T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Murat GÖNEN

Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
04242333555 - 2618
Eposta :
,
Web Sitesi :
-
Adres :
Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokak No:43 Mevsim Sitesi C Blok Daire:16
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 04242333555 - 2618
Eposta ,
Fax -
Web Sitesi -
Adres Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokak No:43 Mevsim Sitesi C Blok Daire:16
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 1996 Yılı mezunu

  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Kitaplar

 1. Gönen, M., , Nörolojide Klinik Lokalizasyonlar, Güneş Tıp Kitabevleri, 2016, 672, 9789752776197.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Gönen, M., Kuloğlu, T., Ulaş, M., Balgetir, F., Demir, C.F., Böyük, A., (2019). Sıçan Beyin Dokusunda Takrolimus’un Meydana Getirdiği Değişiklikler Üzerine Vitamin D’nin Etkileri. FIRAT TIP DERGİSİ, 24(1),1-5.
 2. Gönen, M., Balgetir, F., Kaya, N., Akgün, B., Aydın, S., Kuloğlu, T., (2019). İskemi–Reperfüzyon Oluşturulmuş Rat Beyin Dokusunda N–Asetilsistein’in Oksidatif Hasar ve Adropin Üzerine Etkileri. FIRAT SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, 33(2),61-65.
 3. Balgetir, F., Demir, C.F., Karataş, A., Gönen, M., (2017). Behçet Hastalığının Atipik Prezantasyonu: ADEM Olgusu. FIRAT TIP DERGİSİ, 22(1),45-48.
 4. Aytaç, E., Akpınar, Ç.K., Gönen, M., (2018). İskemik İnme Hastalarında Ekstrakraniyal Karotis Arter Stentleme: Tek Merkez Deneyimi. FIRAT TIP DERGİSİ, 23(02),87-90.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Öztürk, S., Ertuğrul, B., Gönen, M., Kocabıçak, E., (2019). When Internal Pulse Generator Should be Activated Following Deep Brain Stimulation in Parkinson’s Disease. 4th CLINICAL NEUROSCIENCE COURSE, (),-.
 2. Polat, E., Günay, C., Kavaklı, A., Gönen, M., (2018). Experimental paralysis of the radialnerve and ulnar nerve in rabbits with treat acupuncture and the results of clinical and electromyelography. THE XXVIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - BULGARIA, (),-.
 3. Gönen, M., Öztürk, S., Balgetir, F., Aytaç, E., Kocabıçak, E., (2017). Pseudobulber Laughter Induced by Stimulation of Subthalamic Nucleus: Case Report. 3rd CLINICAL NEUROSIENCE COURSE, (),7-.
Ulusal
 1. Gönen, M., (2018). LONGİTÜDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MYELİT İLE PRESENTE OLAN SJÖGREN SENDROMU:2 OLGU SUNUMU. 5. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),19-.
 2. Öztürk, S., Kaya, M.O., Ercan, İ., Gönen, M., Kocabıçak, E., Erol, F.S., (2019). PARKINSON HASTALARINDA SUBTALAMIK ÇEKIRDEĞINİSTATISTIKSEL ŞEKIL ANALIZI. Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, (),-.
 3. Gönen, M., Aytaç, E., (2017). TÜMÖR NEKROZ FAKTÖR ALFA İNHİBİTÖRLERİNİN SANTRAL SİNİR SİSTEMİ YAN ETKİLERİ. 4. FIRAT ROMATOLOJİ SEMPOZYUMU, (),8-9.
 4. Korkmaz, S., Kazğan, A., Yıldız, S., Gönen, M., Erten, Z., (2019). Gerilim Tipi Baş Ağrısı Olanlarda Çocukluk Çağı Travmaları ve Savunma Biçimlerinin Değerlendirilmesi. 4.PSİKİYATRİ ZİRVESİ 11. ANKSİYETE KONGRESİ, (),-.
 5. Gönen, M., Aytaç, E., Müngen, B., (2019). Tekrarlayan Ağrılı Oftalmoplejik Nöropati / Oftalmoplejik Migren: Olgu Sunumu. 11. ÇUKUROVA NÖROLOJİ GÜNLERİ, (),-.
 6. Gönen, M., (2018). Obezite Cerrahisi Sonrası Wernicke Ensefalopatisi ve Tedavisi. 1. Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (),127-.
 7. Kaplan, M., Hergünsel, Ö.B., Demir, F., Ertuğrul, B., Gönen, M., (2018). CHIARI TİP 1 İLE İLİŞKİLİ BAŞAĞRISINDA TERAPÖTİK HEDEF OLARAK C1 KÖK DEKOMPRESYONU-YENİ BİR YAKLAŞIM. 14. SİNİR SİSTEMİ CERRAHİSİ KONGRESİ, (),-.
 8. Öztürk, S., Gönen, M., Korkmaz, S., Erol, F.S., Kocabıçak, E., (2017). Early-term results of deep brain stimulation in patients with Parkinson’s Disease: Elazığ Experience.. 3rd Clinical Neuroscience Course, (),-.
 9. Aytaç, E., Gönen, M., (2017). Behçet Hastaliğinda Nörolojik Bulgular. 4. Fırat Romotoloji Sempozyumu., (),-.

Projeler

 1. EEG Verilerinden İşaret İşleme ve Sınıflandırma Teknikleri Kullanılarak Duygu Tahmini, 19.12.2017-02.11.2018
 2. Elazığ İli Yenilik Platformu, 01.07.2012-08.11.2017
 3. Epilepsi hastalarında Ubiquitin C Terminal hidrolaz L1 Gen polimorfizmi ve epileptik atak sırasında ve remisyon dönemindeki Ubiquitin C Terminal hidrolaz L1 enziminin düzeyinin araştırılması, 14.09.2015-14.09.2016

Üyelikler

 1. Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği
 2. Türk Nöroloji Derneği