T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Muhammet Şaban TANYILDIZI

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Biyoproses Mühendisliği, Mikrobiyal Üretim Prosesleri, Biyoreaktörler.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 424-2415526
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Biyoproses Mühendisliği, Mikrobiyal Üretim Prosesleri, Biyoreaktörler.
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniverisitesi Fen BilimleriEns.
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniverisitesi Fen BilimleriEns.
 • Doçentlik » 2012

  ÜAK
 • Profesörlük » -1

  2018
 • 1 Biyomühendislik Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » Ocak 2010 ile 2016-07-01 tarihleri arasında.
 • 2 BİYOTEKNOLOJİ ARŞ. ve UYG. MERKEZİ

  Müdür » Eylül 2013 tarihinden itibaren.
 • 3 Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü

  Bölüm Başkanı » 2020-09-01 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Tanyıldızı, M.Ş., Demirci, Y., Altundoğan, S., (2018). REMOVAL OF BASIC DYE BY MAGNETICALLY MODIFIED ACTIVATED CARBON. Fresenius Environmental Bulletin, 27(4),2075-2081.
 2. Özgen, İ., Topdemir, A., Tanyıldızı, M.Ş., (2017). SOME ECOLOGICAL AND FAUNISTICAL NOTES ON INSECT FAUNA IN ŞAHAPLI STREAM TURKEY ELAZIĞ BASKİL. Mun. Ent. Zool, 12(1),362-364.
 3. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2006). Optimization of growth a Amylase from Bacillus amyloliquefaciens medium for the production of using response surface methodology. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 81(),618-622.
 4. Şule, B., , M.S.T., , M.E., , D.Ö., (2006). Use of different carbon sources in lipase production by Rhizopus oryzae. J. Food. Sci. Technology, 43(),643-647.
Ulusal
 1. Elçiçek, S., Tanyıldızı, M.Ş., (2015). İçecek Atıklarından Biyoyakıt ve Biyoplastik Sentezi için Hidroksimetilfurfural (HMF) Üretimi. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2(),11-23.
 2. Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2016). Çam Kozalağıyla Bazik Mavi 3 Adsorpsiyonu. Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi, 28(2),169-174.
 3. Tanyıldızı, M.Ş., Altundoğan, H.S., (2017). Sitrik Asitle Modifiye Edilmiş Çam Kozalağıyla Katyonik Boya Giderimi. Frat Ünv. Fen Bilimleri Dergisi, 29(1),1-8.
 4. Tanyıldızı, M.Ş., Altundoğan, H.S., (2017). Remonal of Reactive Dye by Using Soybean Cake. TURKISH JOURNAL of SCIENCE and TECHNOLOGY, 12(1),17-23.
 5. Tanyıldızı, M.Ş., Elçiçek, S., Demirci, Y., (2015). Buğday Kepeğiyle Asidik Boya Gideriminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Modellenmes. Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 3(),21-30.
 6. Tanyıldızı, M.Ş., Özer, A., Tümen, F., (1999). Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Cu II İyonlarının Adsorpsiyonu. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri, (),-.
 7. Tanyıldızı, M.Ş., (2010). Fındık Küspesi Kullanarak Bacillus amyloliquefaciens den a Amilaz Üretiminin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi,, (),-.
 8. Tanyıldızı, M.Ş., (2011). Sülfürik Asitle Dehidrate Edilmiş Soya Glycine max Küspesi ile Sulu Çözeltilerden Cr VI İyonlarının Uzaklaştırılması. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),-.
 9. Tanyıldızı, M.Ş., (1999). Keban Baraj Gölü Uluova Bölgesi nde Trofik Düzeyin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi,, (),-.
 10. Tanyıldızı, M.Ş., (2011). An investigation of a Amylase Production in Semi Solid Substrate Fermentation by using Corn Bran with Bacillus amyloliquefaciens. Turkish Journal Science and Technology, 6(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gölebatmaz, K., Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., (2017). Gluconic Acid Production from Sugar BeetMolasses by Submerged Fermentation withAspergillus niger. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),53-.
 2. Gölebatmaz, K., Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., (2017). Dye Removing from Waters by Using PyrolysisResidue of Activated Sludge. International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), (),52-52.
