T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Muharrem ÇAKMAK

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce-Almanca
Telefon :
04242333555 - 2138
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce-Almanca
Telefon 04242333555 - 2138
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Göğüs Cerrahisi

Kitaplar

 1. Çakmak, M., Şahin, G., , Torasik Cerrahi, iSTANBUL TIP KİTAP EVLERİ, 2019, 987, 978-605-7607-26-3.
 2. Özyurtkan, M.O., Çakmak, M., , Göğüs cerrahisi kırmızı kitap, Nobel tıp kitap evleri tic. ltd. şti, 2015, 1139, 978-605-335-122-1.
 3. Balcı, A.E., Çakmak, M., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2018, , 978-605-258-223-7.
 4. Balcı, A.E., Çakmak, M., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2018, , 978-605-258-223-7.
 5. Balcı, A.E., Çakmak, M., , Çocuk Göğüs Cerrahisi, Akademisyen Kitabevi, 2018, , 978-605-258-223-7.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çakmak, M., Dağlı, A.F., (2020). Neurofibrom-Schwannom Hybrid Tumor in the Chest Wall. HSOA Journal of Pulmonary Medicine and Respiratory Research, 6(4),-.
 2. Çakmak, M., Balcı, A.E., (2018). Toraks duvarı Travmaları. Türkiye Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, 9(1),188-193.
 3. Durkan, A., Öztürk, B., Çakmak, M., (2018). Analysis of pulmonary hydatid cysts underwent surgery. Biomedikal Research, 29(9),1865-1870.
Ulusal
 1. Balcı, A.E., Çakmak, M., Polatoğlu, S., Aydın, S., Dağlı, A.F., (2019). Göğüs Duvarında Dermatofibrosarkoma Protuberans: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 24(1),47-49.
 2. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Polatoğlu, S., (2019). Aspergillomalı Beş Olgunun Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 24(4),237-241.
 3. Gül, E., Çakmak, M., Göktekin, M.Ç., Gül, Y., (2019). Travma Hastalarında Skapula Kırıklarına Eşlik Eden Toraks Yaralanmalarının Değerlendirilmesi. Fırat tıp dergisi, 24(3),114-116.
 4. Durkan, A., Çakmak, M., Öztürk, B., Kandemir, M.N., Birel, F.D., (2016). Aktif kömür aspirasyonu ile ilişkili pnömomediastinum Olgu sunumu. İzmir göğüs hastanesi dergisi, 30(3),183-186.
 5. Akar, E., Çakmak, M., (2014). Pulmoner hidatozisli olgularda cerrahi tedavi. İzmir göğüs hastanesi dergisi, 28(1),9-13.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Sağlam, C., Yüksel, M., Çakmak, M., Taş, M., Tabur, A., (2013). Pneumomediastinum in the emergency department. I. International and intercontinental and critical care and emergency medicine congress, (),252-252.
 2. Çakmak, M., Göktekin, M.Ç., Yüksel, M., (2015). Cerrahi yöntemlerle tedavi edilen pnömotoraks olguları 672 olgunun analizi. 2. International and intecontinental critical care and emergency medicine congress, (),167-167.
 3. Çakmak, M., Kandemir, M.N., Göktekin, M.Ç., Yüksel, M., (2015). Cerrahi yöntemlerle tedavi edilen hemotoraks olguları 294 olgunun analizi. 2. International and intecontinental critical care and emergency medicine congress, (),17-171.
 4. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., (2018). Hidropnömotoraksı taklit eden diyafragma rüptürü. 5 Intercontinental emergency medicine congress, 0(0),309-309.
 5. Çakmak, M., (2019). Foreign body aspiration Retrospective analysis. 6. Intercontinental emergency medicine congress, 0(0),225-225.
 6. Çakmak, M., Balcı, A.E., Aydın, S., Göktekin, M.Ç., Yılmaz, M., (2018). Erken dönemde hemopnömotoraksa neden olmayan penetran pulmoner arter yaralanması. 5 Intercontinental emergency medicine congress, (),-.
 7. Çakmak, M., Kandemir, M.N., Göktekin, M.Ç., Yüksel, M., (2015). Cerrahi tedavi yapılan plevral efüzyonlu hastaların analizi 345 olgu. 2. International and intecontinental critical care and emergency medicine congress, (),176-176.
Ulusal
 1. Balcı, A.E., Vuraloğlu, S., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., (2005). Erişkin ampiyemleri 36 olgunun değerlendirilmesi. Türk toraks derneği 8. yıllık kongresi, (),12-12.
 2. Balcı, A.E., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Vuraloğlu, S., (2005). Tek taraflı sağlam ve komplikasyonlu akciğer kistlerinde sağaltım. III. Ulusal göğüs cerrahi kongresi, (),186-186.
 3. Balcı, A.E., Özsoy, İ.E., Çakmak, M., Vuraloğlu, S., (2005). Travmatik diyafragma rüptürlerinde torakotomi yaklaşımı. III. Ulusal göğüs cerrahi kongresi, (),79-79.
 4. Balcı, A.E., Özsoy, İ.E., Çakmak, M., Vuraloğlu, S., (2005). Toraks travmaları 193 olgunun sunumu. V. Ulusal travma ve acil cerrahi kongresi, (),147-147.
 5. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (2006). Eksploratris torakotomi 21 olgunun sunumu. Türk toraks derneği 9. yıllık kongresi, (),174-174.
 6. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Özsoy, İ.E., Çakmak, M., Koçyiğit, S., (2006). Penetran toraks travmaları 70 olgunun analizi. Türk toraks derneği 9. yıllık kongresi, (),168-168.
