T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :

Doğum Yeri Malatya
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax -
Web Sitesi http://www.firat.edu.tr/mulker
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » -1 Yılı mezunu

I. Ulusal Sempozyum, Kongre, Kurs (Workshop) Düzenlenmesi Gibi Etkinliklerde Görev Almak

 • 1. “Burkulma Etkisi Altındaki Çelik Kolonun, ANSYS Optimizasyon Metotları ile İncelenmesi”. 21. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, 631-637., Eren, E., Bakır, D., Ülker, M. , NİĞDE, NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, 2019
 • 1 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Kasım 1993 ile Ekim 1995 tarihleri arasında.
 • 2 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Şubat 1997 ile Ekim 2000 tarihleri arasında.
 • 3 Mekanik Anabilim Dalı

  Anabilim Dalı Başkanı » Aralık 1996 tarihinden itibaren.
 • 4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Kurul Üyesi » Ekim 1998 ile Haziran 2000 tarihleri arasında.
 • 5 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Ekim 1998 ile Haziran 2000 tarihleri arasında.
 • 6 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR Y.O.

  Müdür » Ocak 2002 ile Ağustos 2004 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Ülker, M., Işık, E., Ülker, M., (2018). The Effect of Centric Steel Braced Frames with High Ductility Level on the Performance of Steel Structures. Turkish Journal of Science Technology Volume, 13(1),61-64.
 2. Civalek, Ö., Ülker, M., (2004). ”Harmonic differential quadrature (HDQ) for axisymmetric bending analysisof thin isotropic circular plates”. STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 17(1),1-14.
 3. Esen, Y., Ülker, M., (2008). ”Optimization of Multi Storey Space Steel Frames, Materially and Geometrically Properties Non-Linear”. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(2),485-494.
Ulusal
 1. Ülker, M., (1995). ”Malzeme ve Geometrik Bakımdan Lineer Olmayan Uzay Kafes Sistemlerin Optimum Boyutlandırılması”. ÌMO Teknik Dergi, 6(2),971-985.
 2. Ülker, M., (1995). ”Düzlem Kafes Sistemlerin Şekil Optimizasyonu”. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 19(6),447-454.
 3. Ülker, M., (1995). ”Optimum Design of Material and Geometrically Nonlinear Space Trusses”. İMO TEKNIK DERGI, 6(),302-305.
 4. Civalek, Ö., Ülker, M., (2001). ”Static, Buckling and Dynamic Analysis of Plates Using Harmonic Differential Quadrature (HDQ)”. Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 5(2),40-59.
 5. Ülker, M., Hayalioğlu, M.S., (2001). ”Optimum Design of Space Trusses with Buckling Constraints by Means of Spreadsheets”. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25(4),355-367.
 6. Ülker, M., Civalek, Ö., (2001). ”Dairesel Silindirik Kabukların Hibrid Yapay Zeka Tekniği ile Analizi”. İMO Teknik Dergi, 12(2),2401-2417.
 7. Ülker, M., Civalek, Ö., (2002). ”Yapay Sinir Agları ile Eksenel Yüklü Kolonların Burkulma Analizi”. Turkish J. Eng. Env. Sci, 26(2),117-125.
 8. Ülker, M., Civalek, Ö., (2002). ”The Buckling Analysis Of Axially Loaded Columns With Artificial Neural Networks”. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 26(2),117-126.
 9. Keleşoğlu, Ö., Ülker, M., (2003). ”Çok Amaçlı Bulanık Optimizasyon Tekniği ile Düzlem Kafes Sistemlerin Boyutlandırılması”. Politeknik Dergisi, 6(2),505-511.
 10. Yazıcıoğlu, S., Ülker, M., (2003). ”Boşluklu Yapıların Yapısal Değişim Teoremleri ile Elasto-Plastik Analizi”. F.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 15(),289-301.
 11. Ülker, M., Civalek, Ö., (2004). ”Application of Harmonic Differential Quadrature (HDQ) to Deflection and Bending Analysis of Beams and Plates”. F. U. Fen ve Muhendislik Bilimleri Dergisi, 16(2),221-231.
 12. Ülker, M., Civalek, Ö., (2004). ”Free Vibration Analysis of Beams And Plates By The Method of Harmonic Differential Quadrature (HDQ)”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4),650-660.
 13. Civalek, Ö., Ülker, M., (2004). ”Dikdörtgen Plakların Doğrusal Olmayan Analizinde Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı”. İMO Teknik Dergi, 15(2),3171-3190.
 14. Keleşoğlu, Ö., Ülker, M., (2005). ”Fuzzy optimization of geometrical nonlinear space truss design”. Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 29(5),321-329.
 15. Savaş, S., Ülker, M., (2005). ”Statik Yükleme Için Kemer Barajın Şekil Optimizasyonu”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),173-180.
 16. Değertekin, S.Ö., Ülker, M., Hayalioğlu, M.S., (2006). ”Uzay Çelik Çerçevelerin Tabu Arama ve Genetik Algoritma Yöntemleriyle Optimum Tasarımı”. IMO Teknik Dergi, 17(83),3917-3934.
 17. Civalek, Ö., Ülker, M., (2006). ”Polinomal diferansiyel quadrature (PDQ) ve sonlu farklar (SF) metod çifti ile elastik zemine oturan dikdörtgen plakların geometrik bakımdan lineer olmayan analizi”. İMO Teknik Dergi, 246(),3739-3760.
