T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HAYIRLIDAĞ

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Kayseri
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Makaleler

Uluslararası
 1. Köken, A.H., Hayırlıdağ, M., Büken, N., (2018). Sağlık Hakkı Bağlamında Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlarRare Diseases and Orphan Drugs in the Context of Right to Health. Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist, 4(1),91-98.
 2. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2019). Dr. Hüseyin Hulki Bey’in Yaşam Öyküsü, Eserleri ve Katılmış Olduğu Tıp Kongrelerinden Notlar. Dört Öge, 8(15),155-165.
Ulusal

Bildiriler

Uluslararası
 1. Öztoprak, Ü.Y., Ersoy, M., Ünsal, Ç.Z., Karahancı, O.N., Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2014). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı’nın karşılaştırılması. 6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, (),-.
 2. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2015). Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ile İlgili Etik Tartışmalar ve Kıtalararası Durumun Değerlendirilmesi. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, (),-.
 3. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2015). Biyogüvenlik Açısından Türk- Alman Devletlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, (),-.
 4. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2019). Hüseyin Hulki Bey’in Eseri “Deniz Hamamları ve Kimler Girmelidir. Uluslararası Tarih ve Kültür Penceresinden Su ve Sağlık İlişkisi Sempozyumu, (),-.
 5. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2019). Osmanlı’da Homeopatiye Karşı Ses Yükseltiş. 8.Uluslararası İslam Tıp Tarihi ve Etiği Kongresi, (),-.
 6. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2015). Biyogüvenlik Açısından Türk Alman Devletlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi "Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan", (),-.
 7. Aslan, M., Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2015). Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ile İlgili Etik Tartışmalar ve Kıtalararası Durum Değerlendirmesi. VIII. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi "Biyoetik, Biyoteknoloji ve Biyopolitikalar Üçgeninde İnsan", (),-.
 8. Karahancı, O.N., Öztoprak, Ü.Y., Ersoy, M., Ünsal, Ç.Z., Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2014). Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile Yönetmelik Taslağı nın karşılaştırılması. 6.Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresinde, (),-.
Ulusal
 1. Hayırlıdağ, M., Örnek, B.N., (2018). Hüseyin Hulki Bey ve Paris’te bir Nutuk. VI. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, (),-.
 2. Hayırlıdağ, M., Büken, N., (). Hüseyin Hulki Bey ve Eseri ”Tababet-i Hakikiye ve Mesâlik-i Batıla-i Tıbbiye”. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, (),-.
 3. Hayırlıdağ, M., Büken, N., (). İbn Nefis ve Eseri Mucez Hakkında. X. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri, (),-.

Üyelikler

 1. Türkiye Biyoetik Derneği