T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Doç. Dr. Mustafa KÖM

Yabancı Dil :
-
Telefon :
0-424-23700
Eposta :
Fax :
0-424-23881
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Cerrahi, Ortopedi, Eksternal Fiksatör, Ayak Hastalıkları.

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 0-424-23700
Eposta
Fax 0-424-23881
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Cerrahi, Ortopedi, Eksternal Fiksatör, Ayak Hastalıkları.
 • Lisans » 1990 Yılı mezunu

  F.Ü.Veteriner Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 1990 Yılı mezunu

  F.Ü.Veteriner Fakültesi
 • Doktora » 2001 Yılı mezunu

  F.Ü.Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doçentlik » 2014

  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK)
 • 1 F.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ (Yardımcı Doçent Temsilcisi)

  Fakülte Kurul Üyeliği » Ekim 2010 ile Ekim 2013 tarihleri arasında.
 • 2 F.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ (Yardımcı Doçent Temsilcisi)

  Yönetim Kurul Üyeliği » Ekim 2010 ile Ekim 2013 tarihleri arasında.
 • 3 F.Ü.TARIM VE HAYVANCILIK ARŞ. MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

  Yönetim Kurul Üyeliği » Eylül 2009 ile Ocak 2013 tarihleri arasında.
 • 4 F.Ü. DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (FÜDAM)

  Yönetim Kurul Üyeliği » Mart 2008 tarihinden itibaren.
 • 5 F.Ü.VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ

  Başhekim Yardımcılığı » Ekim 2010 ile Nisan 2011 tarihleri arasında.
 • 6 F.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN HASTANESİ

  Yönetim Kurul Üyeliği » Ekim 2009 ile Şubat 2012 tarihleri arasında.
 • 7 Veteriner Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2017-09-12 tarihinden itibaren.
 • 8 Veteriner Fakültesi

  Kurul Üyesi » 2017-09-12 tarihinden itibaren.

