T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Murat ÖZGÜLER

» Tıp Fakültesi » Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü » Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
ingilizce
Telefon :
4242333555 - 2153
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil ingilizce
Telefon 4242333555 - 2153
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2001 Yılı mezunu

  fırat üniversitesi tıp fakültesi

Makaleler

Uluslararası
 1. Sarıoğlu, g., Korkmaz, H., Önalan, E., Kuloğlu, T., Yılmaz, M., Özgüler, İ.M., Kurtoğlu, e., (2021). Irisin levels increase during experimentally induced acute myocardial infarction. Curr Res Cardiology, (),-.
 2. Özgüler, İ.M., Burma, O., Uysal, A., Akbulut, H.H., (2015). Rosuvastatin Lowers Systemic Inflammatory Response in Coronary Artery Bypass Graft Accompanied by Cardioulmonary Bypass Surgery A Randomized Controlled Study. Clinical Investigative Medicine, (38),1-10.
 3. Özgüler, İ.M., (2013). Perioperative High Dose Amiodarone Elevates Nitric Oxide Levels in Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. Biomedical Research, 24(4),486-492.
Ulusal
 1. Özgüler, İ.M., (2014). torasik aort transeksiyonunda acil endovasküler stent greft uygulamaları. Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Özgüler, İ.M., (2012). Cerrahi pulmoner embolektomi dört olgu sunumu. Fırat Tıp Dergisi, 17(1),39-43.
 3. Özgüler, İ.M., (2009). Alt ekstremitede hızlı akımlı arteriovenöz malformasyon olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 14(3),207-209.
 4. Özgüler, İ.M., (2008). Aortoiliyak Hastalıklarda Cerrahi Deneyimlerimiz. Damar Cerrahi Dergisi, 17(2),61-67.
 5. Özgüler, İ.M., (2014). Alt ekstremite akut derin ven trombozu sonrası gelişen asemptomatik pulmoner emboli tanısında ventilasyon perfüzyon sintigrafisi ve multidedektör bilgisayarlı tomografinin karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 41(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Akgün, A.N., Yavuzkır, M.F., Korkmaz, H., Önalan, E., Harman, m., Özgüler, İ.M., Çelik, Z.B., (2014). Paroxanase 1 gene polymorphism in coronary slow flow phenomenon. 30. Turkish Cardiology Congress with International Participation, (14),147-.
 2. Özgüler, İ.M., (). Endovascular treatment of aortic aneurisms with endovascular stent graft. 4. annual congress on update in cardiology and cardiovascular surgery, 11(2),119-.
Ulusal
 1. Özgüler, M., Köse, Ş., Esin, H., Özgüler, İ.M., (). Cerrahların Preoperatif Antibiyotik ProfilaksisineYaklaşımı. BUHASDER Kongresi 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri, (),-.
 2. Özgüler, İ.M., (). ateşli silah yaralanmasına bağlı aortik psödöanevrizma gelişen çocuk olguda uygulanan endovasküler tedavinin 1 yıllık takip sonucu. 16. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi, 22(3),43-.
 3. Özgüler, İ.M., (). aynı trafik kazasında meydana gelen iki ayrı torasik aort diseksiyonunda acil şartlarda endovasküler stent greft uygulaması. 16. ulusal vasküler ve endovasküler cerrahi kongresi, 22(3),43-.
 4. Özgüler, İ.M., (). kardiyopulmoner bypass eşliğinde koroner arter bypass greft uygulanan olgularda sistemik enflamatuvar yanıtın azaltılmasında olmesartan medoksomilin etkinliği. türk kalp damar cerrahi derneği 12. ulusal kongresi, (),41-.
 5. Özgüler, İ.M., (). kronik tıkayıcı arter hastalıklarında ekstraanatomik bypass uygulamalarımız. 14. ulusal vasküler cerrahi kongresi, 18(2),123-.