T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mevlüt Şener URAL

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Fax :
424-5712060
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
Su Ürünleri Yetiştiriciliği


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax 424-5712060
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı Su Ürünleri Yetiştiriciliği
 • Lisans » 1989 Yılı mezunu

  F.Ü. Su Ürünleri Fak. ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans » 1992 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bil. Enst. Su Ürünleri A.B.D. ELAZIĞ

  Yüksek Lisans Tezi;

  Japon Balıklarının (Carassius auratus L.) Değişik Yöntemlerle Üretilmesi ve Yavruların Beslenmesi.
 • Doktora » 2000 Yılı mezunu

  F.Ü. Fen Bili. Enst. Su Ürünleri Yet. A.B.D.ELAZIĞ

  Doktora Tezi;

  Japon Balıklarından (Carassius auratus auratus L.) Oranda, Ryukin ve Veiltail Varyetelerinin Melezlenmesi.
 • Doçentlik » 2011

  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
 • Profesörlük » 2016

  Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Bölümü
 • 1 KEBAN M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Ağustos 2000 ile Ağustos 2008 tarihleri arasında.
 • 2 KEBAN M.Y.O.

  Yönetim Kurulu Üyesi » Şubat 2003 tarihinden itibaren.
 • 3 SU ÜRÜNLERİ PROGRAMI(KEBAN MYO

  Bölüm Başkanı » Nisan 1997 tarihinden itibaren.
 • 4 KEBAN M.Y.O.

  Kurul Üyesi » Nisan 1997 tarihinden itibaren.
 • 5 KEBAN M.Y.O.

  Müdür Yardımcısı » Eylül 2012 ile 2016-10-20 tarihleri arasında.
 • 6 Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

