T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Isı transferi, Termodinamik, Güneş enerjisi, Isı yalıtımı


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Isı transferi, Termodinamik, Güneş enerjisi, Isı yalıtımı
 • Lisans » 1992 Yılı mezunu

  F. Ü. Müh. Fak. Makina Mühendisliği Böl.
 • Yüksek Lisans » 1996 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Ens. Makina Müh. A.B.D.
 • Doktora » 2003 Yılı mezunu

  F. Ü. Fen Bilimleri Ens. Makina Müh. A.B.D.
 • Doçentlik » 2014

  Üniversitelerarası Kurul, Makina Mühendisliği
 • Profesörlük » 2021

  Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü

Makaleler

Uluslararası
 1. Özel, M., Pıhtılı, K., (2008). Investigation of Effect of Wall Insulation Thickness on Window Areas. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 23(3),655-662.
 2. Özel, M., Pıhtılı, K., (2008). ”Determination of Optimum Insulation Thickness by Using Heating and Cooling Degree-Day Values. SIGMA Journal of Engineering and Natural Secience, 26(3),191-197.
 3. Özel, M., (2008). Dynamic Approach and Cost Analysis for Optimum Insulation Thicknesses of the Building External Walls. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, (),879-884.
 4. Özel, M., Özel, C., (2020). ”Effect of window-to-wall-area ratio on thermal performance of building wall materials in Elazığ,Turkey”, 15(9): https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237797. Plos one, (),1-14.
 5. Özel, M., Pıhtılı, K., (2012). Effect of Insulation Location on the Heat Gain and Losses for Different Climatic Conditions. Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, (),515-524.
Ulusal
 1. Özel, M., Pıhtılı, K., (2007). Duvar Yönünün Yalıtım Kalınlığına Etkisi,. Journal of The Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, 22(1),95-101.
 2. Özel, M., Pıhtılı, K., (2004). Tek ve Çift Camlı Bina Pencerelerindeki Çıkıntı Boyutlarının Isı Kazanç ve Kayıplarına olan Etkilerinin Araştırılması. Mühendis ve Makine, 539(),46-54.
 3. Özel, M., (2011). Elazığ İli için Farklı Yalıtım Malzemelerinin Optimum Kalınlıklarının Tespiti”, Sayı 89, 60-68 pp.. Yalıtım dergisi, (89),60-68.
 4. Özel, M., Pıhtılı, K., (2007). Duvar Yönünün Faz Kayması ve Sönüm Oranına Etkisi”, , Sayı 67, 82-86 pp.. Yalıtım Dergisi, (67),82-86.
 5. Özel, M., Pıhtılı, K., (2006). Yalıtımlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımı. Yalıtım dergisi, (63),76-79.
 6. Özel, M., Kahraman, G., Pıhtılı, K., (2006). Güneş Enerjisi Takviyeli Isıtma Sistemlerinin Ekonomik Analizi. Termodinamik, (171),88-94.
 7. Özel, M., Pıhtılı, K., (2005). Bina Pencerelerinde Yaz ve Kış Şartları İçin Optimum gölgelenmenin Araştırılması. Termodinamik, (150),92-102.
 8. Özel, M., Kunt, S., (2020). Dış Ortam Sıcaklıkları ve Güneş Işınımı Şiddeti Dikkate Alınarak Adana İli İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı Tespiti. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 32(1),167-177.
 9. Özel, M., Ilgin, B.N., (2013). Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS’xxde Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (132),27-32.
 10. Özel, M., Şengür, S., (2013). Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (132),5-11.
 11. Özel, M., Kahraman, G., Pıhtılı, K., (2007). Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Güneş Isıtma Sistemlerinin Ekonomikliğinin İncelenmesi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (97),18-22.
 12. Özel, M., (2013). Dört Farklı İl İçin Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi ve Çevresel Analiz. Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, 10(1),1-17.
 13. Özel, M., Kahraman, G., Pıhtılı, K., (2006). Çeşitli Eğimlerdeki Yüzeylere Gelen Güneş Işınımı Şiddetinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki Bazı İller İçin Analizi. Tesisat Mühendisliği Dergisi, (92),33-39.
 14. Özel, M., Pıhtılı, K., (2006). Bina Dış Yüzeylerinin Güneş Işınımını Yutma Oranlarının Isı Akısı Açısından Araştırılması. Pamukkale Üniversitesi Müh. Fak. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 12(2),167-171.
 15. Özel, M., Pıhtılı, K., (2006). Yalıtımlı Duvarlarda Isı Geçişinin Kararlı Periyodik Durum İçin Analizi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 18(1),123-129.
 16. Özel, M., Pıhtılı, K., (2005). Bina Duvarlarına Uygulanan Yalıtımın Farklı Konumlarının Isı Kazanç ve Kayıplarına olan Etkisinin Araştırılması. DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 7(1),87-97.
 17. Özel, M., Pıhtılı, K., (2004). Binalardaki Pencere Çıkıntılarının Isı Kazanç ve Kayıplarına Olan Etkilerinin Analizi. Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, (),101-108.
 18. Özel, M., Pıhtılı, K., (2005). Farklı Yönlere Bakan Duvarlarda Yalıtım Kalınlığının Faz Kayması ve Sönüm Oranına Olan Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),287-298.