 3. Tanyıldızı, M.Ş., Altundoğan, H.S., Kaya, M., Çelik, V., (2019). EFFECT OF FERMENTATION MEDIUM COMPONENTS ONPRODUCTION OF GLUCONIC ACID BY USINGRECOMBINANT ESCHERICHIA COLI W. INTERNATİONAL EUROASİA Congress onScientific Researches and Recent Trends-V, 2(),38-41.
 4. Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., Kalender, M., Elçiçek, S., (2018). A Novel Screw Type Pyrolysis System to Selectively Produce the Valuable Chemicals from Lignocellulosic Biomass. ICENS 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev-Ukraine, (),-.
 5. Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., Kalender, M., Elçiçek, S., (2018). Extraction and Hydrolysis of Levoglucosan in Bio-oil obtained from Pine Sawdust by Selective Screw Type Pyrolysis System. International Engineering and Technology Symposium (IETS), (),-.
 6. Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., Kalender, M., Elçiçek, S., (2018). An Investigation on the Effect of Some Pretreatments to Obtain Levoglucosan-rich Bio-oil from Pine Sawdust in Selective Screw Type Pyrolysis System. ICENS 4th International Conference on Engineering and Natural Science, Kiev-Ukraine,, (),-.
 7. Selen, V., Güler, Ö., Tanyıldızı, M.Ş., (2018). Congo Red Boyarmaddesinin Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Kullanarak Adsorpsiyonu ve Cevap Yüzey Yöntemi ile Modellenmesi. International Engineering And Technology Symposium (1st IETS), (),1184-1187.
 8. Erdal, ö., Selen, V., Güler, Ö., Tanyıldızı, M.Ş., (2018). Removal of Congo Red Dye from Aqueous Solution by Multi-Walled Carbon Nanotubes: Kineticsand Thermodynamic Study. INTERNATIONAL EURASIAN CONFERENCE ONBIOLOGICAL AND CHEMICAL SCIENCES, (),-.
 9. Selen, V., Güler, Ö., Tanyıldızı, M.Ş., (2018). Congo Red Boyarmaddesinin Çok Duvarlı Karbon NanotüpKullanarak Adsorpsiyonu veCevap Yüzey Yöntemi ile Modellenmesi. 1st INTERNATIONALENGINEERING ANDTECHNOLOGY SYMPOSIUM(1st IETS), (),-.
 10. Düzel, A., Elçiçek, S., Tanyıldızı, M.Ş., (2015). Conversion of fructose to 5 hydroxymethylfurfural HMF in biphasic ionic liquids for synthesis bio based value added products. 7ND INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS (BEC 2015),, (),-.
 11. Yazıcıoğlu, A., Kalender, M., Tanyıldızı, M.Ş., Elçiçek, S., Altundoğan, H.S., (2015). Optimization of fermentable sugar production from tea wastes by using acidic hydrolysis pre treatment. 7ND INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS (BEC 2015),, (),-.
 12. Uygut, M.A., Tanyıldızı, M.Ş., Elçiçek, S., Kalender, M., (2015). Utilization of Orange Peels for the Production of Amylase under Semi Solid State Fermentation by Bacillus Amyloliquefaciens. 7ND INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS, (),-.
 13. Uygut, M.A., Tanyıldızı, M.Ş., Topdemir, A., Kalender, M., (2015). Production of Amylase by Bacillus Amyloliquefaciens under Solid State Fermentation. 7ND INTERNATIONAL BIOENGINEERING CONGRESS (BEC 2015),, (),-.
 14. Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., Özer, D., (2014). Modeling of Reactive Yellow 145 Dye Adsorption by Wheat Bran Using Response Surface Methodology. ICOEST, (),-.
 15. Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2017). Investigation of α-Amylase Production in Novel Rotating Drum Bioreactor. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),13-14.
 16. Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2017). α-Amylase Production by Submerged Fermentationin Novel Rotating Drum Bioreactor. International Conference on Advances and Innovations in Engineering, (),-.
 17. Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2017). Optimization of Operating Parameters on Volumetric Oxygen Transfer Coefficient (kLa) in Novel Rotating Drum Bioreactor. The International Advanced Technologies Symposium (IATS17), (),191-191.
 18. Uygut, M.A., Tanyıldızı, M.Ş., (2016). Selülaz üreticisi yeni küf suşlarının izolasyonu ve katı substrat ortamında enzim üretimi. IMSEC 2016, (),4844-4851.
 19. Altundoğan, H.S., Tanyıldızı, M.Ş., Kalender, M., (2016). An Investigation on Copper Recovery from Aqueous Solutions by Precipitation with Sugar Beet Molasses. ıtwccst 2016, (),-.
 20. Tanyıldızı, M.Ş., Altundoğan, H.S., Uygut, M.A., (2016). Removal of Basic dye by magnetically modified activated carbon. ıtwcsst 2016, (),-.
