T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Adıyaman
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Saraç, M., Özel, Ş.K., Kazez, A., (2007). Spina bifida: Doğu Anadolu’daki durum. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 21(3),116-119.
 2. Tartar, S.A., Saraç, M., Denk, A., Tartar, T., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 29(1),7-10.
 3. Kazez, A., Özel, Ş.K., Kocakoç, E., Özercan, İ.H., Saraç, M., (2005). Çekumda Duplikasyon Kisti Perforasyonu: Nadir Bir Olgu. Fırat Tıp Dergisi, 10(4),185-186.
 4. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. Fırat Tıp Dergisi, 19(3),126-129.
 5. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. Fırat Tıp Dergisi, 20(3),148-151.
 6. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Colostomy in children. Fırat Tıp Dergisi, 20(1),47-50.
 7. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Kazez, A., (2015). Testis Rüptüründe Konservatif Yaklaşım: Nadir Bir Olgu ve Tedavisi. Fırat Tıp Dergisi, 20(2),122-124.
 8. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Sarı, M.Y., Çığşar, K.E.B., Kazez, A., (2016). Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 30(3),143-145.
 9. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Ersöz, F., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda yabancı cisim aspirasyonunda sanal bronkoskopi deneyimimiz. Çocuk Cerrahisi Dergisi, 24(2),77-81.
 10. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Bebekte Nadir Bir İntestinal obstrüksiyon Nedeni: Paraduodenal Herni. Fırat Tıp Dergisi, 19(2),101-103.
 11. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2014). İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği. Fırat Tıp Dergisi, 19(4),205-206.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Tartar, S.A., Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Akbulut, A., Kazez, A., (2018). Toplum Kaynaklı İntra-abdominal Enfeksiyonlarda Mikroorganizma Direnç Profili Değişiyor mu?. 7. TÜRKiYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESi (SS-174), (),-.
 2. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). New indicators in blunt renal trauma NGAL KIM 1 and IL 18. 26 th Congress of the European Society for Pediatric Urology. BSP-19 (P), (),-.
Ulusal
 1. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2019). Hipospadiaslı olgularda ek anomaller. 10. Ulusal Pediatrik Üoloji Kongresi, (),-.
 2. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2019). Hipospadias cerrahisinde 21 yıllık klinik deneyim. 10. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 3. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Genç, E., Kazez, A., (2019). Perinatal testis torsiyonları. 37. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 4. Bakal, Ü., Tartar, T., Saraç, M., Aydın, M., Genç, E., Kazez, A., (2018). Yenidoğan Pnömotoraksı Hangi Şartlarda Öldürücüdür?. 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 5. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2018). Yenidoğanda Karın Ön Duvarı Defektlerinde Ne Değişti? Referans Bir Merkezin 20 Yıllık Deneyimi (P-24). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 6. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Rektoüretral Fistüllü Anal Atrezi Olgusunda Laparoskopi Yardımlı Rektoüretral Fistül Kapatılması Ve Ano-Rektoplasti: Video Sunumu (Vs-1). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 7. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Karabulut, K., Kazez, A., (2018). Glukokinaz Gen Mutasyonlu, Tedaviye Dirençli Nadir Bir Hiperinsülinizm Olgusunda Laparoskopik Pankreatektomi: Video Sunumu (Vs-10). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 8. Saraç, M., Özel, Ş.K., Önalan, E., Yüce, H., Kazez, A., (2009). Spina bifida hastalarında metilen tetrahidrofolatredüktaz, TEAD2 ve PAX3 gen polimorfizmlerininaraştırılması. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 9. Aşkın, Y., Önalan, E., Saraç, M., Konar, V., Kazez, A., Erol, F.S., (2012). Nöral Tüp defektli (Spina Bifidalı) Hastalarda ZIC5 Genindeki Mutasyonların Araştırılması. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, (),-.
 10. Saraç, M., Akın, Y., Hacıosmanoğlu, F.B., Evcim, G., Kazez, A., (2012). Adölesanda Bilateral Epididim Kisti: Nadir Bir Olgu. 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 11. Saraç, M., Bakal, Ü., Onur, M.R., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Testis Rüptüründe Konseryatif Yaklaşım: Nadır bir Olgu ve Tedavisi. 4. Ulusal Pediatrik ğroloji Kongresi, (),-.