 19. Özel, M., Duranay, M., (2005). Farklı Yönlere Bakan Bina Duvarlarında Duvar Kalınlığı ile Yalıtım Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Isıl Yük seviyesi Açısından İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (),181-189.
 20. Özel, M., (2018). Soğuk iklim bölgesinde farklı dış duvar yapı malzemelerinin ısıtma yüküne etkilerinin incelenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Blimleri Dergisi, 30(1),105-113.
 21. Özel, M., Tunç, D., (2018). Kars ilindeki binalar için ısıtma yükü ve optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 30(1),251-257.
 22. Özel, M., Ilgin, B.N., (2018). Ylıtımın duvar içerisindeki farklı konumlarına göre yoğuşma analizi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 9(2),785-794.
 23. Mözel, , , K., (2004). Tek ve Çift Camlı Pencerelerde Isı Kazanç ve Kayıplarının Araştırılması. Termodinamik, (),114-118.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özel, M., (2015). A Study On Economics And Environmental effects Of Building External Wall Insulation In The Cold Climate Region. 19th international THERMO conferance, Budapest, HUNGARY, (),1-10.
 2. Özel, M., Özel, C., (2012). Comparis on of Thermal Performance of Different Wall Structures. 9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2012),, (),674-679.
 3. Özel, M., Özel, C., (2012). Effects of Wall Orientation and Thermal Insulation on Time Lag and Decrement Factor. 9th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics (HEFAT2012), (),680-684.
 4. Özel, M., Karakaya, H., (2018). Doğal taşınımlı bir kurutma sisteminde biberin kuruma davranışının incelenmesi. Uluslararası bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ve eğitim bilimleri kongresi, (),-.
 5. Özel, M., Ulusal, M., (2018). Doğal taşınımlı borulu kolektöre sahip kurutucunun tasarımı ve imalatı. Uluslararası bilim, teknoloji, mühendislik, matematik (STEM) ve eğitim bilimleri kongresi, (),-.
 6. Özel, M., Karakaya, H., (2017). Güneş Enerjisi Destekli Doğal Taşınımlı Kurutma Sisteminde Elma Kurutma İşleminin incelenmesi. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), (),-.
 7. Özel, M., Ulusal, M., (2017). Güneş Enerjisi Destekli Doğal Taşınımlı Kurutma Sisteminin Tasarımı ve İmalatı. International Conference on Multidisciplinary, Science, Engineering and Technology (IMESET’17 Bitlis), (),-.
Ulusal
 1. Özel, M., Özel, C., (2013). Soğuk İklim Bölgesindeki Bina Dış Duvar Yalıtımının Ekonomik ve Çevresel Etkileri Üzerine Bir Araştırma”,. 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye,, (),429-438.
 2. Özel, M., Kahraman, G., Pıhtılı, K., (2006). ”Güneş Enerjisi Takviyeli Bina Isıtılmasında Faydalı Güneş Oranının Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki İller İçin Analizi”, 24-26 Mayıs 2006.. III. Ege Enerji Sempozyumu konferansı, Muğla, Türkiye,, (),159-165.
 3. Özel, M., Inallı, M., Alli, H., Pıhtılı, K., (1998). ”Yaz Kliması İçin Binaların Optimum Yönlendirme Açısının Araştırılması”. 5. Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi, 2-3 Nisan 1998, Adana, Türkiye,, (),189-197.
 4. Özel, M., Pıhtılı, K., (2013). Diyarbakır İlindeki Bina Dış Duvar Yapısının Optimum Yalıtım Kalınlığına Etkisinin Araştırılması,. 2.Anadolu Enerji Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye., (),763-770.
 5. Ilgin, B.N., Özel, M., Pıhtılı, K., (2011). Farklı Derece-Gün Bölgelerinde Bulunan İllere Göre Yoğuşma Analiz,. Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye,, (),411-417.
 6. Ilgin, B.N., Özel, M., Pıhtılı, K., (2008). Yalıtımlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS’ te Çözümü,. IV. Ege Enerji Sempozyumu, İzmir, Türkiye,, (),397-405.
 7. Özel, M., Pıhtılı, K., (2006). Bina Duvarlarındaki Pencere Alanlarının Isıl Konfor Açısından Analizi”, 24-26 Mayıs 2006.. III. Ege Enerji konferansı, Muğla, Türkiye,, (),113-119.
 8. Özel, M., Pıhtılı, K., (2005). ”Bina Duvarlarındaki Yalıtımın Uygun Dağılımının Isı Kazanç ve Kayıpları Açısından Araştırılması”, , 482-488 pp., Trabzon, Türkiye, 7-9 Eylül 2005.. 15. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’05),Trabzon, Türkiye,, (),482-488.
 9. Özel, M., Pıhtılı, K., (1997). Yüzeylerinde Periyodik Sıcaklık Değişimi Olan Yapılarda Yönlendirmenin Yaz Kliması Isı Kazancına Olan Etkisi. 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongres (ULIBTK’97), Edirne, Türkiye, (),1002-1010.
 1. Uluslararası, Dergi, Environmental Progress and Sustainable Energy, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Applied Thermal Engineering, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Energy, 1
 4. Uluslararası, Dergi, BUILDING AND ENVIRONMENT, 2