  Müdür » 2020-03-02 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Çalta, M., Ural, M.Ş., (2004). Acute toxicity of the synthetic pyrethroid deltamethrin to young mirror carp Cyprinus carpio. Fresenius Environmental Bulletin, 13(11),1179-1183.
 2. Sağlam, N., Ural, M.Ş., (2005). Acute toxicity of m cresol on the fry rainbow trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 14(6),536-538.
 3. Çalta, M., , U.M.Ş., (2001). The Effects of Ambient Magnesium Concentration on the Embryonic and Prelarval Development of Mirror Carp Cyprinus carpio L 1758. Archives of Polish Fisheries, 9(1),97-104.
Ulusal
 1. Ural, M.Ş., , P.A.E., , A.N.Ö., (2013). Farklı Ortamlarda Yetişen Gökkuşağı Alabalığı nın Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 25(1),19-26.
 2. Ural, M.Ş., , Ç.M., , C.Y., (2011). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1972 Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Sirkenin Kullanılabilirliği. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 2(5),81-88.
 3. Sarıeyyüpoğlu, M., , B.E., , U.M.Ş., , Ö., , Y., , H., (1995). Farklı Konsantrasyonlardaki Potasyum Permanganat KMnO4 ın Japon Balıklarına Carassius auratus Etkisi ve Patolojik Olarak İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2),258-265.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Köprücü, S., Köprücü, K., Ural, M.Ş., Ispir, Ü., Pala, M., (2018). Acute toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its effects on behavior and some hematological parameters of fingerling European catfish (Silurus glanis L.). International Agricultural Science Congress, (),-.
 2. Ural, M.Ş., (2018). Cyprinus Carpio’ da Klorpirifosa Karşı Likopenin Antioksidan Etkisi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, (),-.
 3. Ural, M.Ş., (2018). Cyprinus Carpio’xxnun Hematolojik Parametrelerinde Chlorpyrifos Kaynaklı Değişiklikler: Likopenin İ̇yileştirici Etkisi. 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, (),-.
 4. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Effect of Deltamethrin on HaematologicalParameters of Carp (Cyprinus carpio ):Protectiveness of Bee Pollen. ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, (),-.
 5. Mişe, Y.S., Silici, S., Yonar, M.E., Ural, M.Ş., Eroğlu, M., Ispir, Ü., (2017). Protectiveness of Polen on Deltamethrin Toxicityin Cyprinus carpio. ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, (),-.
 6. Yonar, M.E., Mişe, Y.S., Eroğlu, M., Ispir, Ü., Ural, M.Ş., Silici, S., (). The Effect Onparaoxonase and Arylesterase Activities of Bee Pollen Against Deltamethrin in Cyprinus Carpio. 5. Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, (46),347-347.
 7. Ural., M.Ş., , Ç.M., , P.A.E., (). The Evaluation of Fat soluble Vitamins Cholesterol Content and Fatty Acid Compositions of Rainbow Trout Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 from Different Rearing Habitats. FABA 2013 Sempozyumu, Erzurum, 29 Mayıs- 1 Haziran 2013, (),-.
 8. Ural., M.Ş., , P.A.E., , A.N.Ö., (). Farklı Ortamlarda Yetişen Gökkuşağı Alabalığı nın Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792 Bazı Kan Parametrelerinin Karşılaştırılması. FABA 2012 Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, 25(1),19-26.
 9. Mişe, Y.S., , U.M.Ş., , S.S., , Y., , M.E., (). Malathion Uygulanan Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Propolisin Bazı Hematolojik Parametrelere Etkisinin Araştırılması. FABA 2012 Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, 102(),202-209.
 10. Ural., M.Ş., , Ç.M., , C.Y., (). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1972 Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Sirkenin Kullanabilirliği. FABA 2011 Sempozyumu, Samsun, 07-09 Eylül 2011., 2(5),81-88.
 11. Mişe, Y.S., , U.M.Ş., , S.S., , Y., , M.E., (). Pullu Sazan Cyprinus carpio carpio Linnaeus 1758 da Malathionla Oluşturulan Oksidatif Strese Karşı Propolisin Antioksidan Özelliğinin Araştırılması. FABA 2012 Sempozyumu, Eskişehir, 21-24 Kasım 2012, 102(),202-209.
Ulusal
 1. Ural, M.Ş., Sağlam, N., Kaya, H., Orsay, H., (). Fırat Nehri nde Avlanan Bazı Balık Türlerinde Endohelmintlerin Araştırılması. 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyumu, (),-.
 2. Aydın., R., , U.M.Ş., , Ç.M.N., , Ş., , D., (). Fırat Nehri nde Bulunan Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss nın Bazı Organları ile Et Verimi Arasındaki İlişki. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Ekim 2008, 5(1),42-49.
 3. Mişe, Y.S., , U.M.Ş., , Y.M.E., (). Farklı Oranlarda Stoklanmış Pullu Sazan Cyprinus carpio L 1758 da Ellajik Asidin Büyüme Oksidatif Stres ve Bazı Antioksidan Parametreler Üzerine Etkisi. 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, 03-06 Eylül 2013, (),-.
 4. Aydın., R., , Y.F., , U.M., , K.A., , G., , M.Ş., (). Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde Yaşayan Capoeta trutta Heckel 1843 nın Büyüme Parametrelerinin Karşılaştırılması. 16. Su Ürünleri Sempozyumu, Antalya, 25-27 Ekim 2011, 6(4),306-320.
 5. Ural., M.Ş., , Ç.M., , C.Y., , A., , R., (). Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Walbaum 1972 Yumurtalarının Dezenfeksiyonunda Kullanılan Bazı Kimyasal Maddelerin Kuluçka Parametrelerine Etkileri. 2. Ulusal Alabalık Sempozyum, Ermenek, Karaman, 06-08 Temmuz 2010, 4(1),37-41.
 6. Ural., M.Ş., , C.Y., , Ç.M., , P., , M., (). Sazan Cyprinus carpio L 1758 Yumurtalarının Kuluçkalanmasında Farklı Renkli Zuger Şişeleri Kullanılmasının Yumurtaların Açılma Oranı Üzerine Etkisi. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, 01-04 Temmuz 2009, (),-.
 7. Ural., M.Ş., , Ş.K.S., (). Avrupa Yayın Balığı Silurus glanis L Yavruları Üzerine Dichlorvos DDVP un Akut Toksisitesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Çanakkale, 76(),871-876.
 8. Köprücü., S., , K.K., , U.M.Ş., (). Avrupa Yayın Balığı Silurus glanis L Yavruları Üzerine Deltamethrin DECIS 2 5 EC in Akut Toksisitesi. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Eylül, Çanakkale, 76(1),59-65.

Projeler

 1. SDMYO 15 01, 20.05.2015-25.12.2015
 2. SDMYO 14 01, 05.05.2014-20.11.2014
 3. YDÇABAG 621 no lu proje, -
 4. YDÇABAG 620 no lu proje, -
 5. FÜBAB 942, -
 1. Uluslararası, Dergi, ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Bentham science Publishers, 1
 3. Uluslararası, Dergi, CHEMOSPHERE, 1
 4. Uluslararası, Dergi, DRUG AND CHEMICAL TOXICOLOGY, 1
 5. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 1
 6. Uluslararası, Dergi, JOURNAL OF DIETARY SUPPLEMENTS, 1
 7. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Toxin Reviews, 1
 9. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 1
 10. Uluslararası, Dergi, CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY, 1
 11. Uluslararası, Dergi, Walailak Journal of Science and Technology, 1
 12. Uluslararası, Dergi, Biochemical Systematics and Ecology, 2