 12. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Kazez, A., (2014). Akut Apandisitte Neutrophil Gelatınase-Associated Lipocalin (NGAL) Tanımlayıcl Olabilir mi?. 32. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 13. Saraç, M., Bakal, Ü., Sarı, M.Y., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2015). Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafram Hernisi: Nadir Bir Olgu. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 14. Bakal, Ü., Saraç, M., Çiftçi, H., Tartar, T., Aydın, S., Kazez, A., (2015). Apandisitte iştahı azaltan hormonlar: Leptin ve NUCB2/Nesfatin. 33. Ulusal Çocuk Cerrahi Kongresi, (),-.
 15. Saraç, M., Önalan, E., Bakal, Ü., Tartar, T., Tektemur, A., Taşkın, E., Erol, F.S., Kazez, A., (2015). Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRPM6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması. 33. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 16. Tartar, S.A., Tartar, T., Denk, A., Saraç, M., (2015). Apendektomi Yapılan Çocuklarda İntraoperatif Kültür ve Antibiyogram Sonuçlarının Değerlendirilmesi.. 5. EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU’xx’xx 21, YÜZYILDA ENFEKSİYON HASTALIKLARI’xx’xx, (),-.
 17. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, M., Orman, A., Taşkın, E., Kazez, A., (2016). NEONA TAL GASTROİNTESTİNAL PERFORASYONLAR: BİR REFERANS HASTANENİN 10 YILLIK DENEYİMİ. 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 18. Saraç, M., Canpolat, Ş., Önalan, E., Tektemur, A., Tartar, T., Bakal, Ü., Erbay, b., Kazez, A., (2018). HiPOSPADİAS GENETİGİNDE SHH (SONIC HEDGEHOG) YOLAGININ ARAŞTIRILMASI. IX. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, (),-.
 19. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Aydın, S., Yardım, M., Kazez, A., (2018). Asprosin Biyolojik Sıvılarda Akut Apandisitin Yeni Biyobelirteci Olabilir Mi? (SS-43). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 20. Tartar, T., User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Özokutan, B.H., Kazez, A., (2018). ÇOCUKLARDA ATİPİK YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK TANISINDA YAŞANAN ZORLUKLAR (P-12). 36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, (),-.
 21. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2018). Çocuklarda Geç Tanılı Bochdalek Hernileri. 2. Ulusal Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),-.
 22. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kuloğlu, T., Yardım, M., Artaş, G., Aydın, S., Kazez, A., (2016). Ratlarda Tek Taraflı Testis Torsiyonu Sonrası N Asetilsisteinin Karşı Taraf Testis Dokusunda Ghrelin ve NUCB2/ Nesfatin 1 Üzerine Etkisi. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (P-14), (),-.
 23. Bakal, Ü., Saraç, M., Kaman, D., Kazez, A., (2015). Künt Böbrek Travmalarında Yeni Belirteçler: NGAL, KIM 1 ve IL 18. VI. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (SS14), (),-.
 24. User, İ.R., Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (2016). Afet Yönetimi Acil Eylem Planı. Ortak Panel. 34. Ulusal Çocuk Cerreahisi Kongresi, (),-.
 25. Bakal, Ü., Keleş, E., Saraç, M., Karlıdağ, T., Kaygusuz, İ., Kazez, A., (2015). Çocukluklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: 28 yıllık Retrospektif Klinik Çalışma. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 56), (),-.
 26. Bakal, Ü., Özel, Ş.K., Saraç, M., Kazez, A., (2009). Çocuklarda Üreteropelvik Bileşke Darlığında Erken Yapılan Piyelopilastinin Klinik Sonuçlara Etkisi: Ön Çalışma. XXVII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 59), (),-.
 27. Saraç, M., Özel, Ş.K., Kazez, A., (2018). Çocuklarda over torsiyonunda konservatif yaklaşımın klinik sonuçları: Ön çalışma. XXVI. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ (TP 19), (),-.
 28. Özel, Ş.K., Çolakoğlu, Y., Bakal, Ü., Saraç, M., Hanbeyoğlo, A., Kazez, A., (2009). İnvajinasyonda Barsak Rezeksiyonu Öngören Ameliyat Öncesi Bulgular Varmıdır?. XXVII. ULUSAL ÇOCUK CERRAHİSİ KONGRESİ (P 45), (),-.
 29. Tartar, T., Kazez, A., Onur, M.R., Poyraz, A.K., Saraç, M., Bakal, Ü., Çolakoğlu, Y., Fikret, E., Gürbaz, M.T., (2010). Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu: Sanal Bronkoskopi Yapalım mı?. XXVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SB 11), (),-.
