T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı
 • Lisans » 1994 Yılı mezunu

  el-Ezher Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2001 Yılı mezunu

  Dokuz Eyül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Doktora » 2009 Yılı mezunu

  Dokuz Eyül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • 1 Arap Dili ve Belagati Anabilim

  Anabilim Dalı Başkanı » Eylül 2011 tarihinden itibaren.
 • 2 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Dekan Yardımcısı » Mart 2013 tarihinden itibaren.
 • 3 İLAHİYAT FAKÜLTESİ

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mayıs 2013 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Meydanoğlu, A., Özli, M., (2017). İBN HİŞAM EL-ENSÂRÎ’NİN KUR’ÂNÎ DELİLLERLE İSTİŞHÂD YÖNTEMİ. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1),165-181.
Ulusal
 1. Özli, M., (2013). ARAP DİLİNDE İTNAB IN TARİHİ SEYRİ VE ÖNEMİ. F.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, (19),12-.
 2. Özli, M., (2018). İbn Hişam el-Ensârî’nin Kur’ânî Delillerle İstişhâd Yöntemi. Firat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (21-1),16-.
 3. Özli, M., (2018). İbn Hişâm El-Ensârî’nin Muvelledûn Şairlerinden Şahit Getirmedeki Konumu (Şerhu Katri’n-Nedâ Ve Şerhu Şuzûri’z-Zeheb Özelinde). Firat Üniversitesi İlahiyat fakültesi, (21),15-.
 4. Özli, M., (2018). Îcâz ve İtnâb Arasındaki Delillerin Karşılaştırılması. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (19),13-.