T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Prof. Dr. Mustafa SÖNMEZ

» Veteriner Fakültesi » Klinik Bilimler Bölümü » Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 3903
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı :
Değişik türlerde spermanın alınması, muayenesi ve dondurulması Erkek hayvanlarda infertilite üzerine antioksidantların etkileri Değişik türlerde suni tohumlama teknikleri


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 3903
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi ELAZIĞ
Uzmanlık Alanı Değişik türlerde spermanın alınması, muayenesi ve dondurulması Erkek hayvanlarda infertilite üzerine antioksidantların etkileri Değişik türlerde suni tohumlama teknikleri
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doktora » 2002 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Doçentlik » 2007

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • Profesörlük » 2013

  Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, ELAZIĞ
 • 1 HAYVAN HASTANESİ

  Başhekim Yardımcısı » Nisan 2009 ile Kasım 2010 tarihleri arasında.

Makaleler

Uluslararası
 1. Türk, G., Rışvanlı, A., Çeribaşı, A.O., Sönmez, M., Yüce, A., Güvenç, M., Arslan, Ö.H., Canlı, N., Yaman, M., (2018). Effect of gestational diabetes mellitus on testis and pancreatic tissues of male offspring.. ANDROLOGIA, 50(4),-.
 2. Türk, G., Ateşşahin, A., Sönmez, M., Yüce, A., Çeribaşı, A.O., (2007). Lycopene Protects against Cyclosporine A induced Testicular Toxicity in Rats. Theriogenology, 67(4),778-785.
 3. Yüce, A., Türk, G., Çeribaşı, S., Sönmez, M., Çiftçi, M., Güvenç, M., (2013). Effects of cinnamon Cinnamomum zeylanicum bark oil on testicular antioxidant values apoptotic germ cell and sperm quality. Andrologia, 45(),248-255.
 4. Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Türk, G., Sönmez, M., Ateşşahin, A., (2012). Impact of ellagic acid on adriamycin induced testicular histopathological lesions apoptosis lipid peroxidation and sperm damages. Experimental and Toxicologic Pathology, 64(),717-724.
 5. Sönmez, M., Türk, G., Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Ateşşahin, A., (2011). Attenuating effect of lycopene and ellagic acid on 2 3 7 8 tetrachlorodibenzo p dioxin induced spermiotoxicity and testicular apoptosis. Drug and Chemical Toxicology, 34(4),347-356.
 6. Köse, E., Sarsılmaz, M., Meydan, S., Sönmez, M., Kuş, İ., Kavaklı, A., (2011). The effect of lavender oil on serum testosterone levels and epididymal sperm characteristics of formaldehyde treated male rats. European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 15(5),538-542.
 7. Türk, G., Gür, S., Kandemir, F.M., Sönmez, M., (2011). Relationship between seminal plasma arginase activity and semen quality in Saanen bucks. Small Ruminant Research, 97(),83-87.
 8. Çeribaşı, A.O., Türk, G., Sönmez, M., Sakin, F., Ateşşahin, A., (2010). Toxic Effect of Cyclophosphamide on Sperm Morphology Testicular Histology and Blood Oxidant Antioxidant Balance and Protective Roles of Lycopene and Ellagic Acid. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 107(),730-736.
 9. Gür, S., Türk, G., Demirci, E., Yüce, A., Sönmez, M., Özer, K.Ş., Aksu, E.H., (2011). Effect of Pregnancy and Foetal Number on Diameter of Corpus Luteum Maternal Progesterone Concentration and Oxidant Antioxidant Balance in Ewes. Reproduction in Domestic Animals, 46(),289-295.
 10. Türk, G., Çeribaşı, A.O., Sakin, F., Sönmez, M., Ateşşahin, A., (2010). Antiperoxidative and anti apoptotic effects of lycopene and ellagic acid on cyclophosphamide induced testicular lipid peroxidation and apoptosis. Reproduction, Fertility and Development, 22(4),587-596.
 11. Türk, G., Sönmez, M., Çeribaşı, A.O., Yüce, A., Ateşşahin, A., (2010). Attenuation of cyclosporine A induced testicular and spermatozoal damages associated with oxidative stress by ellagic acid. International Immunopharmacology, 10(2),177-182.
