T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜRGER

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
05331651918 - 2057
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanı :
Ortopedi ve Travmatoloji

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 05331651918 - 2057
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanı Ortopedi ve Travmatoloji
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Gürger, M., Bozdemir, M.N., Yıldız, M., Gürger, M., Özden, M., Bozgeyik, Z., Dağlı, M.N., (2008). Acil Servise İskemik İnme Nedeniyle Başvuran Hastalarda Hastane İçi Mortalitenin Belirlenmesinde Kardiyak Belirteçlerin Rolü. Türkiye Acil Tıp Dergisi, 8(2),59-66.
Ulusal
 1. Gürger, M., Yılmaz, E., (2018). Çocuklarda Ekstremite Travmaları. Turkiye Klinikleri J Pediatr Surg-Special Topics, 8(1),51-61.
 2. Belhan, O., Karakurt, L., Gürger, M., (2012). Tibia Distal Diafiz Kırıklarında Farklı Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 26(2),55-59.
 3. Gürger, M., Köse, K.Ç., Karakurt, L., Batur, Ö.C., (2015). Lumbosakral ve Spinopelvik İstabiliteye Neden Olan Av Tüfeği Yaralanması Olgu Sunumu. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(2),93-94.
 4. Belhan, O., Gürger, M., Karakurt, L., Altunkılıç, T., Kaya, M., Özdemir, H., (2008). Nadir Görülen Primer Piyomiyozitli İki Olgu. Fırat Tıp Dergisİ, 13(4),291-294.
 5. Incesu, M., Bulut, M., Gürger, M., Karakurt, L., (2012). Salter ve Pemberton Pelvik Osteotomilerinde İliak ve Femoral Otogreft Uygulamalarımızın Karşılaştırılması. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),14-18.
 6. Belhan, O., Gürger, M., (2012). Çocuk Femur Cisim Kırıklarının İntramedüller Kirchner Teli ile Tespit Sonuçları. Fırat Tıp Dergisi, 17(4),233-237.
 7. Belhan, O., Gürger, M., (2009). Ayak Bileği Artropastisi. Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol-Special Topics, 2(1),103-106.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gürger, M., (). High Risk Injuries Related to Rototiller. 5. Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 2. Batur, Ö.C., Gürger, M., Gürger, M., Çelik, S., Ateşçelik, M., (). A Very Rare Orthopedic Emergency Fractures With Dislocation On Shoulder And Hip Of The Same Patient. 1st Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
Ulusal
 1. Gürger, M., (). Medial Açık Redüksiyon Sonrası Femoral Uzama. 2. Ulusal Çocuk Ortopedi Kongresi, (),-.
 2. Gürger, M., (). Yaşlı Kalça Kırıklarında Bir Yıllık Sağkalıma Etki Eden Faktörler. 11. Akademik Geriatri Kongresi, (),-.
 3. Gürger, M., (). Çocuk ön kol kırığında kapalı redüksiyon perkütan tespit. XXIV. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (),-.
 4. Ateşçelik, M., Yılmaz, M., Gürger, M., (). Ayak bileği Çıkığı ve Fraktürü. 13. Ulusal Acil Tıp Kongresi, (),-.
 5. Çelik, S., Gürger, M., Tosun, H.B., Uludağ, A., Serbest, S., (2015). Korkunç bir multitravma nedeni: Çapa makinesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 49(),-.
 6. Güzel, İ., Belhan, O., Gürger, M., (2015). Erişkin Femur Boyun Kırıklarında Kanüllü Vidalar ile Cerrahi Tespit Sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 49(1),277-.
 7. Gürger, M., Karakurt, L., Yılmaz, E., Yılmaz, M., (2015). Skafoid Nonunionlarında Volar Perkutan Vida ile Tespit. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 49(),165-166.
 8. Gürger, M., Karakurt, L., Yılmaz, E., Saraç, H., (2016). Konjenital Tibia Psödoartrozu İki Olgu Sunumu. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 50(1),200-.
 9. Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., Yılmaz, M., Önce, G., (2016). Gelişimsel Kalça Displazisinde Kapalı Salter Osteotomisi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 50(1),92-93.
