T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
424-2370000
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Uzmanlık Alanı :
,Antrenman Bilgisi,Karate do,Kickboks.


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 424-2370000
Eposta ,
Fax 0-424-24165
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Uzmanlık Alanı ,Antrenman Bilgisi,Karate do,Kickboks.
 • Lisans » 1999 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor A.B.D
 • 1 F.Ü Spor Bilimleri Fakültesi

  Dekan Yardımcısı » 2014-09-04 tarihinden itibaren.
 • 2 F.Ü Spor Bilimleri Fakültesi

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2014-08-06 tarihinden itibaren.
 • 3 Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu

  Yönetim Kurulu Üyesi » 2016-11-05 tarihinden itibaren.
 • 4 Fırat Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü

  Yönetim Kurulu Üyesi » Mart 2009 tarihinden itibaren.
 • 5 Fırat Üniversitesi Masa Tenisi Takımı

  Koordinatör » 2007-02-04 tarihinden itibaren.
 • 6 Fırat Üniversitesi Kayak Spor Kulübü

  Koordinatör » -04-10-2016 tarihinden itibaren.
 • 7 Fırat Üniversitesi Karate do spor kulübü

  Koordinatör » Ocak 2008 tarihinden itibaren.
 • 8 Fırat Üniversitesi Karate do Takımı

  Koordinatör » Ocak 2007 tarihinden itibaren.
 • 9 Fırat Üniversitesi Kick Boks Spor Kulübü

  Koordinatör » -10-01-2013 tarihinden itibaren.
 • 10 Fırat Üniversitesi Muay Thai Spor Kulübü

  Koordinatör » 08-04-2014 tarihinden itibaren.
 • 11 Fırat Üniversitesi Wushu Spor Kulübü

  Koordinatör » Mart- 2014 tarihinden itibaren.
 • 12 Fırat Üniversitesi Bilek Güreşi Takımı

  Koordinatör » 10-01-2013 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
SPOR, TURİZM VE ÇEVRE
» Doktora » 3 Kredi
UZMANLIK DALI ANTRENÖRLÜK UYGULAMASI
» Lisans » 4 Kredi
UZMANLIK SPOR DALI VE TEORİSİ-II (VOLEYBOL)
» Lisans » 4 Kredi
BİLEK GÜREŞİ
» Lisans » 4 Kredi
OKCULUK
» Lisans » 4 Kredi
UZMANLIK SPOR DALI VE TEORİSİ (M TENİSİ)
» Lisans » 4 Kredi
KİCK BOKS ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
» Lisans » 4 Kredi
KARATE DO ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
» Lisans » 4 Kredi
VOLEYBOL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
» Lisans » 4 Kredi
MASA TENİSİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
» Lisans » 2 Kredi