 12. Türk, G., Sönmez, M., Aydın, M., Yüce, A., Gür, S., Yüksel, M., Aksu, E.H., Aksoy, H., (2008). Effects of pomegranate juice consumption on sperm quality spermatogenic cell density antioxidant activity and testosterone level in male rats. Clinical Nutrition, 27(2),289-296.
 13. Türk, G., Gür, S., Sönmez, M., Bozkurt, T., Aksu, E.H., Aksoy, H., (2008). Effect of exogenous GnRH at the time of artificial insemination on reproductive performance of Awassi ewes synchronized with progestagen PMSG PGF2alpha combination. Reproduction in Domestic Animals, 43(3),308-313.
 14. Türk, G., Ateşşahin, A., Sönmez, M., Çeribaşı, A.O., Yüce, A., (2008). Improvement of cisplatin induced injuries to sperm quality the oxidant antioxidant system and the histologic structure of the rat testis by ellagic acid. Fertility and Sterility, 89(5),1474-1481.
 15. Sönmez, M., Yüce, A., Türk, G., (2007). The Protective Effects of Melatonin and Vitamin E on Antioxidant Enzyme Activities and Epididymal Sperm Characteristics of Homocysteine Treated Male Rats. Reproductive Toxicology, 23(2),226-231.
 16. Sönmez, M., Demirci, E., (2004). The Effect of Ascorbic Acid on the Freezability of Ram Semen Diluted with Extenders Containing Different Proportions of Glycerol. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 28(5),893-899.
 17. Sönmez, M., Türk, G., Yüce, A., (2005). The Effect of Ascorbic Acid Supplementation on Sperm Quality Lipid Peroxidation and Testosterone Levels of Male Wistar Rats. THERIOGENOLOGY, 63(7),2063-2072.
 18. Bülent, B., , M.S., (2007). The Effect of Various Doses of hCG on Induction of Ovulation in Mares. Indian Veterinary Journal, 84(),712-714.
 19. Bülent, B., , M.S., (2006). Folliküler Gelişimin Farklı Aşamalarında Bulunan Östrustaki Kısraklarda hCG Uygulamalarının Ovulasyona Etkisi. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12(1),25-29.
 20. Mustafa, S., , E.D., , G.T., (2005). Effect of Season on Some Fertility Parameters of Dairy and Beef Cows in Elazığ Province. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(3),821-829.
 21. Funda, G.B., , F.S., , G.T., , M.S., , K.S., (2013). Protective effects of curcumin on antioxidant status body weight gain and reproductive parameters in male rats exposed to subchronic 2 3 7 8 tetrachlorodibenzo p dioxin. Toxicological and Environmental Chemistry, 95(6),1019-1029.
 22. Ahmer, A., , G.T., , S.Y., , M.S., , F.S., , A.O.Ç., (2010). Modulatory Effects of Lycopene and Ellagic Acid on Reproductive Dysfunction Induced by Polychlorinated Biphenyl Aroclor 1254 in Male Rats. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology, 106(),479-489.
 23. Mustafa, S., , T.B., , G.T., , S.G., , M.K., , A.Y., (2008). The effect of vitamin E treatment during preovulatory period on reproductive performance of goats following estrous synchronization using intravaginal sponges. Animal Reproduction Science, 114(1),183-192.
 24. Mustafa, S., , S.T., (2008). The Effect of Ascorbic Acid on Semen Hyaluronidase Activity and Sperm Characteristics in Rams. Revue de Medecine Veterinaıre, 159(1),33-37.
 25. Bülent, B., , M.S., (2007). Effect of Breed on Ovulation Induced by Human Chorionic Gonadotropin in Cyclic Mares. Bulletin of The Veterinary Institute in Pulawy, 51(1),19-23.
Ulusal
 1. Aksu, E.H., Türk, G., Sönmez, M., Gür, S., (2018). İnsan Olmayan Primatlarda Sperma Alma Yöntemleri ve Spermatolojik Referans Değerler. Turkiye Klinikleri Journal of Reproduction and Artificial Insemination, (),-.
 2. Mustafa, G., , E.D., , T.B., , M.S., (1997). Aşım Mevsimi Öncesi Esnası ve Sonrasında Koçların Spermatolojik Özelliklerindeki Değişimler. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 8(1),40-42.
 3. Ömer, A., , G.T., , A.Y., , A.O.Ç., , A.K., , M.S., , M.C.H., (2013). Diyabet yara iyileşmesi ve sperm kalitesi üzerine akupunkturun önemi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 27(2),109-113.
 4. Abuzer, K.Z., , M.S., , G.T., , A.Y., (2010). Dişi Köpeklerde Östrus Siklusunun Farklı Dönemlerindeki Plazma Vitamin E ve Malondialdehit Düzeyleri İle Bazı Üreme Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 24(3),115-121.