 10. Tosun, H.B., Gürger, M., Gümüştaş, S.A., Uludağ, A., Üçer, Ö., Çelik, S., Serbest, S., (2016). Tavşan Dizinin Osteokondral Defektlerinde Sodyum Hyaluronat Kondritin Sülfat Kombine Solüsyonunun Kıkırdak Oluşumuna Etkisinin Araştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 50(1),26-.
 11. Çelik, S., Gürger, M., Kılıç, S., (2014). Unikameral ve Anevrizmal Kemik Kistlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(1),297-298.
 12. Kılıç, S., Gürger, M., Yılmaz, E., (2014). Çocuk Ön Kol Çift Diafiz Kırıklarında İntramedüller Kirschner Telleri ile Tespit Sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(1),275-.
 13. Çelik, S., Gürger, M., Batur, Ö.C., Sabahaddin, K., (2014). Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Tip 3C Açık Suprakondiler Femur Parçalı Kırığı Sonrası Kısalan Ekstremitenin Uzatılması Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(1),258-.
 14. Çelik, S., Gürger, M., Kılıç, S., (2014). Nadir Görülen Bilateral Klavikula Kırığı Yüksek Enerjili Travma Sonrasında Meydana Gelir 2 Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(1),256-257.
 15. Batur, Ö.C., Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., (2014). Osteogenezis İmperfektalı Olgularda İntramedüller Osteosentez Sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(1),212-.
 16. Gürger, M., Karakurt, L., Yılmaz, E., Yılmaz, M., (2013). Asetabulum Kırıklarının Kablo ile Tespiti. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 47(1),339-.
 17. Gürger, M., Köse, K.Ç., Karakurt, L., Batur, Ö.C., (2013). Av Tüfeği Yaralanması Sonucu Lumbosakral ve Spinopelvik Kırıklı Çıkık Olgu Sunumu. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 47(1),339-.
 18. Belhan, O., Karakurt, L., Gürger, M., Kaya, M., (2007). Biceps Kasında Pyomiyozitis Olgu Sunumu. 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(3),198-.
 19. Belhan, O., Karakurt, L., Gürger, M., (2007). Madellung Deformiteli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçları. 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(3),228-.
 20. Gürger, M., Çelik, S., Yılmaz, E., (). Nadir Görülen Diz İçi Yabancı Cisim Tendo Popliteusta Saçma. 12. TUSYAD KONGRESİ, (),-.
 21. Denk, A., Kırık, Y.Ç., Kara, F., Gürger, M., (). Linezolide Bağlı Tinnitus ve İşitme Azlığı Gelişen Osteomiyelit Olgusu. 5. Türkiye EKMUD Kongresi, (),-.
 22. Kılıçarslan, A., Gürger, M., Kılıçarslan, G., Özercan, İ.H., Bozgeyik, Z., (). Ayak Bileğinde Görülen Vasküler Miksoid Leiomyosarkom. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, (),-.
 23. Mahiroğulları, M., Dönmez, F., Selami, Ç., Kehribar, L., Gürger, M., (). Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Anatomik Çift Demet Yöntemi ile Tedavisinin Erken Dönem Sonuçları. 10. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskpi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (),-.
 24. Gürger, M., (). Akut Lateral Kondil Kırıklarında Tedavi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (),-.
 25. Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., Önce, G., (). 12 24 Ay Arası Tönnis Tip3 ve Tip4 Gelişimsel Kalça Displazisinde Anterior ile Medial Açık Redüksiyonun Karşılaştırılması. 1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, (),-.
 26. Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., Yılmaz, M., (). 12 24 Ay Arası Tönnis Tip3 ve Tip4 Gelişimsel Kalça Displazisinde Femoral Kısaltma Osteotomisi Yapılan ve Yapılmayan Olguların Avasküler Nekroz Yönünden Karşılaştırılması. 1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Tavşan Dizinin Osteokondral Defektlerinde Sodyum Hyaluronat Kondroitin Sulfat Kombine Solüsyonunun Kıkırdak Oluşumuna Etkisinin Araştırılması, 15.05.2015-28.07.2017

Üyelikler

 1. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 2. Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
 3. Çocuk Ortopedisi Derneği
 4. Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3
 2. Ulusal, Dergi, Journal of Clinical and Analitical Medicine, 2