 7. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Özsoy, İ.E., Çakmak, M., Koçyiğit, S., (2006). Spontan pnömotorakslı hastaların tedavi modalitelerinin karşılaştırılması 42 olgunun analizi. Türk toraks derneği 9. yıllık kongresi, (),115-115.
 8. Özyurtkan, M.O., Balcı, A.E., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (2006). Plevral kalınlaşma ve tüberküloz birlikteliği. XXIV. Ulusal tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi, (),160-160.
 9. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Koçyiğit, S., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., (2008). Açık kalp operasyonu sonrası göğüs cerrahi girişimleri. Türk kalp damar cerrahi derneği 10. ulusal kongresi, (),-.
 10. Balcı, A.E., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., Özyurtkan, M.O., (2009). Akciğer kanseri nedeniyle opere edilen 51 hastanın sonuçları. TÜSAD 31. Ulusal kongresi, (),42-42.
 11. Özyurtkan, M.O., Dağlı, A.F., Çakmak, M., Balcı, A.E., (2009). Nadir bir vakanın sunumu Kistik kondroid hamartom ve aspergillus birlikteliği. TÜSAD 31. Ulusal kongresi, (),88-88.
 12. Özyurtkan, M.O., Balcı, A.E., Çakmak, M., (2009). Malign plevral efüzyonda erken mortalite ile ilişkili faktörler. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),205-205.
 13. Özyurtkan, M.O., Balcı, A.E., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (2009). Türban iğnesi aspirasyonları. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),163-163.
 14. Özyurtkan, M.O., Koçyiğit, S., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Balcı, A.E., (2009). Olgu sunumu Sekonder plevral hidatozis. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),129-129.
 15. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (2009). Sekonder spontan pnömotorakslı 34 hastada tedavi Operasyon belirteçleri. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),287-287.
 16. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Koçyiğit, S., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., (2009). Diyafragma evantrasyonunda minimal torakotomi insizyonuyla plikasyon ve plikasyon yama uygulamasının karşılaştırılması. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),290-290.
 17. Özyurtkan, M.O., Özsoy, İ.E., Çakmak, M., Koçyiğit, S., Balcı, A.E., (2009). Mediyastinoskopi sonuçlarımız. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, (),154-154.
 18. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (2009). Bronşektazide cerrahi tedavi 38 Hastanın sonuçları. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),189-189.
 19. Özyurtkan, M.O., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., Çakmak, M., Balcı, A.E., (2009). Plevral efüzyon ve kalınlaşmada torakoskopinin yeri. Türk göğüs cerrahisi derneği V. kongresi, 17(1),254-254.
 20. Oruç, M., Çakmak, M., Akar, E., (2011). Acil torakotomiler Klinik deneyimlerimiz. VI. Ulusal göğüs cerrahi kongresi, (),156-156.
 21. Akar, E., Çakmak, M., (2013). Pulmoner hidatozisli olgularda cerrahi tedavi. VII. Ulusal göğüs cerrahi kongresi, 21(1),10-10.
 22. Durkan, A., Çakmak, M., Öztürk, B., (2015). İlginç bir komplikasyon Suisid girişim aktif kömür aspirasyonu mediasten amfizem. TÜSAD 37. Ulusal kongresi, (),523-524.
 23. Öztürk, B., Çakmak, M., Durkan, A., (2015). Olgu sunumu Katamenial pnömotoraks. TÜSAD 37. Ulusal kongresi, (),525-526.
 24. Çakmak, M., Durkan, A., Öztürk, B., (2015). Ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen subklavian arter anevrizması. TÜSAD 37. Ulusal kongresi, (),533-534.
 25. Çakmak, M., Durkan, A., Öztürk, B., (2015). Primer spontan pnömotorakslı hastalarda klinik deneyimlerimiz 402 hastanın analizi. TÜSAD 37. Ulusal kongresi, (),639-639.
 26. Balcı, A.E., Özyurtkan, M.O., Çakmak, M., Özsoy, İ.E., Koçyiğit, S., (). Toraks travmalarında acil torakotomiler. Türk toraks derneği 9. yıllık kongresi, (),-.
 27. Çakmak, M., (2020). Acil torakotomi uygulamaları. 1. Ulusal Acil Tıp E Kongresi, 0(0),36-36.
 28. Balcı, A.E., Çakmak, M., Polatoğlu, S., Aydın, S., (2017). Göğüs duvarında dermatofibrosarkoma protuberans. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),564-564.
 29. Akdemir, M.S., Doğan, E., Yıldırım, Z.B., Çakmak, M., Kaya, S., (2013). Travma olgusunda masif kan transfüzyonu ve agresif sıvı tedavisi. Türk anesteziyoloji ve reanimasyon derneği 47. ulusal kongresi, (),-.
 30. Çakmak, M., Akarsu, S., Balcı, A.E., (2017). Akut lenfoblastik löseminin nadir bir komplikasyonu: pnömomediastinum. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),246-246.
 31. Balcı, A.E., Çakmak, M., Aydın, S., Polatoğlu, S., (2017). Göğüs duvarı yerleşimli non-hodgkin lenfoma olgusu. Türk göğüs cerrahisi derneği 9. kongresi, (),558-558.
 32. Çakmak, M., Balcı, A.E., Durkan, A., Şahin, A., Öztürk, B., Erbey, A., (2016). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonları Retrospektif analiz. Türk toraks derneği 19. yıllık kongresi, (),-.

Üyelikler

 1. European Respiratory Society
 2. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)
 3. Türk Toraks Derneği
 4. Türk Göğüs Cerrahisi Derneği