 18. Tanyıldızı, H., Yazıcıoğlu, S., Ülker, M., (2006). ”Bulanık Mantık Metodu İle Tekil Yükler Altında İki Açıklıklı Çelik Çerçevelerin Plastik Analizi İçin Gerekli Olan Çökme Yük Faktörü Değerinin Bulunması”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, 6(1),9-22.
 19. Değertekin, S.Ö., Hayalioğlu, M.S., Ülker, M., (2006). ”Optimum design of nonlinear steel space frames via tabu search method”. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 1(),117-128.
 20. Ülker, M., Savaş, S., (2006). ”Dinamik Yük Altında Kemer Barajların ŞekilOptimizasyonu”. İMO Teknik Dergi, 17(84),3973-3986.
 21. Keleşoğlu, Ö., Ülker, M., (2006). ”Düzlem Çerçeve Sistemlerin Bulanık Çok Amaçlı Optimizasyonu”. İMO Teknik Dergi, 3771(3782),-.
 22. Alyamaç, K.E., Sayın, E., Yön, B., Cetişli, F., Karataş, M., Erdoğan, A., Ülker, M., Calayır, Y., (2011). ”Observations on Damages at Buildings in the Rural Area due to the Basyurt-Karakocan (Elazig) Earthquake”. TURKISH JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, 6(2),117-128.
 23. Ülker, M., (1995). ”Çelik Kirişlerde Yanal Burkulma”. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 7(1),179-196.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Savaş, S., Ülker, M., Saka, M., (2003). ”Evolutionary topological design of three dimensional solid structures”. Proceedings of the 9th International Conference on Civil and Structural Engineering Computing, (),-.
 2. Cetişli, F., Savaş, S., Ülker, M., (2011). ”Study of Evolutionary Structural Optimization and Applications”. 1st International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, (),-.
 3. Ülker, M., Işık, E., Ülker, M., (2017). The Effect of Centric Steel Braced Frames with High Ductility Level on the Performance of Steel Structures. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),-.
Ulusal
 1. Değertekin, S.Ö., Luciano, L., Ülker, M., (2015). ”Uzay Kafes Yapıların Ateş Böceği Algoritması Yöntemiyle Optimizasyonu”. XIX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, (),390-397.
 2. Değertekin, S.Ö., Hayalioğlu, M.S., Ülker, M., (2011). ”Geometrik Bakımdan Lineer Olmayan Çelik Çerçevelerin Gelişmiş Armoni Arama Yöntemiyle Optimum Tasarımı”. XVII. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.
 3. Demir, Ö., Ülker, M., (1988). ”Nonlineer Sistemlerin Yaklaşık Programlama ile Çözümü”. 1. Balıkesir Mühendislik Sempozyumu, (),843-852.
 4. Yazıcıoğlu, S., Ülker, M., Arıcı, E., (1999). ”Perdelerin Elastik ve Elasto-Plastik Analizi”. X. Mühendislik Sempozyumu İnşaat Mühendisliği’xx99, (),204-211.
 5. Yazıcıoğlu, S., Ülker, M., (1998). ”Matlab ve Yapısal Değişim Teoremleriyle Kafes Sistemlerin Analizi”. UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, (),113-120.
 6. Onat, O., Karaton, M., Ülker, M., (2012). ”Düzlem Çelik Çerçevelerin Elastoplastik Analizi”. İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, (),-.
 7. Ülker, M., (1995). ”Lineer Olmayan Uzay Kafes Sistemlerin Genetik Algoritmalarla Optimum Boyutlandırılması”. IX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2(),720-729.
 8. Ülker, M., (1995). ”Uzay Kafes Sistemlerin Çalışma Tablolarıyla Optimum Boyutlandırılması”. IX. Ulusal Mekanik Kongresi, 2(),730-739.
 9. Ortaç, E., Ülker, M., (2017). ”Öngerilmeli Beton Köprü Kirişlerin Diferansiyel Gelişim Algoritması İle Optimum Tasarımı”. XX. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, (),-.
 10. Değertekin, S.Ö., Ülker, M., Hayalioğlu, M.S., (2013). ”Kafes Yapıların Modifiye Edilmiş Yapay Arı Koloni Algoritması İle Optimizasyonu”. XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ, (),196-206.
 11. Değertekin, S.Ö., Ülker, M., Hayalioğlu, M.S., (2007). ”Uzay Çelik Çerçevelerin Tabu Arama Yöntemiyle Optimum Tasarımı”. XV. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.
 12. Değertekin, S.Ö., Hayalioğlu, M.S., Ülker, M., (2009). ”Hibrid Tabu-Tavlama Benzeşimi Algoritması ile Çelik Çerçevelerin Optimum Tasarımı”. XVI. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.
 13. Usluoğulları, Ö.F., Ülker, M., (2005). ”Evrimsel Yapı Optimizasyonu Yönteminin İncelenmesi ve Uygulamaları”. XIV. Ulusal Mekanik Kongresi, (),-.
 14. Karaton, M., Ülker, M., (1998). ”Lineer Olmayan Uzay Çerçevelerin Statik ve Dinamik Etkiler Altında Optimum Boyutlandırılması”. UHMK’98 III. Ulusal Hesaplamalı Mekanik Kongresi, (),323-329.
 15. Usluoğulları, Ö.F., Ülker, M., (2006). ”Çelik Çatı Makaslarının Boyutlandırılmasında Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi”. Isparta - Çelik Yapılar Çalıştayı-2006, (),-.

Projeler

 1. ÇARPMA YÜKÜ ALTINDA BA SANDVİÇ PLAKLARIN OPTİMUM BOYUTLANDIRILMASI, 05.02.2019-
 2. MENFEZLERİN, PATLAYICI MADDELER KARŞISINDAKİ DAYANIMININ ÖLÇÜLMESİ VE DAYANIMINI ARTIRMAK İÇİN YENİ METOTLAR GELİŞTİRİLMESİ, 01.04.2018-30.06.2018
 1. Uluslararası, Dergi, Earthquakes and Structures, 1
 2. Uluslararası, Dergi, STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS, 1