Ulusal
 1. Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2017). Döner Tambur Biyoreaktör Tasarımı ve α-Amilaz Üretimi. II. Yaşam Bilimleri Kongresi, (),18-18.
 2. Tanyıldızı, M.Ş., Uygut, M.A., (2017). Doner tambur biyoreaktor tasarımı ve α-amilaz üretimi. II. Yaşam Bilimleri Kongresi, (),-.
 3. Yılmaz, N., Tanyıldızı, M.Ş., (2016). Granüler Aktif Karbonun Bakır ve Gümüş Naanopartiküllerle Kaplanması. IV. Biyomühendislik Öğrenci Kongresi, (),-.
 4. Selen, V., Yaraş, A., Tanyıldızı, M.Ş., (2012). Doğal Substratlar ile a-Amilaz Üretiminin Cevap Yüzey Yöntemiyle Optimizasyonu. 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 5. Tanyıldızı, M.Ş., Özer, A., Elibol, M., (2005). Katı Substrat Fermantasyonu İle B. amyloliquefaciens İle a-Amilaz Üretimi İçin Bazı Ortam Şartlarının Optimizasyonu. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, (),-.
 6. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2003). B. subtilis ile Alfa-Amilaz Üretimi. 13. Biyoteknoloji Kongresi Konferansı, (),-.
 7. Özer, A., Tanyıldızı, M.Ş., Tümen, F., (1998). Şeker Pancarı Küspesinden Elde Edilen Aktif Karbonla Sulu Çözeltilerden Kadmiyum Adsorpsiyonu. UKMK-3 Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği, (),-.
 8. Bakıcı, T.Z., Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., (2010). Soya Küspesi’nin C.I. Reactıve Black 5 Boyarmaddesinin Gideriminde Kullanımı. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 9. Selen, V., Yaraş, A., Tanyıldızı, M.Ş., Özer, D., (2010). Sülfürik Asitle Muamele Edilen Fıstık Kabukları İle Cr(VI) İyonlarının Adsorpsiyonu. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 10. Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., Özer, D., (2010). Soya Küspesi İle C.I. Reactıve Orange 4 Boyarmaddesinin Giderimi. 9. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),693-694.
 11. Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., (2006). Fındık Küspesi Kullanılarak Bacillus Amyloliquefaciens’den -Amilaz Üretimi. 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 12. Selen, V., Tanyıldızı, M.Ş., Bulut, Ş., (2006). Fındık Küspesi’nden a-Amilaz Üretiminin Yüzey-Tepki Yöntemi İle Optimizasyonu. 7. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 13. Elibol, M., Bulut, Ş., Tanyıldızı, M.Ş., Özer, D., (2005). Katı-Substrat Fermantasyonu Kullanarak Shıpworm Bakteri (Teredinobacter turnirae) ile Proteaz Üretiminin İncelenmesi. 14. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi,, (),-.
 14. Elibol, M., Tanyıldızı, M.Ş., Bulut, Ş., Özer, D., (2004). Tutuklanmış Shıpworm Bakterisi (Teredinobacter turnirae) ile Proteaz Üretimi. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 15. Bulut, Ş., Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2004). Farklı Karbon Kaynakları İle Rhizopus oryzae’ den Lipaz Üretimi. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 16. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2004). B. amyloliquefaiens İle a-Amilaz Üretiminin İncelenmes. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, (),-.
 17. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2004). B. amyloliquefaiens İle a-Amilaz ÜretimininRSM ile Analizi. 6. Ulusal Kimya Mühendisliği kongresi, (),-.
 18. Bulut, Ş., Tanyıldızı, M.Ş., Selen, V., Elibol, M., Özer, D., (2004). Kabak Lifi (Luffa Cylindrica) İle Tutuklanmış Rhizopus oryzae’den Lipaz Üretimi. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği kongresi, (),-.
 19. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2004). Bacillus subtilis’den Alfa-Amilaz Üretiminin RSM ile Analizi. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği kongresi, (),-.
 20. Tanyıldızı, M.Ş., Elibol, M., Özer, D., (2004). Doğal Ortamlarda B. amyloliıquefaciens ile -Amilaz Üretiminin İncelenmesi. 6.Ulusal Kimya Mühendisliği kongresi, (),-.
 1. Uluslararası, Dergi, CLEAN-Soil Air Water, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Synthesis and Reactivity in Inorganic Metal-Organic and Nano-Metal Chemistry, 1
 3. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1
 4. Ulusal, Dergi, International Journal Pure and Applied Sciences, 1