 5. Mustafa, S., , G.T., , E.D., (2006). İneklerde Klinik Muayene ve Progesteron Test Kitleri ile Yapılan Östrus Teşhisinin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 22(3),57-62.
 6. Mustafa, S., , S.G., , E.H.A., (2006). İneklerde Tespit Edilen İlk Atlama Davranışından Suni Tohumlama Zamanına Kadar Geçen Sürenin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 20(5),365-369.
 7. Gaffari, T., , M.S., , Ü.G.Ş., (2005). Kıl Keçisi Tekeleri ve Saanen X Kıl Keçisi F1 Melezi Tekelerinin Bazı Üreme Özelliklerinin Karşılaştırılması. Fırat üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(2),87-92.
 8. Cihan, G., , A.S., , İ.Y., , M.S., , G.T., (2004). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. Veteriner cerrahi Dergisi, 10(1),55-60.
 9. Mustafa, S., , M.Y., (2004). Bir Düvedeki Doğuştan Çift Serviks Anomalisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 20(3),103-107.
 10. Mustafa, S., , S.G., (2004). PGF2 İle Östrusları Senkronize Edilen Düvelerde Tohumlama Sonrası Uygulanan GnRH nın Fertilite Üzerine Etkisi. Selçuk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 20(2),47-52.
 11. Mustafa, S., , E.D., (2003). Koçlarda Sperma Kalitesi Üzerine Vitamin C Uygulamalarının Etkisi. Fırat üniversitesi Sağlık bilimleri Dergisi, 17(3),195-201.
 12. Seyfettin, G., , M.S., (2000). Suni Tohumlamadan Sonra İntrauterin Antibiyotik Uygulamalarının Gebelik Oranına Etkisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(1),69-73.
 13. Tanzer, B., , S.G., , M.S., (1998). Vitamin AD3E nin İneklerin Dölverimi Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 9(1),80-82.
 14. Mustafa, S., , G.T., , E.D., (2007). The effect of estrous detection using visual observation and progesterone test kits on conception rate in cows. Veterinary Journal of Ankara University, 54(),81-86.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Gür, S., Türk, G., Sönmez, M., Güngör, İ.H., Dayan, C.S., Acısu, T.C., Arkalı, G., Yüce, A., Özer, K.Ş., Koca, R.H., Akarsu, S.A., Can, Ç., Çakır, A., Kızıl, M., (2019). Determination of Effective Doses of C60 Fullerene Water Soluble (FWS C60HyFn) Nanoparticles on Storability of Ram Semen. 21st ISANH REDOX CONGRESS and 4th ISANH MIDDLE EAST WORLD CONGRESS, (),49-.
 2. Türk, G., Sönmez, M., Gür, S., Güngör, İ.H., Dayan, C.S., Acısu, T.C., Arkalı, G., Erişir, F., Yüce, A., Özer, K.Ş., Yılmaz, Ö., (2019). Effect of C60 Fullerene Water Soluble (FWS, C60HyFn) Nanoparticles Supplemented To Ram Semen During Freeze- Processing on Sperm Viability, Oxidative Stress, Amino Acids And Fatty Acids. 21st ISANH REDOX CONGRESS 4th ISANH MIDDLE EAST WORLD CONGRESS, (),24-.
 3. Zonturlu, A.K., Kaçar, C., Sönmez, M., Yüce, A., Kaya, S., (2017). The effect of vitamin E and traceminerals (selenium, calsium, phosphate, copper, and cobalt) on reproductive performance duringn on breeding season in Awassi ewes. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCEProblems and Perspectives for Development of Modern Cryobiological ReproductiveTechnology and its Role in Intensification of Animal Production, (),-.
 4. Türk, G., Yüksel, M., Sönmez, M., Gür, S., Özer, K.Ş., Demirci, E., (2017). Effects of semen sexing kits (Heiferplus and Bullplus) supplemented to frozen-thawed bull semen on pregnancy rates, foetal sex ratios and selected reproductive parameters in cows. The XXVII International Scientific Conference, (),-.
 5. Zonturlu, A.K., Kaçar, C., Sönmez, M., Yüce, A., Kaya, S., (2017). THE EFFECT OF VITAMIN E AND TRACE MINERALS (SELENIUM, CALSIUM, PHOSPHATE, COPPER, AND COBALT) ON REPRODUCTIVE PERFORMANCE DURING NON-BREEDING SEASON IN AWASSI EWES. International scientific and practical conference, (),-.
 6. Gaffari, T., , A.A., , M.S., , A.O.Ç., , A.Y., (). Improvement of Cisplatin Induced Injuries in Sperm Quality Oxidant Antioxidant System and Histological Structure of the Rat Testis by Ellagic Acid. The 6th International Congress Of Turkish Society of Toxicology “Chemical Safety and Toxicology”, Antalya, TURKEY, (),-.