Makaleler

Uluslararası
 1. Acıkan, İ., Gül, M., Artaş, G., Yaman, F., Deniz, G., Bulmuş, Ö., Köm, M., Kırtay, M., Dündar, S., (2018). Systemic melatonin application increases bone formation in mandibular distraction osteogenesis. Brazilian Oral Research, (),-.
 2. Dündar, S., Artaş, G., Acıkan, İ., Yaman, F., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Asutay, F., Köm, M., (2017). Comparison of the Effects of Local and Systemic ZoledronicAcid Application on Mandibular Distraction Osteogenesis. The Journal of Craniofacial Surgery, 28(7),621-625.
 3. Yaman, F., Dündar, S., Çakmak, Ö., Şaybak, A., Kırtay, M., Kaya, B., Köm, M., Özercan, İ.H., (2017). Guided bone regeneration with polyethylene membrane, zoledronic acid and hydroxiapatide bone graft in peri-implant bone defect: An experimental study. Biomedical Research-India, (),-.
 4. Dündar, S., Artaş, G., Acıkan, İ., Yaman, F., Kırtay, M., Özüpek, M.F., Asutay, F., Köm, M., (2017). Comparison of the Effects of Local and Systemic Zoledronic Acid Application on Mandibular Distraction Osteogenesis. Journal of Craniofacial Surgery, (),-.
 5. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2017). Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),55-58.
 6. Mitil, H., Koç, Z.P., Güzel, Y., Köm, M., Özer, A.B., Özercan, İ.H., Balcı, T.A., (2013). Demonstration of the kidney functions obtained from a cadaveric donor in a rat model by the dynamic renal scintigraphy. European J of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 40(2),388-.
 7. Köm, M., , K.E., , H.M., , Ç.A., (2009). Surgical Treatment of Congenital Meningocele in A Calf. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 15(6),979-982.
 8. Karapınar, T., , K.M., (2007). Transrectal Ultrasonographic Diagnosis of Jejunoileal Intussusception in a Cow. Irish Vet J, 60(7),422-424.
 9. Aksakal, B., Gürger, M., Köm, M., Say, Y., Yılmaz, E., Karaca, F., (2011). Biomechanical Analysis of Helical and Standard Compression Plate Fixations for Transverse and Oblique Bone Fractures. J Biomech, 44(suppl 1),4-.
 10. Canpolat, İ., Han, M.C., Köm, M., Dinç, M., (1996). Sığırlarda Karaciğer ve Safra Kesesinin Ultrasonografisi. Tr J Vet and Anim Sci,, 20(3),181-184.
 11. Karabulut, E., , D.T., , K.M., (2006). Generalized Subcutenous Emphysema in A Kangal Dog. Indian Vet J, 83(),548-549.
Ulusal
 1. Şengöz, Ş.Ö., Köm, M., (2017). Kırık Sağaltımında AO/ASİF Yöntemleri.. Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri-Cerrahi Özel Dergisi, 3(2),63-70.
 2. Kıyaklı, E., Köm, M., Eröksüz, Y., Baydar, E., (2017). Ratlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Karboksimetilselüloz, Meloksikam ve Vitamin E Kombinasyonlarının Etkisi.. F.Ü.Sağlık Bilimleri Dergisi, 31(3),205-212.
 3. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., Tümer, K.Ç., (2017). Bir Sığırda Özefagus Kaynaklı Metalik Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Sağaltımı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 31(1),55-58.
 4. Köm, M., (2015). Tavşanlarda Postoperatif İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Hyalüronik asit Karboksimetilselüloz Bariyerlerin Etkinliği. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 29(2),75-79.
 5. Karabulut, E., Köm, M., Çevik, A., (2005). Yara Spreyleri İntraperitoneal Adezyonların Önlenmesinde Kullanılabilir mi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM),, 3(3),53-58.
 6. Durmuş, A.S., Köm, M., Çobanoğlu, B., (2003). Köpeklerde Radius un Deneysel Diyafizer Kırıklarının İntramedüller Pin Plaka Sirküler Eksternal Fiksatör ile Sağaltımlarının Karşılaştırılması. Veteriner Cerrahi Dergisi, 9(3-4),9-14.
 7. Köm, M., Karapınar, T., Baydar, E., (2009). Bir Köpekteki Bağırsak İnvaginasyonu ve Ultrasonografik Tanısı. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 23(1),57-60.
 8. Karapınar, T., Köm, M., Dabak, M., (2006). Sola Abomazum Deplasmanlı Bir İnekteki Ultrasonografik Bulgular. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM),, 5(1),19-22.
 9. Karabulut, E., Köm, M., (2005). Bir Buzağıda Kongenital Oral Folliküler Hamartom Olgusu. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi (DAUM),, 3(3),70-73.
 10. Köm, M., Bulut, S., (2005). Köpeklerde Bifokal ve Monofokal Distraksiyon Osteogenezisinin Karşılaştırılması Tibia Defektlerinde Deneysel Bir Çalışma. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 19(1),13-20.
 11. Köm, M., Bulut, S., (2002). Köpeklerde Deneysel Tibia Defektlerinin Onarımında Sirküler Eksternal Fiksatörü Kullanılarak Yapılan Kemik Kaydırma Tekniği Uygulaması 1. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg,, 16(2),155-165.
