T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0424 237000 - 4585
Eposta :
,
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı :
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirleiği

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0424 237000 - 4585
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uzmanlık Alanı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirleiği
 • Lisans » 2004 Yılı mezunu

  İnönü Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Gazi Üniversitesi

  Yüksek Lisans Tezi;

  İnfertil bireylerde umutsuzluğun belirlenmesi
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  Hacettepe Üniversitesi

  Doktora Tezi;

  MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERE UYGULANAN RELAPS ÖNLEME PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ RELAPS ORANI, SOSYAL İŞLEVSELLİK, ALGILANAN ESENLİK VE STRESLE BAŞ ETME BİÇİMLERİNE ETKİSİ

Makaleler

Uluslararası
 1. Çetin, N., Aylaz, R., Kargın, M., (2018). Consıderatıon of the relatıonshıp between the self-effıcacy levels and the depressıon ın ındıvıduals over 65. The Journal of International Social Research, 11(56),304-310.
 2. Kargın, M., Demir, S., (2011). İnfertil Bireylerde Umutsuzluğun Belirlenmesi. new symposıum, 49(1),-.
 3. Demir, S., Kargın, M., Akyüz, A., (2010). İnfertil Kadınları Psikolojik Olarak Etkileyen Faktörler. TSK KORUYUCU HEKİMLİK, 9(5),-.
Ulusal
 1. Duran, S., Kargın, M., Çelebi, E., (2018). Psikiyatri hastasına bakım veren hemşirelerde ahlaki duyarlılık: Tanımlayıcı-kesitsel tipte bir çalışma. Kocaeli Tıp Dergisi, 7(3),96-103.
 2. Kargın, M., Hiçdurmaz, D., (). Esrar Kullanımının Yol Açtığı Tedaviye Dirençli Bir Psikotik Bozukluk Olgusu (Olgu Sunumu).. Acıbadem sağlık bilimleri dergisi, (),-.
 3. Kargın, M., Hiçdurmaz, D., (2018). Madde Kullanım Bozukluğu olan Bireylerde Sosyal İşlevsellik, Algılanan Esenlik ve Stresle Başa Çıkma. Bağımlılık Dergisi, (),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Çelebi, E., Erman, F., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Function of NOS3 Gene in the Pathogenesis of Diabetes. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 2. Erman, F., Çelebi, E., Erman, O., Kargın, M., Kargün, K., (2012). Role of IGF2BP2 Gene Polymorphisms in the Pathogenesis of Type 2 Diabetes Mellitus. Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation 2018, (),-.
 3. Kargın, M., Duran, S., Çelebi, E., (2017). Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 4. Kargın, M., Duran, S., Çelebi, E., (2017). Psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin ahlaki duyarlılık düzeylerinin belirlenmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 5. Kargın, M., Coşkun, D., Bayır, b., (2017). İntörn öğrencilerin eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 6. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., Sever, a., Çelebi, h., (2017). 18 yaş üstü bireylerin reflü semptomlarının belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 7. Kargın, M., Çelebi, E., Sever, a., Çelebi, h., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Reflü Semptomlarının Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 8. Kargın, M., Çelebi, E., Ulusan, s., Ayaz, k., (2017). Hemşirelik Öğrencilerinin Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, (),-.
 9. Coşkun, D., Kargın, M., (2017). 3. sınıf hemşirelik öğrencilerinde internet bağımlılığını ve sosyal ortamda gelişmeleri kaçırma korkusunun değerlendirilmesi. 6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
 10. Çelebi, E., Kargın, M., (2017). Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve hemşirelik. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 11. Kargın, M., Çelebi, E., Dolu, i., (2017). İ. 18 yaş üstü bireylerin uyku kalitesinin belirlenmesi: Elazığ il örneği. 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, (),-.
 12. Bayrak, B., Kargın, M., Seki, Ö.H., (2016). Psikiyatri Hastaları ile Klinik Araştırmalar Etik ve Hemşirelik. IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Dönmez, T.E., Çakır, D.İ., Cangöl, S., Cangöl, E., Kargın, M., (2017). Hemşire-Hemşire İş-birliği Ölçeği nin Geçerlik Güvenilirliği. 4.Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, (),-.
 2. Dönmez, T.E., Dolu, İ., Cangöl, S., Cangöl, E., Kargın, M., (2017). Hemşire-Hemşire İşbirliği Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirliği. 4. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Evde Sağlık ve Bakım Kongresi, (),-.
 3. Kargın, M., , Ç.E., , T.O.S., (). Elazığ Ruh Sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin strese yatkınlık düzeyleri. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi,, (),-.
 4. Kargın, M., , Ç.E., , P.T., (). Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin stresle baş etme durumlarının belirlenmesi. 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, (),-.
 5. Kargın, M., , Ç.E., (). Hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalıklar ve ruhsal hastalığı olan bireylere ilişkin görüşleri. 12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi,, (),-.
 6. Çelebi, E., , K.M., , P.T., , T.O.S., (). Ebelik Bölümü Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Belirlenmesi 1. 6. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, (),-.

Projeler

 1. Diyabet hastalığının patogenezinde NOS3 geninin fonksiyonu, 07.11.2014-22.06.2016
 2. Tip 2 Diyabet Hastalığının Patogenezinde IGF2BP2 Gen Polimorfizmlerinin Rolü, 07.11.2014-22.06.2016

Hakemlikler

 1. Uluslararası, Dergi, archives of psychiatric nursing, 1