 30. Saraç, M., Özel, Ş.K., Kaplan, M., Kazez, A., (2007). Spina Bifida: Doğu Anadoludaki Durum. XXV. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SB 30), (),-.
 31. Saraç, M., Bakal, Ü., Gürbaz, M.T., Kazez, A., (2012). Çocukta Kolo Kolik İnvaginasyonun Nadir Bir Nedeni: Dev Juvenil Polip. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 53), (),-.
 32. Saraç, M., Bakal, Ü., Kazez, A., (2012). İnguinal Herni ve Morgagni Hernisi Birlikteliği. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 83), (),-.
 33. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Kız Çocuğunda Kopmuş Over: Nadir Bir Olgu Sunumu ve Literatür Taraması. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TP 70), (),-.
 34. Saraç, M., Bakal, Ü., Ersöz, F., Kazez, A., (2012). Kızlarda Dev Over Kistleri. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi(TP 69), (),-.
 35. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Hipertrofik Pilor Stenozunda Neler Değişti?. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TP 47), (),-.
 36. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Bebekte Nadir Bir İntestinal Obstrüksiyon Nedeni Paraduodenal Herni. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TP 31), (),-.
 37. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2012). Çocuklarda Kolostomi. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (TP 23), (),-.
 38. Bakal, Ü., Saraç, M., Kara, A., Gürgöze, M.K., Kazez, A., (2012). Periton Diyaliz Kateterli Hastaların 5 Yıllık Sonuçları. XXX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SB 139), (),-.
 39. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Gürbaz, M.T., Onur, M.R., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Testis Torsiyonu: Detorsiyon Sonuçları. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (TP 5), (),-.
 40. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Çocuklarda Böbrek Yaralanması. IV. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (TP 19), (),-.
 41. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2013). Travma Olgularında Tanımlanan Ek Patolojiler. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 161), (),-.
 42. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Kazez, A., (2013). Apandisitlerin Perfore Olmasında Hekimlerin Rolü. XXXI. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 141), (),-.
 43. Saraç, M., Bakal, Ü., Artaş, G., Kazez, A., (2014). Apendiksde Metalik Yabancı Cisim, Ne Yapalım?. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 15), (),-.
 44. Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Kazez, A., (2014). Çocukluk Çağında Nadir Bir Peritoneal Kitle Nedeni: Burned Out Testis Tümörü. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 16), (),-.
 45. Gürbaz, M.T., Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (2014). Anorektal Malformasyonlu Hastalarda 15 Yıllık (1996- 2011) Deneyim. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 104), (),-.
 46. Ersöz, F., Bakal, Ü., Eker, İ., Saraç, M., Kazez, A., (2014). Özefagus Atrezili Çocukların Mental Gelişimlerinin Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 51), (),-.
 47. Karakuş, S.C., Özokutan, B.H., Bakal, Ü., Ceylan, H., Saraç, M., Kul, S., Kazez, A., (2014). Özofageal Atrezinin Geç Tanısı: Morbidite ve Mortalitenin Önlenebilir Bir Nedeni. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 25), (),-.
 48. Tartar, T., Bakal, Ü., Onur, M.R., Saraç, M., Poyraz, A.K., Kazez, A., (2014). Yabancı Cisim Aspirasyon Materyallerinin Zaman-Dansite ve Zaman-Hacim Bağıntısına Göre Sanal Bronkoskopi Modeli ile Değerlendirilmesi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 42), (),-.
 49. Saraç, M., Bakal, Ü., Halil, İ.B., Kazez, A., (2014). Karaciğer Kist Hidatik Cerrahisinden Sonra Safra Fistülünün Kapanmasında ERCP ile Sfinkterotomi. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS 68), (),-.
 50. Bakal, Ü., Saraç, M., Kazez, A., (2014). Çocuklarda Rüptüre Kist Hidatik. XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS69), (),-.
 51. Kara, A., Saraç, M., Gürgöze, M.K., Koç, Z.P., (2015). Asemptomatik Seyreden İntratorasik Ektopik Böbrek. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı Ankara III ( S 19), (),-.
 52. Kuzu, Ç.E.B., Bakal, Ü., Saraç, M., (2015). Az Görülen Bir Olgu: Yenidoğan Apandisiti. XXXIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (P 179), (),-.
 53. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Snodgrass Yöntemiyle Hipospadias Onarımında Kullanılan Stent Türü Komplikasyon Üzerine Bir Etken midir?. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (SS-29), (),-.