 12. Bulut, S., Durmuş, A.S., Köm, M., Çobanoğlu, B., (2001). Köpeklerde Femur ve Tibia Diyafizinin Deneysel Kırıklarında Ulna Distalinin Segmental Kortikal Otogref olarak Kullanımı. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 7(1),77-85.
 13. Ünsaldi, E., Canpolat, K.L., Canpolat, İ., Durmuş, A.S., Han, M.C., Köm, M., (2000). Ünsaldı E Canpolat L Canpolat İ Durmuş AS Han MC Köm M Tavşanlarda Sinir Defektlerinin Otojen Sinir Grefi ve Silikon Tubulizasyon ile Onarılması Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 14(1),23-30.
 14. Ünsaldi, E., Bulut, S., Eröksüz, H., Durmuş, A.S., Köm, M., (1999). Köpeklerde Deneysel Eksizyon ve İnterpozisyon Artroplastisinin Karşılaştırılması. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg,, 13(3),339-348.
 15. Kılıç, S., Bulut, S., Canpolat, İ., Köm, M., Özercan, İ.H., (2000). Evaluation of Clinic and Postmortem Finding of Canine Cervical Tracheas Surrounded With 2 Ring Polypropylene Prothesis RPP. Veteriner Cerrahi Dergisi, 6(3-4),41-45.
 16. Kılıç, S., Bulut, S., Canpolat, İ., Köm, M., Özercan, İ.H., (2000). Evaluation of Clinic Radiographic and Postmortem Finding of Canine Tracheas Surrounded With 1 Spiral Shaped Polypropylene Protheses SPP. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg,, 6(3-4),35-40.
 17. Kılıç, S., Pm, D., Bulut, S., Köm, M., (1999). A Study on Gross Anatomy of Teeth and Values of Different Macroscopic Characteristics of Incisor Teeth on Aging the Horse. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 13(2),443-445.
 18. Durgun, T., Karabulut, E., Köm, M., (1999). Köpeklerde Cystotomie de V Urinaria nın Kapatılmasında Dikiş İpliklerinin Karşılaştırmalı Araştırması. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 13(2),167-171.
 19. Ünsaldi, E., Bulut, S., Durmuş, A.S., Köm, M., (1999). Köpeklerde Deneysel olarak Anal Keselerin Ekstirpasyonunda Akrilik Kullanılması. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg, 13(2),127-130.
 20. Canpolat, İ., Canpolat, K.L., Köm, M., Han, M.C., Durmuş, A.S., (1996). Tavşanlarda Penisilin Streptomisin Enjeksiyonunun N Ischiadicus Üzerine Etkileri ve Tedavisi 2 2 5 10 1996. Veteriner Cerrahi Dergisi,, 2(2),5-10.
 21. Canpolat, İ., Köm, M., Han, M.C., Dinç, M., (1996). Koyunlarda Böbrek ve idrar Kesesinin Ultrasonografisi 1. F.Ü. Sağ. Bil. Vet. Derg,, 10(2),335-338.
 22. Canpolat, İ., Karadaş, E., Han, M.C., Köm, M., (1996). Pıtrak Otu Xantium Strumarium İntoksikasyonu oluşturulan Koyunlarda Karaciğerin Ultrasonografik olarak İncelenmesi 2 1 12 16 1996. Veteriner Cerrahi Dergisi, 2(1),12-16.
 23. Canpolat, İ., Han, M.C., Köm, M., Durmuş, A.S., Canpolat, K.L., (1996). Koçlarda Orchitisin Ultrasonografik olarak İncelenmesi. Veteriner Cerrahi Dergisi, 2(1),5-8.
 24. Canpolat, İ., Özer, E., Köm, M., Han, M.C., (1996). Elazığ ve Çevresinde Sığırlarda Görülen Parafloriosis Yaz Kanaması Olguları 2 1 9 11 1996. Veteriner Cerrahi Dergisi, 2(1),9-11.
 25. Köm, M., Karapınar, T., Baydar, E., (2009). Bir Köpekteki Bağırsak İnvaginasyonu ve Ultrasonografik Tanısı. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(1),57-60.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kaya, M., Yakuphanoğlu, F., Annaç, E., Köm, M., (2017). INVESTIGATION OF BIOCOMPATIBILITY PROPERTY OF POROUS TINBZR ALLOY. Proceedings of The IRES International Conference, Bucharest, Romania, (),-.
 2. Kaya, M., Çakmak, Ö., Annaç, E., Köm, M., (2017). Investigation of Biocompatibility Property of Porous TiNbSn Alloy. 2nd International Conference on Material Science and Technology in Cappadocia, (),-.
 3. Köm, M., Durmuş, A.S., Polat, E., Baydar, E., Çakır, S., (). Bir Sığırda Özefegal Yabancı Cisim Sebebiyle Oluşan Derin Boyun Apsesi ve Tedavisi. I st İnternational turkey Veterinary Surgery Congress, (),-.
 4. Aksakal, B., Gürger, M., Köm, M., Say, Y., Yılmaz, E., Karaca, F., (2010). Transvers ve Oblik Kırıklarda Düz ve Helisel Plakaların Biyomekanik Analizleri. V. Ulusal Biyomekanik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),36-.
 5. Aksakal, B., Demirel, M., Köm, M., Tosun, H.B., Say, Y., Belhan, O., Sezer, M., (2010). Osteointegration of Micron Nano Hydroxyapatite Coated Metallic Ti6Al4V and Bioabsorbable Interference Screws In Vivo Analysis 3 Nanomedicine and Nanobiotechnology Page 70 2010 GREECE. 7th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies-NN10., (),70-.
 6. Mitil, M., Koç, Z.P., Güzel, Y., Köm, M., Özer, A.B., Özercan, İ.H., Balcı, T.A., (2013). Demonstration of The Kidney Functions Obtained from a Cadaveric Donor in a Rat Model by The Dynamic Renal Scintigraphy. Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine., (),18-.
Ulusal