 7. Ali, O.Ç., , F.S., , G.T., , M.S., , A.A., (). Impact of ellagic acid on adriamycin induced testicular histopathological lesions apoptosis lipid peroxidation and sperm damages. 5th International Congress on Nutrition and Cancer, Elazığ, TURKEY, (),-.
Ulusal
 1. Gür, S., Kandemir, F.M., Türk, G., Erişir, M., Sönmez, M., Benzer, F., Özer, K.Ş., Kaya, E., Akarsu, S.A., (2018). Koçlarda seminal plazma arginaz aktivitesi ile nitrik oksit düzeyleri üzerine vitamin E ve vitamin Eselenyumun etkisi. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),90-91.
 2. Çeribaşı, A.O., Türk, G., Özçelik, M., Doğan, G., Çeribaşı, S., Iflazoğlu, M.S., Erişir, Z., Güvenç, M., Güngören, G., Acısu, T.C., Akarsu, S.A., Sönmez, M., Yüce, A., Çiftçi, M., Çambay, Z., Bağcı, E., Azman, M.A., Şimşek, Ü.G., (2018). Yüksek Enerjili Yemlerle Beslemenin Etçi Bıldırcınların Testisleri İle Metabolik Kan Parametreleri Üzerine Olumsuz Etkisi ve Deve Dikeni (Silybum Marianum) Tohumunun Olumlu Rolü. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),52-53.
 3. Gür, S., Kandemir, F.M., Türk, G., Erişir, M., Sönmez, M., Benzer, F., Özer, K.Ş., Kaya, E., Akarsu, S.A., (2018). Koçlarda seminal plazma arginaz aktivitesi ile Nitrik oksit düzeyleri üzerine vitamin E ve vitamin ESelenyumun etkisi. 9. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Bilim Kongresi, (),90-91.
 4. Ahmet, A., , G.T., , S.Y., , M.S., , F.S., , A.O.Ç., (). Aroclor 1254 ün Erkek Sıçanlarda Oluşturduğu Reprodüktif Fonksiyon Bozukluğu Üzerine Likopen ve Ellajik Asitin Düzenleyici Etkileri. V. Ulusal Reprodüksiyon Ve Suni Tohumlama Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Elazığ, (),-.
 5. Cihan, G., , A.S., , İ.Y., , M.S., , G.T., (). Erkek Köpeklerde İntratestiküler Gliserol ve Etanol Uygulamalarının Kısırlaştırma Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, (),-.
 6. Evren, K., , M.S., , S.M., , M.S., , İ.K., , A.K., (). Formaldehit Uygulanmış Erkek Ratların Epididmal Sperm Özellikleri ve Serum Testosteron Düzeyleri Üzerine Lavanta Yağının Etkisi. XI. Ulusal Anatomi Kongresi, Denizli, (),-.
 7. Gaffari, T., , A.A., , M.S., , A.Y., , A.O.Ç., (). Sıçanlarda Siklosporin A nın Oluşturduğu Testis Toksititesine Karşı Likopenin Koruyuculuğu. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 8. Mustafa, S., , S.G., (). PGF2 İle Östrusları Senkronize Edilen Düvelerde Tohumlama Sonrası Uygulanan GnRH nın Fertilite Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 9. Gaffari, T., , S.G., , M.S., , T.B., , E.H.A., , H.A., (). Progesteron PMSG PGF2 Kombinasyonu ile Senkronize Edilmiş İvesi Koyunların Üreme Performansı Üzerine Suni Tohumlama Zamanında Uygulanan GnRH ın Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 10. Mustafa, S., , G.T., , E.D., (). İneklerde Klinik Muayene ve Progesteron Test Kitleri ile Yapılan Östrus Teşhisinin Gebelik Oranları Üzerine Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 11. Mustafa, S., , G.T., , A.Y., (). Erkek Wistar Sıçanların Sperm Kalitesi Lipid Peroksidasyon Düzeyi ve Testosteron Seviyesi Üzerine Askorbik Asit İlavesinin Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 12. Mustafa, S., , T.B., , G.T., , S.G., , E.H.A., , H.A., (). Vaginal Süngerler Kullanılarak Yapılan Östrus Senkronizasyonunu Takiben Keçilerin Üreme Performansı ve Lipid Peroksidasyon Düzeyi Üzerine Ovulasyon Öncesi Dönemde Uygulanan Vitamin E nin Etkisi. IV. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 13. Mustafa, S., , E.D., , G.T., , S.G., (). Elazığ Bölgesinde Yetiştirilen Etçi ve Sütçü İneklerin Fertilitesi Üzerine Mevsimin Etkisi. III. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Antalya, (),-.
 14. Seyfettin, G., , M.S., (). Suni Tohumlamadan Sonra İntrauterin Antibiyotik Uygulamalarının Gebelik Oranına Etkisi. II. Ulusal Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Kongresi, Konya, (),-.

