T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242370000 - 4180
Eposta :
,
Web Sitesi :
Adres :
İşletme Bölümü, İİBF Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Uzmanlık Alanı :
Marka Yönetimi, Tüketici Psikolojisi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Etiği, Sosyal Psikoloji, Siyasal Pazarlama


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242370000 - 4180
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi www.musaunalan.com
Adres İşletme Bölümü, İİBF Fakültesi, Fırat Üniversitesi, Elazığ
Uzmanlık Alanı Marka Yönetimi, Tüketici Psikolojisi, Tüketici Davranışları, Pazarlama Etiği, Sosyal Psikoloji, Siyasal Pazarlama
 • Lisans » 2013 Yılı mezunu

  İstanbul Kadir Has Üniversitesi-İşletme Bölümü [İngilizce] [Üstün Başarı Burslu]
 • Doktora » 2020 Yılı mezunu

  Atatürk Üniversitesi-Üretim Yönetimi ve Pazarlama [Doğrudan Doktora] [Yüksek Onur Öğrencisi]

Makaleler

Uluslararası
 1. Yaprakli, T.Ş., Kaçer, Z., Ünalan, M., (2018). Marka İlişki Kalitesi ve İlişkisel Normların Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(4),2213-2236.
 2. Yaprakli, T.Ş., Korkmaz, G., Ünalan, M., (2018). Dağıtım kanallarında ilişki kalitesi ve ilişki sürekliliği. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 8(17),128-155.
 3. Yaprakli, T.Ş., Askarbekova, M., Ünalan, M., (2018). Tatil satın alma kararlarını etkileyen unsurların incelenmesi: Türkiye - Kırgızistan karşılaştırması. Sosyal Bilimler Dergisi, (25),375-390.
 4. Yaprakli, T.Ş., Ünalan, M., (2016). İnsani Yardım Kuruluşlarının Marka İmajı ile Bu Kurumlara Olan Bağlılık ve Dini İlgilenimin Bağışta Bulunma Niyetine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4),231-258.
 5. Erciş, A., Ünalan, M., (2017). Relationship among Big Five Personality Traits, Compulsive Buying and Variety Seeking. Journal of Management, Marketing and Logistics, 4(3),217-223.
Ulusal
 1. Yaprakli, T.Ş., Ünalan, M., (2017). Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye’nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3),589-608.
 2. Yaprakli, T.Ş., Ünalan, M., (2017). Lojistik Merkez Olabilmesi Açısından Erzurum’un SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(3),677-700.
 3. Yapraklı, T.Ş., Ünalan, M., (2016). Karayolu Yolcu Taşımacılığında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi Ve Hizmet Kalitesinin Müşteri Sadakatine Etkisi Bir Uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(1),97-114.
 4. Ünalan, M., (2016). Veriyi Anlamak ve Pazarlamacıların Değişen Rolü. BRANDMAP, (),84-87.
 5. Ünalan, M., (2014). Kim Bir Numara Müşteriler. Harvard Business Review Türkiye, (),-.
 6. Ünalan, M., (2015). Postmodern Dönemde Tüketicilerin Anlam Arayışı ve Markalar. Harvard Business Review Türkiye, (),-.
 7. Ünalan, M., (2015). Rekabet Avantajı Olarak Marka ve Markanın Sürdürülebilirliği. Harvard Business Review Türkiye, (),-.
 8. Yaprakli, T.Ş., Absalan, a., Ünalan, M., (2017). THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME ORIENTATION AND CONSUMER INNOVATIVENESS: THE CASE OF TURKEY AND IRAN. ULUSLARARASI İKTİSADİ VE İDARİ İNCELEMELER DERGİSİ, 10(22),209-222.
 9. Ünalan, M., (2017). Helal Gıda Ürünlerinde Pazarlama Karması Elemanları. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, (19),102-113.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Yaprakli, T.Ş., Çam, O., Ünalan, M., (2018). Satış gücü nitelikleri ve müşteri ilişkileri yönetiminin marka imajı üzerindeki etkisi. 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, (),108-120.
 2. Yaprakli, T.Ş., Kaçer, Z., Ünalan, M., (2018). Mobil alışveriş uygulamalarının kullanımını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin memnuniyet ve kullanma niyeti üzerindeki etkisi. Global Business Research Congress 2018, (),306-310.
 3. Yaprakli, T.Ş., Hoş, B., Ünalan, M., (2018). Tüketici karar verme tarzları ile algılanan mahremiyetin online tekrar satın alma niyeti üzerindeki etkisi. IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, (),1680-1696.
 4. Yaprakli, T.Ş., Emine, N., Ünalan, M., (2018). Web sitesi kalitesi ve sosyal medya yönetiminin memnuniyet üzerindeki etkisi: Atatürk Üniversitesi örneği. IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, (),1854-1873.
 5. Yaprakli, T.Ş., Absalan, A., Ünalan, M., Shiekhi, M., (2018). The role of human dimension in managing research-based organizations. The 2nd Conference on Management Business, (),1-7.
 6. Yapraklı, T.Ş., Ünalan, M., (2016). Lojistik Merkez Olabilmesi Açısından Erzurum un SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, (),-.
 7. Yapraklı, T.Ş., Ünalan, M., (2016). Küresel Lojistik Performans Endeksi ve Türkiye nin Son 10 Yıllık Lojistik Performansının Analizi. 2. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, (),-.
 8. Erciş, A., Ünalan, M., (2016). Innovation: A Comparative Case Study of Turkey and South Korea. 12th International Strategic Management, (),-.
 9. Erciş, A., Ünalan, M., (2017). Relationship among big five personality traits, compulsive buying and variety seeking. 2nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, (),28-28.
 10. Yaprakli, T.Ş., Hoş, B., Ünalan, M., (2018). Alışveriş merkezinin algılanan ortamı ile insan ve mekan kalabalığının memnuniyet üzerindeki etkisi. IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, (),1667-1679.
Ulusal
 1. Yaprakli, T.Ş., Absalan, A., Ünalan, M., (2017). The Relationship Between Time Orientation And Consumer Innovativeness: The Case Of Turkey And Iran. 22. Pazarlama Kongresi, (),746-762.

Projeler

 1. Atatürk Üniversitesi’nde Eğitim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörler ve Öğrenci Memnuniyetinin Öğrenci Sadakati ve Kurum İmajı Üzerindeki Etkisi, 28.02.2018-12.07.2018
 2. Kış Avrupa Gençlik Olimpik Festivalinin (EYOF 2017) Sosyo-Kültürel, Çevresel ve Ekonomik Etkisinin Belirlenmesi, 06.07.2017-15.12.2017