medya Okuryazarlığının Gerekliliği Hakkında Üniversite Öğrencilerinin Bilinç Düzeyi(Fırat Üniversitesi Özelinde Bir Alan Araştırması). II. Uluslararası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, (),427-444.
 2. Yağbasan, M., Yağbasan, H.F., (2017). Bir Taşara İlinin Turizm Potansiyelinin Semiyotik Açıdan Analizi (Keşfedilmeyi Bekleyen Turizm Değeri: Elazığ. 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 1(34),315-327.
 3. Yağbasan, M., (2017). Kültürel Dekadenzden Toplumsal Çözülmeye: Medyanın Egemen Paradigmasında Postmodern Paradoksallık. 2. Uluslararası İletişim, Edebiyat, Müzük Ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, (),-.
 4. Yağbasan, M., Polat, B., (2015). Sosyal Yaşamda Piktogramların Göstergebilimsel İşlevi ve Sağlık Alanı İçin ÖnerilerSemiotic Function Of Pictograms In Social Life And Suggestions For The Health Field. ERPA Intemational Congresses on Education 2015, (),-.
 5. Yağbasan, M., (2015). CULTURAL POLITICAL HISTORCAL AND THEOLOGICAL BASES OF NAMING IN TURKISH SOCIETY A FIELD RESEARCH TOwARDS ANALYZING THE PLEASANTNESS OF THE NAMES ELAZIG CITY SAMPLE. Contemporary Issues In Cultural Studies, (),-.
Ulusal
 1. Yağbasan, M., Yağbasan, H.F., (2018). Şehir Kültüründe Semiyotik Hegemonyalar (Bir Kültürel Yaşam Alanı Olarak Elazığ ve Karlsruhe Şehirlerinin Semantiği). Şehir Kültürürü Kültürlü Şehirler, 1(1),374-401.

Projeler

 1. Cities in Transition 2012 Magdeburg Elazığ , -
 2. Think Cross Change Media , -

Sanatsal Faaliyetler

Üyelikler

 1. İletişim Araştırmaları Derneği
 2. Sprache in der Politik
 3. Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti
 1. Uluslararası, Dergi, Zeitschrift für die Welt der Türken, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Zeitschrift für die welt der Türken, 2
 3. Ulusal, Dergi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1