Projeler

 1. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine In vitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 2. Fertilizasyonla ilgili bazı spermatolojik parametrelerin flow sitometre ile değerlendirilmesi, 02.11.2018-29.11.2019
 3. Bisfenol A’xxya Maruz Bırakılan Pubertal Erkek Sıçanların Üreme Sistemi, Epididimal Semen Kalitesi ve Antioksidan Durumu Üzerine Koenzim Q10, Fulleren C60 ve α-Lipoik Asit’in Etkileri, 01.09.2019-
 4. Siklofosfamid, adriamisin ve sisplatin gibi kemoterapötikler ile 2, 3, 7, 8 TCDD ve Aroclor 1254 gibi çevresel kirleticiler tarafından erkek ratlarda oluşturulacak üreme hasarlarının Likopen ve Ellagik asit ile önlenmesi üzerine deneysel araştırmalar, 01.06.2018-01.06.2018
 5. Sulu-Form Karbon 60 Fulleren (Hidratlı C60 Fulleren, C60hyfn) Nanopartiküllerin Koç Spermatozoonlarındaki Soğuk Şok Hasarları Üzerine Invitro Etkisinin Fonksiyonel, Yapısal Ve Moleküler Düzeyde Araştırılması, 15.10.2017-15.04.2019
 6. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi İle Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 23.07.2010-23.12.2016
 7. Spermatolojik parametrelerin objektif değerlendirilmesi açısından Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi altyapısının güçlendirilmesi, 11.04.2014-11.04.2016
 8. Dondurulmuş Çözdürülmüş Boğa Spermasına Katılan Cinsiyet Tayin Edici Kitlerin Heifer Plus ve Bull Plus Fertilizasyondan Önce Yavru Cinsiyetinin Belirlenebilirliği Üzerine Etkileri, 01.01.2010-24.12.2015
 9. Dondurulmuş-Çözdürülmüş boğa spermasına katılan cinsiyet tayin edici kitlerin (Heifer plus ve Bull plus) fertilizasyondan önce yavru cinsiyetinin belirlenebilirliği üzerine etkileri, 29.09.2010-29.06.2015
 10. Bazı Kimyasal ve Biyolojik Maddelerin Koçlarda Seminal Plazma Arginaz Aktivitesi ile Nitrik Oksit Düzeyleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 29.09.2010-28.09.2012

Üyelikler

 1. Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Derneği
 2. Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası
 1. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2
 2. Uluslararası, Bildiri Kitabı, International Congress on Veterinary and Animal Sciences (ICVAS), 1
 3. Uluslararası, Dergi, Biomed Research International, 1
 4. Uluslararası, Dergi, TURKISH JOURNAL OF VETERINARY ANIMAL SCIENCES, 2
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 1