 1. Ünsaldi, E., Bulut, S., Durmuş, A.S., Köm, M., (1998). Köpeklerde Anal Keselerin Ekstirpasyonunda Akrilik Kullanılması. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),183-186.
 2. Durmuş, A.S., Köm, M., Çobanoğlu, B., (2002). Köpeklerde Radius un Deneysel Diyafizer Kırıklarının İntramedüller Pin Plaka Sirküler Eksternal Fiksatör ile Sağaltımlarının Karşılaştırılması. VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),114-115.
 3. Köm, M., Bulut, S., (2002). Köpeklerde Deneysel Tibia Defektlerinin Kemik Kaydırma Tekniği ile Onarımları Sayfa 53 54 3 6 Temmuz 2002 VAN. VIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),53-54.
 4. Köm, M., Bulut, S., (2004). Köpeklerde Deneysel Tibia Defektlerinin Bifokal ve Monofokal Distraksiyon Osteogenezisi ile Onarımlarının Karşılaştırılması. IX. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),189-190.
 5. Köm, M., Karabulut, E., Han, M.C., Çeribaşı, A.O., (2006). Bir Buzağıda Kongenital Meningocele Olgusunun Cerrahi Sağaltımı. X. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),18-19.
 6. Karapınar, T., Köm, M., (2008). Bir İnekte Jejunoileal İnvaginasyonun Transrektal Ultrasonografik Teşhisi. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),256-257.
 7. Karapınar, T., Köm, M., (2008). Sola Abomasum Deplasmanlı Bir İnekteki Ultrasonografik Bulgular. XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),258-259.
 8. Aksakal, B., Karaca, F., Köm, M., Yılmaz, E., (2008). Ortopedik Kemik Delme İşlemlerindeki Isıl Değişimleri. IV. Ulusal Biyomekanik Kongresi,, (),33-.
 9. Köm, M., Eröksüz, Y., (2010). Bir Buzağıda Psödohermafroditizm Kloaka Persistensi ve Anorektal Yapılış Bozuklukları. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),218-219.
 10. Köm, M., Müge, S., (2010). Tavşanlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Seprafilm ve Finadyn in Etkisi Deneysel Bir Çalışma. IV. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), (),220-221.
 11. Hüseyin, A.M., Koç, Z.P., Güzel, Y., Köm, M., Özer, A.B., Özercan, İ.H., Balcı, T.A., (2013). Rat Modelinde Kadaverik Donörden Alınacak Böbreklerin Dinamik Böbrek Sintigrafisini ile Gösterilmesi. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi., (),11-.
 12. Güzel, Y., Koç, Z.P., Ma, M., Köm, M., Özer, A.B., Özercan, İ.H., Balcı, T.A., (2013). Beyin Ölümü Sintigrafisinin Rat Modelinde Patolojik Bulgularla Karşılaştırılması. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi., (),67-.
 13. Köm, M., (2010). Tavşanlarda Postoperatif İntraabdominal Adezyonlar Önlenmesinde Seprafilm Bariyerlerinin Etkisi. XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),115-116.
 14. Özer, A.B., Erhan, Ö.L., Beştaş, A., Kaman, D., Köm, M., (2007). Lycopene Supplementation Improves Antioxidant Status in Kidney and Heart of Rats Exposed to Sevoflurane. II. Congress of Molecular Medicine, (),-.
 15. Ma, M., Koç, Z.P., Güzel, Y., Köm, M., Özer, A.B., Özercan, İ.H., Balcı, T.A., (2010). Rat Modelinde Kadaverik Donörden Alınacak Böbreklerin Dinamik Böbrek Sintigrafisini ile Gösterilmesi. 25. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi., (),11-.
 16. Köm, M., Karabulut, E., Çeribaşı, A.O., Han, M.C., (2010). Bir Simental Buzağıda Meningosel Olgusu. XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),181-182.
 17. Kılıç, S., Özercan, İ.H., Köm, M., Hayat, A., (1998). Short and Prolonged Pathologic Effects of Polypropylene Protheses on Canine Tracheas Sayfa 156 157 25 28 Haziran 1998 ELAZIĞ. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),156-157.
 18. Kılıç, S., Bulut, S., Canpolat, İ., Köm, M., Özercan, İ.H., (1998). Evaluation of Short and Prolonged Clinic Radiographic and Postmortem Finding Related to the Canine Cervical Tracheas Surrounded with 2 Modified Ring Shaped Polypropylene Protheses Sayfa 93 94 25 28 Haziran 1998 ELAZIĞ. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi,, (),93-94.
 19. Kılıç, S., Bulut, S., Canpolat, İ., Köm, M., (1998). Evaluation of Short and Prolonged Clinic Radiographic and Postmortem Finding Related to the Canine Cervical Tracheas Surrounded with 1 Spiral Shaped Polypropylene Protheses. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),87-88.
 20. Ünsaldi, E., Bulut, S., Eröksüz, H., Durmuş, A.S., Köm, M., (1998). Köpeklerde Deneysel Eksizyon ve İnterpozisyon Artroplastisinin Karşılaştırılması. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),25-28.
 21. Ünsaldı, E., Canpolat, İ., Canpolat, K.L., Durmuş, A.S., Han, M.C., Köm, M., (1998). Tavşanlarda Maddi Kayıplı Sinir Dokusu Lezyonlarında Sinir Grefi ve Tubulizasyon Uygulamaları. 6. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, (),8-10.

