T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0424 237000 - 4585
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirleiği


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0424 237000 - 4585
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirleiği
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tezi;

  İnfertil bireylerde umutsuzluğun belirlenmesi
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi

  Doktora Tezi;

  MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE UYGULANAN RELAPS ÖNLEME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ RELAPS ORANI, SOSYAL İŞLEVSELLİK, ALGILANAN ESENLİK VE STRESLE BAŞ ETME BİÇİMLERİNE ETKİSİ

Makaleler

Uluslararası
 1. Kargın, M., Demir, S., (2011). İnfertil Bireylerde Umutsuzluğun Belirlenmesi. new symposıum, 49(1),-.
 2. Demir, S., Kargın, M., Akyüz, A., (2010). İnfertil Kadınları Psikolojik Olarak Etkileyen Faktörler. TSK KORUYUCU HEKİMLİK, 9(5),-.
 3. Aydın, A., Kargın, M., Çelebi, E., (2019). ). The perceptions of inpatients with schizophrenia about aggression: a qualitative study.. Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal of Psychiatry, 20(6),597-604.
 4. Çetin, N., Aylaz, R., Kargın, M., (2018). Consıderatıon of the relatıonshıp between the self-effıcacy levels and the depressıon ın ındıvıduals over 65. The Journal of International Social Research, 11(56),304-310.
Ulusal
 1. Duran, S., Kargın, M., Çelebi, E., (2018). Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3),96-103.
 2. Kargın, M., Hiçdurmaz, D., (2018). Madde Kullanım Bozukluğu olan Bireylerde Sosyal İşlevsellik, Algılanan Esenlik ve Stresle Başa Çıkma. Bağımlılık Dergisi, 19(2),35-39.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kargın, M., Aydın, A., (2019). İlerlemiş demans hastalarına yönelik gerçekleştirilen palyatif bakım uygulamalarında holistik yaklaşımlar. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, (),-.
 2. Kargın, M., Ersöğütçü, F., (2019). Psikiyatri Hemşireliği ve Palyatif Bakım. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, (),-.
 3. Kargın, M., Kuran, İ., Çelebi, H., (2019). Adli psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin hastalara karşı tutumlarının değerlendirilmesi.. Uluslararası 5.Adli Hemşirelik 4.Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi Programı, (),-.
 4. Kargın, M., Ersöğütçü, F., (2019). Resmi Olmayan Bakım Verenlerin Yaşadığı Güçlükler. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, (),-.
 5. Kargın, M., Kuran, İ., Oral, E., Doğan, F., (2019). Yoğun bakım hemşirelerinin ağrılı hastada kullandıkları ağrıyla baş etme yöntemleri ile ağrı ile ilgili bilgileri. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi., (),-.
 6. Kargın, M., Coşkun, Ş.D., Türkben, P.H., (2018). Hemşirelik öğrencilerinin internet bağımlılığı ve sosyal ortamda gelişmeleri kaçırma korkusunun değerlendirilmesi. V. Uluslararası IX Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi., (),-.
 7. Seki, Ö.H., Kargın, M., (). Hemşireler ölümü konuşabiliyor mu?. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, (),-.
 8. Kargın, M., Ersöğütçü, F., (2019). Madde kullanım bozukluğu olan bireylerde benlik saygısı ve aleksitimi arasındaki ilişki.. Uluslararası Katılımlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi, (),-.
 9. Kargın, M., Hiçdurmaz, D., (2018). The effect of a relapse preventıon psychoeducatıon program on relapse rate, socıal functıonıng, perceıved well-beıng, and copıng of ındıvıduals wıth substance use dısorder.. 37. Annual İnternational Nursing Midwifery Research Education Conference, (),-.
 10. Kargın, M., Ersöğütçü, F., Aslanoğlu, E., (2019). Madde kullanım bozukluğu olan bireylerde tedaviye uyum ve umutsuzluk.. 1. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi, (),-.
 11. Kargın, M., Aytop, S., Hazar, S., Doğan, Y.Ö., (2019). Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rolü stresi ile benlik saygısı arasındaki ilişki.. Palandöken Uluslararası Hemşirelik Eğitimi Kongresi., (),-.
 12. Çelebi, E., Erman, F., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Function of NOS3 Gene in the Pathogenesis of Diabetes. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 13. Erman, F., Çelebi, E., Erman, O., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Role of IGF2BP2 Gene Polymorphisms in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 14. Kargın, M., Duran, S., Çelebi, E., (2017). Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 15. Kargın, M., Coşkun, D., Bayır, b., (2017). İntörn öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 16. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., Sever, a., Çelebi, h., (2017). 18 yaş üstü bireylerin reflü semptomlarının belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 17. Kargın, M., Çelebi, E., Sever, a., Çelebi, h., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Reflü Semptomlarının Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 18. Kargın, M., Çelebi, E., Ulusan, s., Ayaz, k., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 19. Coşkun, D., Kargın, M., (2017). 3. sınıf hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığını ve sosyal ortamda gelişmeleri kaçırma korkusunun değerlendirilmesi. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 20. Çelebi, E., Kargın, M., (2017). Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 21. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., (2017). İ. 18 yaş üstü bireylerin uyku kalitesinin belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 22. Bayrak, B., Kargın, M., Seki, Ö.H., (2016). Psikiyatri Hastaları ile Klinik Araştırmalar Etik ve Hemşirelik. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Dönmez, T.E., Çakır, D.İ., Cangöl, S., Cangöl, E., Kargın, M., (2017). Hemşire-Hemşire İş-birliği Ölçeği nin Geçerlik Güvenilirliği. 4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, (),-.
 2. Dönmez, T.E., Dolu, İ., Cangöl, S., Cangöl, E., Kargın, M., (2017). Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirliği. 4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, (),-.
 3. Kargın, M., , Ç.E., , T.O.S., (). Elazığ Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin strese yatkınlık düzeyleri. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, (),-.
 4. Çelebi, E., , K.M., , P.T., , T.O.S., (). Ebelik Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi 1. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.
 5. Kargın, M., , Ç.E., (). Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalığı olan bireylere ilişkin görüşleri. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, (),-.
 6. Kargın, M., , Ç.E., , P.T., (). Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin stresle baş etme durumlarının belirlenmesi. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Diyabet hastalığının patogenezinde NOS3 geninin fonksiyonu, 07.11.2014-22.06.2016
 2. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 07.11.2014-22.06.2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, archives of psychiatric nursing, 1