 54. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Yenidoğanlarda Juvenil Granuloza Hücreli TestisTümörü: Nadir Bir Ogu ve Literatür Taraması.. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (P-10), (),-.
 55. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2016). Transvers Testiküler Ektopi İki Olgu Sunumu.. 7. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi (P-6), (),-.
 56. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Canpolat, Ş., Kara, A., Kazez, A., (2016). Bochdalek Hernisi ve İnratorasik Ektopik Böbrek İki Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi. 34. Ulusal Çocuk Cerreahisi Kongresi (P-91), (),-.
 57. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Atılgan, R., Kuloğlu, T., Dağlı, A.F., Aydın, S., Kazez, A., (2017). Ratlarda Basit Over Kistlerinin Tedavisinde Skleroterapi: Deneysel Çalışma. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-56), (),-.
 58. Saraç, M., Bahçecioğlu, İ.H., Tartar, T., Bakal, Ü., Kazez, A., (2017). Çocukta Koledokolitiazisli Koledokosel Olgusunun Endoskopik Tedavisi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-7), (),-.
 59. Saraç, M., Bakal, Ü., Tartar, T., Karabulut, K., Canpolat, Ş., Kazez, A., (2017). Dev Karaciğer Lenfanjiomunda Laparoskopik Tedavi: Video Sunumu. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (VS-8), (),-.
 60. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Akdeniz, İ., Kazez, A., (2017). Bochdalek Hernisi’nde Prognostik Faktörler. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-69), (),-.
 61. Saraç, M., Tartar, T., Bakal, Ü., Aydın, M., Kazez, A., (2017). İntestinal Atreziler: Referans Bir Hastanenin 20 Yıllık Deneyimi. 35. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi (SS-31), (),-.
 62. Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, T., Kazez, A., (2018). Dupleks Böbrekte Segmenter Soliter Kistik Displazi ve Üreter Atrezisi: Nadir Bir Olgu. IX. Ulusal Pediatrik Uroloji Kongresi (VS 5), (),-.
 63. Tartar, T., Saraç, M., Bakal, Ü., (2018). Çocuklarda Karaciğer Kist Hidatiği. 11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi (S 033), (),-.
 64. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., Tartar, S.A., (2018). Akciğer Kist Hidatiği: 29 Çocuk Olgunun Değerlendirilmesi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (SS-089), (),-.
 65. Tartar, T., Bakal, Ü., Saraç, M., (2018). Çocuklarda Littre Hernisine Klinik Bakış. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi (SS 95), (),-.

Projeler

 1. Rat Modeli Künt Toraks Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar (Renalase, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit),Ozon ve Ankaferd Kanama Durdurucu Tedavisinin Etkinliği, 13.06.2018-
 2. İnvajinasyon Olgularında Ailevi Akdeniz Ateşi’nin Moleküler Genetik Yöntemler İle Araştırılması, 14.09.2018-
 3. Rat Modeli Künt Böbrek Travmasının Tanısında Yeni Biyomarkırlar: Renalaz, Apelin, Katekolaminler ve Nitrikoksit, 14.09.2018-
 4. Hipospadias genetiğinde SHH (sonic hedgehog) yolağının araştırılması, 05.07.2017-20.03.2018
 5. Tek Taraflı Over Torsiyonlu Sıçanlarda, E-Vitamini ve Karnozinin Histopatolojik Değişiklikler ile Adipokinler ve Miyokinler üzerine etkilerinin incelenmesi, 10.06.2015-29.03.2017
 6. Spina Bifida’lı Hastalarda Metilen Tetrahidrofolat Redüktaz (Mthfr), Paıred Box3 (Pax3) ve Transkripsiyon Faktör2 (Tead2) Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması, 29.05.2008-23.12.2010
 7. Künt böbrek yaralanmasının tanısında yeni belirteçler, 11.09.2014-26.12.2016
 8. Trakea ve Bronş Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Bronkoskopik Uygulamalar İçin Laboratuar Altyapısı Oluşturulması, 25.02.2014-26.02.2015
 9. Over Kistlerinde Skleroterapinin Etkinliği, 11.09.2014-11.09.2015
 10. Nöral Tüp Defektli Hastalarda TRMP6 Genindeki Mutasyonların Araştırılması, 01.08.2014-01.10.2015

Üyelikler

 1. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği

Hakemlikler

 1. Ulusal, Dergi, Journal Of Emergency Medicine CAse Reports, 1