Ders Notları

Kitaplar

 1. Karadağ, M., Sezer, S.Y., Atalı, A., , A dan Z ye Voleybol Mini Plaj Volaybol, Data Yayınları, 2012, 216, 978-605-5211-44-8.
 2. Karadağ, M., , A ’xxDAN Z’xxYE KİCKBOKS, SAGE YAYINCILIK, 2017, 292, 978-605-030-672-9.
 3. Karadağ, M., Sezer, S.Y., , KADIN BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE DÜZENLİ VE PLANLI ANTRENMAN PROGRAMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, ENDOJEN AMİNO ASİTLER VE BAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI, Nobel Akademik Yayıncılık eğitim danışmanlık, 2017, 97, 978-605-9663-87-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Karadağ, M., Ağırtaş, R., Savucu, Y., Sezer, S.Y., Yücel, A.S., Kızar, O., (2018). Türkiye İle Bazı Avrupa Ülkelerinin Beden Eğitimi Derslerinin Verimliliğinin Karşılaştırılması. Tarih Okulu Dergisi, (),-.
 2. Pala, R., Çinar, V., Kılıç, Y., Karadağ, M., Alpay, N., Orhan, S., (2013). Comparison of Certain Blood Values of Coaches of National Boxing Team Before and After Matches. Advances in Environmental Biology, 7(4),689-692.
 3. Sezer, S.Y., Çelikel, B.E., Savucu, Y., Karadağ, M., Yücel, A.S., (2017). REKREASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANVE SPORTİF AÇIDAN SERBEST ZAMAN FAALİYETLERİNEKATILIMLARININ İNCELENMESİ (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ). INTERNATIONAL REFEREED ACADEMIC JOURNAL OF SPORTS, 0(24),1-13.
 4. Karadağ, M., Sezer, S.Y., Karadağ, A., Gür, E., Savucu, Y., (2017). KADIN BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE DÜZENLİ VE PLANLI ANTRENMANPROGRAMININ VÜCUT KOMPOZİSYONU, ENDOJEN AMİNO ASİTLER VEBAZI KAN PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. The Journal of Academic Social Science, (58),183-200.
 5. Karadağ, M., Sezer, S.Y., Karadağ, A., Gür, E., Savucu, Y., (2017). BİLEK GÜREŞÇİLERİNDE SEKİZ HAFTALIK ANTRENMAN SÜRECİNİNENDOJEN AMİNO ASİTLER ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. The Journal of Academic Social Science, (56),326-339.
 6. Kanat, M., Savucu, Y., Biçer, Y.S., Coşkuner, Z., Karadağ, M., (2013). Analysis Of Basic Value Levels Of Sport High School And General High School Students According To Receiving Physical Education And Sports Courses. Scandinavian Journal of Educational Research, 4(6),460-466.
Ulusal
 1. Karadağ, M., Hüseyniklioğlu, T., Gür, E., (2019). Spor Taraftarlarının Twitter Kullanım Alışkanlıklarının İncelenmesi: FıratÜniversitesi Örneği. Spor Eğitim Dergisi, 3(1),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Savucu, Y., Demirkıran, M.E., Eskiyecek, C.G., Karadağ, M., Yücel, A.S., (2018). Tenis Eğitiminin 11-14 Yaş Grubu Çocukların Bazı Fiziksel Uygunluk Parametreleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi (Elazığ İli Örneği). Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, (),-.
 2. Tel, M., Karadağ, M., Erdoğan, R., Yavuz, C., (2016). A REVIEW OF REASONS OF TENNIS PLAYERS PARTICIPATING IN 12 AGE TOURNAMENT FOR CHOOSING THIS SPORT AND THEIR SOCIOECONOMIC LEVELS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 3. Erdoğan, R., Karadağ, M., (2016). COMPARISON OF SOME SELECTED PHYSICAL PARAMETERS OFTHE STUDENTS WHO PLAYS AT FIRAT UNIVERSITY TABLE TENNISAND COURT TENNIS TEAMS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 4. Ağırtaş, R., Karadağ, M., Kızar, O., (2018). ORTAOKULLARDA BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNDE AKRAN EĞİTİMİNİN ETKİLİLİĞİ: FİZİKSEL ETKİNLİK KARTLARININ KULLANIMI ( ELAZIĞ İL ÖRNEĞİ). 16th International Sport Sciences Congres, (),-.
