T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KULUÖZTÜRK

» Tıp Fakültesi » Dahili Tıp Bilimleri Bölümü » Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Telo, S., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Balin, M., Deveci, F., (2016). Can ADMA play a role in determining pulmonary hypertension related to chronic obstructive pulmonary disease?. Clin Respir J, (),-.
 2. Deveci, F., Öner, ö., Telo, S., Kırkıl, G., Balin, M., Kuluöztürk, M., (2019). Prognostic value of copeptinin patients with acute pulmonary thromboembolism. Clinical Respiratory Journal, 13(10),630-636.
 3. Kuluöztürk, M., In, E., Ilhan, N., (2019). Endocan as a marker of disease severity in pulmonary thromboembolism. Clinical Respiratory Journal, 13(12),773-780.
 4. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., Kırkıl, G., (2019). The Relationship between platelet-to-lymphocyte ratio and pulmonary embolism severity in acute pulmonary embolism. INTERNATIONAL ANGIOLOGY, 38(1),4-9.
 5. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Telo, S., (2018). Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width in Acute Exacerbation of COPD. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, (),-.
 6. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., Kırkıl, G., Öner, Ö., Kaman, D., (2018). Serum Cystatin C Levels in COPD: Potential Diagnostic Value and Relation between Respiratory Functions. Journal of Medical Biochemistry, (),-.
 7. In, E., Deveci, F., Kaman, D., Özdemir, C., Sökücü, s., Kuluöztürk, M., Dağlı, M.N., (2015). The İmportance of mean platelet volume and red cell distribution widht in acute pulmonary embolism. Acta Medica Mediterranea, 1(31),1209-1216.
 8. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., Kırkıl, G., Öner, Ö., Kaman, D., (2018). Serum Cystatin C Levels in COPD: Potential Diagnostic Value and Relation between Respiratory Functions.. JOURNAL OF MEDICAL BIOCHEMISTRY, (),-.
 9. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Telo, S., Öner, Ö., (2018). Mean Platelet Volume and Red Cell Distribution Width in Acute Exacerbation of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. WEST INDIAN MEDICAL JOURNAL, (),-.
 10. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., Kırkıl, G., Öner, Ö., Kaman, D., (2018). Serum Cystatin C Levels in COPD: Potential Diagnostic Value and Relation between Respiratory Functions.. Journal of Medical Biochemistry, (),-.
Ulusal
 1. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Çalık, İ., Öner, Ö., (2018). Kronik Lenfositik Lösemili Bir Olguda Pulmoner Lenfositik İnfiltrasyon. Respir Case Reports, 7(3),149-153.
 2. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., (2016). Stabil Dönem Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklı Olgularda Vitamin D Düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi, 2(30),61-66.
 3. Tosun, H., Kırkıl, G., Deveci, F., Dağlı, M.N., Özcan, M., Telo, S., Kuluöztürk, M., (2016). The İncidence and Related Risk Factors of Choronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension after Acute Pulmonary Embolism. Turkish Thoracic Journal, (),-.
 4. Deveci, F., Kırkıl, G., In, E., Turgut, T., Murat, A.A., Kuluöztürk, M., (2018). Bir Pulmoner Arteriovenöz Malformasyon Olgusu. Fırat Tıp Dergisi, 23(3),154-157.
 5. In, E., Kuluöztürk, M., Öner, Ö., Deveci, F., (2016). The Importance of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Turkish Thoracic Journal, 1(17),41-46.
 6. Ünver, R., Deveci, F., Kırkıl, G., Telo, S., Kaman, D., Kuluöztürk, M., (2016). Serum Heat Shock Protein Levels and the Relationship of Heat Shock Proteins with Various Parameters in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Turkish Thoracic Journal, 1(17),153-159.
 7. Kuluöztürk, M., Deveci, F., In, E., Kırkıl, G., Turgut, T., Şimşek, S., (2017). Akciğer Kavitasyonların Nadir Bir Nedeni: Pulmoner Nokardiyoz. Respir Case Rep, (),-.
 8. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Çalık, İ., Öner, Ö., (2018). Kronik Lenfositik Lösemili Bir OlgudaPulmoner Lenfositik İnfiltrasyon. Respiratory case reports, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Telo, S., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Balin, M., (2016). Can ADMA play a role in determining PHT related to COPD. ERS 2016, (),-.
 2. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., Kırkıl, G., Öner, Ö., (2017). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’xxnda Serum Sistatin Düzeyleri Potansiyel Tanı Değeri ve Solunum Fonksiyonları İle İlişkisi. Klinik Biyokimya Uzmanları Derneği Uluslararası Katılımlı Kongre ve Lab Ekspo 2017, (),-.
Ulusal
 1. Kuluöztürk, M., Deveci, S.E., Ekici, S., Bal, G., (2019). Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Etkileyen Faktörler. ASYOD 2019, (),-.
 2. Kuluöztürk, M., Ekici, S., Bal, G., Deveci, S.E., (2019). Bir Göğüs Hastalıkları Kliniğinde Yatan Hastaların Heşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyleri. ASYOD 2019, (),-.
 3. Deveci, F., Kırkıl, G., Altan, N.Ö., Kuluöztürk, M., (2018). Plevral Efüzyon ile Seyreden Pulmoner LangerhansHücreli Histiositozis X Olgusu. UASK 2018, (),-.
 4. Kuluöztürk, M., Deveci, F., In, E., Kırkıl, G., Turgut, T., Akın, M.M., (2016). Bir Pulmoner Nokardiyoz Olgusu. UASK 2016, (),-.
 5. In, E., Kuluöztürk, M., Öner, Ö., Deveci, F., (2016). Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Nötrofil Lenfosit Oranının Önemi. TORAKS 19.Yıllık Kongresi, (),-.
 6. Kuluöztürk, M., In, E., Ilhan, N., Öner, Ö., Kırkıl, G., Deveci, F., Turgut, T., Dağlı, M.N., Muz, M.H., (2016). Pulmoner Tromboemboli Hastalarında Serum Endocan Düzeyleri. UASK 2016, (),-.
 7. Telo, S., Kuluöztürk, M., Deveci, F., (2016). Stabil Dönem KOAH Olgularında Vitamin D Düzeyleri. UASK 2016, (),-.
 8. Deveci, F., Kırkıl, G., Kılıç, L., Kuluöztürk, M., (2015). Akciğer Kanserli Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Sıklığı. UASK 2015, (),-.
 9. Deveci, F., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., (2015). KOAH ı olan Atak Dönemdeki Olgularda Ortalama Trombosit Volumü ve Kırmızı Küre Dağılım Genişliği. Türk Toraks Derneği 18.Yıllık Kongresi, (),-.
 10. Kuluöztürk, M., In, E., (2019). KOAH ta Hastalık Şiddetinin ve Alevlenmelerin bir Belirteci olan Endocan. TÜSAD Kongresi, (),-.
 11. Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Altan, N.Ö., Deveci, F., Murat, A.A., (2019). Akciğer Kanseri Hastalarında İnterstisyel Fibrozis Sıklığı ve Surveye Etkisi. TÜSAD Kongresi, (),-.
 12. Kuluöztürk, M., Eser, K.G., (). Hastaneye Yatış Gerektiren Toplum Kökenli Pnömoni Olgularında Mortalite Oranı ve Etkileyen Faktörler. Türk Toraks Derneği, (),-.
 13. Telo, S., Kırkıl, G., Kuluöztürk, M., Balin, M., (). KOAH a bağlı gelişen hipertansiyonu saptamada ADMA nın rolü olabilir mi?. UASK 2016, (),-.