Projeler

 1. TiNbSn Alaşımının Toz Metalurjisiyle Üretimi ve Biyouyumluluk Özelliğinin İncelenmesi, 15.03.2017-01.06.2017
 2. Toz Metalurjisi İle Üretilen TiNb Alaşımının Biyouyumluluk Özelliğinin İncelenmesi, 01.05.2016-03.03.2017
 3. Metafizer Kemik Defektlerinin Hyaluronik Asit ve Trikalsiyum Fosfat ile Kombine Greftlenmesi, 19.09.2017-
 4. Hidroksiapatit esaslı nano biyoseramik malzemelerin in vitro ve in vivo biyouyumluluklarının belirlenmesi Araştırmacı, 07.11.2014-19.11.2015
 5. Hidroksiapatit esaslı biyoseramik malzemelerin in vitro ve in vivo biyouyumluluklarının belirlenmesi , 26.12.2014-
 6. Hidroksiapatit Esaslı Nanobiyoseramik Malzemelerin Üretilmesi ve Bunların In vitro ve In vivo Biyouyumluluklarının İncelenmesi (Yürütücü) (FF.14.24), 07.11.2014-07.11.2015
 7. Sr Mg Katkılı Hidroksiapatit Esaslı Nanobiyoseramik Malzemelerin Sentezi Karakterizasyonu in Vitro ve in Vivo Biyouyumluluklarının Belirlenmesi FÜBAP FF 13 15 Araştırmacı 2013 , 22.05.2013-04.07.2014
 8. Ratlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Karboksimetilselüloz Meloksikam ve Vitamin E nin Etkisi FÜBAP VF 12 05 Yönetici 2012 , 07.10.2011-23.07.2012
 9. Sığırlarda Kan L laktat Düzeylerinin Belirlenmesinde 4 Portatif Laktatmetrenin Geçerliliğinin Araştırması TÜBİTAK 111O045 Araştırmacı 2012 , 15.07.2011-15.07.2012
 10. Farklı İşlemlere Tabi tutulan İntramedüller çivilerin Kırık Kaynaması Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması FÜBAP TF 11 31 Araştırmacı 2012 , 08.06.2011-09.10.2012
 11. Ortopedide Kullanılacak Alternatif Kemik Greftlerinin Üretimi ve Mikroyapısal Histopatolojik Analizleri FÜBAP TEF 15 95 Araştırmacı 2011 , 19.04.2011-12.12.2012
 12. Köpeklerde Deneysel Olarak Oluşturulan Tibia Defektlerinin Onarımında Sirküler Eksternal Fiksatör Cihazı Kullanımı FÜBAP VF 299 Araştırmacı 2001 , 30.11.1999-02.04.2001
 13. Sr Mg Katkılı Hidroksiapatit Esaslı Nanobiyoseramik Malzemelerin Sentezi Karakterizasyonu ve In vitro ve In vivo Biyouyumluluklarının Belirlenmesi (Yürütücü) (FÜBAP FF.13.15), 22.05.2013-04.07.2014

Üyelikler

 1. Veteriner Cerrahi Derneği
 2. Elazığ Veteriner Hekimler Odası
 1. Uluslararası, Dergi, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Journal of Investigative Surgery, 1
 3. Uluslararası, Dergi, Neuropeptides, 1
 4. Ulusal, Dergi, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1
 5. Uluslararası, Dergi, Journal Materials Design, 1
 6. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, 2
 7. Uluslararası, Dergi, TÜRK VETERİNER VE HAYVANCILIK DERGİSİ, 1
 8. Uluslararası, Dergi, Anatomia Histologia Embryologia, 1
 9. Uluslararası, Dergi, Journal of Investigative Surgery, 1
 10. Ulusal, Dergi, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fak. Derg, 1
 11. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1