 5. Tan, Ç., Gür, E., Sezer, S.Y., Karadağ, M., Çelikel, B.E., (2019). Uzayda Egzersizin İnsan Organizmasındaki Sistemler Üzerine Etkileri. 3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, (),-.
 6. Gür, E., Tan, Ç., Sezer, S.Y., Karadağ, M., Çelikel, B.E., Beyarslan, M., (2019). Uzayda Yaşanabilecek Sağlık Sorunları ve Beslenmenin Etkisi. 3. AKADEMİK SPOR ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, (),-.
 7. Karadağ, M., Hüseyniklioğlu, T., Savucu, Y., Gür, E., (2018). SPOR TARAFTARLARININ TWITTER KULLANIM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. ı. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 8. Savucu, Y., Çoşkun, D., Yücel, A.S., Karadağ, M., Orhan, S., Çelikel, E.B., (2018). 18-25 Yaş Arası Erkek Okçuların Bazı Fiziksel Parametrelerinin Sedanter Erkek Sporcularla Karşılaştırılması. ı. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, (),-.
 9. Karadağ, M., Bakır, n., Savucu, Y., Tan, Ç., (2018). Elazığ ilindeki işitme engelli ve işitme engeli bulunmayan bireylerin fiziksel parametrelerinin karşılaştırılması. 2nd Acedemic Sports Research Congrees, (),-.
 10. Gür, E., Efe, G., Tel, M., Tan, Ç., Karadağ, M., (2018). İKİ FARKLI YÜZME STİLİ SONRASI OLUŞAN BAZI FİZYOLOJİK DEĞERLERİN KARŞILAŞTIRILMASI. 2nd Acedemic Sports Research Congrees, (),-.
 11. Ağırtaş, R., Karadağ, M., Savucu, Y., (2017). Ortaokullarda Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Önemine İlişkin Branş Öğretmenleri ve Öğrenci Velilerinin Görüşleri (Elazığ İl Örneği). 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),1184-1185.
 12. Savucu, Y., Karadağ, M., Yıldırım, F., Biçer, Y.S., Batmaz, H.Ç., (2015). DETERMINATION OF THE EXPECTATION LEVELS OF PARTICIPANTS WHO PREFER VOLLEYBALL BRANCH WITHIN SPORT PROJECT IN CAMPUS. 13. INTERNATIONAL SPORT SCIENCES CONGRESS, (),-.
 13. Ağırtaş, R., Karadağ, M., Savucu, Y., Sezer, Y.S., Kızar, O., (2016). COMPARISON OF EFFICIENCY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE OF TURKEY WITH SOME EUROPEAN COUNTRIES. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 14. Çelik, Ö., Sezer, Y.S., Karadağ, M., Tel, M., (2016). A STUDY ON THE LEVEL OF COMPETENCE OF THE SPORTSFACILITIES WITH REGARD TO MAKING SPORT WIDESPREADIN BİNGÖL. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 15. Ağırtaş, R., Savucu, Y., Karadağ, M., Arabacı, İ.B., (2016). APPOINTMENT AND RELOCATION ON DIRECTING TEACHER OF TEACHERS AND OPINIONS OF PRINCIPALS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 16. Çelikel, B.E., Biçer, Y.S., Karadağ, M., Aksu, A., Savucu, Y., (2016). DEVELOPMENT OF ARCHERY IN OUR COUNTRY. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 17. Biçer, Y.S., Çelikel, B.E., Karadağ, M., Polat, Y., (2016). EFFECT OF UNIT EXERCISE ON HAND GRIPSTRENGTH OF THE ARCHERS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 18. Karadağ, M., (2016). INVESTIGATION OF THE LEISURE TIME HABITS OF THE ATHLETES IN THE UNIVERSITY KARATE TEAM DO. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 19. Savucu, Y., Kanat, M., Karadağ, M., Biçer, Y.S., Yücel, A.S., (2016). INVESTGATION OF THE BULLYING TENDENCIES AND VALUEPREFERENCES OF HIGH SCHOOL STUDENTS ACCORDING TO LEVEL OF TAKING PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS COURSE. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 20. Karadağ, M., Karadağ, A., Savucu, Y., Biçer, Y.S., Gür, E., Orhan, S., (2016). INVESTIGATION OF IMPACTS IN WHICH THEIR PREFER WITH FAMILY AND COMMUNITY FACTORS OF THE STUDENTS WHO PREFER VOLLEYBALL IN THE CAMPUS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 21. Çelikel, B.E., Biçer, Y.S., Savucu, Y., Karadağ, M., Yücel, A.S., (2016). INVESTIGATION OF THE LEISURE ACTIVITIES OF RECREATION DEPARTMENT STUDENTS IN TERMS OF LEISURE ACTIVITIES AND SPORTS SAMPLE OF FIRAT UNIVERSITY. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 22. Karadağ, M., Savucu, Y., Biçer, Y.S., Gür, E., Orhan, S., (2016). INVESTIGATION OF THE NUTRITION HABITS OF THE STUDENTS WHO PREFER VOLLEYBALL IN THE CAMPUS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 23. Çelik, Ö., Sezer, Y.S., Karadağ, M., Çelikel, B.E., (2016). THE CAPACITY OF THE SPORTS FACILITIES AND PRODUCTION OF SERVICES. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 24. Bakır, N., Savucu, Y., Karadağ, M., Yücel, A.S., Biçer, Y.S., (2016). THE CONTENT ANALYSIS OF THE SPORTS STUDIES REGARDING INDIVIDUALS WITH DISABILITY IN POSTGRADUATE THESIS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 25. Karadağ, M., Biçer, Y.S., Savucu, Y., Karadağ, A., (2016). THE EFFECTS OF REGULAR AND PLANNED TRAINING PROGRAMME ON THE BODY COMPOSITION ENDOGENOUS AMINO ACIDS AND SOME BLOOD PARAMETERS IN FEMALE ARMWRESTLER. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 26. Çelikel, B.E., Biçer, Y.S., Karadağ, M., Aksu, A., Savucu, Y., (2016). THE EFFECTS OF UNIT EXERCISES ON THE HAND GRIPSTRENGTH OF ARM WRESTLERS. THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE IN PHYSICAL EDUCATION,SPORTS AND PHYSICAL THERAPY, (),-.
 27. Savucu, Y., Karataş, M., Yücel, A.S., Karadağ, M., Sezer, S.Y., (2017). 3 Aylık Cimnastik Branşına Özgü Antrenmanın Erkek Çocukların Bazı Performans ParametreleriÜzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),607-.
 28. Ağırtaş, R., Karadağ, M., Savucu, Y., (2017). Türkiye, Güney Kore, Japonya, Singapur, Hongkong ve Finlandiya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması. 15th International Sport Sciences Congress, (),539-.
 29. Karadağ, M., Aksu, A., Tel, M., Gür, E., (2017). Hakemlerin Futbol Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),568-.
 30. Savucu, Y., Karakoç, Ö., Erdemir, İ., Karadağ, M., Arslan, f., (2014). Türkiye İşitme Engelliler Judo ve Taekwondo Milli Takımı Sporcularının Bazı Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, (),-.
 31. Savucu, Y., Polat, Y., Arslan, C., Gacar, A., Karadağ, M., (2011). Kronik Hentbol Antrenmanının Genç Kızların Bazı Solunum ve Ekokardiyografik Değerleri Üzerine Etkisi. 22. TAFISA WORLD CONGRESS SPORT FOR ALL: BUILDING BRİDGES, (),-.
 32. Yıldırım, F., , B.H.Ç., , B.S.Y., , K.M., Savucu, Y., (). Ortaöğretim Kurumlarında Voleybol Oynayan Sporcuların Beklenti ve Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesi. 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SPORT FOR ALL AND SPORT TOURISM., (),-.
