T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Murat GÜRGER

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
- - 2057
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanı :
Ortopedi ve Travmatoloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon - - 2057
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Uzmanlık Alanı Ortopedi ve Travmatoloji
 • Lisans » 2002 Yılı mezunu

  Tıp Fakültesi

Makaleler

Uluslararası
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gürger, M., Şeker, A.S., Gürger, M., (2019). A rare cause of septic arthritis: Fungal septic arthritis. 6.Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),422-.
 2. Ateşçelik, M., Gürger, M., (2018). Three-Year Retrospective Analysis of Cases Falling Down a Tree. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 3. Gürger, M., (2018). High Risk Injuries Related to Rototiller. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 4. Gürger, M., Gürger, M., Ateşçelik, M., Atılgan, F.A., (2018). Television-Related Injuries in Pre-School Age Groups. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
 5. Gürger, M., Gürger, M., Yılmaz, M., Türkoğlu, A., (2018). The Causes of Mortality Due to Blunt Trauma Autopsy Studies. 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress, (),-.
Ulusal
 1. Demir, Ş., Şeker, A.S., Gürger, M., Önce, G., (2019). Geniş defektli tibia açık kırığında distraksiyon osteogenezis ve indükte membran tekniği kombinasyonu. 4. Uluslararası Ortopedik Travma Kampı, (),-.
 2. Gürger, M., (). Akut Lateral Kondil Kırıklarında Tedavi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (),-.
 3. Gürger, M., (). Çocuk ön kol kırığında kapalı redüksiyon perkütan tespit. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (),-.
 4. Demir, Ş., Gürger, M., Ulusoy, İ., Batur, Ö.C., (2018). Distal tibia kaynamayan kırıklarında intramedullar çivileme. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(Suppl. 1),35-35.
 5. Demir, Ş., Gürger, M., Önce, G., Key, S., (2019). Sık görülen bir hastalığın nadir görülen bir sebebi: Okronozis. 6. Fırat Romatoloji Sempozyumu, (),-.
 6. Tosun, H.B., Gürger, M., Gümüştaş, S.A., Uludağ, A., Üçer, Ö., Çelik, S., Serbest, S., (2016). Tavşan Dizinin Osteokondral Defektlerinde Sodyum Hyaluronat Kondritin Sülfat Kombine Solüsyonunun Kıkırdak Oluşumuna Etkisinin Araştırılması. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 50(Suppl. 1),26-.
 7. Güzel, İ., Belhan, O., Gürger, M., (2015). Erişkin Femur Boyun Kırıklarında Kanüllü Vidalar ile Cerrahi Tespit Sonuçlarımız. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 49(Suppl. 1),277-.
 8. Çelik, S., Gürger, M., Batur, Ö.C., Sabahaddin, K., (2014). Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Tip 3C Açık Suprakondiler Femur Parçalı Kırığı Sonrası Kısalan Ekstremitenin Uzatılması Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(Suppl. 1),258-.
 9. Kılıç, S., Gürger, M., Yılmaz, E., (2014). Çocuk Ön Kol Çift Diafiz Kırıklarında İntramedüller Kirschner Telleri ile Tespit Sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(Suppl. 1),275-.
 10. Çelik, S., Gürger, M., Kılıç, S., (2014). Nadir Görülen Bilateral Klavikula Kırığı Yüksek Enerjili Travma Sonrasında Meydana Gelir 2 Olgu Sunumu. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(Suppl. 1),256-257.
 11. Gürger, M., Akgöl, G., Ulaş, M., Atılgan, R., Gülkesen, A., (2015). Osteoporoz Oluşturulan Ratlarda Zoledronik Asit Ve Egzersizin Kemik Mineral Yoğunluğu Ve Kemiğin Biyomekaniği Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. 25. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., (),226-.
 12. Gürger, M., Çelik, S., Yılmaz, E., (2014). Nadir Görülen Diz İçi Yabancı Cisim: Tendo Popliteusta Saçma. 12. TUSYAD KONGRESİ, (),145-.
 13. Kılıçarslan, A., Gürger, M., Kılıçarslan, G., Özercan, İ.H., Bozgeyik, Z., (2013). Ayak Bileğinde Görülen Vasküler Miksoid Leiomyosarkom. 23. Ulusal Patoloji Kongresi, (),243-.
 14. Belhan, O., Gürger, M., Güzel, İ., Karakurt, L., (2013). Vertebra kırığı cerrahisi sonuçlarımız. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 47(Suppl. 1),340-.
 15. Gürger, M., Karakurt, L., Yılmaz, E., Yılmaz, M., (2013). Asetabulum Kırıklarının Kablo ile Tespiti. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 47(Suppl. 1),339-.
 16. Ersöz, G., Gürger, M., Belhan, O., Kılınç, S., (2013). Uzun kemik kırıklarında minimal invaziv cerrahi tedavi. 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 47(Suppl. 1),340-.
 17. Belhan, O., Karakurt, L., Gürger, M., (2007). Madellung Deformiteli Olgularda Cerrahi Tedavi Sonuçları. 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 41(Suppl. 3),228-.
 18. Batur, Ö.C., Demir, Ş., Gürger, M., Ulusoy, İ., (2018). Vajinal Doğum Sonrası Ciddi Bir Simfizis Pubis Ayrışma Vakası. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 52(Suppl. 1),46-.
 19. Batur, Ö.C., Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., (2014). Osteogenezis imperfektalı olgularda intramedüller osteosentez sonuçlarımız. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 48(Suppl. 1),212-.
 20. Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., Yılmaz, M., (). 12 24 Ay Arası Tönnis Tip3 ve Tip4 Gelişimsel Kalça Displazisinde Femoral Kısaltma Osteotomisi Yapılan ve Yapılmayan Olguların Avasküler Nekroz Yönünden Karşılaştırılması. 1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, (),-.
 21. Mahiroğulları, M., Dönmez, F., Selami, Ç., Kehribar, L., Gürger, M., (2010). Ön Çapraz Bağ Rüptürlerinin Anatomik Çift Demet Yöntemi ile Tedavisinin Erken Dönem Sonuçları. 10. Türk Spor Yaralanmaları, Artroskpi ve Diz Cerrahisi Kongresi, (),-.
 22. Gürger, M., (2018). Yaşlı Kalça Kırıklarında Bir Yıllık Sağkalıma Etki Eden Faktörler. 11. Akademik Geriatri Kongresi, (),-.
 23. Gürger, M., Karakurt, L., Belhan, O., Önce, G., (). 12 24 Ay Arası Tönnis Tip3 ve Tip4 Gelişimsel Kalça Displazisinde Anterior ile Medial Açık Redüksiyonun Karşılaştırılması. 1. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi, (),-.

Projeler

 1. TF.18.50 Rotator manşet yırtığı olan hastalarda biseps tenotomisinin kliniksonuçlara etkisi, 16.11.2018-16.05.2019
 2. TF.19.59 Medial malleol kırıklarının tedavisinde kullanılan üç farklı yönteminbiyomekanik olarak karşılaştırılması, 28.11.2019-28.05.2020
 3. Tavşan Dizinin Osteokondral Defektlerinde Sodyum Hyaluronat-Kondroitin Sulfat Kombine Solüsyonunun Kıkırdak Oluşumuna Etkisinin Araştırılması, 15.05.2015-28.07.2017

Üyelikler

 1. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi
 2. Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
 3. Çocuk Ortopedisi Derneği
 4. Türkiye Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği
 5. Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Tıp Dergisi, 3
 2. Ulusal, Dergi, Journal of Clinical and Analitical Medicine, 2