 33. Savucu, Y., , Y.F., , K.M., , B.S.Y., (). Expectations and Objectives from Sports of Parents Who Are Guiding to Their Children with Disability to the Sports. 119th International Symposium of Adapted Physical Activity, (),-.
 34. Karadağ, M., , B.S.Y., , K.A., , S.Y., (). Bilek Güreşçilerinde Sekiz Haftalık Antrenman Programının Endojen Amino Asitler Üzerine Etkisi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
 35. Pala, R., , Ç.V., , K.Y., , M.K., (). Boks Milli Takım Antrenörlerinin Maç Öncesi ve Maç Sonrası Bezı Kan Değerlerinin Karşılaştırılması A Comparison of Some Blood Values of Trainers of the Boxing National Team Before and After Boxing Matches. 12’th Internatıonal Sport Scıences Congress., (),-.
 36. Pala, R., , S.Y., , Ç.V., , K.M., , K.Y., , Ş.K., (). The Examıne Of The Some Physıcal And Oxıdatıve Stress Parameters Of Turkısh Natıonal Boxers Durıng Traınıng Camp To European Champıonshıp Boks Milli Takımının Avrupa Şampiyonasına Hazırlık Kampları Süresince Bazı Fiziksel Ve Oksidatif Stres Parametrelerinin İncelenmesi. 22nd TAFİSA World Congress Sport for All: Building Bridges., (),-.
 37. Karadağ, A., , K.M., , G.E., , K.T.F., (). The Examıne Into On Verbal And Practıcal Leg Reference In Youth Adults Genç Yetişkinlerde Sözlü ve Uygulamalı Bacak Tercihinin İncelenmesi. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, (),-.
Ulusal
 1. Ağırtaş, R., Savucu, Y., Karadağ, M., Biçer, Y.S., Kızar, O., (2015). YEDİNCİ SEKİZİNCİ VE DOKUZUNCU KALKINMA PLANLARINDA HEDEFLENEN AMAÇLAR VE GELİŞMELERİNİN İNCELENMESİ. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, (),-.
 2. Batmaz, H.Ç., Zirek, O., Karadağ, M., (2015). TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK FAALİYETLERİNİN TÜRK SPOR ENDÜSTRİSİNDE UYGULANMASI (FENERİUM, GS STORE, KARTAL YUVASI VE TS CLUP ÖRNEĞİ). 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, (),-.
 3. Yıldırım, F., Batmaz, H.Ç., Karadağ, M., (2015). KÜRESEL REKABETİN SPOR ENDÜSTRİSİNE ETKİSİ. 8. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, (),-.
 4. Batmaz, H.Ç., , Y.F., , Ç.Z., , K.M., , A..M., (). Ortaöğretim Kurumlarında Voleybol Oynayan Sporcuların Beklenti ve Memnuniyet Düzeyinin Ölçülmesi Elazığ İli Örneği. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi., 8(4),65-74.
 5. Yıldırım, F., , S.Y., , B.S.Y., , K.M., (). Ceza İnfaz Kurumlarındaki Mahkumların Beden Eğitimi ve Spora Bakış Açıları ve Beklenti Düzeylerinin Belirlenmesi Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Örneği. 8. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi., 2(8),161-165.

Projeler

 1. Egzersiz Uygulanan Ratlarda Koenzim Q10 un NFkB Sinyal Yolağı ve Oksidatif Stres Biyomarkerları Üzerine Etkisi FÜBAP BSY 12 02 Nolu Proje Proje Yürütücüsü, 02.06.2010-03.12.2010
 2. Kimsesiz Çocuklar ve Zihinsel Engelli Çocukların Sporla Hayatı Paylaşımı Kalkınma Bakanlığı Destekli SODES Projesi Proje Referans No 247 , -
 3. Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik Ve Spor Bakanlığı Tarafından Destekli Kampüste Spor Projesi Proje No 42, -
 4. Kadın Bilek güreşçilerinde düzenli ve planlı antrenman programının vücut kompozisyonu Endojen Amino Asitler ve bazı kan parametreleri üzerine etkisinin araştırılması FÜBAP 1201 nolu proje, 25.07.2012-21.08.2013
 5. ERKEK Bilek güreşçilerinde sekiz haftalık antrenman sürecinin Endojen Amino Asitler üzerine etkisinin araştırılması FÜBAP 2027 nolu proje, 17.12.2012-26.02.2015